lördag, mars 18

Radio Tuff nr 1436

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1436:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 19 mars, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den  2 april, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

Programmet korthet:
Som vanligt delas en massa ”rosor” ut till bl a en amerikansk kongressman  och den tyske utrikesministern. Freds- och miljökämpen Tord Björk i ”Aktivister för fred” intervjuas om kriget i Ukraina. Läkaren Ingrid Eckerman som tillhör en arbetsgrupp som vill stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar intervjuas.


torsdag, mars 16

”ROSOR” från RADIO TUFF 1436 den 19/3 till….

….till             Lars Gunnar Liljestrand som på tal om utredningen om den svenska insatsen i Afghanistan skriver: 15 år av hycklande lögner om kriget som något slags humanitär insats har avslöjats. Nu säger krigsförespråkarna, som tidigare har hävdat att vi krigade för det afghanska folkets skull, helt skamlöst att vi gjorde det för USA:s och Natos. Tydligare än så kan inte krigsretoriken demonstreras.”

….till             International Business Times, som uppger att USA lägger ut mera på sin militär än de sju näst militariserade staterna sammanlagt gör, inklusive Kina och Ryssland. Man påpekar att e  USA har 800 militärbaser i 70 olika länder så Pentagons globala militära dominans är faktiskt inte utmanad. Nu tänker dessutom president Trump upprusta USA ytterligare med 480 miljarder kr.

….till             Sanna Torén Björling, som i Dagens Nyheter (16/3) skriver under rubriken ”Pentagon vinnare i Trumps budget”. Hon uppger att enbart ökningen av USA:s militära budget uppgår till 54 miljarder dollar, ungefär 480 miljarder kr. Det innebär nedskärningar på andra områden, såsom USA:s biståndsverksamhet, bidragen till FN och miljö- och klimatrelaterade program.

….till             Rysslandskännaren Stefan Lindgren, som i sin blogg www.8dagar.com citerar Alexei Arbatov, föreståndare för Centrum för internationell säkerhet, som på tal om Trumps planer på att upprusta USA:s militär med 480 miljarder kr skriver: ”Idag har Ryssland inte råd att dras in i en ny kapprustning och bör inte reagera på ökningen av USA:s militära budget. De pengar som vi tilldelar försvaret är fortfarande tillräckliga, men vi tänker inte upprätta nya baser vid våra gränser och vi uppfyller mer än väl våra militära behov.” Möjligen tänker Arbatov här på den stora Natoövningen med bl a 700 brittiska och amerikanska soldater uppe i norra Norge inte långt från ryska gränsen.
….till             fredsforskaren Jan Öberg, som i sin blogg www.transnational.org skriver: ”Att Ryssland är ett stort hot mot väst är ett exempel på fake news, Dess syfte är att rättfärdiga högre anslag till Nato. Ekonomiskt är det självdestruktivt, det tar pengar från mycket mer konstruktiv användning och är ett tecken på intellektuell svaghet. Dessutom är det farligt och ökar risken för krig.”

….till             Dennis Kucinich, ledamot av USA:s representanthus och tidigare presidentkandidat, som i Fox News nu säger: ”Kriget i Syrien är inte om strid för demokrati. USA strider med och stöder de 80 000 jihadisternas sak. Dessa är från 90 olika länder. Nästan en halv miljon syrier har dödats i det krig som eldats av detta världsvida deltagande- USA har stött terrorister som byter namn men deras mål är detsamma: att förenas och skapa ett fundamentalistiskt islamiskt övertagande av regionen. Miljarder amerikanska skattedollar har hjälpt att sprida det här kriget”

….till             Wolfgang Hansson som i Aftonbladet (12/3) skriver om det svårt krigs-
drabbade Syrien: ”Sjukvården i stora delar av landet har mer eller mindre kollapsat. Hundratusentals syriska barn får inte gå i skolan. En hel generation unga kommer inte att kunna läsa och skriva. Ovanpå det kommer det enorma lidandet där barn tvingas se sina föräldrar dö och vice versa. Där varje dag är en kamp för att överleva för de som lever nära någon av fronterna.” Hansson är dessutom inte hoppfull om de fredssamtal, som drar igång igen den 23 mars

….till             den tyske utrikesministern Sigmar Gabriel, som nyligen besökte sin kollega Sergej Lavrov i Moskva. Det tycks ha blivit en framgång för fredsrörelsen: Gabriel varnade för risken för en rustningsspiral mot bakgrunden av nya signaler från den tillträdande administrationen i USA och talade om vikten av Ryssland som samarbetspartner för fred i Europa. På den gemensamma presskonferensen betonades också både Lavrov och Gabriel vikten av att alla parter håller sig till Minsk II avtalet och att de enats om mer resurser till OSSE. Inte minst betonade bägge två att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass.
….till             arbetsgruppen Aktivister för fred som skriver:  Det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyske utrikesministern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.
….till             Tord Björk, som är med i ”aktivister för fred” och som intervjuas om Ukrainakonflikten om en stund här i Radio Tuff.
….till             Wikileaks som nu uppger att amerikanska CIA kan avlyssna din telefon, hacka sig in i din dator – och bugga din tv-apparat så att den både lyssnar på och filmar dig i smyg. Underrättelsetjänstens avancerade metoder kan avslöjas i tusentals dokument som släppts av Wikileaks. Wikileaks påstår att de närmare 9 000 dokumenten är hämtade från den amerikanska underrättelsetjänsten. Visselblåsarsajten säger att det är det första släppet av flera – och nu tycks det som att flera av CIA:s spionmetoder avslöjas

.….till            de tio svenska riksdagsmän som nominerat visselblåsaren Edward Snowden till Nobels fredspris. Han har sedan några år fått asyl I Ryssland.

….till             läkaren Shafiquel Islam, som är TUFF-medlem och bördig från Bangladesh. Han har på face-book lagt in en artikel om svälten i Bengalen 1942-43. då uppåt 3 miljoner människor dog av hunger. Delvis berodde svälten på Churchills närmast rasistiska förakt för indier, vilket har skildrats i Madhusree Mukerjees bok ”Churchill´s Secret War”, där det bland annat står: ”Föräldrar dumpade sina svältdöda barn i floder och brunnar. Många tog sina liv genom att kasta sig framför tåg… Folk var alltför svaga för att ens kremera sina kära” .

….till             Tuffs årsmöte, som äger rum torsdag den 30 mars kl 18 i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80. Där ska bland annat ny styrelse utses. Den behöver förstärkas med flera ledamöter, så välkommen att anmäla ditt intresse för att hjälpa till att utforma Tuffs omfattande verksamhet !


….till             Miza Landström som tisdag den 4 april kl 18.30 inleder ett möte om Kongo och den skola som Tuff stöder där. Hjärtligt välkomna till Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 !

(Hörs lokalt i Radio TUFF på 91,4 MHz tre ggr per dygn 19/3--2/4 och närhelst på www.tyresoradion.se )

måndag, mars 13

TUFF-bladet


TUFF-bladet
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.                                            Våren 2017
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
             E-post: tuffmail@spray.se     
              Hemsida: www.tuff.nu

 TUFF – en aktiv 50-åring !
Den 13 februari 1967 grundades TUFF, Tyresö Ulands- och Fredsförening. I ett halvsekel har föreningen jobbat för fred och internationell solidaritet. Många skolor bland  Indiens fattiga byar har finansierats liksom många andra projekt i Kongo, Irak, Bolivia, Tanzania och andra länder.

200 000 kr till Indien nyligen 
Som exempel kan nämnas att vid årsskiftet i år skickades 200 000 kr till partners i Indien för användning i de skolor som Tuff finansierat i  Dharampur byar bebodda av analfabeter från ursprungsbefolkningen.

  20 000 till skola i Kongo
I mars i år bidrog TUFF med 20 000 kr till lärar-
löner för en skola i Kongo, som föreningen också tidigare bidragit till. Initiativet till skolan togs av Miza Landström, som är medlem av TUFFs styrelse och som tisdagen den 4 april kl 18.30 berättar om Kongo och den nya skolan i TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80.

  Allt arbete sker oavlönat
TUFF har ingen avlönad utan allt arbete sker frivilligt. Ingen enda krona tas från insamlings-kontot utan går till projekten utomlands. Flera skolor, bl a  Kumla och Strandskolan i Tyresö och Alléskolan i Lerum  samlar pengar genom  dagsverken eller Öppet hus.

Stöd plusgiro 79 36 36-2 !
Många enskilda stöder också TUFF genom att sätta in pengar på TUFFs insamlingskonto pg 793636- 2, varifrån varje krona går till ändamål i fattiga länder

Svält, krig och upprustning    
FN slår nu larm om att 20 miljoner människor hotas av svältdöd I Jemen, Sydsudan, Somalia och Nigeria. I Jemen som i två år bombats av Saudiarabien dör ett barn var tionde minut. För att undvika 20 miljoners svältdöd krävs minst 40 miljarder kr. Det finns pengar men enbart  USA tänker höja sitt redan höga anslag till militären med 480 miljarder kr. Och nu höjs krav på att Sverige ska stärka sin krigsmakt med många miljarder.

 Stenrika MIMAC dominerar
I TUFF arbetar vi mot svält, krig och upp- rustning i en värld som domineras av MIMAC , dvs det militär-industriella-mediala-akademiska  komplexet med sina tusentals miljarder i skattepengar.

  ”Bättre aktiv i dag än…
radioaktiv i morgon” är ett gammalt påstående från fredsrörelsen. Det finns 16 000 kärnvapen i världen. Ca 2 000 av dem är avfyringsklara. Ett misstag kan alltså utlösa ett kärnvapenkrig, som ödelägger hela världen och dödar allt levande.

Bli alltså medlem i TUFF !
Det behövs medlemmar till Tuff för 2017. Förra året hade Tuff uppåt 400 betalande, och vi hoppas på minst lika stor uppslutning i år. Medlemskap på 200 kr (för annan på samma adress: 80 kr) sätts in på Tuffs plusgiro 
16 01 37 -6. Hjärtlig välkommen till Tuff!

      Flera aktiva behövs
I TUFF behövs aktivister som kan deltaga i styrelsearbetet som är viktigt och givande i den gamla stolta folkrörelsetraditionen.  

Årsmöte den 30 mars kl 18
Årsmötet äger rum torsdag den 30 mars kl 18 i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80. Då kan alla som vill göra en insats komma och bli invalda i Tuffs styrelse.

      Tage Danielsson:
Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist,
anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist,
socialist, syndikalist eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå att så snart som du kan gå
bör du genast gå med i det världsparti för fred
som går före allt annat.Alla ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst. Freden kommer först
Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.

     Henrik Tikkanen:
            ”Krig löser inga problem
            och alltså fortsätter de”