torsdag, augusti 30

TUFF-bladet


TUFF-bladet
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
     Tel 070-876 43 73 (ordf),  712 4463.                      Sept.-Okt. 2018
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
            E-post: kontakt@tuff.nu
              Hemsida: www.tuff.nu

  TUFF minns Hiroshima
I början av augusti var det 73 år sedan USA:s atombomber dödade hundratusentals civila japaner i Hiroshima och Nagasaki. I dag finns ännu mera utstuderade kärnvapen i nio länder, varav fem typiskt nog är de permanenta medlemmarna  av FN:s säkerhetsråd: USA, Ryssland. Storbritannien, Frankrike och Kina. Dessutom har Israel, Pakistan, Indien och Nord-Korea dessa förintelsevapen. Därför fanns TUFF-aktivister även vid manifestationen mot kärnvapen på Sergels torg den 25 augusti.

Aktiva kvinnor visar vägen
Samlingen på Sergels torg anordnades av Kvinnor för Fred och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Även i TUFF är kvinnorna de mest aktiva: Ordförande är Lisa Norgren Benedictsson, vice ordf är Sylvia Ljungdahl och bland andra aktiva märks Erika Husberg, Bitte Isacsson, Miza Landström och Lena Sandin med flera.

   NMR= ?? alltid i media
Manifestation mot kärnvapen gavs liksom de hundratals andra föreningsaktiviteter inget utrymme i medierna. De dominerades i stället-- låt var kritiskt-- av den lilla grupp som kallas NMR, som även annars blir mycket skildrade i media. Det sägs att all publicitet är bra så länge man stavar namnet rätt. Så NMR betyder väl ”Nån Motbjudande Röra”?

TUFFs hjälp till nyanlända  I snart ett år har TUFFs hjälpprojekt för unga människor från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Etiopien ägt rum varje onsdagskväll. Vi läser och pratar om aktuella ämnen, samhälls-liv, historia, kultur och traditioner. Vi gör även utflykter och studiebesök. Under denna sommar har även projektet varit i gång så när som på två onsdagar. Nio ungdomar har skaffat sommarjobb Är du intresserad av att hjälpa till, maila till kontakt@tuff.nu . Vill du stötta projektet, sätt in en summa på TUFFs insamlingskonto pg 79 36 36-2.

Använd också pg 160137-6
Föreningslivets kris tar sig uttryck i att många föreningar tvingas upphöra och andra drabbas av minskande medlemstal. Tyresö Ulands- och Fredsförening kämpar dock på tack vare sina många solidariska medlemmar. Försök värva någon! Medlemskap kostar 200 kr.    

Citat om krig och fred: 
Cicero:  Det finns två sätt att lösa konflikter, genom överläggningar och genom våld. Detförstnämnda sättet lämpar sig för människor, det andra för vilddjur”

Bertolt Brecht: ”Kung Filip av Spanien grät, när hans flotta gått under. Grät ingen mer än han ?”
Ebbe Linde: 
Det nar varit de senaste seklernas olyckliga signum och inför framtiden eviga förbannelse, att de välmenande och goda trodde att kampen för deras tillkommande fredsrike kunde föras med dolk, revolver och maskingevär. Vilken pyramidal idioti ! ”

Noam Chomsky. ”Den uppfattningen att motstånd mot kriget konsekvent bör gå på  icke-våldslinjen förefaller mig ovedersäglig. Taktiskt sett ät våld absurt”

Gammalt romerskt talesätt: ”Vae victis” = Ve de besegrade!

Ironi: ”Saliga äro de som segra, ty de skola ju kallas för fredsmakare”.

Limerick av Roland Schütt                                                
”En kanonfabrikant i Karlskoga                      
med Boforsvapen knoga och knoga.           
Han sa varje da:                                      
Exporten går bra,                                         
 med licenser är inte så noga”

Allan Edvall:                                                  
”Nu rustar  världen till tänderna                       
med taggtråd mellan länderna.                             
 Vår jord har blivit kanonfabrik,                               
och folk har blitt presumtiva lik.                     
Men svenska vapen ifrån Bofors                    
det är en annan sak förstås.                            
De skapar ordning och mäklar fred                       
och används blott för att skoja med”

Harald Ofstad: ”Dra in hela försvarsanslaget ! Använd peanifestangarna till att rusta upp långvården, bekämpa narkotikamissbruket, skapa arbets-tillfällen för ungdomen och lär svenskarna att göra motstånd med icke-våld !"

Östen Undén: ”Att minska krigsriskerna är viktigare än att stärka försvarsförmågan.”lördag, augusti 25

Hellre tända ljus än bara förbanna mörkret

ROSOR från RADIO TUFF (1472) 26/8 till…. 

….till   tuffaktivisterna Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg och Bitte Isacsson, som den 6 augusti (Hiroshima-dagen) i Tyresö centrum delade ut flygblad mot dagens kärnvapenhot. Mera om detta plus bild finns på hemsidan www.tuff.nu
73 år efter det amerikanska massdödandet i Hiroshima och Nagasaki genom atombomber finns i dag 9 länder som har kärnvapen: USA, Ryssland, Kina, Israel, Storbritannien, Frankrike, Pakistan, Indien och Nordkorea. Dessutom har USA placerat ut kärnvapen i Europa. Typiskt nog har alla fem permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd dessa förintelsevapen.

….till   alla solidariska, som blir medlemmar i TUFF (Tyresö Ulands- och Fredsförening). Det blir man genom en insättning på TUFFs plusgiro 16 01 37-6 av 200 kr. Det är desto viktigare nu när alla olika föreningar drabbas av minskande medlemstal.

….till   manifestationen mot kärnvapen på Sergels torg den 25 augusti, arrangerad av Kvinnor för Fred (KFF) och Internationella förbundet för Fred och Frihet (IKFF). Bland talarna märktes bland andra Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds. (Mera om detta på bloggen www.tuffsandin.blogspot.com )

….till   Gunnar Westberg, aktiv i Svenska läkare mot kärnvapen, som i GP skriver bland annat så här:
”Hotet om kärnvapen är en viktig valfråga. FN har tagit fram ett avtal som förbjuder kärnvapen, men Sverige har ännu inte skrivit på avtalet. Detta trots Rysslands och Natos hot om kärnvapenanvändning. Svenska politiker tvekar inför hoten från USA att man kanske inte vill samverka med det svenska försvaret om Sverige skriver under avtalet. En stor majoritet av det svenska folket vill att Sverige skriver på avtalet, men än så länge hänger inte politikerna med. Inför valet måste vi se till att de partier som är negativa till ett avtal mot kärnvapen blir bättre informerade. Vi måste också fråga hur de anser att kärnvapnen ska kunna avskaffas, eller om de kanske anser att de bör finnas kvar.”                                                                                            
94 procent av de rödgröna väljarna  men också många alliansväljare är för att Sverige skriver på FN-konventionen mot kärnvapen. Den antogs för drygt ett år sedan av 122 stater i FN:s generalförsamling, en klar majoritet av medlemsstaterna.

….till   FN:s generalsekreterare António Guterres, som vid ett besök i Nagasaki den 9 augusti bland annat sade:
”Miljontals människor lever fortfarande med rädsla för att ett kärnvapenkrig ska bryta ut och det är brådskande att få till stånd en global nedrustning. Kärnvapenmakter spenderar fortsatt stora summor pengar på att modernisera sina vapenarsenaler och nedrustningsprocessen har stannat av”. 
FN-chefen lade också ner en blomkrans för att hedra de runt 74 000 som dog i den amerikanska attacken mot Nagasaki för 73 år sedan.

….till   EU:s utrikeschef Federica Mogherini, som förklarat att EU nu är fast beslutet att inte följa de av USA begärda sanktionerna mot Iran. EU står alltså fast vid kärnenergiavtalet med Iran som USA sagt upp. USA vill dessutom att europeiska stater ska följa USA:s sanktioner, som redan slagit hårt mot Iran. Frågan är om europeiska företag vågar trotsa USA.

….till   den tyske utrikesministern Heiko Maas, som i tidningen Handelsblatt skrivit en artikel, där han menar att Tyskland nu bör sluta att underordna sig USA, I stället bör man samarbeta mera med EU-länderna, speciellt Frankrike.

….till   Amerikanska TV-bolaget CNN, som meddelar att ”USAs bomb dödade barn”. Över 50 människor dödades i den saudiskledda militäralliansens flygraid mot en skolbuss i Jemen den 9 augusti. Nu uppges USA ha levererat bomben som användes vid attacken – som har fått världen att reagera med avsky. Man har fastställt att det var en bomb av typen MK82, tillverkad av den amerikanska försvars-jätten Lockheed Martin, som tog ca 40 barns liv. Saudiarabien med sina oljepengar är redan efter USA och Kina det land som satsar mest på militären. USA och Storbritannien är de länder som mest förser landet med vapen. Typiskt nog företog Trump sin första utlandsresa som president just till Saudiarabien.

….till   Johannes Bruwer, chef för Röda Korsets delegation i Jemen, säger: ”Avsaknaden av respekt för civilt liv är klandervärd”. Han påpekar att kriget dödat tiotusentals civila och miljoner i Jemen lider av kolera och svält.

….till   Maria Velasco, svensk diplomat och rådgivare åt FN:s särskilda sändebud för Jemen, säger:
”Flygattacken mot en buss i Jemen där 40 barn dödades har fått FN att reagera starkt. Det var ju en fruktansvärd händelse och som förälder går det knappt att föreställa sig den smärta som föräldrarna till de här barnen känner.  Händelsen gör att det är extra angeläget att få igång förhandlingarna Nya fredssamtal förbereds.”

….till   Bo Forsberg i den kristna biståndsorganisationen Diakonia som i SvD bland annat skriver: ”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export. Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.”

….till   den svenske partiledare som i Sveriges Radios utfrågning påpekade att vi ena stunden förfasar oss över diktaturen i Saudiarabien, medan vi nästa stund säljer vapen till landet.

….till   Jemenexperten Elisabeth Kendall som på besök i Sverige menar att Sverige måste hjälpa till i världens största humanitära katastrof som råder i Jemen. Utöver de tiotusentals miljoner civila som dödats lider miljoner jemeniter av kolera eller svält.

….till   Jesper Bengtsson, ordförande i svenska PEN,  en organisation för fri journalistik: Han tar upp den saudiarabiska behandlingen av bloggaren Raif Badawi, Denne har sedan 2012 suttit i fängelse i Saudiarabien, där han dömdes till tio års fängelse och 1000 piskrapp efter att ha kritiserat det härskande prästerskapet och krävt ökad yttrandefrihet. Släpp Badawi fri är budskapet från svenska PEN.   

….till   regeringarna i Nord- och Sykorea som tillåtit att några av de tusentals familjer som splittrades under det förödande Koreskriget 1950-53 nu har kunnat återförenas

fredag, augusti 24

Radio Tuff 1472


Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1472:a sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 26 augusti, första gången kl 17, och sedan ett par ggr per dygn till söndagen den 16 september, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin
Programmet i korthet:

Många ”rosor” delas ut, bl. a. till dem som varnar för alla kärnvapen som finns och till dem som kritiserar det grymma saudiska kriget mot Jemen. Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om Rysslands obevisade skuld till nervgiftsattackerna i England, om annekteringen av Krim och om rysk politik i Syrien.


söndag, augusti 19

Manifestation Förbjud kärnvapen

Stockholm, Sergels torg lördag 25 aug kl 14.00-16.30
Demonstration mot kärnvapen
Arr: KFF och IKFF
Stockholm, Sergels torg kl 14.00-16.30:  Manifestation Förbjud kärnvapen
Talare: 
Elin Hedkvist, ordförande IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Gunnar Westberg, styrelseledamot SLMK (Svenska Läkare mot Kärnvapen), Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Fredrika Gårdfeldt, Katarina kyrka, Anna Sundström, generalsekreterare Palmecenter, Gertrud Åström, ordförande Svenska FN-förbundet

Lotta Johnsson Fornarve, Riksdagsledamot (V), Valter Mutt, riksdagsledamot (MP), Ewa Larsson, ordförande och Michel Diaz Nocetti, Gröna Kvinnor, Luis Lineo, utrikespolitisk talesperson (FI).  Skriv under på kvinnor för freds hemsida, kvinnorforfred.se.

måndag, augusti 6

Hiroshimadagen


GLÖM INTE HIROSHIMA DEN 6 AUGUSTI 1945!!
Ironi, lögn och cynism om Hiroshima

I ett sommarpratarprogram 2001 sa författaren och debattören Eva Moberg många kloka saker, inte minst om hur vi skulle få en intelligentare planet. Att homo sapiens, alltså vi människor, ibland inte tänker särskilt intelligent sammanfattade hon så här:

"Den som har kärnvapen är en stormakt, men kärnvapen får inte komma i händerna på en galning, för bara en galning kan vilja starta ett kärnvapenkrig. Man har dom bara för att andra har dom och att omvärlden ska tro att man är tillräckligt galen för att använda dom. Om omvärlden tror att man är tillräckligt galen för att använda kärnvapen, då hör man till dom största. Omvärlden får inte börja tro att man är klok, för då blir det väldigt farligt"

Eva Moberg verkar kanske ironisk men verkligheten är mer ironisk än hon  Faktum är att kärnvapen  har använts och inte av några typiska galningar. Inte heller av nån så kallad skurkstat, alltså av några som man skrämmer oss med i dag för att rättfärdiga ytterligare rustningar och militärt våld.

Nej, det var världens främsta demokrati, det kristna USA, som förintade ett par hundra tusen japaner, de flesta civila, i Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945. Amerika var vid detta tillfälle enormt beundrat världen över, betraktades som det godas räddare efter att tre månader tidigare ha slutfört kriget i Europa. Det var på höjden av sin makt och inte på minsta sätt hotat.

Ändå bestämde president Truman att fälla atombomber mot två civila städer. I ett triumfatoriskt tal påstod han att bomben fälldes över en armébas i Hiroshima. Men det var krigspropaganda, alltså lögn. Nollpunkten, över vilken bomben exploderade var ett sjukhus, vars patienter och personal bokstavligen gick upp i rök i en hetta på flera tusen grader. I Nagasaki detonerade atombomben däremot mitt över den kristna Urakamikatedralen.

Faktum var att Hiroshima bland annat valdes för att stan var militärt ganska betydelselöst. Den var alltså inte som de flesta japanska städer av den storleken helt eller delvis förstörd. En förintelse som i Europa är föga känd är till exempel att under en enda raid mot Tokyo den 9 mars 1945 dödades ca 100 000 människor, de flesta av dem kremerades levande i väldiga eldhav. Att Hiroshima var relativt oskadat, gjorde att amerikanerna sen bättre kunde studera det nya mirakelvapnets effektivitet och det var ju positivt -- ur ett militär-industriellt perspektiv, så att man lättare kunde gå vidare med att utveckla ännu mycket värre kärnvapen, vilket ju alltför många länder sen dess har gjort.

Men efter Japans kapitulation la USA lockat på. Segerrusiga medier förgyllde piloternas bedrifter och atomforskarnas genialitet.  Det tog ett år, innan man förstod vad dom här beundrade nya bomberna ställde till med och att dom hade drabbat människor och inte krigspropagandans djuriska monster. Då publicerade New Yorker en lång artikel av John Hershey, som hade lyckats ta sig in i Hiroshima intervjua överlevande. En av dessa berättade så här om den 6 augusti 1945:

"När jag kom in bland buskarna såg jag att där låg ett tjugotal människor och alla befann sig i samma mardrömsliknande tillstånd: Ansiktena var totalt sönderbrända, ögonhålorna var tomma, vätskan från dom smälta ögonen hade runnit nerför kinderna. …Deras munnar var ingenting annat än varfyllda sår"

Sen dess har omvärderingen av atombomberna Japan fortsatt, främst bland historieforskarna. Men några av krigspropagandans myter har seglivat bitit sig fast hos inte bara medier och allmänhet utan också i skolböcker. Den populäraste myten är att atombomberna, som dödade ett par hundra tusen människor, räddade liv. Detta är ju en orwellsk omskrivning, typ krig är fred, slaveri är frihet. Man menar att atombombningarna förkortade kriget. Men redan på Hiroshimadagen 1986 skrev historieprofessorn Göran Rystad i Sydsvenskan:

"Talet om atombombernas berättigande genom räddningen av hundratusentals liv bör förvisas till historiens skräpkammare"

Också prominenta allierade militärer och statsmän har uttryckt sina tvivel på det motiverade med att förinta två civila städer med atombomber. Så här skrev i sina memoarer Dwight E Eisenhower, överbefälhavare för de allierade i Europa, sedermera president:

"Till Truman gav jag uttryck åt mina allvarliga betänkligheter, främst på grund av min övertygelse om att Japan redan var besegrat och att fällandet av atombomberna var fullständigt  onödigt"

Och Englands premiärminister under andra världskriget, Winston Churchill, skrev i sitt stora verk om andra världskriget:

"Det skulle vara ett misstag att tro, att Japans öde bestämdes av atombomberna. Landets nederlag var säkrat redan innan den första atombomben fälldes".

Och den i rang högste amerikanske militären, amiralen W.D. Leahy, presidentens stabschef yttrade 1950:

"Användandet av detta barbariska vapen i Hiroshima och Nagasaki var inte av någon konkret hjälp i vårt krig mot Japan. Japanerna var redan besegrade och färdiga att kapitulera."

Just det, japanerna i sina ruinstäder var färdiga att kapitulera före atombomberna och de hade skickat flera sådana trevare via neutrala länder, typ Sverige. Allt hängde på en enda sak. Japanerna önskade, att kejsaren skulle få sitta i orubbat bo, att landet skulle få förbli en monarki. USA fordrade dock villkorslös kapitulation. Men det märkliga var att efter förintelsen av Hiroshima och Nagasaki gick amerikanerna med på att Japan skulle få behålla sin kejsare. Varför kunde dom inte ha garanterat detta tidigare? Ville USA till varje pris med atombomberna demonstrera sin väldiga vapenmakt, kanske för att sätta sig i respekt hos sin vapenbroder, Stalins Sovjetunionen? Det finns radikala forskare som svarar att det nog var så.

I dag är vår värld nedlusad av många tusen kärnvapen, mångfalt starkare och dödligare än bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Det konstiga är att det numera är så märkligt tyst om detta dödliga hot mot hela mänsklighetens existens, att vi människor inte vrålar till samfällt över detta vansinne. Till och med en pensionerad hög militär, general George Lee Butler, tidigare chef för USA:s strategiska bombflyg säger på tal om kärnvapen:

"Varför får en så oerhörd fräckhet bestå i en tid då vi borde stå darrande vid anblicken av vår dårskap och förenade i vår hängivenhet att avskaffa dess mest dödliga uttryck?"

Ensamma var och en för sig klarar vi inte mycket. Så även om det för tillfället är lite omodernt att i den gamla fina demokratiska traditionen ansluta sig till föreningar, så kan man gå med i fredsrörelsen. Gå med i TUFF, Tyresö Ulands- och Fredsförening eller någon annan fredsförening. 

En paroll, som vi använde oss av, när vi stoppade långt framskridna planer på svenska kärnvapen är fortfarande aktuell:

 BÄTTRE FREDSAKTIV I DAG ÄN RADIOAKTIV I MORGON !