fredag, januari 6

Den tuffa oberoende radion

”ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1431) den 8/1 till….
….till   Aftonbladets Anders Lindberg, som 5/1 kommenterar Fredrik Reinfeldts intervju i TV av USA:s utrikesminister Condoleezza Rice. Lindberg menar att Intervjun förmedlar Bushadministrationens världsbild. Om USA:s anfallskrig mot Irak 2003 sade Condoleezza Rice: Den militära operationen var lysande, den var över på några veckor!” Lindberg påpekar, att hon påstår alltså detta trots att USA fortfarande finns i Irak 13 år senare och han skriver vidare:
Invasionen byggde på två osanningar, att Iraks diktator Saddam Hussein hade kärnvapen och att det fanns en koppling mellan Saddam Hussein och terrorgruppen Al Qaida. Konsekvenserna blev helt förödande. USA vann, självklart, men Irak rasade samman i sekteristiskt våld och ett inbördeskrig som i praktiken fortfarande pågår. Vår tids stora utrikespolitiska händelser, som flyktingkrisen och IS terrorvälde är direkt förbundna med Irakkriget.”

…till    Dagens Nyheter, som den 5/1 har helsidesrubriken ”FREDSPRISTAGAREN BLEV KRIGSPRESIDENT”.Det handlar om den avgående Barack Obama, som råkar vara den förste presidenten som suttit två hela mandatperioder i en tid av krig.

….till   konfliktdatabasen i Uppsala, som konstaterar att USA:s militära insatser i omvärlden har blivit fler under Barack Obamas tid som president. När han tillträdde 2009 ärvde han fyra krig från sin företrädare, idag är USA direkt inblandat i sju krig. Och i de länderna ser det inte ut som att det i ett kort perspektiv går mot en fredlig lösning. Mindre än ett år efter att Obama tillträtt presidentposten tilldelades han Nobels fredspris och förväntningarna var då höga på hans ambitioner att ta sig an globala kriser. Men åtta år senare ser läget annorlunda ut. De fyra konflikterna han ärvde från sin företrädare har idag blivit sju. Förutom Irak, Afghanistan, Somalia och Pakistan har USA under Obamas mandatperiod påbörjat militära insatser i Libyen, Yemen och Syrien.

….till   Sten Ström, som i Uppsala Nya Tidning vänder sig mot tanken att Sverige går med i Nato. Han skriver bl a: ”NATO eller dess medlemmar har genomfört flera väpnade insatser sedan det kalla kriget tog slut för drygt 25 år sedan. Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen är bara några exempel. Vilka konsekvenser har de fått? Hur mycket har de kostat i pengar och människoliv, och vad skulle Sveriges andel ha varit?”

….till   FNs nye generalsekreterare, portugisen Antonio Guterres, som säger att det främsta målet för FN är att säkra fred. Han framhåller att ingen vinner på krig medan alla förlorar.

….till   Lars J Eriksson som i Skånska Dagbladet (17/12) bl a skrev: Det är nå­got som skaver våld­samt i den en­si­diga me­die­bild som för­medlats kring hän­del­serna i Sy­ri­en. De olika upp­rors­grupper som slagits mot den sy­riska re­gimen har varit väl­ut­rus­tade, sär­skilt IS-kri­ga­rna. Un­der flera års strider har det fö­rts in va­pen till des­sa för mång­mil­jard­be­lopp. Det har up­pen­bart funnits en osyn­lig hand som önskat och un­der­stött kriget och sett till att för­länga be­folkningens lidande. Vil­ka är des­sa cy­niska krafter? Bilden från olika käl­lor är rätt sam­stäm­mig. Länder som Sau­di Ara­bi­en och Qa­tar har di­rekt un­der­stött upp­roret i Sy­ri­en efter­som des­sa sun­ni­mus­limska länder varit fi­ent­liga till As­sad­re­gimen och dess hu­vud­al­lie­rade, Iran. På de upp­ro­riskas sida har ock­så funnits en ohe­lig ko­a­li­tion med USA i spetsen som sett till att för­se upp­rors­ma­ka­rna med va­pen, efter­som Sy­ri­en varit i al­li­ans med Iran, ett land som USA gjort till sin hu­vud­fi­en­de”
….till   Jan Öberg, Skandinaviens kanske främste fredsforskare, som i motsats till västliga journalister besökte den syriska staden Aleppo i mitten av december, när den enligt honom ”befriades från ockupanterna!”. Han tog många fina foton av folk i Aleppo, vilka finns publicerade på www.blog.transnational.org Han skriver bl a: Vad du ser här är följderna av vapenhandel, sanktioner och en okunnig uppdelning av fruktansvärt komplexa samhällen i två grupper de goda och de onda. Det är en historia om att väst faktiskt har stött terrorn sedan USA startade historiens mest kontraproduktiva krig, kriget mot terrorismen som bara har ökat problemet. Vi hatar terrorister när de drabbar oss i Europa. Men vi stöder terrorister när de bekämpar dem vi inte tycker om.” Öberg hörs strax här i Radio Tuff.
(Hörs i Radio Tuff på 91.4 MHz och på www.tyresoradion.se från 8 januari)

-->

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar