söndag, oktober 19

ASIATISKA SANNINGSSÄGARE: TARIQ ALI och ARUNDHATI ROY

MASSAKRERNA I INDONESIEN
Ett par gånger har jag nämnt Tariq Alis bok "Fundamentalisternas kamp". Den vänder sig både mot den muslimska och den västligt kapitalistiska fundamentalismen. Den är full av fakta, många okända eller bortglömda hos oss, som ständigt indoktrinera av den angloamerikanska världsbilden och snällt låter oss övertalas av våra egna "mullor".

I slutet av boken finns det kapitel om Indonesien och Bali. Här påminns vi om det folkmord, som ägde rum i mitten av 1960-talet i Indonesien, då uppåt en miljon människor mördades. I jämförelse blir angreppet mot kurdiska Halabya, i propagandan så intensivt uppmärksammat i vintras, närmast en skärmytsling. Men i Indonesien var det uppåt en miljon vänster-människor som mördades, så det fälldes inga tårar i västliga medier. Och jag tvivlar på att våra nutida "hovhistoriker", till exempel de i "Forum för levande historia", finner dessa massakrer användbara för sina syften.

Tariq Ali kritiserar också Svenska Akademien för att inte ha gett Nobelpris till den indonesiska författaren Pramoedaya Ananta Toer, "ledande indonesisk vänsterintellektuell och lysande skönlitterär författare", som försmäktade åratals i "en tropisk Gulag", vilket också är rubriken på kapitlet om den indonesiska tragedin.

ARUNDHATI ROY OM KÄRNVAPEN
Tariq Ali är politisk flykting undan militärjuntor i Pakistan. Från samma kulturkrets kommer indiskan Arundhati Roy. Hon gjorde 1997 världssuccé med sin roman "De små tingens Gud". Men länge fick hon inte sola sig i glansen av sin berömmelse. Året efter utförde både Indien och Pakistan sina kärnvapenprov. Sedan dess har hon varit intensivt engagerad mot militarism och miljöhot. Kanske är hon den mest begåvade gandhianen i vår tid.

Nu utger Ordfront hennes bok "Den oändliga rättvisans matematik", en samling av hennes essäer i politiska ämnen. Boktiteln syftar på amerikanernas namn på sitt anfall mot Afghanistan hösten 2001. Det kallades just Infinite Justice, alltså oändlig rättvisa. Senare ändrades operationens namn till Enduring Freedom, ihållande frihet.

Arundhati Roy väjer inte för att beskriva kärnvapnens verkningar. Det var länge sen man läste eller hörde något om det. Efter kommunismens fall tycks vi ha glömt bort att det fortfarande finns tiotusentals kärnvapen i vår värld, kapabla att förinta oss alla. Så här skriver hon:

"Våra städer och skogar, våra fält och byar kommer att brinna i dagar. Floder kommer att förvandlas till giftströmmar. Luften kommer att bli till eld. Vindarna kommer att sprida lågorna. När allt som kan brinna har brunnit kommer röken att förmörka solen. Jorden kommer att svepas i mörker. Ingen dag kommer att råda. Bara oändlig natt. Temperaturen kommer att falla till långt under fryspunkten och den nukleära vintern kommer att inträda. Vatten kommer att ta skepnad av giftig is. Radioaktivt nedfall kommer att sippra ner genom jordlagren och förgifta grundvattnet. Det mesta som lever, djur och växter, fågel och fisk, kommer att dö. Bara råttor och kackerlackor kommer att föröka sig och tävla med överblivna, plundrande människospillror om det lilla som finns att äta"

EN MISSLYCKAD MATENKÄT
Så långt Arundhati Roys Harmageddon-vision. Den är tyvärr fullt möjlig, för det är inte minst de länder, vilkas "humanism" våra medier hyllar, som har kärnvapen. Låt oss därför tänka på något annat som visserligen är ironiskt men mycket roligare:

En rapport från Radio Tuffs man i New York, Hampus Eckerman, ska vi strax få höra. Men han har också skickat oss följande:

"FN gjorde en enkät över hela världen med den enda frågan:

Ge oss din ÄRLIGA ÅSIKT om hur en LÖSNING på BRISTen på MAT i den ÖVRIGA VÄRLDEN skulle se ut!

Det hela misslyckades. I Afrika visste man inte vad MAT var. I Östeuropa visste man inte, vad ÄRLIGA betydde. I Västeuropa visste ingen, vad BRIST innebar. I Kina kände ingen till begreppet ÅSIKT. I Mellanöstern visste ingen, vad ordet LÖSNING stod för. Och i USA visste ingen vad begreppet ÖVRIGA VÄRLDEN betydde"
---------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 946) 2003-10-19
--------------------------------------------------------------

söndag, oktober 12

"MÅNGA SMÅ MÄNNISKOR…"

Du lyssnar på Radio Tuff, Tyresö Ulands- och Fredsförenings sändningar. Jag heter Åke Sandin och har i över 18 år hållit på med Radio Tuff. I dag är det sändning nr 945. Sedan 8½ år gör jag också Succékanalen 91,4, den som består av 200 halvtimmar per år och som hörs dygnet runt, när inga andra föreningar sänder.

Många undrar därför i vår marknadsekonomiska tid varför jag gör det här oavlönat. Ju rikare vi blir, desto girigare tycks vi bli och desto mer tycks vi värdera också de pengar, som vi egentligen inte behöver för att må bra. Bara i högtidliga stunder hängiver vi oss åt retorik om livskvalitet och den eventuella meningen med livet och då är det knäpptyst om pengar.

Folk frågar mig också, varför jag är en så urbota radiot. Men Succékanalen 91,4 har givit röst åt cirka två tusen människor, de flesta så kallade "vanliga". Eftersom jag försöker vara demokrat även i praktiken känns det bra. Men ännu mera håller jag på Radio Tuff. Det är en radio som envetet tar upp de frågor som Tyresö Ulands- och Fredsförening arbetar för. De är de viktigaste man överhuvud kan ägna sig åt under sitt alltför korta liv. Dit hör behovet av att avskaffa den militarism som i kärnvapenåldern hotar hela mänsklighetens existens och som binder tusentals miljarder kr, som annars skulle ha kunnat användas för att göra vår värld mycket bättre, tryggare och rättvisare. En annan av Tuffs frågor är den ständigt pågående Förintelsen, nämligen att uppåt sex miljoner barn dör i vår värld varje halvår. Jo, det rör sig tragiskt nog om 10-12 miljoner döda barn varje år, en så fasansfull omständighet att vi med våra medier i spetsen helst vill slippa bry oss.

Vad kan då en lokalförening som Tuff göra åt dessa enorma problem. Ensamma inte mycket alls förstås. Men Tuff är en lokalavdelning av Svenska Freds, världens äldsta fredsorganisation med 120 år på nacken. Och vi hoppas på att det i många fler av Sveriges och Europas kommuner uppstår liknande föreningar som Tuff.

Dessutom hoppas jag på att ännu många flera blir medlemmar i Tyresö Ulands- och Fredsförening. Då kan vi uträtta ännu mera. Det är enkelt att bli medlem, bara att betala in 180 kr för enskild och 70 kr för övrig familjemedlem på Tuffs postgiro 16 01 37 -6.

Tuff har jobbat och jobbar mycket konkret med utomordentliga projekt, som bland annat gjort livet mera drägligt för tiotusentals indiska barn. För att kunna fortsätta med sådant behöver vi bli ännu flera. För många år sen fick vi ifrån våra indiska partners en vers, som egentligen är från en gammal kinesisk fabel. Tyvärr är den på engelska men den belyser ganska bra den demokratiska grunden, som vi tror och hoppas på i Tyresö Ulands- och Fredsförening: Att de många människorna i samverkan kan skapa en bättre värld:

Many little things
done in many little places
by many little people
will change
the face of the world
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 945) 2003-10-12