söndag, januari 22

Radio Tuff 1432

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1432:a sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 22 januari, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 5 februari, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

Programmet korthet:

Det domineras av två inslag: Ovanligt många ”rosor”, en del med vassa taggar, delas ut till folk som skrivit eller gjort något bra. Den andra hälften är en intervju med Sören Sommelius, författare och tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad. Hans läsvärda blogg www.nyakultursoren.se handlar bl a om vapenexport, USA:s spioneri, Nato och ”krigshetsaren” Jan Björklund.

lördag, januari 21

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1432) 22/1 till....

("Rosor" varav av del har vassa taggar som riktiga rosor) 

….till             Aftonbladets Somar al Naher som skriver med anledning av att Obama beslutat att frige den amerikanska visselblåsaren Chelsea Manning efter sju år i fängelse:

”Först 2010 fick omvärlden, tack vare visselblåsaren Manning, reda på att minst 60 procent av de 109 000 döda som USA:s militär registrerat i Irak, var civila. Det var betydligt fler än vad USA-administrationen tidigare hade uppgett. Det mest skakande, i Mannings läckta material, var en video som visade hur amerikanska soldater vid ett tillfälle dödade tolv civila irakier på öppen gata i Bagdad, helt oprovocerat. Två av dödsoffren var anställda av nyhetsbyrån Reuters och två av de som skadades vid attacken var barn. Utan Chelsea Mannings läcka hade vi vetat ännu mindre om vad som faktiskt hände i Irak. Och då hade risken för nya övergrepp, på andra platser, antagligen varit större.”

….till             det brittiska analysföretaget Jane’s Defence som nu rapporterar, att
för första gången på 30 år finns Ryssland inte med bland de fem länder i världen som rustar mest i absoluta tal. Leder rustningsligan gör USA, Kina, Storbritannien, Indien och Saudiarabien.(försvarsbudgetens storlek). Först på sjätte plats kommer Ryssland, som dock fortfarande är ledande om försvarskostnaderna mäts som andel av BNP. Sedan oljepriserna rasade har Ryssland tvingats till nedskärningar. Försvarskostnaderna 2016 planerades ligga på 3,2 biljoner rubel (52 miljarder dollar) och för 2017 har 2,8 biljoner rubel budgeterats (46 miljarder dollar).
….till             tyska fredsrörelsen som nu mobiliserar mot historisk ny militär uppladdning från USA i Europa. Lördagen 7 januari anlände en fullt utrustad pansarbrigad från USA till Bremerhaven. Den ingår i den militära uppladdning som pågår i Europa riktad mot Ryssland. Tusentals militära fordon transporteras nu österut närmare ryska gränsen inskeppade från USA eller flyttade från lager t.ex. i Nederländerna.
Upptrappningen är historiskt unik. Det är första gången sedan kalla kriget som USA på detta sätt för över krigsmateriel till Europa och första gången sedan andra världskriget som tysk militär deltar med sin militär och krigsmateriel i övningar öster om Tyskland. Samtidigt pågår kärnvapenupprustning mot Ryssland genom placering av missilbaser i Rumänien och Polen som med falsk propaganda sägs vara skydd mot raketattacker från Mellersta Östern. President Obama har också beslutat att på nytt starta kärnvapenprogram till en kostnad så stor att den är ofattbar, 1 triljon dollar. Den tillträdande presidenten säger sig också vilja satsa stort på kärnvapenupp-rustning.
Fredsrörelsen i Tyskland har svarat på upptrappningen med protester och en appell. http://www.br emerfriedensforum.de/…/Bremerhavener-Appell-N…/ Detta tystas ner i västs mainstreammedia.
Ungefär samtidigt förläggs amerikanska marinkårssoldater i trakten av Trondheim i norra Norge.

….till             kampanjen Stoppa Aurora som protesterar mot den stora krigsövningen Aurora, som ska hållas i Sverige till hösten och skriver:
Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. Tio länder (bland dem Polen, Danmark och USA) bjuds in att delta. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och upp till ett tusen amerikanska elitsoldater kommer att landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen. 
Stoppa krigsövningen Aurora! 
- För att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön 
- För att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato 
- För att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal

….till             Fredsrörelsen på Orust som i ett uttalande protesterar kraftigt
”mot att militärövningen Aurora avses äga rum, dels på grund av dess medföljande förorening av kustvatten och dricksvatten, dels på grund av dess falska antaganden om hot från Rysslands mycket underlägsna militärmakt. Fredsrörelsen på Orust rekommenderar ett svenskt fredligt närmande till det ryska samhället genom ökad handel, ökat kulturutbyte, ökat ömsesidigt beroende, förtroende och därigenom bestående avspänning. Natosamarbete skapar endast rädsla och spänningar vilkas fortsättning Natokrigen de senaste sjutton åren vittnar om. Avlys Aurora!”

….till             Yngve Berlin, som i tidningen Bohuslänningen skriver under rubriken Säg nej till Natos rustningshysteri”. Bland annat frågar han om vi inte har lärt oss något av historien och skriver bland annat så här: ”Det är lönsamt för krigsindustrin med lögner och överdrifter men det är ett helvete för folket. JAS flygplanen har gjort reklam för sig och i med krigsuppdrag över Libyen och har förbättrat sin säljbarhet på dödens marknad. Men vad är det verkliga priset, vem betalar. Den svenske vapeninspektören Hans Blix varnade för lögnerna om massförstörelsevapen i Irak och krigets följder och varnar också för dagens övertoner i Sverige.” Och Berlin fortsätter: ”Kan man dra någon annan slutsats av detta än att avstå Nato, avstå hysterisk upprustning, avstå att släppa loss tusentals amerikanska marinkårssoldater på svensk mark för att ”samöva mot yttre fiende”? I september i år kommer annars USA och Nato med Donald Trump som överbefälhavare att husera på svenska västkusten.”
….till             filmaren och debattören Maj Wechselmann, som nu kommenterar de yviga anklagelserna i värsta McCarthystil som haglat mot  dem som framför andra åsikter än de ensidigt västliga. Hon skriver: ”Jag tycker inte synd om mig själv. MEN att utpekas som Rysslandsagent är inte sådär 100% sexigt - förre gången när jag tvivlade på alla 10.000 ubåtsobservationer, ledde det till 9 års dödshot, 1981 – 1990, då en statlig utredning (SOU) plötsligt fann att ubåtsljuden härstammade från minkar och fisande sillar! Jag var även tvingad att dra igång ett förtalsmål - jag utpekades som sovjetspion - även det målet vann jag.... men under 9-10 år var jag svartlistad.”

….till             Robert Aschberg, som skriver apropå beskyllningarna mot Ryssland att  ha hackat USA:s val bland annat följande:
I mer än 100 år har USA aktivt påverkat valrörelser i andra länder, genom propagandakampanjer, ekonomiska bidrag, militär intervention och/eller statskupper: Kuba, Italien, Vietnam, Indonesien, Libanon, Dominikanska Republiken, Chile, Israel, Nicaragua, Honduras och Ukraina, för att nämna några.”

….till             de oberoende klarsynta som vid det alarmerandet meddelandet om de ”100 000 nätattackerna från främmande makter” mot Sverige under 2016 mindes USA:s helt överlägsna förmåga på området, bland annat demonstrerat i NSA:s (National Security Agencys) avlyssning i många år av Angela Merkels telefon.

….till             Förra statsrådet och FN-ambassadören Pierre Schori och Svenska Freds’ ordförande Agnes Hellström som skriver under rubriken Att kritisera Nato gör oss inte till ryssvänner”. De frågar om vi bara ska tillåtas ha en syn på säkerhetspolitik med anledning av kritiken från två debattörer från Utrikespolitiska Institutet. De skriver bland annat:
Kraghs och Åsbergs artikel är problematisk också för att den är en del av en större mycket negativ trend i den säkerhetspolitiska debatten. Många verkar i dag bara se två alternativ: antingen är uppgifter obestridliga fakta eller propagandakrigföring”

….till            Jan Sherman, vars rubrik om svenska mediers okritiska rapportering från Folk och Försvars konferens är ”Nickedockorna i Sälen”n

….till             Åsa Linderborg, som säger att beskyllningarna från Utrikespolitiska Institutet att vara ett stycke propaganda utklädd till vetenskaplig avhandling och skriver: "Förmodligen handlar drevet mot Aftonbladet Kultur ytterst om att Sverige ännu inte är medlem i Nato. Rapporten från Utrikespolitiska institutet är en del av det informationskrig som syftar till att misstänkliggöra alla som inte vill att vi ska gå med i krigsalliansen. Man vill hellre att vi ska sjunga gospel med Trump och Orban än att vi ska stå alliansfria. Då måste man till varje pris piska fram stämningar som skrämmer folk. Och som skämmer ut dem som inte kacklar som de andra i reden."
….till             minnet av fredsforskaren Bengt Höglund, som nyligen avled. Tillsammans med Tryggve Hedtjärn och Tuff-medlemmarna Lennart och Åsne Liedén skrev han 1969 den banbrytande boken ”Fredspolitik – civilmotstånd”
….till             Ulricehamns Fredsförening, som på Tuffs insamlingskonto, plusgiro 793636 -2,  satt in 2 000 kr. Som vanligt går varenda krona till ändamålet i fattiga länder, eftersom Tuff inte har någon avlönad.
….till             Thomas Erixzon, aktiv i Nässjö Fredsförening, som skickat en ironisk text med titeln ”Ryssen Kommer!”. Den har med tacksamhet lagts in på bloggen www.tuffsandin.blogspot.com 
               
….till             Tuffs främste partner i Indien, Bhikhu Vyas, som nu tackar så hjärtligt för de 200 000 kr till skolprojekten i fattiga Dharampur man nu erhållit från Tuff. Det motsvarar nästan 2 miljoner indiska rupier (1 906 000) och används främst i de två skolorna Chandvagan och Vankhas med över 200 elever, barn till analfabeter, som nu fått hjälp


….till             Sören Sommelius, vars blogg www.nyakultursoren.se innehåller mycket läsvärt. Han intervjuas strax här i Radio Tuff, som kan höras på www.tyresoradion.se

torsdag, januari 19

Thomas Erixzon: "RYSSEN KOMMER!"

Ryssen kommer!
  
Den gamle upptäcktsresanden och sedermera Hitlerbeundraren Sven Hedin skulle säkerts ha trivts bra i dagens svenska debattklimat. Det var just Sven Hedin som skrev borggårdstalet som kung Gustav V läste upp i samband med bondetåget 1914. Hedin författade också skriften ”Ett varningsord” något år tidigare.
  
Det Hedin varnade för förstås ”ryssen” – denne lömske ärkefiende i öst. 1914 fanns det förstås inga ryska ”nättroll” och ”desinformatörer” – men dock skumma sågfilare som sades spionera ute på den svenska landsbygden. Det pågick en nationalinsamling till en ny pansarbåt – krigsmakten behövde rustas upp.
  
Idag är det samma uppskruvade tonläge i debatten. Man skulle nästan kunna tro att ryska trupper redan hade invaderat Gotland och stod beredda att kasta sig över resten av Sverige. Kosackerna är snart här!
  
Inte minst märks detta på Folk och försvars årliga möte i Sälen. Där samlas militärer, politiker och vapenhandlare. ÖB är i iklädd kamouflageuniform som om han kom direkt från slagfältet. Hans majestät konung Karl XVI Gustaf är förstås också på plats – han är dock iförd civila kläder och håller inget borggårdstal.
  
Talar gör däremot dalmasen Peter Hultqvist, socialdemokratisk försvarsminister. Nåde den som är kritisk till det nyligen undertecknade värdlandsavtalet med NATO – hen är förstås en Putin-agent som går ”ryssens” ärenden.
  
Talar gör också liberalen Allan Widman. Han är helt annorlunda än den liberale statsministern Karl Staaf från 1914. Till skillnad från Staaf vill Widman och hans partiledare major Jan Björklund öka på statsanslagen till krigsmakten mest av alla. Det är bara knappt 20 minuters flygtid från den ryska militärbasen Kaliningrad till Gotland har Björklund tidigare varnat under ett av sina Almedalstal. Ryssen kommer!
  
Datorerna vimlar av ryska hackare. På idrottstävlingarna kryllar det av dopade ryssar. Ryssarna har riggat det amerikanska presidentvalet. Kanske fixade de Brexit-segern också? I svenska farvatten är det ryska ubåtar nästan överallt. Deras lömska ubåtstorn sticker upp på suddiga bilder både i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Reportrarna går på högvarv.
  
Vi måste naturligtvis få skydd av NATO – vem annars? Send the marines! Låt B 52-orna bomba längs de svenska kusterna! Låt NATO-planen öva över Vättern! Hyr ut hela Norrland till övningsfält! Visst är det skönt med ett rejält värdlandsavtal! Nu kan vi snart få den största militärövningen sen decennier på svensk mark – i höst kör ”Aurora” igång. 16 000 soldater och officerare ur alla vapenslag deltar! 4 000 från hemvärnet är med! Man ska bl.a. öva ”värdlandsmottagande”. Åh – vilket härligt krig!
  
PS. Den här insändaren har jag förstås inte skrivit själv. Det var Putin! Ryssarna har hackat min dator! Hjälp!
  
Thomas Erixzon

Nässjö Freds- och Skiljedomsförening.

söndag, januari 8

Radio Tuff nr 1431

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1431:a sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 8 januari, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 22 januari, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

Programmet i korthet:
Som vanligt delar Monica Schelin och Åke Sandin ut ”rosor” till några som sagt eller gjort något bra. Den kände fredsforskaren Jan Öberg intervjuas om sitt besök i december ”i det från ockupanter befriade” Aleppo. Åke Sandin beskriver kort Tuffs omfattande verksamhet under det gångna året under rubriken ”Tuff tuffade på 2016”


fredag, januari 6

Den tuffa oberoende radion

”ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1431) den 8/1 till….
….till   Aftonbladets Anders Lindberg, som 5/1 kommenterar Fredrik Reinfeldts intervju i TV av USA:s utrikesminister Condoleezza Rice. Lindberg menar att Intervjun förmedlar Bushadministrationens världsbild. Om USA:s anfallskrig mot Irak 2003 sade Condoleezza Rice: Den militära operationen var lysande, den var över på några veckor!” Lindberg påpekar, att hon påstår alltså detta trots att USA fortfarande finns i Irak 13 år senare och han skriver vidare:
Invasionen byggde på två osanningar, att Iraks diktator Saddam Hussein hade kärnvapen och att det fanns en koppling mellan Saddam Hussein och terrorgruppen Al Qaida. Konsekvenserna blev helt förödande. USA vann, självklart, men Irak rasade samman i sekteristiskt våld och ett inbördeskrig som i praktiken fortfarande pågår. Vår tids stora utrikespolitiska händelser, som flyktingkrisen och IS terrorvälde är direkt förbundna med Irakkriget.”

…till    Dagens Nyheter, som den 5/1 har helsidesrubriken ”FREDSPRISTAGAREN BLEV KRIGSPRESIDENT”.Det handlar om den avgående Barack Obama, som råkar vara den förste presidenten som suttit två hela mandatperioder i en tid av krig.

….till   konfliktdatabasen i Uppsala, som konstaterar att USA:s militära insatser i omvärlden har blivit fler under Barack Obamas tid som president. När han tillträdde 2009 ärvde han fyra krig från sin företrädare, idag är USA direkt inblandat i sju krig. Och i de länderna ser det inte ut som att det i ett kort perspektiv går mot en fredlig lösning. Mindre än ett år efter att Obama tillträtt presidentposten tilldelades han Nobels fredspris och förväntningarna var då höga på hans ambitioner att ta sig an globala kriser. Men åtta år senare ser läget annorlunda ut. De fyra konflikterna han ärvde från sin företrädare har idag blivit sju. Förutom Irak, Afghanistan, Somalia och Pakistan har USA under Obamas mandatperiod påbörjat militära insatser i Libyen, Yemen och Syrien.

….till   Sten Ström, som i Uppsala Nya Tidning vänder sig mot tanken att Sverige går med i Nato. Han skriver bl a: ”NATO eller dess medlemmar har genomfört flera väpnade insatser sedan det kalla kriget tog slut för drygt 25 år sedan. Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen är bara några exempel. Vilka konsekvenser har de fått? Hur mycket har de kostat i pengar och människoliv, och vad skulle Sveriges andel ha varit?”

….till   FNs nye generalsekreterare, portugisen Antonio Guterres, som säger att det främsta målet för FN är att säkra fred. Han framhåller att ingen vinner på krig medan alla förlorar.

….till   Lars J Eriksson som i Skånska Dagbladet (17/12) bl a skrev: Det är nå­got som skaver våld­samt i den en­si­diga me­die­bild som för­medlats kring hän­del­serna i Sy­ri­en. De olika upp­rors­grupper som slagits mot den sy­riska re­gimen har varit väl­ut­rus­tade, sär­skilt IS-kri­ga­rna. Un­der flera års strider har det fö­rts in va­pen till des­sa för mång­mil­jard­be­lopp. Det har up­pen­bart funnits en osyn­lig hand som önskat och un­der­stött kriget och sett till att för­länga be­folkningens lidande. Vil­ka är des­sa cy­niska krafter? Bilden från olika käl­lor är rätt sam­stäm­mig. Länder som Sau­di Ara­bi­en och Qa­tar har di­rekt un­der­stött upp­roret i Sy­ri­en efter­som des­sa sun­ni­mus­limska länder varit fi­ent­liga till As­sad­re­gimen och dess hu­vud­al­lie­rade, Iran. På de upp­ro­riskas sida har ock­så funnits en ohe­lig ko­a­li­tion med USA i spetsen som sett till att för­se upp­rors­ma­ka­rna med va­pen, efter­som Sy­ri­en varit i al­li­ans med Iran, ett land som USA gjort till sin hu­vud­fi­en­de”
….till   Jan Öberg, Skandinaviens kanske främste fredsforskare, som i motsats till västliga journalister besökte den syriska staden Aleppo i mitten av december, när den enligt honom ”befriades från ockupanterna!”. Han tog många fina foton av folk i Aleppo, vilka finns publicerade på www.blog.transnational.org Han skriver bl a: Vad du ser här är följderna av vapenhandel, sanktioner och en okunnig uppdelning av fruktansvärt komplexa samhällen i två grupper de goda och de onda. Det är en historia om att väst faktiskt har stött terrorn sedan USA startade historiens mest kontraproduktiva krig, kriget mot terrorismen som bara har ökat problemet. Vi hatar terrorister när de drabbar oss i Europa. Men vi stöder terrorister när de bekämpar dem vi inte tycker om.” Öberg hörs strax här i Radio Tuff.
(Hörs i Radio Tuff på 91.4 MHz och på www.tyresoradion.se från 8 januari)

-->