fredag, mars 9

Aktiv förening


Tuffs biståndsverksamhet 2017
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar
från TUFFs sparkonto

UTBETALAT 2017:
Projekten i Indien: 200 000 kr + 175 000 kr      =                       375 000 kr
Elikia na Biso för skolan i Kongo                                                         50 000 kr
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                                           897,50 kr
……………………………………………………………………………………………………………
Summa;                                                                                              425 897,50 kr
(Egentligen är summan 225 897, 50 kr för 2017, eftersom de 200 000 kr som betalades till Indien var pengar från år 2016)

INDIEN-PROJEKTEN FORTSÄTTER
På 90-talet finansierade TUFF sex internatskolor i Dharampur i delstaten Gujarat. I Dharampurs små fattiga byar bor tribals, alltså den tidigare så försummade ursprungs-befolkningen, varav de flesta vuxna är analfabeter. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.

Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar och dessutom små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar varje år. Vidare har anlagts små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för de fattiga har bekostats.

Tack vare skolorna har tusentals elever fått undervisning och många till och med hjälpts till högskolor. Från miljonbelopp varje år från TUFF har biståndet de senaste åren uppgått till ca 200 000 kr per år. Men välbeställda indier har blivit så imponerade av verksamheten, att de numera bidrar med summor, som bland annat bidragit till två gymnasier och ett elevhem för flickor.

De 175 000 kronorna som skickats 2017 motsvarar 1 313 000 indiska rupier. TUFFs främste partner i Indien, Bhikhu Vyas, tackade hjärtligt för pengarna. De användes, skriver han, av skolorna i Vanachai och Girikung, två av de sex skolor som på 90-talet anlades med pengar från TUFF. Där ska de bekosta bland annat lönerna för lärare, skolmat för 135 elever, böcker till skolbiblioteken, skoluniformer för 205 elever, samt skolresor.

SKOLAN I KONGO
De senaste åren har TUFF bidragit till en skola i Kongo-Kinshasa bland 13 fattiga byar för barn till illitterata föräldrar. Initiativet togs av Miza Landström, ledare för organisationen Elikia na Biso och ledamot av TUFFs styrelse. Det bidrag på 50 000 kr som lämnades 2017 från TUFF användes till lärarlöner.

BIDRAGSGIVARE.
För de indiska projekten har tre skolor varit solidariska. De är Kuma skola och Strandskolan i Tyresö samt Alléskolan i Lerum. Sammanlagt har de genom dagsverken och likande bidragit med 117 056 kr. Vidare har TUFF genom försäljning av mangogram för plantering av mangoträd i fattiga indiska byar fått in 15 300 kr

Många solidariska medlemmar har lämnat bidrag på sammanlagt 13 480 kr utan att öronmärka dem för något visst ändamål.

När tre TUFF-medlemmar, paret Lionell och Curt Allerberg,  gick bort under året uppmanade deras anhöriga i dödsannonserna att lämna bidrag till TUFFs insamlingskonto 79 36 36 -2 för att hedra deras minne. Det blev sammanlagt 12 550 kr.

De mottagna beloppen motsvarar inte de summor TUFF har bidragit med i bistånd till Indien och Kongo. Vi har därför varit tvungna att ta pengar från insamlingskontots sparkonto.

Kontinuerlig information om biståndet lämnas i RADIO TUFF och på TUFFs hemsida www.tuff.nu , där Bhikhu Vyas´ kvartalsrapporter om projekten i Indien finns att läsa.onsdag, mars 7

Den tuffa oberoende radion 2017


-->
Radio Tuff 2017: Nr 1431 - 1456

Radio Tuff har på 33:e året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00 och sedan tre ggr per dygn i två veckor  Det hörs  på 91,4 MHz och även på www,tyresoradion.se där det när som helst kan avlyssnas och i fliken ”Arkiv” hörs  tidigare Radio Tuff

PROGRAMLEDARE:                                 Åke Sandin och Monica Schelin
TEKNIKER:                                               Åke Sandin, Theodor Lindgren

Programmen i korthet 2017:
8/1 – 22/1      Som vanligt delar Monica Schelin och Åke Sandin ut ”rosor” till några som sagt   eller gjort något bra. Den kände fredsforskaren Jan Öberg intervjuas om sitt                besök i december ”i det från ockupanter befriade” Aleppo. Åke Sandin               beskriver kort Tuffs omfattande verksamhet under det gångna året under                   rubriken ”Tuff tuffade på 2016”

22/1 - 5/2      Det domineras av två inslag: Ovanligt många ”rosor”, en del med vassa             taggar, delas ut till folk som skrivit eller gjort något bra. Den andra hälften är en             intervju med Sören Sommelius, författare och tidigare kulturchef på                  Helsingborgs Dagblad. Hans läsvärda blogg www.nyakultursoren.se handlar bl        a om vapenexport, USA:s spioneri, Nato och ”krigshetsaren” Jan Björklund

5/2-19/2        Rosor delas ut till ung amerikansk kongressledamot, gamle Gorbatjov och      många andra. Tuff-aktivisten Lena Sandin intervjuas om arbetet mot    kärnvapen. Åke Sandins krönika har rubriken ”Amerika först – och mest        krigiskt”.

19/2-5/3        Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut många ”rosor” till dem   som sagt eller gjort något bra. Åke Sandins långa krönika handlar bland annat            om att Tuff nu fyller 50, om det konstituerande mötet den 13 februari 1967 och     om författaren och fredsaktivisten Per Anders Fogelströms roll att agitera mot                   svenska atombomber

5/3-19/3        Massor av ”rosor” delas ut till välförtjänta men många av dem är liksom verkliga    rosor försedda med vassa taggar, så vi saknar inte veckans snytingar som                     Radio Tuff förr i världen delade ut. För 50 år sedan var många engagerade mot   USA:s Vietnamkrig. Ann Sandin Lindgren intervjuas om ett besök nyligen i Ho         Chi Minh-staden (förut Saigon).

19/3-2/4        Som vanligt delas en massa ”rosor” ut till bl a en amerikansk kongressman         och den tyske utrikesministern. Freds- och miljökämpen Tord Björk i ”Aktivister     för fred” intervjuas om kriget i Ukraina. Läkaren Ingrid Eckerman som tillhör en arbetsgrupp som vill stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar intervjuas.

2-16/4           Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     engelska muslimer och kritiska synpunkter om Turkiet. Sylvia Ljungdahl som                  nu avgår som Tuffs ordförande intervjuas om bl a Tuffs projekt i Indien liksom      den tillträdande ordföranden Lisa Norgren Benedictsson, som också berättar       om de många solidariska insatserna av Kumla skola, där hon varit lärare i 26        år.

16-30/4         Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     dem som, ifrågasätter ”kemgasattacken” i Syrien och USA:a svar på den.                       Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om terrorn i S:t Petersburg och                      Stockholm, om förövarnas hemländer i Centralasien, om Rysslands syn på           Syrien och behovet av en oberoende klarläggning av kemgasen och dess            användare i Syrien.

30/4-14/5      Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     motståndarna till krigsövningen Aurora 17 och tvivlarna på den ”syriska”                      gasattacken. Tuffs ordförande Lisa Norgren Benedictsson om Tuffs 50-        årsfest den 6 maj. Intervju med Pierre Schori om vår säkerhetspolitiks snävt                militära perspektiv, om vår utrikespolitik som bästa försvaret och om krigen i         världen.

14/5-28/5      Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” och Åkes tal                      vid Tuffs jubileumsfest sammanfattas. Ola Friholt från Fredsrörelsen på Orust       hyllar Tuffs 50 år med rimmad vers. Roland Hedayat, ordförande i föreningen    Jemensolidaritet, om Saudiarabien och dess bombkrig mot Jemen som orsakat                  en humanitär katastrof av stora mått för miljoner jemeniter

28/5-11/6      Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” till bland       annat läsvärda bloggare. Lärarna vid Kumla skola i Trollbäcken, Tomas          Magnusson och Carina Josefsson, intervjuas om skolans ”festival” för indiska                    Anders Fogelströms insatser för freden.

11/6-25/6      Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” bl a till en     bra artikel av Carl Tham. Irakfödda Widad Zaki, aktiv i Svensk-irakiska                  solidaritetskommittén om läget i terrordrabbade Bagdad och i krigets Mosul            ”Terror”– men bombkriget då?”

25/6-9/7        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut verbala ”rosor”, bl a till en bok om       Per Anders Fogelström och en belgisk präst i Syrien. Sigyn Meder,  ordförande          i Iraksolidaritet, om turbulensen i Irak efter angreppet 2003 och striderna om         städerna Fallujah och Mosul. Samtal med Stefan Lindgren, utgivare av Ryska     Posten, om läget kring Östersjön förr och nu.

9/7-23/7        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut verbala ”rosor”,bl a till Svenska          Freds´ordförande Agnes Hellström och den brittiske experten på Mellanöstern   Robert Fisk. Radio Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson om                  Fogelströms bok ”Krigens barn” och skjutningar i Kalifornien. Åke Sandin om en               tidningsartikel som kallar TUFF för ”Tyresös tuffaste 50-åring

23/7-6/8        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut dussintals verbala ”rosor”,bl a till        Magnus o Brasse och till minnet av Per Anders Fogelström. Åkes krönika                     har rubriken ”Ironi, lögn och cynism om Hiroshima” med anledning av 72-   årsdagen av atombomben den 6 augusti, då Tuff-aktivister finns i Tyresö                       centrum. Om papperstranor som symbol mot kärnvapen med anledning av lilla                                                                                                                                                 Sadakos försök att inte få cancer av bomben.

6/8-20/8        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut dussintals verbala ”rosor”,bl a till en   erfaren diplomat och till lokala personer. En lång intervju med Thage G       Peterson, tidigare bl a försvarsminister och riksdagens talman, om hans åsikter                       om fredsarbetet som han vill skall vara mera aktivt. Han påstår: ”Freden är inte           naiv” och han slår vakt om alliansfriheten.

20/8-3/9        ”Rosor” delas ut av Åke Sandin och Monica Schelin till ett dussintal, som sagt                       eller gjort något bra. Farshid Ardabili Farsi är iransk-svensk fredsordförande i             Nässjö och intervjuas bland annat om sanktionerna mot Iran och oviljan mot          Iran från USA. Åke Sandin kommenterar svensk upprustning.

3/9-17/9        Som vanligt börjar programmet med att Monica Schelin och Åke Sandin delar   ut ”rosor” till välförtjänta. Den erfarne fredskämpen i Göteborg, Tomas              Magnusson, intervjuas om göteborgarnas protester mot krigsövningen Aurora 17. Lennart och Åsne Liedén om att de som försvar förespråkar icke-våldsligt           civilmotstånd framför militärt dödande.

17/9-1/10      Som vanligt börjar programmet med att Monica Schelin och Åke Sandin delar   ut ”rosor” till många, som sagt eller skrivit något bra. Från Musikvalvet Baggen i          Gamla Stan hörs Annika Sterner (född Dahlquist i Tyresö) berätta om den         kommande pjäsen ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”. Sedan en kort krönika under                       rubriken ”Jemeniternas bortglömda tragedi”

1-15/10         Personer som kritiserat krigsövningen Aurora 17 och svensk tvekan att                ratificera kärnvapenförbudet tillhör de många som får ”rosor” av Åke Sandin                  och Monica Schelin. Tuff-ordföranden Lisa Norgren Benedictsson om Tuffs                     planer på att möta nyanlända ungdomar i Tyresö. En frän text av Ingemar               Myhrberg om nutida kärnvapenpolitik läses upp.

15-29/10       Lena Sandin intervjuas om Nätverket mot kärnvapen, som är medlem av             nobelprisbelönade ICAN, och om föreningen ”Nej till Nato”. Många som sagt                 eller gjort något bra får ”rosor” av Monica Schelin och Åke Sandin. Radio        Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson har lämnat en text om Las Vegas            mm, som läses upp.

29/10-12/11  Monica Schelin och Åke Sandin delar berömmande ut rosor till många som      sagt eller gjort något bra. De beundransvärda föreningsaktivisterna Sylvia                    Ljungdahl och Erika Husberg intervjuas om ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”, ett                     skådespel om framstående kvinnor för fred, om Tuffs samlingar på   onsdagskvällarna med unga flyktingar och om Tyresö kvinnojour.

12/11-26/11  Monica Schelin och Åke Sandin delar ut en massa ”rosor” till TUFF:s                integrationsprojekt och många andra som gjort eller sagt något bra. Anna                 Höglin, en beundransvärd Tyresökvinna intervjuas med anledning av sin 99-       årsdag. Åke Sandin kommenterar den svenska ubåtshysterin på 80-talet och
                      nu.

26/11-10/12  Monica Schelin och Åke Sandin delar som vanligt ut många ”rosor” till både     finländare, norrmän och andra välförtjänta. Ola Friholt i den aktiva            Fredsrörelsen på Orust berättar om Johan Galtung, som får ”Folkets fredspris enligt Nobels testamente” den 2 dec. Några slutord om krigets eländiga följder i     t ex Irak och Libyen och att dess första offer är sanningen

10-24/12       Som vanligt delar Monica Schelin och Åke Sandin ut många ”rosor”. bland       annat till läsvärda böcker om både Putin och andra världskrigets många           våldtäkter. Tuff-ordföranden Lisa Norgren Benedictsson hörs när hon och     andra aktivister lär nio unga afrikaner att baka pepparkakor och lussekatter.                  Hampus Eckerman kommenterar fränt uppgifter om antalet USA-trupper i          Syrien och Jerusalems ställning.

24/12-7/1      ”Rosor” delas ut frikostigt till dem som sagt eller gjort något bra. Elena                Magnell läser sin fyndiga årsbetraktelse över 2017 på rimmad vers. Åke              Sandins krönika har rubriken ”Från elitsoldat till fängelsekund  och                     fredsaktivist

TUFF i andra medier
Februari        Tyresö Nyheter, en tidning som delas ut till alla kommunens hushåll, har en           artikel med rubriken ”En TUFF 50-åring”. Den handlar om att Tuff funnits i ett                  halvsekel och har bilder på Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl och Radio Tuffs     Åke Sandin och Monica Schelin.

Juli                 Tidningen Mitt i Tyresö har en rubrik på sin första sida med texten ”TUFF SKA     TUFFA PÅ” och med foto av två Tuff-aktivister med plakat, bland annat med                 texten ”För en kärnvapenfri värld”. Inuti tidningen finns två helsidor med fem         bilder på olika Tuff-verksamheter och med rubriken TYRESÖS TUFFASTE                50-ÅRING
fredag, mars 2

"ROSOR" från RADIO TUFF


-->
”ROSOR” från RADIO TUFF nr 1461 den 4/3 till ….
….till             Johan Mattias Sommarström Sveriges Radios korrespondent i Mellanöstern, som gjort flera inslag om det  ”glömda” kriget i Jemen, där tiotusentals människor dödats under de tre år  saudiskt bombflyg drabbat många civila. Över två miljoner människor har drivits från sina hem och över hälften av befolkningen lider av allvarlig undernäring eller svält. Läget förvärras betydligt av en handelsblockad som Saudiarabien och dess allierade införde efter rebellernas framgångar. Enligt FN råder i Jemen den värsta humanitära katastrofen i världen för närvarande. Tyvärr uppehåller sig Sommarström på ”regeringens” område varför hans rapportering blir hårt vinklad.

….till             den fredsaktive Farshid Ardabili Farsi som på facebook skriver: Samtidigt som Saudiarabien halshugger kvinnor för att haft sex utanför äktenskap, kapar händer för att man har snattat och avrättar genom hängning för att man är regimkritiker, exporterar vi från Sverige avancerade vapensystem och t.o.m. var vi på god väg bygga en hel ny vapenfabrik för denna diktatur!!! Saudiarabien liknar inte under någon omständighet överhuvudtaget till någon demokrati i något avseende! STOPPA ALL RELATION, BÅDA POLITISKT OCH AFFÄRSMÄSSIGT TILL DENNA DIKTATUR!!! LÄNGE LEVE FRIHET, DEMOKRATI och SOLIDARITET!!!”

….till             de två demonstrationerna den 28 februari utanför riksdagen mot svensk vapenexport, till exempel till krigförande såsom Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Den ena utfördes av fem fredsorganisationerna och deras ordföranden eller generalsekreterare, alltså av Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds, Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF, Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen, Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia och Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen. Dessa hade också en debattartikel i samma ämne i SvD.

….till             Dagens Nyheter, som den 4 februari hade två helsidor om Förenade Arabemiraten med rubrikerna ”Emiraten siktar på att bli militär stormakt” och ”En storköpare av svenskt krigsmaterial”

….till             den prisbelönta journalisten Magda Gad, som skriver om Ghouta utanför Damaskus som hålls av ”rebeller”. Hon skriver bland annat: ”Det största problemet i västs medierapportering om Ghouta är att man inte beskriver vem det är som syriska regimen strider emot. I vissa av artiklarna får man nästan känslan av att det bara är en part som strider, “bombar”. Så är givetvis inte fallet. Det är ett krig mellan olika parter, och då måste vi som journalister beskriva vilka dessa parter är. Vi måste ange namn på grupper, vilka de är, vad de vill och varför det är krig. Vad gäller Ghouta och även Idlib, som är de nu pågående offensiverna i Syrien, så hålls dessa områden av olika stridande al-Qaida-grupperingar. En av dessa gruppers ledare stred tidigare under den man som grundade IS i Irak.”
Därefter klär Magda Gad av mediernas beskrivning av läget: ”När syriska regimen med understöd av Iran och Ryssland gör militära offensiver mot områden som hålls av al-Qaida – då utelämnar man den informationen och säger istället att det är civila som bombas. Civila har bombats i alla de här krigen. Även i Mosul och Raqqa bombades tiotusentals civila och barn. Majoriteten av invånarna i både miljonstaden Mosul och Raqqa var just civila. Städerna jämnades med marken till grushögar. Många skolor och sjukhus bombades. Men då kallades bombningarna för en befrielse, och de civila offren benämndes som militära sidoskador. Nu pratar man istället om blodbad och man tar inte heller ansvar för att man själv har varit med och beväpnat sidor i det nu pågående kriget – och därmed också är medskyldig till dödandet.”                                      (Källa: Maria Johansson i aktuelltfokus.se  )
….till             professor Anders Romelsjö, som i sin blogg www.jinge.se skriver under rubriken Terroristernas kontroll av östra Ghouta omöjliggör fred” bland annat:   ”Precis som Al Qaida och andra extremister använde östra Aleppo som bas för att beskjuta regeringsområden används öatra Ghouta som bas för attacker mot områden i Damaskus kontrollerade av regeringen. Den mäktigaste väpnade gruppen i östra Ghouta heter Jaish al-Islam. Dess mål är att störta Assadregeringen och Syriens sekulära statsmakt och bygga en islamistisk stat med sharialagstiftning som grund. Jaish al-Islam skapades 2013 av ett femtiotal sunnitiska extremistgrupper på initiativ av och med pengar från Saudiarabien. Gruppens grundare, Zahran Alloush, uppmärksammades samma år när hans hatiska utfall mot shiamuslimer och alawiter filmades och spreds på internet.Jaish al-Islams främsta konkurrenten om makten i östra Ghouta heter Faylaq al-Rahman. Det är också en sunniextrem grupp, grundad med stöd av Qatar, och med band till både väststödda rebeller och al-Qaidagruppen Jabhat al-Nusra”.
,,,,till              Rysslandskännaren Stefan Lindgren, som uppmärksammat Harald Svenskes ”Svar på Hedins  varningsord”. Det var Svenska Freds och Skiljedoms-föreningen som utgav skriften. Harald Svenske var en pseudonym för Carl Sundblad och den kan läsas här!
Sven Hedin var på den tiden mycket beundrad tack vare sina upptäcktsfärder och det var långt innan hans högerpolitik ledde honom att beundra Hitler. I ”Ett Varningsord”, som utkom 1912, skrämmer han våldsamt för Ryssland. Skriften spreds i den enorma upplagan på uppåt en miljon exemplar. Den distribuerades bland annat av många av Sveriges präster och vände sig mot den liberala regeringens motvilja att upprusta militärt för att i stället verka för allmän rösträtt och sociala reformer. Statsminister (1911-1914) var den liberala och frisinnade Karl Staaff. Han tvangs att avgå när kungen Gustav V kritiserade sin egen regering i det borggårdstal, som delvis hade skrivits av Sven Hedin. Fram till sin död 1915 utsattes sedan Staaff för en vidrig smutskampanj som på Östermalm kulminerade i att militaristiska högermän fimpade sina cigarrer i askkoppar med Staaffs bild på botten. Dagens liberaler följer inte traditionen från Staaff utan i sin rysskräck stöder de förslag om tio nya miljarder till militären och en ökning av försvarsanslagen på hela 168 miljarder kronor fram till 2035.                     (Stefan Lindgren hörs om en stund om bl a dagens rysskräck)
….till             Sveriges Radios Afrikakorrespondent Samuel Larsson som den 25/2 på Studio Ett berättade om Etiopien. Den 14 mars kl 18 kommer svensk-etiopiern Kumela Girma till Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 och inleder ett möte om sitt forna fosterland. Han hörs snart här i Radio Tuff.
….till             TUFF-kalendariet och TUFF-bladet som nyligen skickats till Tuffs uppåt 400 medlemmar och ett 50-tal andra. De som möjliggjorde detta var Lena Sandin, som skaffade frimärken och gjorde i ordning breven tillsammans med Erika Husberg. Monica Schelin jobbade med att vika bladen och Ann Sandin Lindgren fixade adressetiketter och Theodor Lindgren, kallad datageniet, var som vanligt mycket hjälpsam med dataproblem.                    
….till             Den gamle franske upplysnings-filosofen Voltaire som citeras i TUFF-bladet: ”Kriget är ett djävulskt företag, vars märkligaste egendomlighet ligger däri, att viken banditchef som helst högtidligt ber till Gud, innan han går ut för att döda sin nästa”