lördag, maj 28

Räddade atombomberna över Japan liv ??

I början av sin presidentperiod varnade Barack Obama för kärnvapen. Det bidrog nog till att han fick Nobels fredspris. Sedan dess har USA uppdaterat sina kärnvapen, som också finns i några andra Nato-länder.

Den 27 maj i år gjorde han som första amerikanska president ett besök i Hiroshima. Där vägrade han att be om ursäkt för att ca 300 000 civila japaner dödades av amerikanska atombomber eller deras radioaktiva efterverkningar. Det är emot den amerikanska synen på krig, som alltid varit ”goda”, när USA har deltagit – det må vara i Vietnam, Irak eller annorstädes

MIMAK är den är den klart starkaste och rikaste lobbygruppen i världen. Förkortningen betyder det militär-industriella-mediala-akademiska komplexet.

Att akademiker också kan låna sig till sådan lobbyverksamhet är Jan Hallenberg ett exempel på. Han har varit gästforskare på flera amerikanska universitet och är nu professor vid försvarshögskolan.

På TV-aktuellt säger han att atombomberna nog faktiskt räddade liv –åtminstone amerikanska -- eftersom de förkortade kriget. Detta är ju snarare en orwellsk  omskrivning, typ krig är fred, slaveri är frihet. Men historieprofessorn Göran Rystad skrev:

"Talet om atombombernas berättigande genom räddningen av hundratusentals liv bör förvisas till historiens skräpkammare"

Också prominenta allierade militärer och statsmän har uttryckt sina tvivel på det motiverade med att förinta två civila städer med atombomber. Så här skrev i sina memoarer Dwight E Eisenhower, överbefälhavare för de allierade i Europa, sedermera president:

"Till Truman gav jag uttryck åt mina allvarliga betänkligheter, främst på grund av min övertygelse om att Japan redan var besegrat och att fällandet av atombomberna var fullständigt onödigt"

Och den i rang högste amerikanske militären, amiralen W.D. Leahy, presidentens stabschef yttrade 1950:

"Användandet av detta barbariska vapen i Hiroshima och Nagasaki var inte av någon konkret hjälp i vårt krig mot Japan. Japanerna var redan besegrade och färdiga att kapitulera."

Just det, japanerna i sina ruinstäder var färdiga att kapitulera före atombomberna och de hade skickat flera sådana trevare via neutrala länder, typ Sverige. Allt hängde på en enda sak. Japanerna önskade, att kejsaren skulle få sitta i orubbat bo, att landet skulle få förbli en monarki.

USA fordrade dock villkorslös kapitulation. Men det märkliga var att efter förintelsen av Hiroshima och Nagasaki gick amerikanerna med på att Japan skulle få behålla sin kejsare.

Varför kunde de inte ha garanterat detta tidigare? Ville USA till varje pris med atombomberna demonstrera sin väldiga vapenmakt, kanske för att sätta sig i respekt hos sin vapenbroder, Stalins Sovjetunionen? Det finns radikala forskare som svarar att det nog var så.


ÅKE SANDIN i Radio Tuff nr 1415 den 29 maj 2016

Radio Tuff nr 1415

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1415:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 29 maj, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 12 juni, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET

Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin ut ”rosor” under mottot ”Hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret”. Lena Mansfield, duktig lärare vid Kumla Skola, Tyresö, om skolans dagsverke 12 maj, som gav uppåt 70 000 kr till Tuffs projekt för fattiga indiska barn. Åkes krönika har rubriken ”Obama besöker Hiroshima”

fredag, maj 27

Hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret

”ROSOR” från RADIO TUFF nr 1415 (29/5) till….

….till             Kumla skola i Trollbäcken, som den 12 maj hade ett dagsverke och jobbade in uppåt 70 000 kr till Tuffs projekt för skolor för fattiga barn i Indien. Kumla har i nästan 50 år gjort årliga dagsverken. Redan i början av 70-talet uppförde Tuffs indiska partners en skolbyggnad som fick namnet Kumla Wing. Ungefär samtidigt uppfördes vid samma skola ett bibliotek som fick namnet TUFF Library & Reading hall. 

….till             Lena Mansfield, duktig lärare I Kumla skola. Hon var en av de främsta organisatörerna av det lyckade dagsverket och hörs om en stund i detta Radio Tuff.

….till             Tuffs främste indiske partner Bhikhu Vyas, som redan gratulerat Kumlas personal och elever till deras fina resultat. Han saluterar också Tuff för dess  verksamhet och nämner med tacksamhet alla Tuffs insatser för skolor i Indien. Han nämner de senaste 25 årens insatser för det tidigare så gudsförgätna Dharampur, ett utfattigt område bebott av stambefolkning (tribals), som har den lägsta statusen i det indiska samhället. Invånarna var mestadels analfabeter, men nu har många tusen av deras barn fått undervisning i de skolor som uppförts tack vare stödet från TUFF, vilket på 90-talet bestod av över en miljon kr per år. I fjol stödde vi verksamheten med 200 000 kr. Bhikhu uppmärksammar också med beundran att Tuff nästa år fyller 50.

 ….till             Maj Britt Theorin, som framträdde vid ett offentligt möte, anordnat av TUFF och ABF i kulturcaféet i Tyresö den 17 maj. Där argumenterade hon fint för svensk alliansfrihet, ett nej till Nato, nej till militära värdlandsavtal och vikten av att bygga gemensam säkerhet. Maj Britt var också en av talarna vid manifestationen ”Nej till Nato” på Sergels torg den 21 maj. Hennes anförande i Tyresö finns nu återgivet på Radio Tyresö, 91,4 MHz eller på webben  www.tyresoradion.se . Och Maj Britts tal på Sergels torg finns i bloggen  www.tuffsandin.blogspot.com

….till             Miza Landström, som tog initiativet till en skola bland fattiga kongolesiska byar, en skola som sedan i höstas fungerar för 245 fattiga barn. Tuff har stött projektet med över 100 000 kr. En av bidragsgivarna var Maj Britt Theorin, som 2013 skänkte sitt Martin Luther King-pris på 15 000 kr till skolbygget i Kongo.  Vid mötet 17 maj i Tyresö fick Maj Britt av Miza en tavla med bilder från skolan i Kongo.

 ….till             insamlingsstiftelsen Econef i Sverige, som hjälper centret för tanzaniska  barn, av vilka de flesta är föräldralösa på grund av att över 5 procent av Tanzanias invånare lider av hiv/aids. Tuff har nu beslutat att skicka 10 000 kr från sitt insamlingskonto för att stödja verksamheten.

….till             TUFFs biståndsverksamhet, som har den utmärkta egenheten att varenda insamlad krona går till fattiga i Indien och andra läder. Det beror på att ingen i Tuff är avlönad. Det är alltså tryggt att stödja Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36 - 2

….till             förre försvarsministern Thage G Peterson, som var en av talarna vid manifestationen på Sergels torg den 21 maj mot Nato och värdlandsavtalet. Han rådde Sverige att ”tala med Ryssland” och började sitt tal med: ”Världens viktigaste fråga idag är freden. Men vi når inte freden med nya arméer och militärallianser. Världen behöver istället länder som står utanför de militära allianserna och som envist står upp för fredliga lösningar på krig och konflikter. Jag vill att Sverige skall vara ett sådant land.”  Hela Petersons anförande finns att läsa på www.nyhetsbanken.se

 ….till             de fyra riksdagsledamöter från miljöpartiet som på DN-debatt den 25 maj skriver under rubriken ”Vi röstar för att skjuta upp värdlandsavtalet med Nato”. I inledningen framhåller de: ”Kärnvapen är ett hot mot allt liv. Det vore ett ödesdigert misstag av Sverige att inte säkerställa att de aldrig finns, eller ens passerar inom vårt territorium.  Steg för steg har Sverige närmat sig kärnvapenalliansen Nato .Det senaste och kanske mest betydelsefulla steget mot fullt medlemskap är det sä kallade värdlandsavtalet som alliansregeringen lät ÖB underteckna 2014, tio dagar innan den avsattes av väljarna.” (Tyvärr antog riksdagen den 25 maj värdlandsavtalet)

….till             Anne Rosberg, Per Abrahamsson och Emilia Mühlhäuser, som nyligen skrev  en debattartikel i tidningen ETC. De påminner om att en Sifo-undersökning i februari visade att 56 procent av svenskarna är negativa till värdlandsavtalet, som bara accepteras av 26 procent. Och de påpekar att regeringens proposition inte alls tagit fasta på fredsargument:”Inte ett ord nämns om Natos möjlighet att placera baser i Sverige. Inte ett ord om att Nato inte skall få använda Sverige vid angrepp på tredje land. Inte ett ord om att vidga diplomati och samarbete med Ryssland, som ju betraktas som fienden nummer ett. Det går inte att åstadkomma fred med hot om krig.”

….till             Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, som i radio nyligen förklarade att IS föddes när Natoländerna USA & England invaderade Irak 2003. Corell påtalade vidare att Irakinvasionen var ett av de allvarligaste brotten mot internationell rätt

....till             den syrisk-katolska patriarken Ignatius Joseph, på besök i Sverge, som intervjuades i DN (24/5) av Maria Schottenius. Han säger bland annat: ”USA och deras allierades invasion av Irak var en katastrof. De trodde att man kunde exportera demokrati. I stället skapade de kaos. Och kaos är minoriteternas värsta fiende. Västländerna har en machiavellisk agenda. De vill ha makt och olja” Intervjun gjordes ungefär samtidigt som ett hundratal människor i ett par syriska regimkontrollerade kuststäder dödades av självmordsbombare från IS.

….till             Staffan Lindberg som i Aftonbladet (27/4) skriver under rubriken ”Förlåt för att vi inte har berättat om kriget i Jemen”. Han börjar med att erkänna: Du som läsare har rätt att veta och vi journalister gjort ett uselt jobb.” Kriget började för över ett är sedan när Saudiarabien började med de flygbombningar, som har tagit livet av tusentals civila jemeniter. Lindberg skriver: ”Skolor har träffats, sjukhus, broar, hus – allt med en sådan intensitet att förstörelsen liknandes med den i Syrien efter bara några månader. Halva befolkningen är ii dag behov av humanitär hjälp. Undernäringen är utbredd. Barn svälter. Samtidigt som al-Qaida och terrorgruppen IS växer i sönderfallet. Som alltid finns det vinnare i kriget. För vapenindustrin har det varit jackpot. Saudiarabien har kraftigt ökat sina inköp och är i dag världens tredje största vapenköpare. Bomberna som träffade civila marknader var amerikanska. Även Sverige säljer vapen till Saudiarabien, trots att det militära samarbetsavtalet sagts upp.”

….till              svenska Publicistklubbens yttrandefrihetspris som i maj tilldelades Can Dündar, chefredaktör för den numera världsberömda turkiska dagstidningen Cumhuriyet. Han och kollegan Erdem Gül dömdes av turkisk domstol till fem års fängelse. Det hela började sommaren 2015. Då publicerade deras tidning en serie bilder på lastbilar som fraktade vapen över den turkiska gränsen mot Syrien. Enligt uppgift var det den turkiska säkerhetstjänsten som i hemlighet smugglade gods till islamistiska Nusrafronten, av västliga bedömare betecknad som terrorister. President Erdogan i Natolandet Turkiet blev rasande och ansåg att de båda journalisterna hade begått spioneri  

 ….till             Dokumentären ”Ukraina – revolutionens mörka sida” som SvT äntligen –efter två stoppade försök -- den 23 maj sände. Den skildrade de högerextremas aktiva roll i händelserna på Maidantorget i Kiev  och massmorden i Odessa 2014, då 44 människor dödades, många genom att brännas ihjäl. De ukrainska myndigheterna har försummat att ställa de ansvariga till svars.

….till             docenten Per Anders Rudling som efter TV-dokumentären om Ukraina kunnigt redogjorde för utvecklingen i landet. Det är ännu svårt drabbat av korruption. Enligt Transparency International ligger Ukraina på 143:e plats ibland de mest korrupta länderna i världen. Ekonomiskt är landet snarast konkursmässigt efter att dess BNP sjunkit kraftigt

….till             Tuffs arkivgrupp som efter flera års träget arbete nu är klara med att till Stockholms stadsarkiv överlämna många kartonger med material.

….till             de solidariska människor som erlägger medlemsavgift till Tuff genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 - 6 sätta in 200 kr för enskild och 80 kr för familjemedlem. Alla arbetar gratis i Tuff men vi har hyra för Tuff-lokalen och andra kostnader.


….till             minnet av Martin Luther King, som bland annat framhöll: ”Hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret”. Det är en åsikt som varit vägledande för oss som i många år nu har delat ut ”rosor” till människor som sagt eller gjort något bra.

(Hörs i Radio Tuff www.tyresoradion.se från 29 maj

tisdag, maj 24

Maj Britt Theorin: "Nej till Nato" m m

Maj Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016

NATO vårt som är i himlen
helgat varde ditt namn
ske NATO-kommandots vilja
i himlen
så ock på jorden.
Vår dagliga NATO-propaganda
ge oss idag
och förlåt oss vår gamla fredsretorik
såsom vi också förlåta dem vi exporterar vapen till
Och inled oss inte i alliansfrihet
utan fräls oss från självständighet.
Ty riket är NATO:s och makten
och härligheten
i evighet
Amen.

Så skriver Göran Greider i Dalademokraten.

NATO vårt som är i himlen”.

NATO är världens största kärnvapenallians. Vart leder oss värdlandsavtalet med NATO?
Vill du ha kärnvapen i din kommun och bli förstahandsmål i krig ? Ställ den frågan till alla ivriga NATO-anhängare i riksdag och kommuner. Kärnvapen är konsekvensen av ett medlemskap i militäralliansen NATO. NATO:s försvar vilar på användningen av kärnvapen, ja t.o.m på användning av dem allra FÖRST.

Sverige ligger där vi ligger och det kan vi inte ändra på. I vårt närområde har spänningarna ökat. Ett svenskt och ev. Finskt medlemskap i NATO vid den 120 mil långa direkta landgränsen till Ryssland skulle ÖKA spänningen inte minska den.
Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Istället för vapenskrammel: återta samtalen med Ryssland på alla nivåer från statsministern, ministrarna, över myndigheter och institutioner till frivilligorganisationer och bygg upp kontakterna igen. Precis som Sverige gjort tidigare och som Finland gör idag.
Att tala med varandra skadar ingen!
Vänortsavtal är bättre än NATO:s militära avtal!

Fred och säkerhet byggs INTE genom militära åtgärder. Säkerhetspolitik måste utgå från att dämpa och UNDANRÖJA konflikterna – inte utkämpa dem!

Säkerhetspolitik är Margots uppgift, inte Peters. Den formas genom internationell politik, diplomati, freds- och nedrustningspolitik och kärnvapennedrustning. Genom rättvisepolitik, samarbete, bistånd, fredsbyggande, konfliktlösande, flyktingpolitik, handel och stärkande av FN men också genom ett militärt försvar för att försvara Sverige. Dock först när allt annat prövats!

Statsministern säger att Sverige inte skall gå in i NATO. Det är bra men inte tillräckligt. Det är också viktigt att säga VARFÖR vi inte skall gå in i NATO och inte lämna fältet fritt för Dagens Nyheters och allianspartiernas NATO propaganda.

Alliansfriheten ger oss HANDLINGSFRIHET och minskar risken att dras in i krig. 200 år av fred genom en politik grundad på neutralitet och alliansfrihet, klok utrikespolitik, internationellt samarbete och aktiv freds- och nedrustningspolitik har gynnat Sverige väl.
Varför överge 200 års framgångsrik politik?

Inget land kan finna säkerhet på ett annat lands bekostnad. Säkerheten måste sökas gemensamt. Det är en MODERN säkerhetspolitik.

NATO:s doktrin om första-användning av kärnvapen är i strid med den svenska inställningen att kärnvapenmakterna skall förbinda sig att att aldrig använda kärnvapen första och aldrig skall använda dem mot icke-kärnvapenländer.

Sverige har sedan 1960-talet bedrivit en konsekvent anti-kärnvapenpolitik. Kärnvapen ger ingen säkerhet. Tvärtom! De stater som förlitar sig på kärnvapen är mer utsatta för kärnvapenhot. Särskilt de som har kärnvapen placerade på sin mark. De är legitima mål för kärnvapenangrepp.

Kärnvapen har utplacerats i andra länder och de finns kvar i Belgien, 10 mil från flygplatsen, i Tyskland, Italien, Nederländerna och i Turkiet, 50 mil från IS/Daech huvudstad Raqqa. Detta om något borde inge oss oro.

Vad händer med Sveriges alliansfrihet om Sverige knyts fastare till NATO genom Värdlandsavtalet? NÅGOT NEJ TILL UTPLACERING AV KÄRNVAPEN FINNS INTE I VÄRDLANDSAVTALET. Men i flera paragrafer i avtalet återfinns kärnvapen.

Nästa vecka skall riksdagen godkänna värdlandsavtalet. Det sägs handla om juridik och skattesatser men handlar självklart om politik. SÄKERHETSPOLITIK.
BÄST VORE OM VÄRDLANDSAVTALET SLÄNGDES I PAPPERSKORGEN! MEN TYVÄRR SKER INTE DET.
Vad kan vi göra?
Visst är det positivt att Peter Hultqvist sagt att några kärnvapen inte skall placeras på svensk mark och inte heller NATO-baser.

Avtalet säger tyvärr något annat!

Djävulen finns som alltid i detaljerna. I olika paragrafer öppnas för NATO att föra in kärnvapen i Sverige med stöd av avtalet, bl.a. sägs att överenskommelsen är avsedd att vara i överensstämmelse med NATO:s doktrin och politik.
Någon lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark finns inte. Det har Finland. KRÄV EN SÅDAN LAG.
I andra paragrafer sägs att värdlandet skall upplåta baser till stöd för NATO-ledda militära aktiviteter under befäl av NATO:s ÖB.

Förra försvarsministern, moderaten Karin Enström svarade på frågan om NATO:s vapen och bomber kan komma att förvaras på svensk mark att ”Naturligtvis kan det bli så, både vid övningar och vid förberedelser för gemensamma insatser.”

Värdlandsavtalet är ett ramavtal undertecknat två veckor före valet 2014. Det skall senare preciseras i detalj. Dessa detaljer är sekretessbelagda och inte tillgängliga för demokratisk kontroll av allmänheten eller riksdagsledamöter.

Det räcker tyvärr inte med att inget kommer att ske med värdlandsavtalet om inte Sverige bjuder in NATO. SKRIFTLIGA AVTAL ÄR SOM ALLA VET BINDANDE. Det fick vi lära oss redan i skolan. Vem vet vad som kan ske vid en kris i Baltikum med en borgerlig regering där alla partier är för NATO och med Donald Trump som president i NATO:s ledande makt som trycker på för att värdlandsavtalets paragraf om NATO-bas i Sverige skall tillämpas?

Kunna ge och ta emot militärt stöd från NATO vid kris eller krig i Sverige eller närområdet” står det. Denna s.k. solidaritetsförklaring sägs vara grund för svensk säkerhetspolitik. Den har aldrig diskuterats offentligt och smögs in i den allmänna texten i försvarspropositionen 2009 under den borgerliga regeringen men inte i yrkandena. Den uppmärksammades inte i riksdagsdebatten men sas senare av moderaten Tolgfors vara riksdagens enhälliga ställningstagande. Regeringen måste slå fast att detta inte innebär att NATO automatiskt har rätt att placera trupp på svensk mark vid en eventuell kris i Baltikum.

Att försvara Baltikum – inte Sverige är ett huvudskäl för NATO-anhängarna.
Värdlandsavtalet handlar om STATIONERING AV NATO PÅ SVENSK MARK UNDER KRIG, ÖVNINGAR ELLER KRIS. Regeringen måste klargöra att KÄRNVAPEN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR PLACERAS PÅ SVENSK MARK, INGA NATO-BASER PÅ SVENSK MARK OCH ATT BEFÄLSRÄTTEN ÖVER SVENSK TRUPP INTE KAN ÖVERFÖRAS TILL NATO.

Sverige är alliansfritt och det ger oss handlingsfrihet. Trovärdigheten till vår alliansfrihet kräver att regeringen markerar att Sverige inte kommer att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder.

Våra krav till regeringen måste vara:

SLÅ VAKT OM ALLIANSFRIHETEN
BYGG GEMENSAM SÄKERHET
NEJ TILL NATO
NEJ TILL MILITÄRA VÄRDLANDSAVTALlördag, maj 21

Putin, DN och russofobin

Kan vi skylla allt på Putin?
Krim annekterades 2014 av Ryssland. Det var ett brott mot folkrätten. Det var två människor som omkom när ryssarna tog över denna halvö. Det var för all del två för många. De flesta invånare på Krim tycks ha välkomnat att komma under ryskt styre igen.

Folkrätten kränktes också när Natomakterna USA och England angrep Irak. Det främsta motivet var att Saddam Hussein sades ha hotfulla massförintelsevapen, typ kärnvapen. Det visade sig sedan vara en lögn.

Det visade sig också att det inte var två människor som dödades i Irak utan snarare två miljoner, åtminstone om man räknar alla som dött av efterverkningarna. Till dem hör bland annat framväxten av det terroristiska IS.

På Facebook fann jag i dag ett ironiskt inlägg av Jörgen Sjöbeck

            Dåligt väder idag. Rysslands fel.
            Och jag är lite trött och utarbetad. Rysslands fel.
            Punkis på cykeln. Djävla Speznas.
            Djäklar, fortfarande för kallt för att så mina bönor. Putins fel.
            Nu har oljepriset gått upp en krona. Vostok Naftas fel, där Putin äger en   miljard aktier. Väl?
            Dåligt med horngäddor i år. Ryska ubåtars fel.
            Flygsystemet i Sverige pajade igår. Ryska hackers.
            USA och Europa är nu helt inringat av Ryssland
            ……..
            Och i Ukraina blomstrar demokratin i kraft av Asov-bataljonen.
            Allt har jag lärt mig av våra oberoende media

Ode till Dagens Nyheter, en ”skälm”
Jan Schaman på Teater Tribunalen har skrivit ett ”ode till DN” Dess första rader lyder:

            Vilken skälm är du inte DN,
            när du oblygt förbereder oss för nästa krig.

            Du DN som så innerligt lessnat på freden,
            att du rak i ryggen går i täten
            i beslutsam kamp emot den,
            en kamp hård som kruppstål.

            Du som öppet och utan skam
            Drömmer dig tillbaka till den tid,
            Då städer närmare än Aleppo
            lades i ruiner.
..... osv, osv

Ja, DN kallar sig för oberoende liberal men är i sitt fjäskande för Nato snarare beroende oliberal. I förrgår löd till exempel dess stora rubrik på första sidan: ”Misstankar om spioneri tvingade bort ryskt plan”.

Mikael Holmström, tidigare på Svenska Dagbladet, tycks ha fått fritt fram att sprida russofobi i den tidning som tidigare verkade oberoende. Han har till och med återupplivat den lögnaktiga ubåtshysteri som präglade media under 80-talet.

Här nedan kommer en krönika som skrevs för Radio Tuff i september:

Dagens Nyheters ensidighet om kränkningar av Sverige
DN OM UBÅTEN OM ”UBÅTEN” NÄRA STOCKHOLM
Två dagar i januari hade DN helsidor om en främmande ubåt, som märkligt nog visade sig i övervattensläge under flera minuter, ”endast några kilometer utanför huvudstaden”, som journalisten Mikael Holmström alarmistiskt uttryckte det.

Som källa använde han otydliga bilder som en pensionerad officer hade tagit. Senare var försvarets experter tvungna att tillbakavisa uppgifterna om ”ubåten”. De hade funnit att det på den suddiga bilden, som sades föreställa en kränkande ubåt, i själva verket var en svensk båt.

SVENSKA PLAN ”BESKJUTNA” AV RYSKT FLYG?
Den 2 juli är Mikael Holmström på gång igen i DN. Han skriver under den stora hotfulla rubriken ”Svenska plan beskjutna av rysk militär över havet”. Texten gör inte alls rubriken rättvisa, ty ”beskjutning” får man leta förgäves efter.

Det intressantaste är dock en liten Fakta-ruta på samma sida. Där läser man bland annat följande:

”Under 2014 kränktes svenskt luftrum tolv gånger, varav en gång av Ryssland”
”Hittills under 2015 har luftrummet kränkts nio gånger, ingen gång av ryskt flyg.”

Varför får läsarna inte veta, vilka plan det är som gjort intrång i vårt luftterritorium hela 20 gånger de senaste 18 månaderna? Bara att en gång har ryssarna varit framme.

KRÄNKNINGARNA SKA NU REDOVISAS ÖPPET
I går (16/9) var Dagens Nyheters ”försvarsreporter” Mikael Holmström i farten igen.
Han får stort utrymme, två hela sidor. Nu gäller det kränkningarna mot svenskt territorium. Rubriken till hans artikel är ”Alla kränkningar skall redovisas öppet”

Han ger flera exempel på ryska intrång. Men hur är det då med de 21 kränkningarna sedan nyåret 2014, av vilka bara en skett av Ryssland? Det får vi inget besked om. Kanske kommer det nu då det ska redovisas öppet. Kommer DN att verkligen publicera det?

Det är ingen svår gissning att kränkningarna förekommit av den militärallians som nästan gjort Östersjön till sitt innanhav, alltså av natoländerna Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland eller alliansens supermakt USA, vars flygvapen ofta finns långt hemifrån.

För inte är väl vårt kära broderland Finland, ännu formellt neutralt, så nonchalant – eller rentav aggressivt -- att det kränker Sverige?

PS 1: I dag fick jag räkning på 2 852 kr från DN för nästa halvår. Ska jag som pensionär med 11 000 kr i månaden kosta på mig det igen? Tidningen har ju i alla fall så intressanta – och helt opartiska – korsord!

PS 2: Texten hördes i Radio Tuff nr 1397 och sändes från söndagen 20 sept 2015 kl 17 på 91,4 MHz  och även på www.tyresoradion.se