söndag, februari 28

Varför jag -ännu- prenumererar på DN

ACK JA, EN ”UBÅTSKRÄNKNING” TILL !
Yngre och radikala bekanta förebrår mig för att jag ännu har Dagens Nyheter. Har försvarat mig lite taffligt med att tidningen har så bra korsord.

Det är dock inte så lätt att försvara en tidning, till exempel i förrgår (26/2) då förstasidans stora nyhet har rubriken ”Ny ubåtskränkning hölls hemlig”. Inuti tidningen finns en stor bild på en svensk korvett och det okända ubåtsperiskopet som ”kränkte svenskt vatten” sägs ha observerats vid en svensk marinövning i våras.

Intressant nog tycks inga andra medier ha brytt sig om DN:s ”avslöjande”. DN:s reporter är Mikael Holmström .Han verkar vara en kvarleva från de vilda men obevisade ubåtsjakterna på Sovjets ubåtar, när de i braskande mediaskrönor sades vimla i våra vatten.

DN OM UBÅTAR OCH ANDRA ”KRÄNKNINGAR”
Dagens Nyheters rapportering om kränkningar till sjöss och i luften har på sistone varit mera alarmerande än seriösa:

Två dagar i januari 2015 hade DN helsidor om en främmande ubåt, som märkligt nog visade sig i övervattensläge under flera minuter, ”endast några kilometer utanför huvudstaden”, som journalisten Mikael Holmström alarmistiskt uttryckte det. Senare tillbakavisades uppgifterna om ”ubåten” av försvarets experter. De hade funnit att det på den suddiga bilden, som sades föreställa en kränkande ubåt, i själva verket var en svensk båt.

Den 2 juli 2015 är Mikael Holmström i farten igen i DN. Han skriver under den stora hotfulla  rubriken ”Svenska plan beskjutna av rysk militär över havet”. Texten gör inte rubriken rättvisa, ty ”beskjutning” får man leta förgäves efter i texten. Det intressantaste är dock en liten Fakta-ruta på samma sida. Där läser man bland annat följande:

”Under 2014 kränktes svenskt luftrum tolv gånger, varav en gång av Ryssland”
”Hittills under 2015 har luftrummet kränkts nio gånger, ingen gång av ryskt flyg.”
Av de 21 kränkningarna under 2014 och 2015 har bara en varit rysk, medan Natoflyg kränkt oss 18 gånger.

Och av de 42 kränkningar som förekommit 2011-2015 har 12 olika Natoländer kränkt svenskt luftrum 30 gånger, alltså väldigt mycket oftare än Ryssland. Men enligt våra ensidiga medier är ryssarna alltid ute i ond avsikt och felnavigerar aldrig. Natoplan däremot anses däremot slarva desto mera med navigationen

DN:s TILLNYKTRING 2009
1979-1994 var Svante Nycander DN:s chefredaktör. På DN Debatt skrev han 2009 en artikel under rubriken ”Militären vilseledde regeringen om ubåtar”. Den handlar bland annat om hans journalistkollegors många misstag på 80-talet, då de på somrarna gång på gång larmade om ryska ubåtar i svenska vatten. Då trivdes okritiska medier alltför ofta i grumligt bottenslam med sina häftiga historier om dessa ”ubåtar”. I Nycanders artikel sägs bland annat:

”Att höga militärer undanhöll regeringen bevisning av vikt för de frågor som skulle utredas – det får marken att gunga under fötterna. Det var inte lite de ställde till med. Sverige gjorde bort sig, vår utrikespolitik var inte längre trovärdig. Ubåtstvivlaren Lennart Bodström försattes i en ohållbar situation som utrikesminister.”

Ja, den socialdemokratiske utrikesministern Lennart Bodström fick avgå 1985 efter det att han till några borgerliga journalister yppat sina tvivel på den enda då godtagbara uppfattningen om ubåtarna.

Dagen efter Nycanders artikel skrev en annan framstående publicist, Sune Olofsson, i Dagens Nyheter. Han hade varit Svenska Dagbladets debattredaktör och försvarsreporter. Under rubriken ”Carl Bildt vilseleder allmänheten om ubåtarna” skrev han bland annat om ”mer än tio års ubåtshysteri” följande:

”Många av oss journalister som bevakade ubåtsjakterna på 80-och 90-talen förvandlades till okritiska patrioter när den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Karlskrona skärgård. (....) Att sedan vissa journalister, som försökte att resa motbilder och följa det kritiska journalistiska uppdraget, stämplades som näst intill landsförrädare är mer än skrämmande.”

Det är högst tvivelaktigt om dagens ubåtsreporter i DN, Mikael Holmström, har läst sina föregångares artiklar.

DN-DEBATT LÄSVÄRT IBLAND
Till mitt försvar som DN-prenumerant kan också anföras att DN på debattsidan kan ha läsvärda artiklar. I dag (28/2) skriver Pierre Schori där under rubriken ”Fullfölj Palmes oavslutade kamp för kärnvapenfrihet”. Han skriver bland annat:

”Vem vet vad en annan regering, som består av partier som alla är för Natomedlemskap och mot kärnvapenfria zoner, svarar en USA-president av Donald Trumps eller Ted Cruz´ snitt som begär, att värdlandsavtalets paragraf om tillgång för Nato till baser på svensk mark behövs i ett läge som USA anser vara spänt”

Om det aktuella värdlandsavtalet skriver Schori:

”Ett värdlandsavtal, som inte klart markerar för ’oinskränkt kärnvapenfrihet’ skulle bryta mot den svenska nedrustnings- och avspänningspolitiken och i stället öppna för spekulationer och felbedömningar om Sveriges militära alliansfrihet och bidra till en farlig försämring av vår säkerhetspolitik och stabiliteten i Norden.”

IBLAND OCKSÅ GULDKORN PÅ LEDARSIDAN
Även DN:s ledarsida är då och då läsvärd. Den fick en ”ros” i Radio Tuff nr 1407, www,tyresoradion.se , Det var Dagens nyheters ledarskribent Amanda Björkman som (25/1) skrev under rubriken ”Erdogan måste bemötas”. Det gäller alltså Natolandet Turkiets president, som fortsätter att peka ut, hota och gripa personer som ifrågasätter honom.

Det gäller till exempel Can Dündar. chefredaktör för tidningen Cumhuriyet. ”Han var fräck nog att avslöja att turkiska säkerhetstjänsten har transporterat vapen till radikala islamister i Syrien”, skriver Amanda Björkman. 1200 akademiker, som undertecknat ett upprop mot våldet i sydöstra Turkiet och den turkiska militären, anklagas av presidenten för att vara ”fiender till staten och folket”

Och i dag (28/2) har ledarsidan bland annat en text om Libyen med rubriken ”IS utnyttjar splittringen” och beskriver det kaos som drabbat landet efter det att Nato med svensk hjälp 2011 hade angripit det och dödat dess ledare Khaddaffi och en massa civila. Läget efter kriget sammanfattar DN så här:

”Ett par hundra miliser, baserade på klaner och egna agendor, vägrade att lämna från sig vapnen utan tog i stället över landet, I dag bildar en spretig allians regering i Tobruk i öster, en annan regering bestående av diverse islamister har sitt högkvarter i Tripoli i väst. Båda slåss mot IS men också mot varandra.”

Någon kritik mot kriget och den svenska insatsen framförs typiskt nog inte. Man aktar sig som vanligt noga för att resultatvärdera (egna) krig.fredag, februari 26

FRED BARA EN ÖNSKEDRÖM?

VILL ALLA HA FRED?
Många tycker att fredsrörelsen är onödig. De tillägger att alla vill ju fred, så vi  fredsaktivister är ju närmast löjliga.

Men vill verkligen alla ha fred?

Vore jag officer i karriären, vapenfabrikant, boss för en reklamfinansierad TV-kanal, ubåtsreporter på Dagens Nyheter, varm Natovän eller hade barnatro på västliga medier skulle jag sakna krig eller åtminstone krigshot.

MIMAC det militär-industriella-mediala-akademiska-komplexet, är över hela världen så starkt och försett med så många biljoner, ja triljoner kronor att det kan övertyga de flesta om sin nödvändighet.

Per Anders Fogelström, som var en klarsynt fredskämpe, räknade på 60-talet ut att enbart lottarörelsen på ett år hade lika stora statliga anslag, som Svenska Freds  sammanlagt hade haft under alla sina verksamhetsår.

”I NATT JAG DRÖMDE….”
Häromdagen hörde jag en gammal sång jag inte hade hört på länge. Det var Cornelis Vreeswijks översättning av Ec McCurdys ”Last night I had the strangest dream”. Den svenska texten lyder:

I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.

Jag drömde om en jättesal, där statsmän satt i rad
Så skrev de på ett konvolut, och reste sig och sa:

"Det finns inga soldater mer, det finns inga gevär.
Och ingen känner längre till, det ordet militär"

På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog.
Och alla drack varandra till, och dansade och log.

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

Så synd att det bara förblir en dröm

måndag, februari 22

DEN RASISTISKA KOLLEKTIVSKULDEN

”Under sanden”
Härom veckan ägde Göteborgs filmfestival rum. Den utsåg till bästa nordiska film den danska ”Under sanden”.

Filmen behandlar en tidigare ganska nedtystad tragedi från andra världskrigets efterverkningar. Under sanden på Jyllands västkust fanns massor av minor nergrävda från kriget. De måste bort.

Danskarna löste det genom att tvinga tyska fångar, de flesta mycket unga, att röja dem med sina händer. Ett par tusen unga tyskar fick den uppgiften. Det har varit ganska tyst om detta vidriga tvångsarbete i dansk historia. I Martin Zandvliets film uppges att nästan hälften av de unga tyskarna dödades eller lemlästades under sitt farliga tvångsarbete.

Danmark kan ha begått ett krigsbrott när tyska krigsfångar tvingades röja minor längs den danska västkusten.1998 publicerades boken ”Under tvang” av författaren Helge Hagemann. Han anser att det inträffade är ett krigsbrott. I Genève-konventionerna är det förbjudet att tvinga krigsfångar att utföra livsfarligt arbete, såsom minröjning. Möjligen kompliceras det hela genom att det skedde efter kriget, alltså i fredstid.

7 000 barn omkom, då läkarna vägrade vård
2005 publicerade danska överläkaren Kirsten Lyllof en avhandling med kritik av den danska läkaretiken efter andra världskriget. Då hade många tusen civila tyskar flytt västerut till Danmark från Röda arméns frammarsch.

De behandlades illa efter kriget. Lyllof uppger att över 13 000 tyska flyktingar dog efter något år. Av dessa var ca 7 000 barn under fem år

Lyllof säger: ”Jag kände mig nödd att ta reda på vad som skett med dem. Och mina upptäckter var otäcka. Dessa barn sågs som fiender till Danmark. Den behandling de fick var helt enkelt en humanitär katastrof”

Krig uppammar rasism även hos de bästa
De döda tyska barnen och andra civila i Danmark hade förstås ingen skuld till kriget och danskars lidanden under det. Men ingenting framkallar så mycken iskall rasism som krig.

De tyska flyktingarna drabbades av den förbannade kollektivskulden. Av den brittisk-judiske författaren och förläggaren Victor Gollanz besökte  efter kriget Tyskland och förfärades över hur otäckt allierade ockupationsmakter tillämpade kollektivskulden mot tyskarna i deras ruinstäder. Han skrev en bok om detta, där han bland annat framhöll:

Kollektivskulden är en vanvettig, oliberal, antikristen och beklagansvärt nazistisk tanke".


söndag, februari 21

Radio Tuff 1408

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1408:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 21 februari, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 6 mars, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET
Monica Schelin och Åke Sandin delar ut ett dussintal ”rosor” till människor som sagt eller gjort något bra. Hampus Eckerman på telefon från Sri Lanka om cancerframkallande medel vid sopbränning i Irak, om amerikanskt ekonomiskt stöd till Afghanistan och polska förbud mot att kalla något av andra världskrigets förföljelser för ”polska”. Stefan Lindgren, utgivare av ”Ryska Posten” om Rysslands agerande i Ukraina och i Syrien och om den svenska rysskräckens följder.


fredag, februari 19

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1408) den 21/2 till....

….till   Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas, som nu säger om Ingrid Dahlqvists råd till sina bekanta inför sin 90-årsdag nyligen att gratulera med Tuffs mangogram:
”Så fint av Ingrid att tipsa sina vänner om att uppvakta med Tuffs mangogram. Vi är rörda och imponerade av  att hon har indiska Dharampur i sitt hjärta. Under de senaste två decennierna har 135 000 mangoplantor kunnat delas ut bland hundratals fattiga byar till omkring 10 000 familjer.” Mangogram finns att beställa av Monica Schelin, tel 712 2581 eller monica.schelin@brevet.nu  . De finns inte bara för att gratulera utan också för att beklaga att någon gått bort under rubriken ”Till minne av….” 

….till   de hjälpkonvojer av minst 100 lastbilar, fyllda med mat och mediciner, som avgått från Damaskus till ett antal belägrade och svältande städer i Syrien. I motsats till alla vapen som från olika håll gjort ett helvete för det syriska folket är det glädjande och väldigt nödvändigt.

….till   det svensk-italienske FN-sändebudet Staffan de Mistura, som har det svåra men viktiga jobbet att få slut på kriget i Syrien. Man får innerligt hoppas att vapenvilan i Syrien efterlevs och att de från januari uppskjutna fredsförhandlingarna kommer till stånd.

….till   förre brittiske ambassadören i Syrien, Peter Ford, som kritiserar sitt lands stöd till rebellgrupperna. Han menar att det är minst dåliga alternativet är att låta president Assad vara kvar. Han påminner om vad som hände när väst inledde krigen mot Afghanistan, Irak och Libyen utan att ha någon plan för vad som skulle ersätta diktatorerna. Om de många rebellgrupperna i Syrien säger han: ”Väst måste sluta med att peppa upp den moderata oppositionen, vilken inte alls är moderat”

….till   den beundransvärda Fredsrörelsen på Orust, som i onsdags /17/2) hade ett möte med dramatikern och fredsaktivisten Stina Oscarson som inledare. Hon talar under rubriken ”Ned med vapnen”, ett uttalande ända från 1800-talets fredssträvanden. Stina är bland annat känd för att ha kommenterat arméchefen, general Anders Brännströms uttalande om att Sverige kan vara i krig om några år. Hennes ironiska råd till honom var:
            Försvarets språknivå skulle behöva en upprustning”

….till   Pierre Schori, som tillsammans med just Stina Oscarson i Expressen (27/1) skrivit att ett svenskt medlemskap i Nato bör undvikas av säkerhetspolitiska skäl men också för att kärnvapen är en bärande del av Natos doktrin. De skriver bland annat: Regeringen har tydligt sagt nej till medlemskap, men samtidigt har Sverige genom en rad beslut och samarbeten inom försvarssektorn under de senaste tjugo åren förts allt närmare denna militärallians…. Ett medlemskap i kärnvapenalliansen (Natos egen definition) skulle kraftigt minska vår möjlighet att verka för en aktiv anti-kärnvapenpolitik…. Och till den nära föreliggande frågan om värdlandsavtalet anser vi att det är en grov felbedömning att betrakta detta enbart som ”en teknisk fråga”. I avtalet stadgas det bland annat, i paragraf 1:20, att värdlandet ska kunna upplåta ”sites” (baser) till stöd för Natoledda militära aktiviteter under befäl av Natos ÖB…..Sverige kommer aldrig att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder, ej heller tillåta införandet av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen. En sådan deklaration skulle stödjas av en överväldigande folkmajoritet och skapa klarhet i omvärlden."

….till           den Natoutredning som ett antal kloka personer med många sakskäl har skrivit. De är Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Stina Oscarson, Pierre Schori och Linda Åkerström. Huvudsekreterare har varit Lars Ingelstam.  Gruppens genomgång av Sveriges förhållande till Nato visar hur vi steg för steg har närmat oss alliansen utan någon egentlig debatt. Ibland har närmandet förstås varit kalkylerad politik, ibland mer styrt av tillfälliga militära konstellationer. Det senaste stora steget togs dock i fullt politiskt medvetande av alliansregeringen som mitt under brinnande valrörelse och inför ett väntat regeringsskifte lät ÖB underteckna det värdlandsavtal som riksdagen ännu inte hunnit ratificera. En viktig punkt i utredarnas slutsatser är att riksdagsbeslutet om detta avtal bör skjutas upp för att ge tillfälle till bredare debatt och klargöranden beträffande kritiska punkter som alliansfrihet, baseringsområden och kärnvapen. Det är en begäran som inget riksdagsparti rimligen kan ha något emot såvida man inte absolut och utan folklig förankring omedelbart vill binda oss starkare till Nato.

….till   Torsten Kälvemark, som AB (16/2) skriver under rubriken ”Nato kan vänta”. Han nämner också några av de 28 Natoländernas dåliga rykte och tar Natolandet Turkiet som exempel, landet med den näst största Natoarmén, och skriver: ”Turkiet är samtidigt ett land som i praktiken annekterat en bit av en annan suverän stat (Cypern), dessutom med en krigsmakt som ständigt kränker andra länders territorium. Den turkiska regeringen attackerar hellre kurder än IS. Man censurerar internet och fängslar oppositionella journalister och akademiker

….till           Jan Guillou som skriver i Aftonbladet (7/2) under rubriken Därför låtsas dessa Natoanhängare att ryssen ska anfalla  bland annat: Om Sverige går med i Nato innebär det ­slutet för vår själv­ständiga neutralitetspolitik. Vi har då kollektivanslutits till USA:s ­utrikespolitik. Allt snack om varje medlemslands självständighet är bluff. Små länder har inget att säga till om, det är USA som bestämmer. För varje normal svensk bomb­liberal vore detta förstås en våt dröm. Hur angenämt vore det inte att bli liberal utrikesminister under sådana förutsättningar?

 

….till   Sören Sommelius, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad, som i sin blogg www.nyakultursoren.se tar upp att EU-parlamentets debatt om vapenembargo mot Saudiarabien. Han skriver: Saudiarabien bombar skolor, sjukhus och till och med pågående bröllop i Jemen. Man använder vapen från Europa, från USA och Kanada. EU:s lagar förbjuder vapenexport som används människorättskränkande. En FN-rapport som läckts pekar på mer än 100 sådana kränkningar. 75 procent alla j jemenitiska barn som dör i kriget dödas av saudiska bomber”. Sommelius hänvisar också till Stefan Lindgrens blogg www.8dagar.com där det bland annat står:
”USA:s försvarsminister Ashton Carter som i förra veckan kungjorde att USA kommer att fyrdubbla utgifterna för stöd till Nato i Europa, för utplacering av militär utrustning i Östeuropa för att innesluta Ryssland. USA:s hela militärbudget för budgetåret som börjar 1/10  2016 blir 582,7 miljarder dollar, jämfört med 585 miljarder för innevarande år. Rysslands militärbudget 2016 är 3 145 miljarder rubel, eller 40,7 miljarder dollar i dagens dollarkurs. USA:s militärbudget är därmed 14 gånger större än Rysslands.”

….till   utrikesminister Margot Wallström, som i Bryssel häromveckan om de palestinska knivattackerna på israeler sade: Jag har varit väldigt tydlig i att fördöma knivdåden och jag menar att alla måste fördöma knivdåden. Det är inte mera våld som behövs i Mellanöstern, utan vi måste förhindra våld mot civila. Det här är förstås avskyvärda dåd!”. I december sade hon något liknande nämligen: ”Jag tar avstånd från knivattacker. Jag tycker det är fruktansvärt och det får inte förekomma och Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet.”. Då fick hon stark kritik från Israel och från borgerliga svenskar. Den här gången talade hon inte om eventuellt utomrättsliga avrättningar. Försiktigtvis nämnde hon inte heller att knivattackerna lett till att 27 israeler har dödats, medan över 160 palestinier skjutits till döds.


….till   alla dem som nu betalar in årsavgiften genom att sätta in 200 kr och gärna 80 kr för familjemedlem på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. En extra ros till dem som dessutom ger gåvor.