söndag, september 18

TUFF tog hand om amerikanska krigsvägrare

THE INTREPID FOUR
Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) fyller snart 50 år. Föreningen grundades i februari 1967. I Tuffs verksamhetsberättalse för år 1968 står ett par rader som är ett under av korthet: 
”Ett 30-tal amerikanska Vietnamkrigsvägrare har fått mer eller mindre tillfällig bostad hos olika Tuff-medlemmar. Flera har också fått hjälp av kuratorisk karaktär”

Bakom denna ordknapphet dolde sig ett mycket omfattande frivilligt arbete. 

Det började de sista dagarna av år 1967. Då hämtades –i en liten Renault 4 L!— ”The Intrepid  Four” från Arlanda och Märsta till Tyresö. Denna kvartett var alla i 19-20-årsåldern: Richard D Bailey, Craig Anderson, John Barilla och Mike Lindner. De hade tjänstgjort på hangarkryssaren The Intrepid (den oförskräckta), varifrån amerikanskt flyg skickades i raider mot Vietnam. 

Vid en permission i Japan hoppade de av och togs om hand av fredsorganisationen Beheiren, som smugglade ut dem till Sovjetunionen. Där var de hösten 1967 –under 50-årsjubiléet av revolutionen—och utnyttjades i propagandan mot Vietnamkriget.

Faktum var att vi nästan åkte i skytteltrafik till Arlanda och hämtade desertörer. I dag undrar jag hur vi orkade. Vi som använde våra bilar för turer till Arlanda fick inte ens bensinpengar. De många som hade unga amerikaner boende hos sig gjorde det helt utan ersättning. 

KRITIK FRÅN HÖGER OCH VÄNSTER
Både från högern och från yttersta vänstern fick Tuff mycken kritik. Från höger kom det hotelsebrev om att vi hyste landsförrädare och att straffet skulle komma. Adjunkten vid Forellskolan, Sofie Wenander, fick byta skola efter att ha tagit med en desertör på lektioner. 

Från vänster fokuserade kritiken på att vi också ägnade de unga amerikanerna social omsorg i stället för att helt och fullt utnyttja dem politiskt i det revolutionära arbete dessa grupper ville bedriva. Men en del av desertörerna hade lärt sig knarka i Vietnam, andra hade traumatiska upplevelser från kriget. 

Bakom motsättningen låg konflikten mellan Sovjetunionen och Kina. Tuff samarbetade med Svenska kommittén för Vietnam. Den hade vid denna tid Gunnar Myrdal som ordförande och bestod av många organisationer: socialdemokratiska, kommunistiska och så småningom också delar av mittenpartierna. 

Kommittén samarbetade med det Moskvadominerade Världsfredsrådet och var värd för Stockholmskonferenserna om Vietnam, vilkas ordförande var Bertil Svahnström. Han hade varit initiativtagare till Kampanjen mot atomvapen i slutet av 1950-talet, var vice ordförande i Svenska Freds och redaktör för tidningen Freden, föregångare till Pax.

BERTIL SVAHNSTRÖM FÖRTALAD FREDSAKTIVIST
För både de USA-trogna och för de maoistiska grupperna blev  Bertil Svahnström (1907-1972) skottavlan för angreppen. Ibland sammanföll de båda riktningarnas kritik, till exempel i filmen US Deserter. 

Den framställde oss som reaktionära töntar. Sannolikt lurades filmmakarna av en svenskspråkig amerikan, som inte var desertör men som talade i deras namn. Vi var övertygade att han arbetade åt en skicklig och mäktig säkerhetstjänst, så duktig var han i sitt arbete att splittra och förtala. 

Värst åtgången blev Svahnström. Han var journalistveteran, hade under andra världskriget jobbat som utrikeskorrespondent för Stockholms-Tidningen och Svenska Dagbladet. Nu spreds tyskvänliga citat, som han uppgavs ha skrivit under kriget, och som påstods visa att han hade varit nazianstucken. 

Jag visste, att han två gånger blivit utvisad ur Tyskland, så jag gjorde mig mödan att kolla citaten. I två artiklar på Aftonbladets kultursida kunde jag sedan visa att det rörde sig om fiffigt citatfusk. (Dessa artiklar togs sedan med i ”Solidaritet. Antifascistisk årsbok 1969-70”)

 De komprometterande citaten hade visserligen förekommit i Svahnströms rapportering från Tyskland men det hade inte varit hans egna ord utan tyska uttalanden. I förtalet av honom hade man tagit bort uttryck som ”uppges det i Berlin” och ”säger en talesman för det tyska högkvarteret”. Därmed gavs det falska intrycket, att det var hans egna åsikter.

 Efter andra världskriget fick Bertil Svahnström franska Hederslegionen. Av Sovjetunionen mottog han sedan för sitt Vietnamarbete Leninpriset. Han dog i Paris 1972, helt stilenligt under en Vietnamkonferens.

 JOHAN ERLANDSSON: ”DESERTÖRERNA”
För tre år sedan uppsöktes jag av journalisten Johan Erlandsson. Han hade börjat på en bok om de unga amerikaner som inte ville delta i det krig som dödade uppåt två miljoner vietnameser och över 50 000 amerikaner. 

Han intervjuade mig om Tuffs engagemang för desertörerna och jag passade på att göra en halvtimme med honom för Radio Tyresö, som nu återger intervjun på 91,4 med ett förord av mig.

Nu har Erlandssons bok just utkommit under titeln ”Desertörerna”. Han har gjort ett beundransvärt jobb. Bokens 227 sidor börjar med att beskriva The Intrepod Four och deras värdar här i Tyresö, såsom Lennart och Åsne Liedén , Roland Wallin och Wenander-Sandins, men han har också intervjuat många andra av de uppåt 800 unga amerikaner som flydde undan kriget till Sverige.
----------------

Åke Sandin i Radio Tuffs sändning på 91,4 MHz. Hörs också på www.tyresoradion.se
---------------


PS: Åke var elitsoldat och vpl sergeant, förde som 22-åring befäl över 40 soldater i en vintrig norrländsk repövning. Fyra år senare, när han genom historiestudier hade insett att i moderna krig dödas främst civila, vägrade han och dömdes till fängelse.

lördag, september 17

Radio Tuff nr 1423

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1423:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 18 september, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 2 oktober, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET

Monica Schelin och Åke Sandin delar ut ”rosor” till 15 stycken som gjort eller skrivit något bra. Hampus Eckerman gör sina fräna nedslag i mediefloden med bl a brittiska UD:s självkritik mot Natos Libyenkrig 2011, rysskräckens traditioner och minor i Laos som 40 år efter kriget tar liv. Åke Sandins krönika har titeln ”Tuff tog hand om amerikanska krigsvägrare” och prisar Johan Erlandssons nyutkomna bok ”Desertörerna”.

fredag, september 16

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1423) den 18/9 --16

….till   USA och Ryssland som kommit överens om en vapenvila i Syrien. Om den hålls kommer det att innebära ett stopp för det krigiska dödandet, som under drygt fem år kostat ca 300 000 människor livet och en möjlighet för hjälp att komma in till de nödlidande människorna

….till   Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, som i  Aftonbladet  skriver om ”kriget mot terrorismen” som följd av den 11 september 2001:
”Resultatet av kriget mot terrorismen är ett och ett halvt årtionde av militära interventioner i den muslimska delen av världen. Över en miljon människor beräknas ha mist livet till följd av krigen i bland annat Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien. Sedan andra världskrigets slut har världen inte sett så stora flyktingströmmar med fruktansvärt mänskligt lidande som följd – till stor del på grund av de nämnda krigen.”
….till   Jasenko Omanovic riksdagsledamot från Västernorrland, som skriver: ”Vill man få stopp på flyktingströmmar då måste man stoppa krig. Krig driver folk på flykt! Ingen människa sätter sig och sina barn i en gummibåt över ett hav och plågsamma fotvandringar genom en hel kontinent för att få bostadsbidrag….. Vår tids största utmaning är kamp mot krig och fattigdom. Om vårt svar istället för denna kamp blir extrem nationalism, då har mänskligheten ännu en gång förlorat i sitt värde.”

….till   Lotta Gröning, krönikör i Expressen och känd radioröst, som nu suckar:
”Jag är så less den svenska rysskräcken! Nu är det en svensk diplomat Krister Bringéus placerad i Arktis som fått i uppdrag av regeringen att utreda Nato- medlemskap. Han konstaterar att ’en militär konflikt må vara osannolik, men konsekvenserna, om den likväl skulle bryta ut, riskerar att bli katastrofala.’
Genast börjar många spekulera i vem Ryssland skulle anfalla först. Å slutsatsen är att det kan mycket väl vara Sverige. Vad har hänt med kompetens, kunskap och förnuft jag bara undrar......Suck”

….till   Anders Lindberg i AB (10/9) som skriver:
”Ett Natomedlemskap skulle inskränka Sveriges nationella suveränitet och begränsa den utrikespolitiska friheten, vår självständiga röst riskerar att tystna. Det saknas i dag bred folklig förankring för ett sådant skifte, det saknas majoritet i riksdagen och Finland har inga planer på att ändra sin politik. Utan folkets stöd kan ingen säkerhetspolitik fungera och att Sverige skulle lämna Finland ensamt mellan Nato och Ryssland är rimligen helt uteslutet.”

….till   riksdagsmannen Stig Henriksson, som skriver:
”Nja, förutom de nedan nämnda nackdelarna; ett medlemskap innebär fördubblade försvarskostnader, större risk för angrepp, inkl med kärnvapen, vapenbröder med allt mer diktatoriska regimer i Ungern, Polen och Turkiet - ett land som bombar sin egen befolkning. (Vi kanske, enligt artikel fem i NATO-stadgan, ska bistå Turkiet med att utrota alla dem turkiska staten frikostigt kallar terrorister; parlamentsledamöter, journalister, lärare och så förstås alla kurder, alla!) och då har jag ändå inte nämnt Trump-nissen mm mm.”

….till   Radio Tuffs man i SanFrancisco Bengt Svensson som skriver:
”Det rapporteras att 88 pensionerade generaler rekommenderar Trump som USA:s näste president, medan 110 generaler OCH amiraler rekommenderar Hillary Clinton.
Det vore kul att veta hur många pensionerade amiraler och generaler det finns i USA. Till skillnad från vanliga soldater, sk kanonmat, tenderar de att bli rätt gamla.”

….till   Bo Forsberg från Diakonia och Jakob König från Sveriges konsumenter, som på DN:s debattsida (14/9) skriver om bankernas investeringar. Det investeras hela 4,7 miljarder kronor i vapenföretag som exporterar till länder som kränker mänskliga rättigheter och deltar i väpnade konflikter. Därmed används kundernas pengar till att stödja kontroversiell vapenexport.

….till   professor Gunnar Westberg, f.d. president i International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och f.d. ordförande i Läkare mot Kärnvapen är en av de mest erkända specialisterna på kärnvapen. Han skriver:
”Totalt har Nato 160-240 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet. Platserna och antalet på varje bas är i huvudsak kända.”
      Men om de nya kärnvapen som USA håller på att göra skriver han:
”De nya vapnen är B 61-12. Denna bomb skiljer sig från tidigare versioner av B61 som var ”gravity bombs”, d v s föll fritt från bombplanet. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie.”

….till   Paulina de los Reyes, som är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och ordförande för Svenska Föreningen för genusvetenskap. Hon är bland de kvinnor som är ombord på Ship to Gazas kvinnobåt som avseglade mot Gaza den 14 september. Som före detta politisk flykting undan den chilenska diktaturen, har Paulina lång erfarenhet av solidaritetsarbete och MR-aktivism. Om sitt deltagande i Ship to Gaza säger hon: ”Efter nio år av belägring är det viktigare än någonsin att visa vår solidaritet med folket på Gazaremsan och att sätta press för att få ett slut på den omänskliga blockad som gett så mycket lidande åt befolkningen. Som forskare vet jag hur särskilt sårbara kvinnor är under krigsförhållanden. Som aktivist har jag inspirerats av de palestinska kvinnornas förmåga att göra motstånd. Som människa kan jag inte förbli passiv när Gazaborna hålls instängda och isolerade”.
….till   Fredsforskaren Jan Öberg som på tal om den 11 september skriver:
”Söndag den 11 september markerar den 15:e årsdagen av de kriminella terror-attackerna i New York och Washington, där 2 997 oskyldiga människor dödades, inklusive 372 utlänningar. Kriget mot terrorn har pågått sedan dess. Dess resultat är att 80 gånger så många människor dödas per år och världsvida – och minst 1 miljon oskyldiga människor har dödats.”
….till   Två bra 11 september: Den dagen 1906 talade Gandhi Imperial Theatre i Sydafrika och protesterade mot de nya raslagarna, som bland annat ogiltigförklarade alla hinduiska äktenskap och som krävde att alla indier i Sydafrika skulle bära på sig ett pass. Och den 11 september 1773 myntade den kände amerikanen Benjamin Franklin orden: "Det har aldrig funnits något bra krig eller någon dålig fred".
….till   arkeologen fil dr Eva Myrdal, som vid ett Tuff-möte den 14/9 fint redogjorde för Syrien från gamla tider till dagens långvariga krig. Hon tyckte att våra västliga medier ger en irriterande ensidig bild av kriget.
….till   Tuffs läsvärda, innehållsrika och ofta uppdaterade hemsida www.tuff.nu

….till   journalisten Johan Erlandsson, som nu efter massor av intervjuer och grundliga forskningar är klar med sin bok om de amerikanska vietnamdesertörerna som kom till Sverige för snart ett halvsekel sedan. Tuff spelade en framträdande roll genom att tuff-medlemmar tog hand om många av de unga amerikanerna. Boken heter Desertörerna och rekommenderas varmt. Mera om boken och Tuffs insatser följer nu här i Radio Tuff

söndag, september 11

6 x 11 september

1. Det mest kända: 11 september 2001 i USA
Vi känner alla väl till det: Två kapade passagerarplan dammade in i World Trade Center och ett kapat plan flögs mot militärhögkvarteret Pentagon I Washington. Uppåt 3000 människor dödades. Det var ett grymt dåd mot oskyldiga människor, alltså ungefär som i krig.

15 av de 19 gärningsmännen var från Saudiarabien, som USA tillåter att bomba Jemen och enligt FN döda ca 10 000 människor, varav många civila.

Vi känner också till, att det inledde USA:s "krig mot terrorismen". Men hur många dödsoffer detta har orsakat känner vi inte till. Men hundra gånger det amerikanska dödstalet räcker inte alls. Här gäller inte Gamla testamentets vedergällningsprincip "öga för öga, tand för tand". Det är fråga om hundratals "tänder" för ett enda "öga".

2. Det ganska glömda: 11 september 2003
Sveriges utrikesminister Anna Lindh dog efter ett knivattentat dagen innan. Hon var den andra socialdemokratiska toppolitikern som mördats de senaste tre decennierna. 1986 sköts statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Men det var inte den 11 september utan den 28 februari.

3. Det glömda: 11 september 1973
I Chile tog militären under Augusto Pinochet makten efter en kupp då den demokratiska premiärministern socialisten Salvador Allende dog. USA:s roll i kuppen är omdiskuterad. Kuppen ledde till många avrättningar och många års diktatur

4. Det värsta men nedtystade: 11 september 1944
Då anfölls den tyska staden Darmstadt av de beundrade "flyghjältarna" från Royal Air Force. 12 600 civila dödades, bland annat genom eldstormar och 66 000 blev hemlösa. Av de dödade var ungefär 2000 barn.

Men som någon politiskt korrekt rasist uttryckte det: "Det var ju bara tyska barn!" Praktiskt taget hela staden blev förintad.

(Staden hade alltså nästan bara moderna byggnader när jag besökte den för 30 år sedan. Jag gillade Darmstadt jättemycket, främst av subjektiva skäl: En tjej -- inga namn -- från Trollbäckens Tennisklubb vann då en internationell tennisturnering där.)

5. Gandhi den 11 september 1906
Låt oss alltså minnas Gandhi, när han 11/9 1906, precis 110 år sedan, talade på Imperial Theatre i Sydafrika och protesterade mot de nya raslagarna, som bland annat ogiltigförklarade alla hinduiska äktenskap och som krävde att alla indier i Sydafrika skulle bära på sig ett pass.

6. Mycket klokt: 11 september 1773
Benjamin Franklin myntar orden: "Det har aldrig funnits något bra krig eller någon dålig fred".
lördag, september 3

Radio Tuff nr 1422

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1422:a sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 4 september, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 18 september, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET

Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin ut en mängd verbala ”rosor”, en del dock försedda med taggar. Professor Eva Myrdal intervjuas om Nordiska Fredssamtal i Degerfors den 12-14 augusti och om kriget i Syrien. Per Anders Skytt  om den ockuperade Västbanken, där han varit ekumenisk följeslagare