lördag, september 15

Radio Tuff 1473


Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1473:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 16 september, första gången kl 17, och sedan ett par ggr per dygn till söndagen den 7 oktober, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin
Programmet i korthet:

Massor av ”rosor” delas ut, bl. a. till Roland Schütt som var en hängiven medlem av TUFF. Anna Benedictsson intervjuas om sin vistelse på den grekiska ön Lesbos, där många tusen båtflyktingar sedan i åratal lever i överfulla läger i väntar på att få komma vidare.

Rosor från Radio Tuff


-->
ROSOR från RADIO TUFF (nr 1473) den 16/9 till….

….till   Sören Sommelius som i sin blogg www.nyakulturensoren.se skriver att ”den lönsamma och krigsdrivande vapenhandeln i världen ökar kraftigt”. Han hänvisar till tidningen Economist, som uppger att amerikanska diplomater fått i uppdrag att arbeta aktivt för ökad vapenförsäljning.  USA ökade redan sin andel av världens vapenhandel från 30 % till 34 % från 2008 till 2013. Economist nämner också att Frankrike nyligen fick en order från Saudiarabien på 100 miljarder för köp av pansarfordon. Sverige håller sig väl framme när det gäller vapenexport. 2011 sålde Sverige mest vapen i världen per person, i pengar bortåt 14 miljarder kr.

….till   Roland Schütt (1913-2005) en hängiven TUFF-medlem, som efter att ha blivit intervjuad i Radio Tuff om sin ungdom och sin judiska mamma Zipa blev inspirerad att skriva succéboken Kådisbellan. I många radioprogram tillhörde han historieberättarna och hans humor uttryckte han bland annat i följande limerick:
            ”En kanonfabrikant i Karlskoga                                                                                                   med Boforsvapen knoga och knoga.                                                                                     Han sa varje da:                                                                                                                        Exporten går  bra                                                                                                                        med licenser är inte så noga”

….till   tidningen Tyresö Nyheter, som delas ut gratis till alla hushåll i kommunen och som i varje nummer har en sida om den aktiva Tyresöradion. I augustinumret (nr 5) sägs att: ”I somras har program nummer 1472 sänts – ett rekord i närradiosammanhang”  Det fanns också en bild också av Radio Tuff illustrerad med en tavla gjord av Roland Schütt. I dess centrum finns det brutna geväret och rubriken MAKE LOVE NOT  WAR.

….till   den medicinska tidskriften The Lancet, som uppger att  skador, sjukdom och hunger orsakad av väpnade konflikter i Afrika kan ha lett till att så många som fem miljoner barn dött mellan åren 1995 och 2015. Cirka tre miljoner har varit under ett år gamla.

….till   Etiopien och Eritrea, som nu efter kriget för 20 år sen har öppnat sina gränser och drar bort sina trupper på ömse sidor.

….till   minnet av israelen Uri Avnery, som dog nyligen nära 95 år gammal, Han hade i sin ungdom varit officer i ett krig mot araberna men blev sedan en varm fredsvän, som engagerade sig för palestiniernas rättigheter. Han grundade den israeliska fredsrörelsen Gush Shalom. Han tilldelades 2001 Right Livelihood Award.

….till   flera europeiska länder som förgäves försökt förhindra att Israel raserar en beduinby på Västbanken och fördriver de uppåt 200 fattiga palestinierna därifrån. Det godkändes tyvärr av Israels högsta domstol till glädje för den israeliska regeringen och andra högerkrafter.

….till   den palestinska politikern Hanan Ashrawi, som 2002 fick Olof Palmepriset, säger om USA:s beslut at minska biståndet till palestinierna med 1800 miljarder kr :    ”Det palestinska folket och dess ledare kommer inte låta sig skrämmas eller ge vika för tvång. Det palestinska folkets rättigheter är inte till salu.”

….till   Fredsrörelsen på Orust, vars möte den 4 oktober har rubriken ”Libyen förstört med svensk hjälp” med fredsforskaren Jörgen Johansen som inledare. Man ställer frågan: ”Kan lögnerna avslöjas, våldet stoppas och folket börja hoppas?

….till   Läkare utan gränser, som larmar om att de många migranter som samlats i Libyen och lider svårt under fängelseliknande förhållanden, allt värre nu när inbördes strider intensifieras i Libyen.

….till   Sveriges Television, som tagit fram dokument, som visar att  Carl Bildt gav amerikanska ambassaden förhandsinformation om den svenska ubåtskommissionen på 1980-talet, innan resultaten presenterades för svenska folket.

….till       UNHCR, som är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse. Det rapporterar att det blivit allt farligare för migranter att nu ta sig  över Medelhavet: Under de sju första månaderna av 2017 drunknade var 42:a person längs flyktingrutterna till sjöss, medan i år är det var 18:e person som aldrig kommer fram. UNCHR förklarar:  ”Anledningen till att trafiken har blivit mer dödlig är att människosmugglarna tar större risker, eftersom den libyska kustbevakningen intensifierat sin övervakning.” UNHCR lyfter även fram att många dör redan innan de kommer till Medelhavet, antingen i sina försök att ta sig till Libyen eller i de överfulla lägren i landet.

….till   Alléskolan i Lerum, utanför Göteborg som jobbade in 48 000 kr vid sitt dagsverke. Verkligen bra arbetat av personal och elever för indiska systerskolor i fattiga Dharampur, där elever med analfabeter som föräldrar nu får utbildning. Summan sätts in på TUFF:s insamlingskonto 79 36 36-2 , varifrån summan  skickas oavkortat till indiska partners. Tidigare i år har Kumla skola i Tyresö ordnat en festival  för samma ändamål och bidragit med ca 30 000 kr. Och Tuff-veteranen Göran Flodman har i år skänkt 40 000 kr, andra bidragsgivare ej att förglömma.

….till   författaren Dan Jönsson som i OBS i Sveriges Radios kulturprogram talade om den tyske filosofen Immanuel Kants bok Zum evigen Frieden. Den skrevs redan 1796 (Kant levde i hela sitt liv i Königsberg, efter andra världskriget det ryska Kaliningrad). Jönsson skriver bland annat:
”Vår tids amerikanska fred bygger på ett globalt system av hundratals militärbaser, ständiga förebyggande krig och hemliga, robotbaserade operationer utan krigsförklaring. Allt till priset av halva världens samlade militärbudget. Med sådana förutsättningar känns utsikterna till en ”evig fred” mest dystopiska. Det så kallade världssamfund som i vår tid upprätthåller den globala ordningen tycks tyvärr förväxla fred med militär och ekonomisk stabilitet. Att läsa Kants lilla traktat idag är ganska nedslående när man ser till hur få av hans idéer som förverkligats – ta bara de båda grundläggande förbuden mot yrkesarméer och mot skuldsättning för militära ändamål – detta trots idoga försök att bygga permanenta, mellanstatliga institutioner och på så vis ersätta makt med rätt. Man vill ju gärna tro att det är möjligt – men rätt ersätter inte makt så länge makten att avgöra vad som är rätt är bortom all rättslig kontroll. Försök själv föreställa dig: den lilla staden någonstans i Jemen; människor samlas till marknad när ett av husen på torget oväntat exploderar. Krig, eller fred? I en rättslös värld spelar den frågan ingen roll.”

….till   TUFF-aktivisterna, som under år nästan varje onsdagskväll arbetat med sitt hjälpprojekt för nyanlända unga människor från  Syrien, Eritrea, Afghanistan och Etiopien. 18 stycken har deltagit i information om aktuella svenska ämnen såsom  samhälls-liv, historia, kultur och traditioner. De gör även utflykter och studiebesök. Arbetet med detta integrationsprojekt fortsätter under ledning av TUFF.s ordförande Lisa Norgren Benedictsson. Är du intresserad av att hjälpa till, maila till kontakt@tuff.nu . Vill du stötta projektet, sätt in en summa på TUFFs insamlingskonto pg 79 36 36-2.

….till   kommunens fritidssamordnare Susanne Svidén som uppmärksammat TUFF:s integrationsprojekt och säger: ”Ni gör ett fantastiskt jobb !”

….till   Erika Husberg, Sylvia Ljungdahl och andra TUFF-aktivister, som såg till att TUFF:s utskick av kalendarium och TUFF-bladet skickades till alla medlemmar.

….till   Anna Benedictsson, som kommer till TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80 nb måndagen den 24 september kl19 och berättar om båtflyktingarnas situation på den grekiska ön Lesbos. Hjärtligt välkomna !

….till alla solidariska, som blir medlemmar i TUFF genom att betala 200 kr på TUFFs plusgiro 160137-6 . Värva gärna en familjemedlem eller god vän !

 fredag, september 7

TUFF-kalendarium september 2018


Onsdagar                                      Integrationsprojektet
kl 18 – 20            TUFF:s projekt för att främja nyanländas integrering startade i september 2017.
                              Under året som gått har totalt 18 ungdomar deltagit i onsdagsmötena där vi framför
                              allt har tränat på det svenska språket, men också lärt oss om Sverige. Inom kort
                              planerar vi att ta emot 10 nya ungdomar och de ”äldre” kommer då att hjälpa till.
                              Utöver onsdagarna bistår vi med individuell läxhjälp och allmän vägledning.  Vi
                              behöver bli fler som bemannar. Om Du är intresserad, hör av Dig till e-post:
                              kontakt@tuff.nu !  PLATS: TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80, nb

Lördag                                               Tyresöfestivalen
1 september       Många av Tyresös föreningar och politiska partier samlas denna dag kl 12 - 17               
                              och visar upp sin verksamhet under festliga former. TUFF finns naturligtvis på
                              plats med en massa information och försäljning. Kom och mingla!
                              PLATS: Ängen mellan Kvarnhjulet (Nyboda skola) och Tyresö centrum

Måndag                        Ögonvittne: båtflyktingarnas situation  
24 september      TUFF-medlemmen Anna Benedictsson berättar om sina erfarenheter som volontär
kl 19                       på den grekiska ön Lesbos dit många flyktingar kommer i överfulla båtar. Hon
                                kommer även att berätta om den långa process som följer i väntan på asyl och om
                                den vidriga situationen i  flyktinglägren på ön. Anna är jurist inom offentlig rätt med
                                fokus på internationell migration och brinner för mänskliga rättigheter.
                                PLATS: TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80, nb
 
                                                       Öppna styrelsemöten
Tisdag 18/9           TUFF:s styrelsemöten är öppna för alla medlemmar. Här kan man ta del av senaste
Tisdag 23/10         nytt, ställa frågor, komma med förslag, delta i diskussionerna. Varje möte avslutas 
Torsdag 22/11      med fika och informellt umgänge.
Textruta:                     Glöm inte TUFF:s mangogram, den perfekta gåvan! 
Mangogrammen har bidragit till att det bland indiska Dharampurs många fattiga byar planterats över 150 000 mangoträd. Mangogram är ett diplomliknande blad som kan användas för att gratulera eller till minne av någon bortgången. Beställ via mail kontakt@tuff.nu eller av Åke Sandin tel 712 4463. För 100 kr blir det 20 träd, 200kr ger 40 träd osv.

Massor av mer information om TUFF finns på hemsidan www.tuff.nu och i Radio TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt på 91,4 MHz och när som helst på www.tyresoradion.se, i vars ”Arkiv” även tidigare Radio TUFF hörs. Ett nytt Radio TUFF kommer varannan söndag kl 17 och hörs sedan 2-3 ggr per dygn.
kl 19                        PLATS: TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80, nb