lördag, januari 21

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1432) 22/1 till....

("Rosor" varav av del har vassa taggar som riktiga rosor) 

….till             Aftonbladets Somar al Naher som skriver med anledning av att Obama beslutat att frige den amerikanska visselblåsaren Chelsea Manning efter sju år i fängelse:

”Först 2010 fick omvärlden, tack vare visselblåsaren Manning, reda på att minst 60 procent av de 109 000 döda som USA:s militär registrerat i Irak, var civila. Det var betydligt fler än vad USA-administrationen tidigare hade uppgett. Det mest skakande, i Mannings läckta material, var en video som visade hur amerikanska soldater vid ett tillfälle dödade tolv civila irakier på öppen gata i Bagdad, helt oprovocerat. Två av dödsoffren var anställda av nyhetsbyrån Reuters och två av de som skadades vid attacken var barn. Utan Chelsea Mannings läcka hade vi vetat ännu mindre om vad som faktiskt hände i Irak. Och då hade risken för nya övergrepp, på andra platser, antagligen varit större.”

….till             det brittiska analysföretaget Jane’s Defence som nu rapporterar, att
för första gången på 30 år finns Ryssland inte med bland de fem länder i världen som rustar mest i absoluta tal. Leder rustningsligan gör USA, Kina, Storbritannien, Indien och Saudiarabien.(försvarsbudgetens storlek). Först på sjätte plats kommer Ryssland, som dock fortfarande är ledande om försvarskostnaderna mäts som andel av BNP. Sedan oljepriserna rasade har Ryssland tvingats till nedskärningar. Försvarskostnaderna 2016 planerades ligga på 3,2 biljoner rubel (52 miljarder dollar) och för 2017 har 2,8 biljoner rubel budgeterats (46 miljarder dollar).
….till             tyska fredsrörelsen som nu mobiliserar mot historisk ny militär uppladdning från USA i Europa. Lördagen 7 januari anlände en fullt utrustad pansarbrigad från USA till Bremerhaven. Den ingår i den militära uppladdning som pågår i Europa riktad mot Ryssland. Tusentals militära fordon transporteras nu österut närmare ryska gränsen inskeppade från USA eller flyttade från lager t.ex. i Nederländerna.
Upptrappningen är historiskt unik. Det är första gången sedan kalla kriget som USA på detta sätt för över krigsmateriel till Europa och första gången sedan andra världskriget som tysk militär deltar med sin militär och krigsmateriel i övningar öster om Tyskland. Samtidigt pågår kärnvapenupprustning mot Ryssland genom placering av missilbaser i Rumänien och Polen som med falsk propaganda sägs vara skydd mot raketattacker från Mellersta Östern. President Obama har också beslutat att på nytt starta kärnvapenprogram till en kostnad så stor att den är ofattbar, 1 triljon dollar. Den tillträdande presidenten säger sig också vilja satsa stort på kärnvapenupp-rustning.
Fredsrörelsen i Tyskland har svarat på upptrappningen med protester och en appell. http://www.br emerfriedensforum.de/…/Bremerhavener-Appell-N…/ Detta tystas ner i västs mainstreammedia.
Ungefär samtidigt förläggs amerikanska marinkårssoldater i trakten av Trondheim i norra Norge.

….till             kampanjen Stoppa Aurora som protesterar mot den stora krigsövningen Aurora, som ska hållas i Sverige till hösten och skriver:
Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. Tio länder (bland dem Polen, Danmark och USA) bjuds in att delta. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och upp till ett tusen amerikanska elitsoldater kommer att landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen. 
Stoppa krigsövningen Aurora! 
- För att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön 
- För att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato 
- För att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal

….till             Fredsrörelsen på Orust som i ett uttalande protesterar kraftigt
”mot att militärövningen Aurora avses äga rum, dels på grund av dess medföljande förorening av kustvatten och dricksvatten, dels på grund av dess falska antaganden om hot från Rysslands mycket underlägsna militärmakt. Fredsrörelsen på Orust rekommenderar ett svenskt fredligt närmande till det ryska samhället genom ökad handel, ökat kulturutbyte, ökat ömsesidigt beroende, förtroende och därigenom bestående avspänning. Natosamarbete skapar endast rädsla och spänningar vilkas fortsättning Natokrigen de senaste sjutton åren vittnar om. Avlys Aurora!”

….till             Yngve Berlin, som i tidningen Bohuslänningen skriver under rubriken Säg nej till Natos rustningshysteri”. Bland annat frågar han om vi inte har lärt oss något av historien och skriver bland annat så här: ”Det är lönsamt för krigsindustrin med lögner och överdrifter men det är ett helvete för folket. JAS flygplanen har gjort reklam för sig och i med krigsuppdrag över Libyen och har förbättrat sin säljbarhet på dödens marknad. Men vad är det verkliga priset, vem betalar. Den svenske vapeninspektören Hans Blix varnade för lögnerna om massförstörelsevapen i Irak och krigets följder och varnar också för dagens övertoner i Sverige.” Och Berlin fortsätter: ”Kan man dra någon annan slutsats av detta än att avstå Nato, avstå hysterisk upprustning, avstå att släppa loss tusentals amerikanska marinkårssoldater på svensk mark för att ”samöva mot yttre fiende”? I september i år kommer annars USA och Nato med Donald Trump som överbefälhavare att husera på svenska västkusten.”
….till             filmaren och debattören Maj Wechselmann, som nu kommenterar de yviga anklagelserna i värsta McCarthystil som haglat mot  dem som framför andra åsikter än de ensidigt västliga. Hon skriver: ”Jag tycker inte synd om mig själv. MEN att utpekas som Rysslandsagent är inte sådär 100% sexigt - förre gången när jag tvivlade på alla 10.000 ubåtsobservationer, ledde det till 9 års dödshot, 1981 – 1990, då en statlig utredning (SOU) plötsligt fann att ubåtsljuden härstammade från minkar och fisande sillar! Jag var även tvingad att dra igång ett förtalsmål - jag utpekades som sovjetspion - även det målet vann jag.... men under 9-10 år var jag svartlistad.”

….till             Robert Aschberg, som skriver apropå beskyllningarna mot Ryssland att  ha hackat USA:s val bland annat följande:
I mer än 100 år har USA aktivt påverkat valrörelser i andra länder, genom propagandakampanjer, ekonomiska bidrag, militär intervention och/eller statskupper: Kuba, Italien, Vietnam, Indonesien, Libanon, Dominikanska Republiken, Chile, Israel, Nicaragua, Honduras och Ukraina, för att nämna några.”

….till             de oberoende klarsynta som vid det alarmerandet meddelandet om de ”100 000 nätattackerna från främmande makter” mot Sverige under 2016 mindes USA:s helt överlägsna förmåga på området, bland annat demonstrerat i NSA:s (National Security Agencys) avlyssning i många år av Angela Merkels telefon.

….till             Förra statsrådet och FN-ambassadören Pierre Schori och Svenska Freds’ ordförande Agnes Hellström som skriver under rubriken Att kritisera Nato gör oss inte till ryssvänner”. De frågar om vi bara ska tillåtas ha en syn på säkerhetspolitik med anledning av kritiken från två debattörer från Utrikespolitiska Institutet. De skriver bland annat:
Kraghs och Åsbergs artikel är problematisk också för att den är en del av en större mycket negativ trend i den säkerhetspolitiska debatten. Många verkar i dag bara se två alternativ: antingen är uppgifter obestridliga fakta eller propagandakrigföring”

….till            Jan Sherman, vars rubrik om svenska mediers okritiska rapportering från Folk och Försvars konferens är ”Nickedockorna i Sälen”n

….till             Åsa Linderborg, som säger att beskyllningarna från Utrikespolitiska Institutet att vara ett stycke propaganda utklädd till vetenskaplig avhandling och skriver: "Förmodligen handlar drevet mot Aftonbladet Kultur ytterst om att Sverige ännu inte är medlem i Nato. Rapporten från Utrikespolitiska institutet är en del av det informationskrig som syftar till att misstänkliggöra alla som inte vill att vi ska gå med i krigsalliansen. Man vill hellre att vi ska sjunga gospel med Trump och Orban än att vi ska stå alliansfria. Då måste man till varje pris piska fram stämningar som skrämmer folk. Och som skämmer ut dem som inte kacklar som de andra i reden."
….till             minnet av fredsforskaren Bengt Höglund, som nyligen avled. Tillsammans med Tryggve Hedtjärn och Tuff-medlemmarna Lennart och Åsne Liedén skrev han 1969 den banbrytande boken ”Fredspolitik – civilmotstånd”
….till             Ulricehamns Fredsförening, som på Tuffs insamlingskonto, plusgiro 793636 -2,  satt in 2 000 kr. Som vanligt går varenda krona till ändamålet i fattiga länder, eftersom Tuff inte har någon avlönad.
….till             Thomas Erixzon, aktiv i Nässjö Fredsförening, som skickat en ironisk text med titeln ”Ryssen Kommer!”. Den har med tacksamhet lagts in på bloggen www.tuffsandin.blogspot.com 
               
….till             Tuffs främste partner i Indien, Bhikhu Vyas, som nu tackar så hjärtligt för de 200 000 kr till skolprojekten i fattiga Dharampur man nu erhållit från Tuff. Det motsvarar nästan 2 miljoner indiska rupier (1 906 000) och används främst i de två skolorna Chandvagan och Vankhas med över 200 elever, barn till analfabeter, som nu fått hjälp


….till             Sören Sommelius, vars blogg www.nyakultursoren.se innehåller mycket läsvärt. Han intervjuas strax här i Radio Tuff, som kan höras på www.tyresoradion.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar