söndag, september 25

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1047) 05-09-25 till ....

....till Tuff-aktivisterna Erika Husberg, Sylvia Ljungdahl, Marianne Stieger, Monica Schelin, Bitte Isacsson och Gunnar Petersen, som i onsdags fanns ett par timmar i Tyresö centrum. Där delade de ut flygblad, gav bort papperstranor och samlade in pengar (705 kr) till vattenförsörjningen för en av de sex Tuff-skolorna i indiska Dharampur. (Senare i Radio Tuff sammanfattar vi en rapport från vår indiske partner, Bhikhu Vyas)

....till Stockholms Freds’ unga aktivister, som i onsdags under Internationella Fredsdagen fanns i Kungsträdgården med musik, teater, tal av Svenska Freds’ ordförande Frida Blom –och som inte minst vek papperstramor, symbolerna för kampem mot kärnvapen. En extra ros till Tuffs Bitte Isacsson, som under flera timmar satt i Kungsan och lärde förbipasserade att vika tranor.

....till Sveriges Television, som i onsdags visade den brittiska dokumentären om filmaren Jeremy Gilleys kamp för att en internationell fredsdag skulle införas den 21 september. SvT reprissänder också på onsdag (28/9) den avslöjande filmen “Why We Fight?” om de amerikanska krigsföretagen.

....till fyra amerikanska organisationer, Gold Star Families for Peace, Iraq Veterans Against the War, Military Families Speak Out, and Veterans For Peace, som nu skrivit till president Bush. De påpekar att i 28 delstater och 51 storstäder i USA höjs nu kraven att amerikanska soldater skall tas hem från Irak och att de aldrig mer skall skickas ut i ett krig baserat på lögner. De ställer några frågor till Bush: Vilket var det “ädla” motivet att gå ut i krig? Hur många människoliv är du villig att offra? Vad ska du göra för att avsluta kriget? Antikrigsaktivister har i veckan samlats i Washington, men mycket av medieuppmärksamheten har ”blåsts bort” av orkanen Rita.
....till grundaren av Human Dignity and Humiliation Studies, Evelin Lindner, som menar, att “kriget mot terrorismen” måste ersättas av en helt annan politik, som inte ständigt förödmjukar motståndarna. Dr Lindner efterlyser ”mer anständighet” i stället för allt tal om ”krig” och ”ondska”.
Se
http://www.transnational.org/forum/meet/2005/Lindner_Humiliation.html
....till den amerikanska fredsforskaren Frida Berrigan som (21/9) skrivit en artikel under rubriken ”America’s Third World”. Hon syftar på att orkanen Katrina avslöjade klasskillnaderna i USA och speciellt de fattiga afroamerikanernas svåra situation. Hon ger flera slående exempel: ”Den indiska delstatens Keralas stadsbefolkning har lägre barnadödlighet än afroamerikanerna i USA:s huvudstad Washington”. Hon påpekar, att USAs militärutgifter är större än de 32 näst mest rustade ländernas tillsammans. ”När man satsar 5 miljarder dollar i månaden på kriget och ockupationen av Afghanistan och Irak, finns inte mycket över till mänsklig utveckling av New Orleans eller Nigerdeltat eller Baton Touge eller Bangalore” Hon gör drastiska jämförelser: ”De 7 miljarder dollar per år som behövs för att ge 2600 miljoner människor rent vatten är mindre än vad amerikanerna satsar på skönhetskirurgi för att få vackrare näsor eller större bröst”. Även vi européer får en släng av hennes slev: ”I Europa ger man ut mer än 7 miljarder dollar på parfym”
(Jag vet inte om Frida Berrigan är släkt med jesuitprästerna Daniel och Philip Berrigan, legendaríska icke-våldskämpar och plogbillare under Vietnamkriget och därefter. De hamnade ofta i fängelse och Daniel Berrigan skrev bland annat: ”En enda människas död är ett alltför högt pris för att rättfärdiga vilken princip det vara må, oavsett hur helig den än är”) Mera om Frida Berrigan på
www.worldpolicy.org/projects/arms

....till Jan Viklund (Gandhi Today), Jan Öberg (TFF) och Rolf Lindahl (Svenska Freds) som tipsat Radio Tuff om de tre senaste rosorna

....till de tuff-aktivister som i går lördag var i Tyresö centrum och delade ut flygblad, samlade in pengar och sålde fredsmaterial och som på onsdag (28/9) kl 18.30 inbjuder alla medlemmar till öppet styrelsemöte i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80

....till minnet av Franko Luin, som gick bort för tio dagar sedan. Vi känner stor saknad, för Franko var en kär vän och ända sedan slutet av 1960-talet en mycket värdefull Tuff-medlem. På 70-talet var han några år med i Tuffs styrelse. 1972--1975 gjorde han tillsammans med Göran Flodman Svenska Freds’ tidning FREDEN, föregångare till tidningen Pax. Franko var en skicklig grafiker och han delade frikostigt med sig av sitt kunnande på det området. Sedan många år är tuff-loggan hans skapelse. När TUFF-Bulletinen på 1990-talet kom ut regelbundet var det Franko som gjorde dess tilltalande layout.

Franko föddes 1941 i Trieste i en slovensk familj. Han har varit portalfigur i den slovenska föreningen i Stockholm och också på nätet presenterat slovensk litteratur. Men det är främst för den globala språkdemokratin han har gjort sina insatser. Redan 1969 anordnade han och hans livskamrat Ulla Luin i Tyresö en internationell Esperantokonferens för ungdomar från olika länder. Han var i många år en av männen bakom esperantotidningen La Espero. Han skrev dikter på esperanto och översatte lyrik till esperanto. Fram till i våras hade han under flera år varit ordförande i Svenska Esperantoförbundet. På Tyresöradion har han hörts flera gånger. Bland annat berättade han under en halvtimme om den färgstarke esperantisten Waldemar Langlet, som i Budapest i slutet av andra världskriget gjorde bedrifter fullt jämförbara med Raoul Wallenbergs

Franko gjorde massor av andra fina insatser, som det inte finns plats för att här nämna. I Radio Tuff har vi några gånger citerat Heidenstams dikt vid Frödings begravning. Där heter det bland annat:

Bort gå destumma skrida deen efter entill skuggornas värld

Eller på Frankos språk, esperanto:

Foren ili iras,mute solenas,unu post unual la mondo de ombroj.

Jag tyckte mig se Frankos varma leende under mitt tafatta försök att tala esperanto. Det blir inte lättare att kämpa vidare utan honom men vi ska försöka göra det för att hedra hans minne. We Shall Overcome

(Här i Radio Tuff sjöng sen Pete Seeger We Shall Overcome)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckans krönika i Radio Tuff har rubriken ”LYNCHJUSTIS” NÄR SEGRARE DÖMER FÖRLORARE. Den finns på bloggen
www.vedebesegrade.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BHIKHU OM TUFF-PROJEKTEN I DHARAMPUR
Tuffs indiske partner sedan 1979, Bhikhu Vyas, har åter skickat en rapport om de tuff-finansierade projekten i Dharampur, ett bergigt område med ett par hundra små byar bebodda av tribals, stambefolkningen. Han brukar kalla dessa människor för ”the poorest of the poor”, de fattigaste av de fattiga.

Tuff har länge finansierat sex skolor i Dharampur med sammanlagt uppåt 800 elever. I en av skolorna, Tamachhadi, inrättades häromåret också ett högstadium där åk 8 och 9 nu har 73 elever. Man planerar nu att utvidga skolan till gymnasienivå till och med 12:e klass. Nu den 2 oktober, Mahatma Gandhis födelsedatum, besöks Tamachhadi av en stor grupp som skall diskutera skolans framtid. Den är föremål för många besökare, också från Sverige och Tyresö. En brittisk besökare sade efter besöket av Tuff-projekten att det var första gången i Indien hon kunde känna Gandhis anda.

I skolorna hålls också regelbundna möten med lärare och inte minst med lokalbefolkningen. För ett par veckor sedan samlades 75 representanter från byarna. Ämnet var ”hållbar utveckling”. Man prioriterade fyra områden:

1) Att samla upp vatten i dammar
2) Att förhindra jordförstöring genom vallar som skall stoppa upp regnen i sluttningarna.
3) Att öka produktionen av mat, frukt och grönsaker,
4) Att skydda skogarna och utveckla dem

Faktum är att under de senaste fem åren har 267 små dammar anlagts, delvis med tuff-pengar. 1600 hektar åkerjord har kunnat återvinnas under de senaste tio åren. Detta arbete har utförts av lokalbefolkningen som fått ersättning i form av mat. Bhikhu uppskattar att stödet från Tuff och andra bidragsgivare har stått för hälften och byborna för den andra hälften.

Den mest avlägsna skolan i tidigare gudsförgätna Dharampur är Virekshetra. Skolan saknar säker tillgång på vatten, har desperata lärare påpekat. Men i byn intill finns en brunn som har rikligt med vatten också under torrtiden. Bhikhu och Koklia Vyas har nu planer på att dra en 600 meter lång vattenledning från brunnen till skolan. Det innebär också att en pump med dieselmotor måste anskaffas och dessutom ett pumphus. Dessutom planeras en sädeskvarn som kan utnyttja samma dieselmotor.

Beräknade kostnader:
600 meters vattenledning (2 tum i diameter) 24 000 rupier (ca 4800 kr)
Dieselmotor (12 hp) 25 000 rupier (ca 5200 kr)
Pumphus 10 000 rupier (ca 2000 kr
---------------------------

SUMMA: 59 000rupier (ca12000 kr)

En blygsam början för att finansiera detta gjorde Tuff-aktivister i onsdags i Tyresö centrum, då pengar samlades in till detta projekt. Snart sätts en kampanj i gång för att få in mera pengar på Tuffs insamlingskonto, pg 79 36 36 – 2 för detta projekt. (Märk med ”vatten”)

Det kan tilläggas att Tuff samarbetat med Indien sedan 1970, varvid massor av utmärkta och ekonomiskt snåla projekt har finansierats. Under de senaste tolv åren har fattiga Dharampur varit i fokus för Tuffs insatser. Förutom de sex skolorna och de ovan nämnda projekten har också 55 000 mangoträd finansierats från Tuff. Bland annat säljer Tuff mangogram som kan användas vid gratulationer eller kondoleanser. 200 kr blir 40 mangoträd i Dharampur. Under 90-talet skickade Tuff i genomsnitt en miljon kr till Indien. Inte dåligt av en lokalförening, eller hur?
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 1047) 2005-09-25

söndag, september 18

TERMEN ”ONDSKA” FARLIG VID KONFLIKTER

För 40 år sen var professor Herbert Tingsten Dagens Nyheters färgstarke chefredaktör. Han förde kampanjer. Bland annat ville han att Sverige skulle gå med i Nato. Han ville också att vi skulle skaffa kärnvapen. Andra vapen var ”som pilbågar” i jämförelse, drämde han till med.

Vi som stödde AMSA (Aktionsgruppen mot svensk atombomb) och som var aktiva i Kampanjen mot atomvapen fick veta vilka skumma typer vi var. Ena veckan hade DN:s ledarsida rubriken ”Moskva och pacifisterna”, nästa vecka ”Pacifisterna och Moskva”. Tingsten slog berömvärt vakt om demokratin men om han i sin avsky för diktaturer också använde begrepp som ”ondska” minns jag inte.

Hans kampanjer var inte alltid lyckosamma. Sverige anslöt sig inte till Nato. Och det var fredsaktivister som Per Anders Fogelström, Barbro Alving, Bertil Svahnström och andra som till sist stoppade planerna på blågula atombomber. Ingen i dag beklagar väl det. De högröstade svenska atomvapenanhängarna från den tiden har sen dess lyckats förtränga och dölja sin förintelsemani, så uppbackad den gången av våra medier.

Tingsten lanserade också Ingemar Hedenius, professorn som bland annat i sin bok ”Tro och vetande” hade kritiserat kristna trosuppfattningar. DN förde bland annat en kampanj mot den då gängse tron på ett evigt helvete för alla som inte skött sig bra under jordelivet. Det sas, att Tingsten avskaffade Djävulen.

En karikatyrteckning från den tiden visar ett torg, omgivet av många kyrkor. Man ser den trinde Tingsten komma rusande i full rulle ut från torget. I famnen håller han en läskig figur med svans, bockfot och horn i pannan. Från alla kyrkfönster böjer sig biskopar och präster ut, hötter med knytnävar och kräklor och skriker för full hals: ”Ta fast tjuven! Ta fast tjuven!”

Den teckningen kan man ännu skratta åt. Mindre roliga har berättelserna varit från människor som i sin ungdom skrämdes nästan från vettet av helvetespredikanter. Men i dag är det ont om kristna förkunnare, som ger skräckskildringar om att vi ska brinna för evigt.

Tron på Djävulen och helvetet efter döden tycks alltså vara avskaffad. Däremot förekommer sådana anspelningar allt oftare i utrikespolitiska sammanhang. Hur ofta har vi inte hört ayatollor brännmärka västerlandet som Satans hemvist. Amerikanska presidenter använder synonymen ”ondska”. Ronald Reagan kallade Sovjetunionen för ondskans imperium. George W. Bush stämplade Irak, Iran och Nordkorea som ondskans axelmakter.

Om vi inbillar oss --och det gör vi gärna-- att vi är de goda, medan andra är Satans kreatur, blir vi farliga. Den där ödesdigra självgodheten präglar både självmordsbombare som dödar en massa civila och västliga bombarmador som dödat mångfalt flera civila. Tror man att de andra är representanter för ”ondskan”, djävulens anhang, så blir det ytterst berömvärt att inte bara bekämpa ”onda” regimer utan också att massdöda deras människor, ormarnas avföda. I kärnvapenåldern hotar denna kvasireligiösa hjärntvätt människosläktets existens.

Inte många minns i dag Juan Bosch. Han var vetenskapsman, författare och 1962 president i Dominikanska republiken. Men redan året efter störtades han genom en militärkupp, som stöddes ”utifrån”. Några år senare kom hans bok ”Pentagonismen”, där han bland annat skrev:

”För att få män att gå i döden och få män att döda krävs att man ger dem en moralens fana, som gör deras samveten motståndskraftiga och ger dem en möjlighet att rättfärdiga sig inför sig själva”

Ingen ”moralens fana” kan vara så effektiv som den som utmålar de andra som ”ondskans” anhang. Det är synd att religionernas humanistiska kärna inte når alla, utan att religioner kan missleda anhängare till förfärliga massmord. Det gäller bland andra Usama bin Laden och George W Bush.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 1046) 2005-09-18

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1046) 05-09-18 till....


....till Stockholms Fredsförening som på onsdag (21 sept.) med buller och bång firar FN:s Internationella Fredsdag i Kungsträdgården kl 11-17. Massor av artister deltar och musik varvas med teater och poesi. Temat är ”TUSEN TRANOR”. Papperstranor är symbolen för kampen mot kärnvapen.. Dagen avslutas med fredsfest i Streets lokaler vid Hornstull, där man viker papperstranor och dansar disco till kl 1 på natten. Mera om detta på
www.stockholmsfreds.se Dessutom hör vi senare i dagens Radio Tuff ordföranden i Stockholms Freds, Agnes Hellström

....till FN:s generalsekreterare Kofi Annan som använder raka puckar som “real disgrace” (verklig skam) om frånvaron av varje nämnande av nedrustning och minskning av kärnvapen vid toppmötet i FN under veckan

....till Michael Meacher som (10/9) i den brittiska tidningen The Guardian menar att den nuvarande terrorismen delvis är en följd av västmakternas uppmuntran av terror. Han påminner om hur USA finansierade Usama bin Laden och jihadister från Pakistan för att bekämpa de sovjetiska trupperna i Afghanistan under 1980-talet. Inte lika känt är att USA också backade upp överförandet av tiotusentals män från typiska terrororganisationer till Bosnien och Kosovo för att där bekämpa serberna och destabilisera Jugoslavien. Den brittiska säkerhetstjänsten hade till exempel försett islamistiska kämpar med brittiska pass som ville slåss mot serberna i Kosovo

....till Svenska Freds’ ordförande Frida Blom, som i onsdags medverkade i SvT 24 och för en dryg vecka sen var talare vid mötet ”FN vid ett vägskäl”. En längre intervju med Frida kommer senare i dagens Radio Tuff

....till de aktivister som nu på lördag (24/9) står vid Tuffs bokbord i Tyresö centrum. Där kan bli medlem i Tuff genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 sätta in 200 kr plus 80 kr för familjemedlem. Där kan man också köpa den bästa presenten av alla, mangogram. Det kan användas både när man vill gratulera någon eller framföra kondoleanser. Ett mangogram för 200 kr blir 40 mangoträd i Indien, för 500 kr blir det alltså 100 mangoträd.

....till de allt flera som besöker Tuffs hemsida
www.come.to/tuff och bloggarna www.tuffsandin.blogspot.com och www.vedebesegrade.blogspot.com

....till Trollbäckens kyrkas Café Vindfånget som i måndags (12/9) inbjöd Åke Sandin att tala om profiler han mött under sin flera tusen intervjuer i Radio Tuff och på Succékanalen 91,4. Det välbesökta mötet skänkte 1 800 kr till Tuffs projekt för gamla i Belgrad.

....till Tyresö Rotary, som i onsdags (14/9) hade Åke Sandin som föredragshållare. Ämne: ”Ve de besegrade!”

....till samtalsledaren i Tuffs diskussionscafé FILOSOFIKA, Göran Flodman, som i måndags (12/9) inledde höstens diskussioner. Ämne: Är religion en privatsak? Nästa Filosofika blir måndag den 17 oktober och då ska det handla om användningen av begreppet ”ondska”

....till Sylvia Ljungdahl, Ulf Smedberg, Erika Husberg och Margareta Svahn, som gjort ett fint jobb med att städa Tuff-lokalen samt till Monica Schelin, som gjort detsamma i radiostudion. En extra ros till folk som inser hur viktiga sådana insatser är i frivilligt föreningsarbete.

....till Mötet ”Vår strålande värld” som arrangeras i bibliotekets hörsal i Tyresö centrum måndag den 26 september kl 18-21. Det är forskaren vid Karolinska institutet, Olle Johansson, som sammanfattar internationell forskning om strålning från mobiltelefoner, mobilmaster, dataskärmar etc. Arr: Miljöpartiet i Tyresö

....till (en extra stor ros) Sven Lionells lysande revy, ”Från Bollmora by till Tyresö” vid Tyresö centrums 40-årsfirande i helgen. Han är genial med sina sketcher och texter och övriga duktiga medverkande från Tyresö teaterförening var Ilona Lakatos (väldigt trevligt att återse henne), Bernt Lind, Karin Andreasson, Yvonne Thorberg och Lena Hedin och Lena ska vi nu höra, när hon sjunger en av sina praktnummer, ”Bollmorans vals”.

lördag, september 17

RADIO TUFF ANTIRELIGIÖST ”KONFLIKTSKAPANDE”??

I somras riktade Konny Eriksson i Uppsala kritik mot Radio Tuff. Den var inte särskilt nyanserad utan Radio Tuff påstods ha ”klankat ned religiösa åskådningar”, ”kallat kristendom för myt och nonsens”, ”bidragit snarare till att skapa mer konflikt än öka förståelsen mellan folken” och ibland riktat ”rätt fanatiska angrepp på religiösa”.

Med tanke på alla religiösa av olika sorter, från biskopar till Jehovas vittnen, som släppts fram i full frihet i mina program hade det faktiskt varit mycket lättare att anklaga radion för religiös indoktrinering

Nu har Konny återkommit i ämnet. På ett föredömligt sätt bifogar han alla inlägg i diskussionen. Han försäkrar att han gillar öppen diskussion och har respekt för andra åskådningar än de egna. Det är jättebra, men då förstår jag ännu mindre vad han menar med att kalla Radio Tuff ”konfliktskapande”.

Han ger också ett värdefullt boktips: ”Munken och filosofen". Den känner Tyresöradions lyssnare redan till, sedan den positivt recenserats – av just Göran Flodman (sic).

Den här gången gör han lovvärda försök att underbygga sin kritik. Men det blir inte så begripligt, för han tvingas till märkliga tolkningar.

På tal om Gunnel Wahlströms fräna kritik i Radio Tuff av Lena Anderssons jesuskritiska sommarpratarprogram tillade jag i en krönika: "Gunnel är en intelligent människa och ortodox kristen och har på Tyresöradion insiktsfullt berättat bland annat om Valamo kloster i Ladoga och Katarinaklostret på Sinai." Konny tolkar det, som om jag menar att troende på något vis är ”ointelligenta fånar”. Även i Uppsalas akademiska kretsar är läsförståelse och textanalys säkert på hög nivå. Så bara om jag hade skrivit ”intelligent människa men ortodox kristen” hade han haft lite fog för sina misstankar. Men jag använde faktiskt den sammanbindande konjunktionen ”och”, inte den adversativa –för att nu prata elementär grammatik.

Konny nämner också en av Bengt Svenssons krönikor i Radio Tuff. Den handlade om den amerikanska bokserien Left Behind, en veritabel kioskvältare i uppåt 50 miljoner bokexemplar. Den är nämligen full av våld, krig, blod och sex och har som ram Bibelns uppenbarelsebok, vilken enligt Bengt får självaste Blixt Gordon att framstå som ett vikarierande kontorsbiträde. Den stora skurken i serien heter Nicolae Carpathia, en alldeles förfärlig figur, som i slutet avslöjas som Antikrist. Men det intressanta är att detta äckelpäckel i dessa amerikanska succéböcker minsann är FN:s generalsekreterare. ”Inget konstigt” med det tycker Konny, ty det symboliserar bara att många vill hävda en världslig makt ”och förhindra de troende att sätta den gudomliga makten högst”. Men det här är ju just ett typexempel på missbruk av religion för att agitera politiskt, något som de flesta kristna brukar beklaga. Hur mycket blod har FN:s generalsekreterare haft på sina händer och hur mycket presidenterna i världens enda supermakt, som ofta är aggressivt irriterad över att FN inte alltid dansar efter den världsliga maktens pipa?

Konny citerar Göran Flodman: ”Du hittar på en frälsningslära av något slag, hur bisarr som helst! Genast får du 1000 anhängare - minst. Mystik och nyandlighet lockar. Men är inte tiden inne för att gå tillbaka till Upplysningstidens tankevärld?” Konny drar slutsatsen att Göran menar att ”frälsningsläror är alltså bisarra, men upplysningens tankevärld är det inte”. Men det säger ju inte Göran. Han talar om att en del ”frälsningsläror” är bisarra, och tycker inte Konny det, är han mångfaldigt trosviss in absurdum. Dessutom är många av dagens kristna teologer anhängare av upplysningstidens tankar.

Konny kritiserar också Radio Tuff för att vi gav Aftonbladets Gunnar Fredriksson
[1]) en ros för hans krönika med rubriken ”Horoskop – rena rama rappakaljan”. I det omdömet tror jag att Konny instämmer. Liksom jag rådfrågar han nog inte stjärnorna, även om astrologiböcker på 1980-talet sålde hundrafalt bättre än böcker om fred och konfliktlösning. Fredriksson avfärdar tron på flygande tefat och att två procent av amerikanerna påstår att de varit kidnappade av utomjordingar. Jag tror att Konny håller med också på dessa punkter. Men Fredriksson skrev också: ”Halva befolkningen i USA tror att världen skapades enligt bibelns berättelser trots att detta är nonsens”. Konnys reaktion: ”Bibeltro är alltså ’nonsens’ och ’myt’, ställt mot ’vetenskap’ ”. Men det är ju inte bibeltro i allmänhet utan skapelseberättelsen som här kallas för nonsens. I dag är det väl ändå en överväldigande majoritet av kristna som inte tror på att jorden skapades för 6-7000 år sen eller att Eva skapades av Adams revben etc etc. Och hur ska vi förhålla oss till babyloniernas, indiernas, asatrons eller andra skapelseberättelser? Är det verkligen övermaga –eller konfliktskapande?-- att betrakta dem som intressanta myter men utan minsta sanningshalt?

I förra veckans Radio Tuff berättade Hampus Eckerman, att Jerusalem Newswire hävdar att orkanen Katrina var Guds straff för att USA uppmuntrat Sharon att utrymma bosättningarna på Gaza. Han påminde också om senatorn från Oklahoma, James Inhofe, som påstod att 11 september var straffet för att USA trots allt inte hjälpt Israel tillräckligt. Även om jag erkänt att jag är religiöst obegåvad tycker jag att detta är missbruk av religion i politiska syften. Vad tycker Konny?

Nu ska jag förbereda nästa krönika i Radio Tuff. Den ska handla om en tysk biskop och en österrikisk bonde, som utifrån sin katolska tro handlade med berömvärt mod

ÅKE SANDIN
Mera om Tyresö Ulands- och Fredsförening finns på
www.come.to/tuff
1) Gunnar Fredriksson är förresten via Tuff medlem i Svenska Freds

söndag, september 11

BISKOP von GALEN och FRANZ JÄGERSTÄTTER

Läste just i Preussische Allgemeine Zeitung och i Deutscher Ostdienst om en tysk biskop. Han hade ett magnifikt namn även om det på svenska kan låta lite konstigt: Clemens August Graf von Galen. Han kallades ”lejonet från Münster”, för i Münster var han katolsk biskop 1933-1946.

När tyskarna 1941 började med sitt eutanasiprogram för obotligt mentalsjuka protesterade han modigt och högljutt och det bidrog till att programmet upphörde. Efter kriget, i ruinernas Tyskland, gick han också modigt motströms. Då fördömde han plundringarna av tyska hem, de miljontals våldtäkterna på tyska flickor och kvinnor, den rasistiska tesen om kollektivskuld och inte minst den grymma etniska rensningen av 15 miljoner tyskar.Kom att tänka på ett inslag i Radio Tuff från 6/91998. Jag hade då läst den ungersk-amerikanske historikern John Lukacs' bok "Slutet på det tjugonde århundradet".

Så här berättar Lukacs: Under första världskriget föddes i Österrike en pojke som döptes till Franz. Det var i den lilla byn St Radegund i Ober-Österreich mellan Salzburg och Hitlers födelsestad Branau. Mamman var piga. Pappan var också fattig, så Franz' föräldrar kunde inte gifta sig. Det var i stället hans katolskt fromma mormor som tog hand om honom.

Efter ett par år gifte sig mamman med en välbärgad bonde, som adopterade honom och då fick han namnet Franz Jägerstätter. På 30-talet gifte han sig och fick tre döttrar. Han var då en stilig ung bonde, som gärna festade och han var den förste i byn som skaffade motorcykel. Samtidigt djupnade hans religiösa övertygelse, det som hans varmt katolska mormor tidigt hade grundlagt hos honom. Det finns brev och anteckningar bevarade, där han på ett rättframt och enkelt sätt uttrycker sin tro och talar om en katolsk människas plikter.

Det här skulle prägla de sista åren av hans unga liv och bringa det till ett plötsligt och tragiskt slut. Franz var sålunda den ende i sin by som 1938 röstade emot Anschluss, Österrikes anslutning till Hitlers Tyskland. Trots att äktenskapet var lyckligt blev det då slitningar, för hustrun var rädd för konsekvenserna med att inta en så annorlunda hållning gentemot den stora majoriteten av jublande österrikare. Sedermera skulle hon ändra sig och lojalt ställa upp på makens sida.

Främst utifrån sin religiösa övertygelse ansåg Franz Jägerstätter, att nazismen var farlig och ond. Denna hållning innebar, att han också bland andra troende kände sig mycket ensamt. Visserligen hade påven Pius XI år 1937 skarpt fördömt nazisternas rasism i sin encyklika "Mit brennender Sorge", men våren därpå lästes i alla Österrikes kyrkor upp ett herdabrev som prisade nazismen och föreningen med Tyskland.

Framförallt vände han sig mot kriget. Inte ens fälttåget mot "de ogudaktiga ryska bolsjevikerna" kunde han --i motsats till så många andra kristna-- acceptera. Kriget skulle bara drabba en massa oskyldiga människor i ett annat land, menade han.

Franz Jägerstätters övertygelse skulle sättas på sitt yttersta prov, när han våren 1943 blev inkallad. Han vägrade göra vapentjänst. Den 9 augusti 1943 avrättades han med giljotin i Brandenburgfängelset i Berlin. Den tyska fängelseprästen sa den natten att han då --för en enda gång i sitt liv--hade fått träffa ett helgon. Under fängelsetiden hade Franz Jägerstätter varit ett stöd för sina medfångar, skrivit många brev till sin hustru och gjort anteckningar. Bland annat skrev han:

"Det är inte de världsliga makterna givet att undertrycka samvetet hos en enda mänsklig varelse"

Efter hans död vann hans änka mycken respekt i byn St Radegund genom sin duktighet att ensam driva jordbruket och uppfostra sina tre döttrar. John Lukacs har hämtat sina uppgifter om det här fallet från boken "In Solitary Witness". Den utgavs 1966 och skrevs av Gordon Zahn, själv vapenvägrare under andra världskriget.

Där någonstans på vägen mellan Branau och Salzburg finns det en skylt som visar vägen mot St Radegund. Under skylten finns det faktiskt också en annan. På den står GRAB JÄGERSTÄTTER. Om jag någonsin mer kommer till Österrike, skall jag besöka den graven.
---------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 1045) 2005-09-11
ROSOR från RADIO TUFF (nr 1045) 05-09-11 till....

....till lokaltidningarna Tyresö Nyheter (s) och Vi i Tyresö (m), som i sina senaste nummer ger stort utrymme (inklusive foton) om Tyresöradion

....till Tyresöbon och förre statsministern Ingvar Carlsson, vars läsvärda krönika i senaste numret av Tyresö Nyheter har rubriken ”Religion spelar roll”.Så här skriver han bland annat: ”Oro finns för att fundamentalistiska rörelser används för politiska syften och att fundamentalister skaffar sig ett avgörande inflytande. Historien är full av exempel som visar att det går illa när ytterlighetsgrupper tar över”. Religion är också ämnet för nästa ros för den går till....

....till Tuffs diskussionscafé FILOSOFIKA, som i morgonkväll (12/9) under ledning av Göran Flodman tar upp ämnet ”Är religion en privatsak?” Alla välkomna till Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80, kl 19

....till alla dem som minneshåller tragedierna den 11 september, dagens datum:
2003: Anna Lindh dör efter att dagen innan blivit överfallen på NK i Stockholm
2001: Uppåt 3000 amerikaner dödas vid terrorangreppen på New York och Washington
1973: En USA-stödd militärkupp störtar Chiles folkvalde president Salvador Allende, som dödas
1944: Vid ett av de många terrorbombningarnas av Tyskland dödas 12 000 civila i Darmstadt

Om 11 aeptember 1973 och 1944 hör vi senare i Radio Tuff två ögonvittnen, Brenda Ortiz resp. Ellen Lundkvist

....till den ansedda franska tidningen Le Monde som frågar: “Är det rimligt att använda hundratals miljoner dollar på kriget i Irak, när Amerika är oförmöget att skydda sina egna medborgare?”

....till Venezuelas folkvalde men av USA avskydde president, Hugo Chaves, som fortsätter att oroa –och roa. Han har erbjudit USA hjälp med två mobila sjukhus, 120 räddnings- och medicinexperter, 50 ton mat,10 vattenreningsverk, 18 elgeneratorer och 20 ton buteljerat vatten. Enligt människorättsaktivisten Jesse Jackson har Washington dock avböjt erbjudandet. Även kubanska hjälperbjudanden väntas USA tacka nej till. Latinamerikaner påminner om att Kuba för ett år sen drabbades av en lika häftig orkan som Katrina. Trots att 20 000 hus förstördes dog ingen enda människa, eftersom evakuering av en och en halv miljon personer i god tid hade organiserats.

...till den slovenska filosofen SLAVOJ ZIZEK som i Aftonbladet bland annat skriver:

”Den makt som framställer sig själv som ständigt hotad, som utsatt för livsfara, och som således enbart försvarar sig, är den farligaste formen av makt – själva sinnebilden av nietzscheanskt ressentiment och moraliserande hyckleri. Och det var just Nietzsche själv som, för mer än ett århundrade sedan, i Morgenröthe, tillhandahöll den bästa analysen av de falska moraliska premisserna bakom dagens ’krig mot terrorismen’Ingen regering erkänner längre att den håller sig med en armé för att med jämna mellanrum tillgodose sin erövringslust. I stället förmodas armén vara inriktad på försvar, och man åberopar den moral som godkänner självförsvar. Men detta implicerar att man själv är moralisk medan ens granne är omoralisk; för grannen måste uppfattas som ivrig att attackera och erövra om vår egen stat ska vara tvungen att tänka på medel till självförsvar. De skäl vi uppger för att behöva en armé antyder dessutom att vår granne, som förnekar viljan till erövring i lika hög grad som vår egen stat, och som, för sin del, också håller sig med en armé enbart för självförsvar, är en hycklare och slug brottsling som inget hellre vill än att övermanna ett oskyldigt och tafatt offer utan någon strid. Alla stater står nu således uppställda mot varandra: de förutsätter sina grannars onda avsikter och sina egna goda avsikter. Detta antagande är emellertid inhumant, lika dåligt som krig och värre ändå.
I grund och botten är just detta antagande i sig en orsak till krig, eftersom det tillskriver grannen en brist på moral och därigenom framkallar en fientlig inställning och fientliga handlingar. Vi måste avsvärja oss doktrinen om armén som ett instrument för självförsvar lika fullständigt som vi avsvärjer oss viljan till erövringar”.

söndag, september 4

ROSOR från RADIO TUFF (NR 1044) 05-09-04 till ...

....till alla som arbetade hårt och frivilligt med att fixa Tuffs Albykväll i söndags. Lite otacksamt var det nog eftersom inte lika många människor kommer som förut. Fattiga Tuff fick dock in uppåt 2 897 kr och flera andra bidrag väntas på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6

....till Strandskolan (Tyresö) som nu bestämt att de skall ha ett ”Öppet hus” för Tuffs Indienprojekt onsdagen den 12 oktober

....till Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas, som rapporterar om projekten i fattiga Dharampur. I den avlägsna byn Tamachhadi, där en av de sex ”Tuff-skolorna” finns, har nu skolområdet försetts med mango- och andra fruktträd. Bambuträd har planterats ned mot floden för att hejda jorderosion. Nya oljeväxter har introducerats och slår detta experiment väl ut kan det bli en välkommen förstärkning av bybornas inkomster. Skolans högstadium är nu inne på sitt andra år. Bhikhu hoppas att han skall få uppleva den dag då den fattiga stambefolkningen i Dharampur har två mål mat per dag. Han citerar en engelsk kvinna som nyligen besökte projekten: ”För första gången under mina resor i Indien erfor jag arvet efter Gandhi” Bhikhu har också skickat en massa tidningsklipp, som visar att översvämningarna i Bombaytrakten nyligen var nog så förödande som orkanen Katrina i USA.

....till ”de rasande farmödrarna” (the raging grannies) i Tuscon USA. De är i åldern 65 till 81 och slipper nu åtal för ”intrång” på ett militärt värvningskontor. De påstod att de ville tjänstgöra i Irak, så att deras barnbarn kunde få komma hem därifrån.

....till författaren av den läsvärda boken ”Dårarnas korståg”, Diana Johnstone, som nu skrivit en artikel om rättegången mot Slobodan Milosevic. Hon påpekar att de över tre år gamla domstolsförhandlingarna numera inte får någon uppmärksamhet, kanske beroende på att anklagelserna alltmer punkterats. Den 25 augusti fick biträdande åklagaren Geoffrey Nice medge att Milosevic aldrig hade strävat efter ett “Storserbien”. Det hade framkommit när Vojislav Seselj hördes. Han var som ledare för det radikala partiet Milosevics rival och i Haag vittnade han om att Milosevic alltid motsatte sig de storserbiska planerna. Anklagelsen om folkmord på kosovoalbaner saknar också grund. Under Natoanfallet på Jugoslavien påstods att tiotusentals kosovoalbaner hade dödats. Enligt Johnstone var dödstalet i Kosovo –alla etniska grupper inräknade—2500-4000 människor, knappast något ”folkmord” alltså. Det pinsamma är ju att Milosevic i den västliga propagandan började anklagas som krigsförbrytare och ”Balkans slaktare”, samtidigt som Nato under sitt illegala anfall på Jugoslavien bombade sönder infrastruktur och dödade många civila i hans land. På Dagens Nyheters kultursidor har skribenter på tal om Diana Johnstone skrivit, som om de tillhörde den västliga bombhögern. Men alla på dessa sidor gör inte det (se nedan)

....till DN-Kulturens Andreas Malm som (30/8) skriver under rubriken ”Dö för att vinna. Ockupation är roten till självmordsattackerna” Han recenserar en bok av Robert Pape, som använder data och siffror som samlats in sedan 1982 vid Chicago universitet. Malm uppger att av de 315 självmordsbombarna sedan 1982 var inte fler än 47 procent religiösa. ”Men var och en av de nio konflikter som genererade självmordsterrorism uppvisade ett gemensamt särpräglat drag: en stat ockuperade ett annat folks hemland” Och han tillägger: ”Före mars 2003 hade Irak aldrig upplevt en enda självmordsattack och sedan dess kan de räknas i hundratals”

....till Stefan Jonsson i Dagens Nyheter (31/8) och Björn Kumm i Aftonbladet som skriver om ”världsmötet för demokratifrämjande stiftelser”, som i veckan ägde rum i Stockholm. I panelen fanns Carl Gershman, president för National Endowment for Democracy (NED). Det är en amerikansk organisation, som varit i farten i Ukraina och Georgien men som också varit aktiv i försöken att störta Venezuelas folkvalde president Hugo Chaves. Stefan Jonsson gör en liknelse: ”Föreställ er att stormakten slussar stora summor till SAF, massmedier, moderater och kristdemokrater i Sverige, att den i Stockholm öppnade kontor och grundade organ för att främja svensk demokrati –allt i syfte att avsätta, säg Göran Persson—och att USAs flotta deltog i demokratireformerna genom att hålla manöver strax utanför svenskt territorialvatten.” Till Stockholm hade också inbjudits juristen Eva Golinger, som i boken ”The Chaves Code” analyserat USAs inblandning i Venezuela. Hon menar att det är samma imperialistiska mönster som användes mot Chile och Nicaragua. Men Eva Golinger portades från den demokratifrämjande panelen. Stefan Jonsson tycker att det är skandalöst, ”att europeiska demokratifrämjare numera lydigt böjer sig för USA”

....till tidningen Mitt i Tyresö, som i veckan hade en notis med foto om att Radio Tuff nu på frivilligbasis sänt varenda vecka i 20 år

....till Ulla Carina Sellergren, som i dag inbjudit ett tiotal Tuff-aktivister till sitt Mefjärd i Dalarö skärgård

.....till Nässjö Freds- och Skiljedomsförening, som nu tackat för Tuffs pris för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”. Det är ett kort med en vacker akvarell målad av fredsaktivisten Thomas Erixzon

....till Göran Flodman, som nu inleder säsongens första FILOSOFIKA, Tuffs uppskattade diskussionscafé. Det sker måndagen den 12 september kl 19 i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80. Ämne: ”Är religion en privatsak?” Vi hör Göran senare i dagens sändning.
BENGT SVENSSON från San Francisco, 050902

Hej, alla lyssnare på Radio Tuff!
FEMA uttyds "the Federal Emergency Management Agency". Det är alltså en federal organisation som bla ska försöka förvarna om kommande katastrofer och föreslå åtgärder för att förhindra dem. Redan före 9/11, 2001 gjorde de upp en lista på de tre mest sannolikakatastroferna, som USA kunde tänkas stå inför: 1) En terroristattack mot New York, 2) En orkan mot New Orleans och 3) En större jordbävning i San Francisco. Det är alltså bara vi här i San Francisco, som fortfarande sitter och väntar. Det är svårt att tro på bilderna och rapporterna från det dränkta och härjade New Orleans. En blandning av likgiltighet och inkompetens tycks ha styrt myndigheterna, särskilt på federal nivå. Bakgrunden är, att organisationer som FEMA har fått ständigt minskade anslag under Bushadministrationen och förlorat många kompetenta anställda.

Samma sak gäller the Army Corps of Engineers, som har huvudansvaret för översvämnings-kontroll, vallar och dammbyggnader. Lydande under Pentagon är den något av en doldis, men arméns ingenjörskår sägs vara världens största företag i väg- och vattenbyggnad.

När Manhattanprojektet för att tillverka den första atombomben startades under andra världskriget, var det general Leslie Groves från Army Corps of Engineers, som blev chef för det enorma projektet. Sedan 1775, när den grundades, har den haft en oerhörd betydelse föruppbyggnaden av USA:s infrastruktur. Att detta statliga verk inte passar in i den amerikanska sagan om privata initiativ och fri företagsamhet har säkert bidragit till dess låga profil.

Det var de som ville förstärka och höja vallarna kring New Orleans, men blev nekade pengar till jobbet, som skulle kostat mindre än 100 miljoner dollar. Efter att ha kritiserat Bushadministrationens prioriteringar tvingades ingenjörskårens chef att avgå 2002.Att 35% av Louisianas nationalgarde befinner sig i Irak liksom en stor del av deras fordon har inte gjort saken bättre. Men ändå ter det sig nästan otroligt att folk sitter på sina hustak i dagar utan att bli evakuerade, att sjuka ligger och dör på sjukhusen av brist på medicinoch elektricitet, att tusentals sitter strandade på en sportarena utan att kunna ta sig därifrån och att alltfler döda kroppar ligger och ruttnar i hettan. Vattentemperaturen i Mexikanska Golfen lär vara 30 grader.

Vad är då slutsatsen? Jo, att president Bush drivs av ideologi till skillnad från vetenskapliga förutsägelser om global uppvärmning och annalkande orkaner, statliga utredningar om landets bristfälliga infrastruktur etc. Hans ideologi tillåter också att han struntar i problem som hur fattigt folk ska ta sig ut ur ett katastrofområde utan egen bil eller pengar. Det har påpekats att just det faktum att katastrofen inträffade i slutet av månaden, innebar att många hade slut på pengarna.Internationellt, tror jag, kommer den här orkankatastrofen att drabba Bushadministrationen på ett liknande sätt som Tjernobylolyckan drabbade den sovjetiska regeringen, med ett ifrågasättande av landets tekniska och administrativa kompetens, dess offentliga prioriteter och politiska moral.-------------------------------------------------------------------------------------------Bengt Svensson, för Radio Tuff i San Francisco.

TUFFs TIPSPROMENAD 05-08-28

Fråga 1. SYLVIA ”TYRESÖMÄSTARINNA”

Sylvia Ljungdahl på Renlavsgången är ordförande i Tuff. Hon har på Tyresöradion, 91,4 MHz, utnämnts till ”Tyresömästarinna i frivilligt folkrörelsearbete”, för hon är också ordförande i en annan förening. Vilken då?
1) Friskis & Svettis i Tyresö
X) Tyresö kvinno- och tjejjour
2) Krusboda samfällighet

Fråga 2. ”TYRESÖ MITT ANDRA HEM”
På försommaren vistades Tuffs främsta indiska partner för sjunde gången i Tyresö. En rubrik i Tyresö Nyheter löd ”Tyresö är mitt andra hem”. Han har på ett mycket effektivt sätt förvaltat de tiotals miljoner kronor Tuff har skickat till Indien. Det har blivit massor av utmärkta investeringar i form av skolor, dammar, bibliotek, projekt mot jordförstöring, en medicinfabrik 55 000 mangoträd och mtcket annat. Vad heter han?
1) Babubhai Lathia
X) Bhikhu Vyas
2) Quddus Shaikh

Fråga 3. ”SOLIDARISK SKOLA”
En av de solidariska skolor som genom dagsverken stöder Tuffs omfattande Indienprojekt är Bergtorpsskolan, som i slutet av vårterminen jobbade in 58 633 kr.
Var finns den skolan?
1) I Tyresö
X) I Täby
2) I Haninge

Fråga 4. MOROKULIEN
Svenska Freds’ 122:a (!) årskongress ägde i juni rum i Morokulien vid norska gränsen. Där finns ett 18 meter högt fredsmonument, som restes av norrmän och svenskar 1914, ett hundra år efter sista gången broderfolken varit i krig mot varandra. I utkanten av vilket svenskt landskap ligger Morokulien?
1) Jämtland
X) Dalarna
2) Värmland

Fråga 5. PAPPERSFÅGLAR MOT ATOMBOMBER.
Den 6 augusti var det 60 år sedan Hiroshima förintades av en atombomb. Tuff fanns den dagen i Tyresö centrum. Bland annat vek aktivisterna pappersfåglar. Lilla Sadako i Hiroshima vek också sådana pappersfåglar i hopp om att överleva ”atombombssjukan”, dvs. leukemin. Hon hann vika 644 innan hon dog, tolv år gammal. Dessa pappersfåglar är symboler för kampen mot barbariska förintelsevapen och föreställer
1) Svalor
X) Duvor
2) Tranor

Fråga 6. TYRESÖ CENTRUM FIRAR
I Tyresö centrum (tidigare: Bollmora centrum) har Tuff regelbundet bokbord, nästa gång lördag den 24 september. De är värda att besöka. Detta centrum firar den 16-18 september ett jubileum. Hur många år fyller det?
1) 30 år
X) 40 år
2) 50 år

Fråga 7. RADIO TUFF 20 ÅR
Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff hade i dag sändning nr 1043. Det innebär att Radio Tuff hörts varenda eviga vecka sedan Tyresöradions start i slutet av augusti 1985. Programledaren Åke Sandin har förmånen att ha en kvinnlig tekniker. Hon heter
1) Brenda Ortiz
X) Diana Arróspide
2) Olga Alata

Fråga 8. ”VÅREN DÖR ALDRIG I PRAG”
I söndags (21/8) var det årsdagen av Warszawapaktens ockupation av Tjeckoslovakien 1968. Då spelades i Radio Tuff Totte Wallins visa ”Våren dör aldrig i Prag, se blommorna på Jan Pallachs grav”. Jan Pallach var en ung tjeck som
1) begick självmord i protest mot ockupationen
X) sköts av ryssarna
2) blev överkörd av en stridsvagn

Fråga 9. PROTESTERANDE AMERIKANSKA
Cindy Sheehan är en 49-årig amerikanska, vars son dödades i Irak. Hon har nyligen väckt uppmärksamhet genom att protestera mot Irakkriget Hon och ett snabbt stigande antal anhängare har slagit läger utanför
1) president Bush’ semesterställe i Texas
X) den amerikanska militärhögskolan West Point
2) militärhögkvarteret Pentagon i Washington

Fråga10. ”...OCH ALLTSÅ FORTSÄTTER DE”
”Krig löser inga problem och alltså fortsätter de”. Samme man skrev: ”Usla regeringar vill ha lysande krig”. Vem var denne krigsveteran?
1) Henrik Tikkanen
X) Erich Maria Remarque
2) Norman Mailer
------------------------------------------------
Den rätta raden kommer här nedan