lördag, oktober 15

Radio Tuff nr 1425

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1425:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 16 oktober, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 30 oktober, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET:
En hel kvart ägnar Monica Schelin och Åke Sandin åt att berömma uppåt 20 personer som sagt eller gjort något bra. Sedan recenserar Hampus Eckerman Pierre Gillys nyutkomna bok ”Konsten att sälja krig” om propagandans roll, men kommer också in på det otäcka kriget mot Jemen och att Saddam Husseins utskrattade propagandaminister ”Bagdad Bob” inte hade så fel om den negativa utvecklingen i Irak. Joan Baez sjunger Bob Dylans låt ”Blowing in the Wind”.


fredag, oktober 14

"ROSOR" från RADIO TUFF nr 1425 16/10 till....

….till   tyresöbon Bror Perjus, som till den socialdemokratiska partikongressen skickat en motion som bl a lyder:
”Med tanke på den farliga och spända situation som råder måste svensk utrikespolitik och försvarspolitik framförallt inriktas på dialog och förebyggande diplomati. Det innebär att Sverige bör vara öppen för samtal och inte låsa fast sig i några försvarsallianser och inte bidra till osäkerhet genom att vara otydlig om sin inställning till kärnvapen.
 Mot den bakgrunden föreslås partikongressen uttala att Sverige undertecknar The Humanitarian Pledge och entydigt ansluter sig till kravet på ett förbud mot kärnvapen, att Sverige under inga omständigheter och aldrig någonsin accepterar kärnvapen på svensk mark, att arbetet för Norden som en kärnvapenfri zon intensifieras och att socialdemokratin kategoriskt säger nej till att svensk medlemskap i Nato.” 

….till   förre ambassadören Sven Hirdman, som på ett seminarium med titeln ”Rysslands folk är inte våra fiender” bland annat sade:
”Västvärlden borde ha välkomnat Ryssland mycket mer efter 1991….Det ligger också i vårt intresse att Ryssland utvecklas bra. Ryssarna är besvikna och frustrerade av Västs mästrande attityd. Bästa vägen till positivt samarbete är att mer fråga efter vad Ryssland är intresserat av, än att saluföra vad vi tycker att de borde vara intresserade av. Det reser idag färre svenskar per år till Ryssland än till det forna Sovjetunionen. Fler människor borde besöka Ryssland och se landet med egna ögon, hur det verkligen är. EU borde slopa visumkravet – och vore ryssarna förnuftiga skulle de på sin sida ensidigt slopa visumkravet.”

….till   årets mottgare av Nobels fredspris, Colombias president Juan Manuel Santos, som förklarat att priset egentligen är till minne av alla offren för kriget mellan Farc-gerillan och regimen. Det har varat i 52 år och kostat över 200 000 nänniskoliv.

….till   den amerikanske marinkårsgeneralen Joseph Dunford, som varnat för en ”flygförbudszon” i Syrien som skulle kunna resultara i ett tredje världskrig. Trots konsekvenserna har Hillary Clinton förespråkat en flygförbudszon under sin presidentkampanj alltsedan oktober 2015 bara några dagar efter det att Ryssland började en bombkampanj som syftade till att upprätthålla stabiliteten i den syriska regeringen.

….till   till brittiska BBC, som i ett långt reportage frågar:  Hur blev fredliga, demokratiska och flyktingvänliga Sverige ett exportland för jihadister?” BBC försöker förstå varför andelen terrorresor från Sverige är bland de högsta i Europa. 
Drygt 300 personer har rest till Syrien eller Irak för att strida med extremister, enligt Säpo. BBC har bland annat intervjuat 23-åriga Sara som återvänt från IS-fästet Raqqa. Hon beskriver hur hon tappade världsuppfattningen:
Det enda jag tänkte på var hur jag kunde dö på snabbast sätt för att komma till himlen.
Hennes tro stämmer tyvärr med den egendomliga uppfattningen att om man dör och dödar för islam kommer man till paradiset.

….till   filmaren och debattören Maj Wechselmann som på face-book ofta länkar till läs- eller hörvärda texter eller intervjuer. Hon har bland annat lagt in en intervju med Syriens president Assad och fått följande kommentar:
Men är han inte en ondskefull krigsförbrytare?”
Maj svarar:
”Det har ni lärt er av våra västmedia. Tillfälligvis har jag filmat i de flesta länder i Mellanöstern, även i Syrien. Ni fattar tydligen inte skillnaden mellan en president som går in för ett sekulärt sytre och många religioner i förhållande till Saudiarabien, Quatar och de andra sharia-styren, som sedan 2011 försett ISIS och de andra fanatiska islamistiska rebellerna med vapen och pengar - men det har även USA - så därför måste ju Assad vara skurk! Jag blir bedrövad över er oförmåga att använda ert kritiska sinne”

….till   Michael T Klare, amerikansk professor i World Security Studies, som skriver: Allt fler politiker och militärer hävdar att krig inte bara är möjligt utan kan bryta ut när som helst. Denna nya hållning har lett till ökade spänningar mellan Ryssland och västvärlden. Liknande förhållningssätt har historiskt ofta lett till överilade krig också när diplomatiska lösningar hade varit möjliga. En möjlig scen för ett nytt storkrig är mest trolig utmed Natos östliga gräns, i Polen och de baltiska staterna.”.

….till   Cecila Uddén och de få andra som trots allt ibland tar upp det ”bortglömda” bombardemanget av Jemens huvudstad Sanaa. Hon säger bland annat om det krig som sedan mars 2015 har drabbat det fattiga landet så grymt:  
”Kriget anses framförallt ha drabbat civilbefolkningen. 3 800 civila har dödats i de saudiska bombattackerna och enligt FN har minst 9 000 jemeniter dött till följd av kriget - bland annat av svält och sjukdomar på grund av blockader som gjort bristen på mat och medicin akut. 370 000 barn i Jemen lider av akut undernäring.”
Den senaste bombningen riktades mot ett begravningsfölje, varvid 150 civila dödades och ca 500 skadades.”
Och nyligen meddelades att amerikanska krigsfartyg skickat missiler mot Jemens huvudstad Sanaa.

….till   amerikanskan Jill Stein från the Green Party (det gröna partiet) som ställer upp i det amerikanska presidentvalet, som ju helt domineras av Trump och Clinton. Tyvärr får hon inte mycken publicitet trots att hon är ett bra alternativ till de båda huvudkandidaterna, som många betecknar som ett val mellan pest och kolera. Om det saudiska bombkriget mot Jemen säger Jill Stein:
”Vi borde inte sälja vapen eller på annat sätt stödja saudierna som det senaste decenniet mottagit vapen för 110 miljarder dollar trots sina brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelserna som begås med USA:s stöd”

….till   Ulf Bjerén, som i tidningen Sydöstran (5/10) skriver under rubriken ”Det smutsiga kriget mot Syrien” bland annat följande:

”Det är ett angreppskrig, tidigare huvudsakligen genom ombud, men på senare tid också genom direkt intervention. Syriens legitima och av FN erkända regering har i enlighet med folkrätten bett om stöd av Ryssland för att bekämpa det utlandsstödda angreppet. När USA och dess koalition bombar utan tillåtelse av Syriens regering och skickar in vapen och terrorister på Syriens territorium är det kränkningar av Syriens suveränitet och brott mot internationell rätt.

Tillkommer att USA och EU utsätter Syrien för olaglig ekonomisk krigföring. Sanktionerna, vilka stöds av Sverige som stat, är enligt en FN-rapport den viktigaste orsaken till svälten i Syrien. Genom att angriparna behärskar massmedia kan de föra ett intensivt propagandakrig som missleder opinionen i väst. Falska anklagelser och aktioner med falsk flagg lanseras på löpande band så att det blir svårt att hinna bemöta dem innan de bitit sig fast i det allmänna medvetandet.

Den senaste vapenvilan sköts definitivt i sank när USA medvetet bombade ihjäl 62 syriska armésoldater. Därmed agerade USA som flygvapen åt IS och tvingade Syrien att med ryskt stöd ensamma fortsätta kampen mot terroristerna.”
….till   den undersökande brittiska journalisten Vanessa Beeley som i augusti besökte Aleppo i Syrien. Hon rapporterar om att det syriska folket lider under vad som kallas ”moderata” rebeller, uppbackade av USA, Nato och deras allierade i Gulfstaterna samt Israel. Men deras lidande är ignorerat i västmedia. Hon berättar att från det västra rebellkontrollerade Aleppo flydde 600 000 till det regimkotrollerade östra Aleppo redan 2012

….till   professor Björn Larsson som i Sydsvenskan på tal om Sveriges återgång till värnplikt påpekar:
"Rättigheten att själv besluta när, för vad och för vem man är beredd att riskera och offra sitt liv kan aldrig delegeras; det är och borde vara en mänsklig rättighet som går före alla andra mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja gå så långt som att hävda att den enda stat som det vore värt att offra sitt liv för vore den stat som gav medborgarna friheten att själva välja”

….till   fredstidningen PAX som har en krönika av Josefin Lind, general-sekreterare i Svenska Läkare mot Kärnvapen. Rubriken är ”Nu förbjuder vi kärnvapen!”, och hon börjar så här:
”Min vän Setsuko Thurlow var 13 år när den amerikanska atombomben förintade hennes hemstad Hiroshima. Hon har berättat hur hon kravlade sig ur den raserade byggnaden hon befann sig i för att finna sina medmänniskor ligga döda överallt på gatorna.

De som inte omedelbart hade omkommit gick som spöklika figurer runt i staden med huden hängande från kroppen, letande efter vatten och vård. Nästan ingen sjukvård fanns, då de flesta läkare och sjuksköterskor också hade omkommit och sjukhusen var raserade.”

….till   Svenska Freds’ nya ordförande Agnes Hellström, som framträdde vid ett Tuff-möte den 13 oktober och fint berättade vad som är fredsorganisationens främsta frågor av i dag. Hennes anförande återges på Radio Tyresö 91,4 MHz eller www.tyresoradion.se

….till   Pierre Gilly, som nu kommit ut med boken  ”Konsten att sälja ett krig” med undertiteln ”Propaganda från Cato till Nato”. Cato var den romare som på 100-talet f. Kr slutade alla sina tal i senaten med orden "Praeterea censeo Carthaginem esse delendam"  (För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras). Militäralliansen Natos många krig känner vi till.
(Hampus Eckerman kommer strax att recensera boken här i Radio Tuff.)

….till   Svenska Akademien, som till Nobelpriset i litteratur 2016  utsett poeten och sångaren Bob Dylan. Vi ska nu få höra fredsaktivisten Joan Baez sjunga Dylans låt Blowing in the Windsöndag, oktober 2

Kan Nato-anhängare ens nutidshistoria?

RYSSLAND EN BLEK AVBILD AV SOVJET
Ryssland har de senaste åren framställts som det stora hotet vid Östersjön. Man frågar sig oroligt hur vi hanterade bilden av vår omvärld för 30 år sedan

Då fanns Sovjetunionen. Runt Östersjön tillhörde de tre baltiska länderna ännu Sovjet. Polen och Östtyskland (DDR) tillhörde den ryskdominerade Warszawapakten.

I dag är Estland, Lettland och Litauen självständiga och med i Nato liksom Polen och det forna DDR. Nato har sedan dess fördubblat sitt medlemsantal till 28 länder, Sovjet och Warszawapakten var förut nästan lika militärt starkt som Nato. I dag är Nato mer än tio gånger starkare än Ryssland.

Ryssland har dessutom förlorat många länder som förut tillhörde Sovjet. Vid sidan av de nämnda baltiska länderna är Ukraina och Vitryssland nu självständiga plus nio länder i bl a Kaukasien. Många av Warszawapaktens länder är nu med i Nato.

Också Svarta havet har närmast blivit ett Nato-hav. Dess södra kust domineras av Nato-landet Turkiet, dess västra kust av de forna Warszawapaktsländerna Rumänien och Bulgarien, som båda numera är med i Nato.

Krim ligger vid Svarta havet. Dess annektering av Ryssland 2014 upprepas ständigt som ett folkrättsbrott, ett tecken på rysk aggressivitet. Det var ett brott mot folkrätten, men en majoritet av befolkningen har enligt oberoende enkäter välkomnat att tillhöra Ryssland.

Detta folkrättsbrott orsakade 2 döda -- låt vara två för många. I jämförelse med Natos sällan påtalade folkrättsbrott är det dock en mindre förbrytelse, om man till exempel tänker på USA:s och Englands invasion av Irak 2003 med hundratusentals dödade, någon miljon på flykt och efterverkningar av typ ständiga oroligheter och framväxten av IS.

LENNART PALM: NEJ TILL NATO !  
I Svenska Dagbladet skriver historieprofessorn Lennart Palm om den Natoutredning som gjorts av Krister Bringéus. Denne påpekar att ett isolerat ryskt angrepp mot Sverige måste betecknas som uteslutet.  Men i övrigt finner Palm utredningen oprofessionell och tendentiös och skriver:

”Ett grundproblem är att Bringéus oreflekterat har övertagit Natos självbild, liksom dess skeva och onyanserade syn på Ryssland. Att Nato alltid har ädla avsikter är för Bringéus lika självklart som att Ryssland aldrig har det.

Minst sagt dubiös historieskrivning om Natos ingripanden i Balkankrigen, Afghanistan, Libyen etc. Bringéus mörkar att Nato fungerar som ett redskap för USA:s geopolitiska strävanden och att alliansens expansion i österut från 90-talet, i strid mot givna löften till Gorbatjov, från rysk synpunkt ofelbart måste tolkas som en aggressiv strategi för att inringa Ryssland militärt.

Sveriges anslutning till en sådan allians kan inte gärna bidra till den avspänning och nedrustning i Östersjöområdet som ligger i vårt lands intresse.”

Det där skrev alltså en professor i historia om vi nu i motsats till kalla krigets år skall överge vår långa och framgångsrika alliansfrihet.


lördag, oktober 1

Radio Tuff nr 1424

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1424:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 2 oktober, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 16 oktober, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET

Halva programmet innehåller beröm (”rosor”) av vad som trots allt är bra i världen och här hemma. Hampus Eckerman kompletterar det med kritik av den nyligen avlidne Shimon Peres samt engelska och amerikanska soldaters missnöje med sina uppdrag.  Åke Sandin citerar i sin krönika professor Lennart Palm och undrar om våra Nato-anhängare kan nutidshistoria.