fredag, maj 25

Rosor från Radio Tuff


-->
”ROSOR” från  RADIo TUFF nr 1467 den 27/5 till….
….till   svenska folket, som går mot de folkvalda politikerna. Nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar avtalet om det kärnvapenförbud, som FN:s generalförsamling antog med stor majoritet. Enligt en Sifo-undersökning beställd av Olof Palmes internationella center, presenterad den 25 oktober 2017 är stödet
bland rödgröna väljare 94 procent för ett undertecknande. 80 procent av alla borgerliga väljare vill att Sverige skriver på (C 87 %, L 82 %). 96 procent av alla kvinnor mellan 50 och 64 år säger ja, 93 procent av LO:s medlemmar, 83 procent av alla Sacoanslutna.
…till    Bulletin av Atomic Scientists, som ställde tidigare i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två minuter före midnatt. I januari 2017 ställde man fram domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.
USA har i sin ”Nuclear Posture Review” sänkt gränser för kärnvapen-användning.
….till    den tyska förbundskanslern Angela Merkel, som på tal om det av USA uppsagda kärnenergiavtalet med Iran säger: ”Avtalet med Iran är inte optimalt, men det är det bästa alternativet. Frågan är om man samtalar bättre med ett avslutat avtal än om man stannar kvar i det. Vi menar att det är lättare att tala om avtalet kvarstår, Iran håller, så vitt det är känt, sin del av avtalet.” Vid ett möte med Putin den 18 maj sade Merkel också att Tyskland var redo att ”främja den politiska processen i Syrien”, vilket de facto är ett medgivande av att de syriska regeringsstyrkorna med Rysslands hjälp har vunnit den militära striden mot islamiska staten och dess allierade och befinner sig i full kontroll över landet

….till   EU:s utrikeschef Federica Mogherini som försäkrar att EU och Iran är beslutsamma att rädda kärnenergiavtalet , som USA mot EU:s vilja sagt upp.Storbritanniens och Tysklands utrikesministrar är överens om att fortsätta arbeta för att rädda kärnavtalet, trots att USA dragit sig ur. EU och Iran har enats om att komma fram till förslag om att utveckla det ekonomiska samarbetet och transporter mellan länderna. Även export av olja och gas och utveckling av affärsklimatet i Iran står på agendan, enligt Mogherini.


…. till  europarådets ordförande Donald Tusk, som på tal om att USA:s hårda sanktioner mot Iran också kommer att drabba Europa, säger om USA: ”Med sådana vänner behöver man inte några fiender, Behöver man en hjälpande hand får man söka i slutet av sin egen arm. Europa måste visa enad front”  

Kärnenergiavtalet med Iran slöts förutom av USA -- som nu lämnat det-- av Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Dessa länder fortsätter liksom Iran att respektera avtalet

 

….till   sajten The Duran, som skriver om Iran, bland annat:                                I motsats till upprepade påståenden exporterar Iran inte terrorism och är den tydliga fienden till de två farligaste islamistiska terrorgrupperna: Al Qaida och ISIS. Saudiarabien har vid olika tillfällen stött och finansierat ​​båda dessa grupper”

 

….till   Human Rights Watch, som larmar om att sju framstående kvinnorättskämpar har gripits av saudiska myndigheter. Varför kvinnorna har gripits är oklart och aktivisterna har tidigare beordrats av en domstol att inte prata med medier. De anklagas bland annat för förräderi !?

 

….till   en rättelse om Ryssland. I förra Radio Tuff uppgavs, att Ryssland nu nedrustar med 20 procent. Det är riktigt att Ryssland nu nedrustar men minskningen är på 5-6 procent. Däremot stämmer det, att USA satsade klart mest på vapen, över nio gånger mera än Ryssland som halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.


….till   FN:s råd om mänskliga rättigheter, som kritiserar Israels dödande av över 100 palestinier de senaste tre månaderna. De kräver en utredning.


….till   Nathan Shachar som om palestiniernas öde skriver i DN att ”det är ett maktlöst folk som måste låta sig skjutas ner för att höras”

….till   Anders Björnsson som skriver:  Det är faktiskt inte alls så, som en demokratisk kongresspolitiker oemotsagd får påstå i ett tidningsreportage, att ”vi [USA och de alliansfria staterna Finland och Sverige] har en gemensam angripare i Ryssland” (Dagens Nyheter 20/5). Sverige har inga fiender och bör för ingen del göra någon makt i omvärlden till sin motståndare. Att Ryssland skulle ha revisionistiska ambitioner i Östersjöområdet, och uppträder aggressivt gentemot vårt land, är ett påhitt av den svenska Nato-lobbyn. Ryssland är förvisso oförutsägbart, som alla stormakter. Ingen idealistisk utrikespolitik i världen kan ändra på detta förhållande. Hotet mot världsfreden har knappast sitt epicentrum i Nordeuropa.”

….till   statistiken om antalet dödsskjutningar i USA, som nu uppger att varje år skjuts ca 31 000 amerikaner ihjäl i USA. Det blir uppåt 90 dödade per dag, däribland ungefär åta barn och ungdomar.
….till   tisdagen den 5 juni, när två begivenheter med TUFF-anknytning äger rum: Dels kl 15-18 Kumla skolas festival för fattiga indiska barn, dels kl 19 ett TUFF-möte med Kerstin Jonsson, som nyligen kommit  hem efter att ha varit följeslagare bland palestinierna på västbanken. Mera om detta, när Bitte Isacsson och Tomas Magnusson intervjuas strax här i Radio TUFF.
.

söndag, maj 13

Radio TUFF nr 1466
Den tuffa oberoende radion

Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1466:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 13 maj, första gången kl 17, och sedan ett par ggr per dygn till söndagen den 27 maj, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin

Programmet i korthet: 
”Rosor” delas ut, bland annat till dem som motsätter sig att USA  sagt upp kärnenergiavtalet med Iran. Den hoppfulla utvecklingen på Koreahalvön kommenteras av Koreakännaren Christer Lundgren. TUFF:s ordförande Lisa Norgren Benedictsson intervjuas om mötet med de nyanlända, då Syrien var ämnat. ”ROSOR” från RADIO TUFF ( nr 1466) den 13/5 till…. 

….till    alla vänner av den gamla stolta folkrörelse-traditionen, vilka redan har erlagt årsavgiften till TUFF för 2018 på 200 kr. Andra är varmt välkomna att betala densamma på TUFFs plusgiro 16 01 37 -- 6 

….till    Tuffs utskick av kalendariet och TUFF-bladet för maj-juni 2018 till de uppåt 400 betalande medlemmarna (Se  www.tuffsandin.blogspot.com  )   

….till    den censurerade versen i Internationalen som lyder:    
     Till krigets slaktande vi dragits,
     vi mejats ner i jämna led.
     För furstars lögner har vi slagits.
     Nu vill vi säkra evig fred.
     Om de oss driver, dessa kannibaler,
     mot våra grannar än en gång,
     vi störtar våra generaler
     och sjunger broderskapets sång 

….till   dem som varnar för USA:s nya kärnvapen, som ska utplaceras i fem europeiska länder. De nya atombomberna är betydligt mindre än tidigare kärnvapen därtill styrbar med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen ”att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem?

….till   Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, som nu meddelar rustningarna i världen nu uppgår till ca 15 000 miljarder kr.  Det är ett enormt slöseri med pengar på att förbereda massmord på medmänniskor. Klart mest satsade USA på vapen, över nio gånger mera än Ryssland, som faktiskt nedrustade med 20 procent 2017 och halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.

….till   avspänningen mellan Nord- och Sydkorea, som bland annat yttrat sig i samarbetet på det idrottsliga området. Idrotten förbrödrar Korea. Den nya avspänningen mellan Nord- och Syd-Korea, efter det att länderna alltsedan det förödande Koreakriget 1950-53 avlutades utan att något fredsavtal kom till stånd har väckt stor optimism. Senare i detta Radio Tuff hörs koreakännaren Christer Lundgren kommentera den hoppfulla utvecklingen.

 ….till  Tyskland, Frankrike och Storbritannien, som tillsammans med de två andra undertecknarna av FN:s atomenergiavtal IAEA, Ryssland och Kina, försöker att upprätthålla det trots att USA nu lämnat det. De har inlett ett närmande till Iran.   

….till   Rolf Ekéus, erfaren diplomat och före detta internationell vapen-inspektör, som kritiserat USA:s uppsägning av kärnenergiavtalet med Iran. Han framhåller att det innehåller en regelbunden koll av eventuella iranska kärnvapenplaner.

….till   Patrik Paulov, som på tal om den massiva israeliska flygbombningar av iranska mål i Syrien, skriver:   ”Oavsett vad svenska medier rapporterar så har varken Syrien eller dess allierade – Iran, libanesiska Hizbollah och Ryssland – intresse av mer krig. Ingen av dem har något att vinna på att provocera fram mer strider, förödelse och elände. Ingen av dem har något att vinna på att angripa israeliska mål, och det oavsett om de finns på de ockuperade syriska Golanhöjderna eller i Israel.
(Faktaruta: Golanhöjderna som iranskt flyg påstås ha angripit kallas i pressen för ”Israel”. I själva verket erövrades de av Israel under sexdagarskriget kriget 1967. Den absoluta merparten av områdets invånare, över 130 000, antingen flydde eller fördrevs av de israeliska styrkorna. Bara några dagar efter vapenvilan började israeliska trupper rasera byar och gårdar runtom på Golanhöjderna. Golan betraktas av FN och världssamfundet som Israelockuperat syriskt territorium. )

….till   Anders Björnsson i rörelsen Nej till Nato, som kommenterar att försvarsminister Peter Hultqvist i Washington slöt ett militärt fördjupningsavtal med USA, ”en historisk händelse” enligt svenska Natovänner. Björnsson skriver:      ”Detta avtal ingicks samma dag som USA:s president Donald Trump meddelade att hans land lämnar 5+1-överenskommelsen med Iran om förbud mot att anskaffa atomvapen, en överenskommelse som låg till grund för den enhälliga och bindande resolutionen 2231 i FN:s säkerhetsråd, vilken alla parter är förpliktade att följa. Trumps åtgärd är ett starkt destabiliserande drag i världspolitiken. Och då hade ändå bara några veckor gått sedan Förenta staternas (och Frankrikes och Storbritanniens) bombningar av Syrien, ett klart och otvetydigt brott mot folkrätten. I ett sådant läge är Finlands och Sveriges opåkallade närmande till de amerikanska ambitionerna provocerande – minst sagt.” 

….till   fredsforskaren Jan Öberg, som under rubriken ”The U.S. declared  war on Iran” skriver en lång och mycket läsvärd artikel som i sin helhet finns att läsa på  https://transnational.live/2018/05/08/tff-pressinfo-457-the-u-s-just-declared-war-on-iran/  Ett stycke i hans text har rubriken Why Iran is not a threat. Där skriver han, att det är olyckligt för USA:s militaristiska utrikespolitik, att Iran inte utgör något hot mot USA eller dess allierade. Sådant prat är ”rent nonsens”, tillägger han och påpekar, att under mer än 250 år har Iran inte invaderat något annat land. Iran är i Syrien på inbjudan från den legala regeringen i landet, framhåller han. Iran med sina 80 miljoner invånare satsar 15 miljarder dollar på sin krigsmakt. Israel med en  tiondel så stor befolkning satsar 16 miljarder på militären och har dessutom kärnvapen. För att inte tala om Irans ”ärkefiende”, Saudiarabien som med sina 69 miljarder dollar till sin militär är den tredje största krigsmakten i världen.Mailet skickas till dig för att du är med i mina kontakter över solidariska människor

Min adress är:
Åke Sandin Björkbacksvägen 45 Tyresö 135 40 Sweden  

Om du inte vill få dessa mailutskick i framtiden kan du klicka här för att avprenumerera.


torsdag, maj 10

Rustningar m m


TUFF-bladet
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.  
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.                      Våren 2018
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
            E-post: kontakt@tuff.nu
              Hemsida: www.tuff.nu

”Sköna maj välkommen…!
Är en av de traditionella sånger som sjungs den här månaden. Men 1 maj hördes överallt Internationalens maning till upp till kamp dock inte med den censurerade versen:

     Till krigets slaktande vi dragits,
     vi mejats ner i jämna led.
     För furstars lögner har vi slagits.
     Nu vill vi säkra evig fred.
     Om de oss driver, dessa kannibaler,
     mot våra grannar än en gång,
     vi skjuter våra generaler
     och sjunger broderskapets sång

Att vi skjuter våra generaler är onödigt och borde ha ersatts med att vi omskolar dem.

    USA:s nya kärnvapen
Trump satsar väldiga belopp på att ta fram nya högteknologiska kärnvapen, som ska utplaceras i fem europeiska länder. Den nya atombomben är betydligt mindre än tidigare kärnvapen därtill styrbar med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen ”att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem?”
  Rustningarna  i världen  Stockholms internationella fredsforsknings-institut ,SIPRI, meddelar nu att under 2017 ökade militärutgifterna i världen till ca 15 000 miljarder kr. Klart mest satsade USA på vapen, över nio gånger mera än Ryssland, som faktiskt nedrustade med 20 procent och halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.
  Idrotten förbrödrar Korea Den nya avspänningen mellan Nord- och Syd-Korea, efter det att länderna alltsedan det förödande Koreakriget 1950-53 avlutades utan att något fredsavtal kom till stånd har väckt stor optimism. Inte minst har samverkan inom idrotten bidragit till det politiska tövädret: Ett gemensamt damhockeylag i OS och ett bordtennislag med spelare både från nord och syd förekom i VM, 

    Vapenindustrin sörjer
Som gammal sportfåne gläder det mig att idrotten verkar för fred mellan Nord- och Syd-Korea. Men inte alla gläder sig åt detta t ex de som har aktier i de stora amerikanska vapen industrierna. Genom den fredliga utvecklingen på koreahalvön har aktiekurserna i Lockheed sjunkit med två och en halv procent, i Rayheon och General  Dynamic med nästan 4 % procent och i Northrop Grumman med 3,4 %
    Citat om krig och fred: 
Henrik Tikkanen: ”Krig löser inga problem och alltså fortsätter de”

.Per Anders Fogelström: ”Våld löser inte problemen, bara uppskjuter dem eller gör deras lösande om intet. Man kan inte få en trasig maskin att fungera genom att sparka på den
.
Joan Baez”En general sätter en nål i en karta. En vecka senare står en skock unga pojkar och svettas i en djungel någonstans, skjuter armar och ben av varandra, gråter och ber och gör i byxorna. Tycker ni inte att det verkar enfaldigt?”

Martin Luther King: Icke-våld är ett mäktigt och rent vapen. Det är ett vapen utan motstycke i historien, vilket skär utan att såra och förädlar den människa som använder det.. Det är ett svärd som helar.”

Alva Myrdal:  ”Men kom ihåg: ytterst vilar våldskulturen på förekomsten av vapen, uppmuntrandet av rustningar, tävlan om att ha den senaste modellen för effektivt dödande av människor.”

Henrik Tikkanen: ”Jaq har sett mina kamrater med förvånad min samla ihop sina krälande tarmar innan de dog. Jag har hört dem skrika i dygn bakom taggtrådshindret i väntan på döden, som inte råttorna hade tålamod att vänta på. De tog för sig köttiga bitar ur ansiktet, näsan och läpparna, men skriket fanns kvar i våra öron långt efter det de dött. Det finns ännu där. För fosterlandet”.

TUFF tuffar på


      TUFF -kalendarium maj-juni 2018

                                Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
          Tel 070-876 43 73, 712 4463  . Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.    Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
                                     E-post: kontakt@tuff.nu            Hemsida: www.tuff.nu

Onsdagar                                       Nyanländas integration
Kl 18-20           Sedan i höstas har på onsdagskvällar Tuffs integrationsprojekt pågått med ett        antal unga människor från Etiopien, Eritrea, Syrien och Afghanistan. De lär sig            tillsamman med folk från Tuff svenska och svenska seder och bruk. De träffas i   Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80. Fokus ligger på språkutveckling och kunskap           om det svenska samhället. Under våren har vi gått igenom hur Sverige styrs          och vilka partier som finns representerade i riksdagen samt kikat på sakfrågor som är aktuella inför valet i september. Nu ska vi göra en del utflykter. På    planeringen står guidning i Gamla stan, båttur runt i skärgården och ev ett         besök i riksdagshuset.  De nyanlända bjuds på kaffe med rikligt tilltugg. Det             kostar pengar, så bidrag är välkomnas på TUFFs plusgiro 160137- 6.  Märk   insättningen med ”nyanlända” !         

Tisdag                                Öppet styrelsemöte
29 maj Tuffs styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att delta i. Efter mötet blir det kl 18           fika och umgänge.
PLATS:           TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80, nb.

Tisdag             Palestiniernas situation
5 juni    Kerstin Jonsson har levt som s k följeslagare i en palestinsk by. Hon kommer kl 19         i ord och bild att ge oss direktinformation om hur det är att leva under       ockupation på Västbanken. Sedan år 2002 har Kyrkans världsråd sänt ut cirka      300 svenskar i syfte att genom sin icke-våldsliga närvaro kunna ge hopp och     stöd åt människor att verka för fred och försoning
PLATS:         TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80 nb.

tisdag                                Kumla skolas festival
5 juni    Elever och personal på Kumla skola fortsätter sin stolta och oavbrutna tradition av
kl 15-18            dagsverken som de startade 1968. 50-årsjubileum i år alltså! De bjuder in föräldrar,   släkt och vänner – och andra solidariska människor - för att dra in pengar till          systerskolorna i Dharampur, Indien. Det blir en rad olika aktiviteter; utställningar, lekar,          teater, matlagning, cafeteriaförsäljning,  m m.  Kom och ta del eller stöd skolan genom    sätta in ett belopp på Tuffs insamlingskonto, pg 793636-2 och märk med ”Kumla”!
PLATS:            Kumla skola, Tors väg 12, Trollbäcken, Tyresö
        
         Glöm inte mangogrammen, den perfekta gåvan !
Tuffs mangogram har bidragit till att bland indiska Dharampurs många fattiga byar över
150 000 mangoträd kunnat planteras. Mangogrammen är ett diplomliknande blad som kan användas för att gratulera eller till minne av någon bortgången. De kan beställas av Tuff via mail till kontakt@tuff.nu eller av Åke Sandin tel 712 4463. För 100 kr blir det 20 träd, för 200 kr 40 träd osv.
                                                          
                 Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         Radio TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se , i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 13/5, 27/5, 10/6 osv och sedan 2- 3 ggr per dygn.