söndag, september 12

VAD FAN HÅLLER JAG PÅ MED EGENTLIGEN?

VAD FAN HÅLLER JAG PÅ MED EGENTLIGEN?

Den här krönikan kommer att bli personlig, ja kära lyssnare kanske rentav egotrippad, så det kanske är lika bra att gå och koka kaffe eller kolla TV-programmen.

Ibland känner jag mig som en gammal idiot -- eller åtminstone "radiot". I decennier har jag jobbat i Svenska Freds och Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF). På tjugonde året gör jag Radio Tuff och på tionde året Succékanalen 91,4, ett radioprogram som snälla människor anser gör skäl för sitt namn. Det innebär att den 31 oktober i år sänds Radio Tuff nummer 1000. Det har hörts varenda vecka utan undantag sedan augusti 1985. Det betyder också att över 1900 program har hörts på Succékanalen 91,4.

Många människor tror att jag är en välavlönad radiogubbe. När jag förklarar att jag är oavlönad blir de förvånade, ja de ser tvivlande ut. Det är då jag förstår att jag kan framstå som en slags idiot, åtminstone i ekonomiskt avseende. Men nästan 13 000 kr får jag ut från min pension varje månad. Det räcker ju till boende, god mat, ja tyvärr också till vin och cigaretter. Min bil är en av de minsta på parkeringen men den är jättebra, dessutom bensinsnål och miljövänlig.

Jag har aldrig förstått, varför så många människor i min ålder, som har sitt på det torra, blir så snåla och gnäller så förbannat över sin ekonomi. Bekymret för oss är ju krämpor, försämrad syn och en alltmer annalkande död. Men kanske vill många berika sina efterkommande genom feta arv. Själv litar jag på att mina tre duktiga barn klarar sig galant utan ett jättearv.

Det är faktiskt en förmån att få jobba frivilligt och oavlönat. Man behöver inte kröka rygg eller krusa chefer eller riskera löneavdrag. Jag är på radion mycket mer oberoende än välbetalda journalister som måste ta hänsyn till sina chefers –och kanske ägarnas?—åsikter och intressen. Både Tuff och Tyresö närradioförening är i bästa mening liberala och ger mig och mina medarbetare fria tyglar.

Två saker plågar mig dock. Gör Radio Tuff någon nytta? Bidrar programmet till att flera engagerar sig för fred och internationell solidaritet? Det andra som jag deppar till över nästan varje dag är att jag nog inte kommer mig för att skriva ytterligare en bok trots allt material jag samlat på mig. Den skulle handla om förlorarnas lidanden i krig och segrarnas demonisering av förlorarna. Ingenting har varit så krigsframkallande som segrarnas ensidiga bild av krigen, som därför framstått som bra och rättfärdiga.

Två så olika människor som Åsne Liedén och Bertolt Brecht kan då vara till tröst.

Åsne är Tuff-medlem sedan starten för 37 år sen. Hon var på 1960-talet medförfattare av boken "Fredspolitik – Civilmotstånd", en svensk klassiker om icke-våldsmotstånd. Nu hörs hon och fyra andra politiskt aktiva kvinnor på Succékanalen 91,4. Det handlar om religion, tro, "ondska", tröst och andra existentiella frågor. På tal om icke-religiös tröst säger Åsne:

"Vi lever vidare genom våra barn och barnbarn men också genom alla vi har mött. Var vi än är så påverkar vi. Vi påverkar hela tiden vår omgivning"

En av Bertolt Brechts dikter heter "Zu kommenden Generationen", översatt av Erwin Leiser som "Till kommande släkten". Den brukade jag läsa för mina avgångsklasser. Slutet av dikten lyder:

"Ni som skall dyka upp ur den flod
i vilken vi gått under,
tänk
när ni talar om våra svagheter
även på den dystra tid
ni undkommit
(............)
Men ni när tiden har kommit då
människan hjälper sin medmänniska,
tänk på oss
med överseende"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 993) 2004-09-12

söndag, september 5

SE UPP FÖR FEJKADE PROVOKATIONER!

SE UPP FÖR FEJKADE PROVOKATIONER!

Nyss hörde vi här i Radio Tuff Hampus Eckerman berätta om att uppmärksammade illdåd som betecknats som "antisemitiska" i själva verket var fejkade.

Det finns ett gammalt, mycket tänkvärt talesätt: "De som sörjer mest demonstrativt är de som gläder sig mest".

Detta konstaterande är ofta tillämpligt på politik och opinionsbildning. Nu har vi alla upprörts av det vidriga gisslandramat i sydryska Beslan med hundratals barn som offer. I juni 1996, veckan före valet i Ryssland, exploderade bomber i Moskvas tunnelbana och några stackars resenärer slets i stycken. Boris Jeltsin gjorde ett stort nummer av detta i valkampanjens slutspurt genom att antyda att det var kommunisterna som låg bakom. Att polisen anhöll två tjetjenier för dåden var inte intressant i sammanhanget.

Kanske var det bara knäppskallar som varit i farten. Men romarnas gamla fråga "cui bono?" --vem gagnas av det?-- är också intressant att ställa. I det här fallet var det Jeltsin, som tack vare dåden kanske fick en eller annan procent mer av rösterna på valdagen några dagar senare.

VÄSTTYSK "NY-NAZISM" ORGANISERAD AV ÖSTTYSKA STASI
Sedan de östtyska arkiven för DDRs hemliga polis, Stasi, har öppnats har mycket kommit i dagen, inte bara hur Stasi hjälpte svenska Bofors att smuggla krigsmateriel utan också hur de skickligt arbetade för att kompromettera Västtyskland. De ville visa världen att Tyska demokratiska republiken, DDR, var den verkligt demokratiska och friska halvan i motsats till den västra, som de ville brännmärka som nazistisk, revanschistisk och antisemitisk och som var "unbelehrbar", det vill säga ingenting lärt av historien.

Det visar sig nu att Stasi låg bakom många "nynazistiska" eller "antisemitiska" aktiviteter i Västtyskland. I samband med den över hela världen enormt uppmärksammade rättegången i Jerusalem 1961 mot den tyske SS-officeren Adolf Eichmann, som sedan avrättades, intensifierade Stasi sina provokationer genom att i Västtyskland sprida antisemitiska flygblad och måla antisemitiska eller nazistiska symboler på väggarna. Detta var godbitar för media och över hela världen varnades för den västtyska nynazismen.

Stasi fejkade flygblad, som påstods vara utgivna av Tyska Rikspartiet, ett litet parti på högerkanten. I flygbladen vädjades om donationer till förmån för Eichmann. Partiets försäkringar om att de aldrig hade gjort detta avfärdades i media som uppenbara lögner. Flygbladen med partiets namn på existerade ju.
Andra av Stasi förfärdigade publikationer uppmanade till att stoppa den internationella judendomens smutskastning av den tyska hedern. De var undertecknade av "Kamrater i Waffen-SS".

JUDAR HOTADES I FEJKADE BREV
Den tysk-judiska forskaren Michael Wolfsohn har i sin bok Die Deutschland-Akte [Tysklandsakterna]:skildrat det här och skriver:

"Den strategiska hjärnan bakom de arrangerade antisemitiska aktionerna var Albert Norden, son till en rabbin. Detta är dokumenterat i östtyska politbyråns akter"

Stasi gick så långt att de skickade antisemitiska hotelsebrev till judar och judiska organisationer i Västtyskland och författade protestbrev, som skickades till vättyska politiker från "hotade judar".
Stasi hade framgång. Sammantaget resulterade deras verksamhet i en världsvid och upprörd uppståndelse över "nynazismen och antisemitismen" i Västtyskland.

Den gamla frågan från romartiden –cui bono?- om vilka som gagnas av olika händelser, vad som verkligen sker i det som synes ske, är viktig att ställa, särskilt i dag när mediernas makt är större än någonsin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 992) 2004-09-05