söndag, maj 10

Nato i Norrland. "Humanitära krig"

Radio Tyresö har nu varit mycket aktiv i hela 30 år. Lokalt hörs den på 91,4 MHz och världsvida på www.tyresoradion.se . Anmärkningsvärt är att denna radio hela tiden gjorts helt oavlönat, men självfallet har teknik och annat kostat.

De många programmen har kunnat sändas för de 50 000 kr per år som Tyresö kommun bidrar med, en futtig summa jämfört med vad andra kommuner anslår till sin radio.

NATOFLYG ÖVER NORRLAND
Ett av de sex program som lades på i dag (10/5) handlade om den stora internationella stridsflygövningen som med start den 25 maj äger rum på ett stort område i Norrland under en dryg vecka. Den har namnet Arctic Challenge Exercise (ACE).

Över 100 plan lågsniffar då  dånande över trädtopparna utan hänsyn till samerna eller till djur och natur. Det märkliga är att dessa flygplan inte bara är nordiska utan från flera Natoländer, bl a USA och England.

Läraren och författaren Pelle Sunvisson inledde den 6 maj ett offentligt Tuff-möte i ämnet. Han är aktiv i kampanjen som vill stoppa denna övning. På ett kunnigt och pedagogiskt sätt berättade han om området runt norrbottniska Vidsels upptrappade användning som skjutfält, allt oftare också för Natos militära övningar. En halvtimme av hans anförande hörs alltså nu på www.tyresoradion.se 

”DEN TUFFA OBEROENDE RADION”
Ända sedan Tyresöradions start 1985 har Tyresö Ulands- och Fredsförenings Radio Tuff hörts varje vecka.  I senaste sändningen (nr 1387 !) hörs bl a juristen Erik Göthes synpunkter under sex minuter. Han påminner om att FN-stadgan förbjuder anfallskrig , även om de tjusigt kallas ”humanitära interventioner”.


Som exempel tar han bland annat Natos anfall på Jugoslavien 1999. och anfallet 2011 på Libyen. Också hans åsikter kan alltså höras när som helst på www.tyresoradion.se , en kanal värd att klicka på

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar