onsdag, maj 28

FÖLJ TAGE DANIELSSONS RÅD:

Innan du blir kapitalist,
kommunist, monetarist,
anarkist, marxist, fascist,
terrorist, imperialist,
socialist, syndikalist,
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla –ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.
----------------------------------------------
Alltså:
Välkommen i Tyresö Ulands- och Fredsförening, TUFF. Du blir medlem genom att betala 200 kr (för enskild) plus kanske 80 kr (för familjemedlem) på Tuffs plusgiro 
16 01 37 - 6.


TUFF är en av de få verkligt aktiva svenska lokalföreningarna, som arbetar för ickevåld, fred och internationell solidaritet Se hemsidan www.tuff.nu och lyssna på Radio Tuff på www.tyresoradion.se  

söndag, maj 25

Den tuffa oberoende radion för fred och solidaritet

Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1365:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 25 maj kl 17 och sedan 4 ggr per dygn till söndagen den 8 juni, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17.  Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.
Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin
Programmet i korthet:
Massor av "Veckans rosor" delas ut. (Se nedan)

Bernt Jonssons synpunkter på behovet av  ickevåld sammanfattas. .

Tuff-medlemmen Åsne Liedén om ickevåld och Natos utbredning.

Bengt Svensson från San Francisco berättar om den största staden vid Östersjön: Petersburg. 


Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, kritiserar det indiska valets stora segrare, Narendra Modi 

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1365) till....


….till             Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, som nu meddelar att en ny byggnad vid en av Tuffskolorna i Dharampur nästan är klar. Den har finansierats av Tuff med pengar som vänner till den i vintras bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron skänkte till Tuff för att hedra hans minne. Byggnaden får namnet Bengt's Girls' Hostel och skall vara      uppehållsrum för flickor i klass 10 vid Vaghvalskolan, en av de sex skolor som i Dharampur anlagts för Tuff-pengar för att ge tusentals barn till analfabeter undervisning. Gandhianhängaren Bhikhus synpunkter återges senare i detta Radio Tuff, då han kommenterar den hindunationalistiska jordskredssegern vid valet i Indien nyligen.

….till             senaste numret av Tyresö Nyheter, en tidning som delas ut till alla kommunens hushåll. Den har en artikel med rubriken "Tyresö i världen", där Tuffs mångsidiga biståndsverksamhet skildras. Det uppges att sedan i höstas har Tuff skickat 75 000 kr till ett skolbygge i Kongo, 2000 kr för fattiga åldringar i Belgrad, 12 000 kr till stöd för två barnbibliotek i oroliga    Bagdad, 10 000 kr till ett skolbygge för indianer i Bolivia, och 240 000 kr till skolor för fattiga barn och ungdomar i Indien.

….till             Örjan Wiberg, Indienkännare och Tuff-medlem, som den 21 maj besökte Alléskolan i Lerum och överlämnade ett diplom som tillsammans med 9000 kr utgör "Tuffs pris 2014 för berömvärt freds- och       solidaritetsarbete". Inför all personal vid skolan som i 25 år gjort   dagsverken för Tuffs många indiska projekt, berättade Wiberg, som själv besökt projekten, att de var utmärkta och av stort värde för den fattiga befolkningen. Han framhöll också att varenda krona av insamlade medel går oavkortat, eftersom alla i Tuff och Radio Tuff jobbar oavlönat. Priset       har delats ut  sedan 90-talet och belönat många fredsföreningar och tre skolor som i likhet med Alléskolan under många år gjort dagsverken för de indiska projekten. Prispengarna kommer från de gåvor Åke Sandin fått, varje gång han sedan 1992 fyllt jämnt.

….till             skolor som nu i slutet av vårterminen gör dagsverken för Tuffs    biståndsprojekt, nyss nämnda Alléskolan den 5 juni, samma datum som Tyresö skola slår till. Redan den 22 maj gjorde Kumla skola i Tyresö ett dagsverke och det har alltsedan början av 70-talet blivit en solidarisk tradition. Resultatet är inte färdigräknat än utan det nämns i nästa Radio Tuff, som sänds på radion första gången kl 17 söndagen 8 juni.

….till             Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl, som föreslog att vi skulle skicka ytterligare 5 000 kr till Lina Vuskovic i Belgrad, där hon i många år har hjälpt fattiga pensionärer, ofta flyktingkvinnor, med medicin med  mera. Styrelsen             biföll förslaget.

….till             Tuffs systerförening, Nässjö fredsförening, som i år har firat sitt 100- årsjubileum. Ett stort grattis till Farshid Ardabili Farshi, Thomas Ericzon och de andra fredskämparna i Nässjö

….till             Tuffs systerförening, Norrköpings fredsförening, som nu lägger ner sin verksamhet. I samband med det skickade de 2000 kr till Tuff insamlingskonto 79 36 36 - 2. Stort tack!

….till             de tappra Tuff-aktivister som 24 maj var aktiva vid Tuffs loppis utanför Tyresö centrum

….till             de glada, positiva människor som den 17 maj i ett "freds- och kärlekståg" vandrade från Mariatorget till Vitabergsparken på Södermalm. Från Tuff deltog vår yngste styrelseledamot, Alexander Palmér, och han förklarar syftet: "Helt enkelt att sprida glädje,   gemenskap och kärlek till människor och visa att fred och kärlek är något  högst levande som vi tror på!"

….till             Radio Tyresö (91,4 MHz eller www.tyresoradion.se ) som sänder en halvtimme från ett Tuff-möte i vintras med Noor Bahnam som inledare.Honn växte upp i Bagdad och skildrar nu den religiösa splittring, korruption, regelbundna bombdåd och annat elände, som följt i spåren av det amerikansk-brittiska angreppet 2003. Noor är aktiv i Svensk-    Irakiska Solidaritetskommittén (SISK)

….till             Gerhard Schröder, tysk förbundskansler 1998-2005, som har en mera medlande syn på Ukrainakrisen än det västliga åsiktsetablissemanget. Han är inte imponerad av EU:s politik utan menar i tidningen Welt am Sonntag (18/5) att väst för mycket fokuserat på sanktioner och framhåller. "En dialog och respekt för ömsesidiga intressen skulle kunna    jämna vägen för en lösning."

….till             Sveriges Radios program Studio Ett, som (14/5) hade ett inslag hur barn till ryska föräldrar nu blir mobbade i svenska skolor till följd av den ensidiga antiryska propagandan i våra medier. Ett par oroliga föräldrar säger: "Det är en skrämmande utveckling som eskalerar för varje dag. Man beskriver Ryssland som ett fascistiskt land och hävdar att vi alla  skulle vara homofober. Vi vill alla uppfostra våra barn i Sverige enligt svenska demokratiska normer. Vi vill att våra barn växer upp i harmoni för att sedan bli bra representanter i det svenska samhället, oavsett vilken väg de väljer. Vi vill att de ska kunna bidra med sin erfarenhet från   två eller flera kulturer och med sin språkkunskap."

….till             Tuffs uppdaterade hemsida där man bland annat kan läsa en   undersökning som nu under "supervalåret" är av stort intresse. Klicka på den enkla adressen www.tuff.nu  och sedan på länken till "Vapenvalet får du reda på vad företrädare för olika politiska partier tycker om den omfattande svenska vapenexporten.


….till             Sveriges Radios program OBS (14/5), där Bernt Jonsson berättar om en ny bok som hyllar ickevåldet som den bästa kamp- och försvarsmetoden.

lördag, maj 24

Bhikhu kritisk mot indiska valets segrare

Bhikhu Vyas har i 35 år varit Tyresö Ulands- och FredsFörenings (Tuff) partner i Indien. Det är en ära att få samarbeta med honom, som är gammal nog att ha varit med i Mahatma Gandhis ickevåldsrörelse för att befria Indien från det brittiska kolonialväldet. Samtidigt har vi i Tuff kunnat förse hans arbete för de fattiga med uppåt 20 miljoner kronor till hundratals utmärkta projekt.

Några citat från Radio Tuff 1365 (www.tyresoradion.se ) om hans syn på valet, det segrande partiet BJP och dess ledare Narendra Modi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Valresultatet var mera än en 'tsunami'. Det är unikt i det självständiga Indiens historia. Det har sopat bort kongresspartiet och även regionala partier. Det är inte bara orsakat av partiet BJP och dess högerpolitik och hindunationalism. Det beror på att partiledaren Narendra Modi i sin valkampanj besökte nästan varje vrå av Indien och propagerade framgångsrikt.

Han utnyttjade skickligt medierna, stöddes med pengar av de rika, backades upp av hindunationalister, så det luktade fascism.  Modi har främst gynnat industriägarna men försummat de fattiga, som nu riskerar att bli ännu fattigare."

Modi har i många år varit den ledande politikern i Bhikus hemstat Gujerat, dit Tuff har koncehtrerat sina hjälpinsatser. Men Bhikhu erinrar om vad som hände där 2002 då ca 1000 muslimer mördades och han påpekar:

"I fråga om minoriteter har vi de värsta erfarenheter av Modi"

När jag 2003 besökte indiska delstaten Gujarat var minnena av massmorden på muslimer där ännu färska. Visserligen är Bhikhu av den förnämsta hindukasten men är religiöst indifferent. 2002 blev han till och med hånad av hindunationalisterna för att han försökte hjälpa hårt ansatta muslimer. En av hans närmaste medarbetare har i många år varit muslimen Kuddus Shaikh och han berättade för mig, hur man i de muslimska kvarteren på nätterna hade vakter på taken för att värna människor mot mord och våldtäkter.

Modi var redan då ledande politiker i delstaten och han blev anklagad för att inte ha stävjat upploppen. Tvärtom blev han rentav misstänkt för att ha främjat dem.

Det där var en mycket kort sammanfattning av Bhikhus kommentar till det indiska valet, som vi sänder i Radio Tuff nr 1365 från 25 maj på www.tyresoradion.se Hela texten finns på engelska från den 23 maj i bloggen www.tuffsandin.blogspot.com
-----------------------------------------------
Åke Sandin


Belys ickevåldets fördelar igen !

För 40-50 år sedan prisades ofta ickevåld eller civilmotstånd som den överlägsna kamp- och försvarsmetoden. Martin Luther King och Mahatma Gandhi var ännu i ropat. I dag hör man tyvärr sällan talas om det.

En förklaring ger den kristne debattören Bernt Jonsson i riksradions program OBS (14/5). Han menar att krig, katastrofer och liknande dramatiska händelser är tacksammare för medierna att fokusera på än långsammare skeende, hur positiva och i bästa mening revolutionära de än är. "Hälsan tiger still och inga nyheter är goda nyheter".

Med tanke på det elände som drabbat Irak och Libyen efter de västliga krigsinsatserna där, minns man den finländske krigsveteranen och författaren Henrik Tikkanens ord: "Krig löser inga problem -- och alltså fortsätter de".

Bernt Jonsson berättar om boken Recovering Nonviolent History. Civil Resistance in Liberation Struggl som Maciej J Bartkowski sammanställt. Den påvisar mängder av lyckosamma ickevåldsliga framgångar med exempel ända från 1700-talet. En av fördelarna med ickevåld sägs vara att kvinnorna kan delta i kampen på ett helt annat sätt än vid ett väpnat motstånd.

Befrielserörelsernas våld blir ofta hyllat. Men Bernt Jonsson påminner om det gamla talesättet att krigiska revolutioner "äter sina egna barn". De efterföljs alltför ofta av odemokratiska förtryckarregimer.

Hans anförande slutar med ett citat av den amerikanske civilmotståndsaktivisten  A. J. Muste: Det finns ingen väg till fred; fred är vägen. I min bok "Från Platon till PAF" finns ett annat Muste-citat: "Problemet efter ett krig ligger hos den segrande parten. Han föreställer sig, att han just bevisat att krig och våld lönar sig. Vem ska nu ge honom en läxa?"
---------------------------------------------
Radio Tuff nr 1365. Hörs lokalt på 91,4 MHz, världsvida på www.tyresoradion.se
(Hela Bernt Jonssons OBS-inslag finns sedan den 21 maj på www.tuffsandin.blogspot.com )


fredag, maj 23

Bhikhu om hindunationalisternas stora valseger

Bhikhu Vyas har i 35 år varit Tuffs partner i Indien. Det är en ära att få samarbeta med honom, som är gammal nog att ha varit med i Mahatma Gandhis ickvåldsrörelse för att befria Indien från det brittiska kolonialväldet. Här ger han sin syn på det indiska valet nyligen:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The election results are much more than "Tsunami" - unprecedented in the history of Independent India. It has wiped off Congress party, as never before and most of the regional parties as well. It has defeated very many political stolewarts [ministers], not only from age - old Congress [most of its senior ministers lost], as also many biggies from other non - Congress / non BJP parties. 

This is not only the outcome of BJP or its rightist and pro-Hindu ideology; but more so, result of very convincing propaganda by Modi.  He [only he] moved to each and every corner of India and successfully made mass appeal - exploiting fully media, technology and money, backed ably by Hindu parent body. This is not a good sign for mature democracy. It smells fascist trend.

Modi has been projected as a Development God.  Of course, he is an an able administrator, having good [not honest] government. But
his Develpment Model has benefited mainly big idndustrialists  and upper class [and caste] society, at the cost of natural resources and environment. These people supported Modi like any thing The poor remains almost at the same poverty level - amidst galloping cost of living - making them still poorer. What ever Gujarat  Development Model, it is not inclusive and lacks social justice.

As for minorities,  Modi has the worst track - record. He is a danger - except if BJP as a party [there re some wise, experienced and mature old leaders, but all of them side- lined] has its say.

Two things also have made an impact on the result. Modi gave promise that the poor will reach to middle class level and the middle class will reach to upper class level - so on and so on, as also jobs to the educated youth [where Congress failed miserably]. The capitalists and jobless simply aspire for such performance and are least worried for poor. They are simply self - centered. Modi seems to them like 'GOD'.  The rich awoodenly wants to become richer, where sky is the limit. All of them pinned their hopes in Modi. Looking to the total scenario, they feel he [no other] could deliver such goods. The promises that he has given and the expectations that he has aroused in the masses are difficult to fulfill. If Modi will remain Modi as he is, with his rightist and divisive stance, new government will have to face many economic as well as social problems and frustration, in the long run.T
his is the negative side of the so called positive outcome. Of course, he has very well marketed 'Gujarat Model' on all India level, giving hope that if the country follows this model, it could flourish. In that case, the poor and the minorities would be marginalized. I do not subscribe efficiency, without social justice and progress, at the cost of environment and moral values

Turning to the other side of the scenario, congress party and its ministers deserve this fate [punishment], as most of them are corrupt to the core and poor administrators.

According to me, the best solution could have been NON BJP - NON CONGRESS third front government. It could have been: Sweden the Middle Way - socialism through democracy. But in this Tsunami, they also have been washed away - with BJP and to be exact -  Modi, as an only survivor. Take an example of Uttar Pradesh [having the highest members]. From there the entire comngrss is wiped out [BJP rose for 2 to 70  and Congress / others form 70 to 2 - the exception being Sonia and her son.
Finally, let me turn to my pessimism. No government of any party and a few able as well as honest/committed ministers in the present all - pervading corrupt atmosphere and idle society could generate real development, based on social justice.


Bhikhu Vyas

onsdag, maj 21

Bernt Jonsson: ALLT STARKARE STÄLLNING FÖR ICKEVÅLD

(Den 12 maj hördes den kristne debattören och fredsaktivisten Bernt Jonsson i Sveriges Radios program OBS med följande text):

Inga nyheter är goda nyheter. Det är medievärldens klassiska variant av Hälsan tiger still. Det är en viktig förklaring till att nyhetsrapporteringen tenderar att prioritera dramatik, katastrofer och våldsamma konflikter, nya väpnade konflikter borde jag kanske säga, nya katastrofer, nya skandaler. Efter att en lång tid ha stått i centrum är Syrien är nu nästan helt ute ur mediebilden. Det beror inte på att inbördeskriget minskat i intensitet. Skälet är att omvärlden tappat intresset. På samma sätt är det en tidsfråga, innan även Krim och Ukraina försvinner från tidningssidorna och tv-skärmarna, om det inte blir en ny dramatisk upptrappning.

Nyheter ses framför allt som en mängd droppar i tidens ström, medan långsammare vågor, skeenden och processer har svårt att göra sig gällande i nyhetsflödet. Det är en viktig orsak till föreställningen, att konflikter ofta leder till våldsamma urladdningar. I själva verket är det alldeles tvärtom. De allra flesta konflikterna blir lösta med fredliga medel. Det gäller mellan individer, inom familjerna, på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, mellan etniska grupper, inom och mellan nationer och stater. Dock når rapporter om dessa ickevåldslösningar rätt sällan medierna. Än mindre lyfter dessa fram, att konflikter är inte bara oundvikliga utan även positiva och nödvändiga. Utan konflikter stagnerar ett samhälle. De ger energi till viktiga förändringar.

ett område är föreställningen om våldets närvaro och nödvändighet särskilt stark, nämligen i befrielserörelsers motstånd mot förtryck. Det finns fortfarande en revolutionsromantik, som legitimerar användning av våld, och nya makthavare hyllar ofta fram sina egna väpnade insatser som avgörande.  Ändå visar studier, att bruk av våld oftast inte bäddar för en lugn och fredlig utveckling efter att en diktator störtats. Det beror sannolikt på att en väpnad revolution premierar en våldsam maskulinitet och en patriarkal elit. Kring den byggs sedan nationella myter. När freden bryter ut, har många ledare svårt att ställa om till fredliga medel. Vid kritik från oppositionen blir frestelsen stor att tillgripa hårda medel. Revolutionen äter sina barn.

Alternativet till väpnat våld mot förtryckare är inte – som så många trott – passivitet och underkastelse. Nu börjar alltmer forskning visa, att detta är en felsyn. I boken Recovering Nonviolent History. Civil Resistance in Liberation Struggle har Maciej J Bartkowski sammanställt studier av inte mindre än 45 fall av civilt ickevåldsmotstånd. En del exempel går ända tillbaka till 1700-talet. Hans ambition har varit att återvinna ickevåldets försummade historia och att visa, att civilt motstånd i kampen för befrielse haft en mycket större roll än allmänt känt.

Bartkowski visar, att exemplen på civilt ickevåldsmotstånd blir allt fler. Under 1900-talets första hälft noterades åtta fall, under den andra halvan av förra seklet var det 65 fall, och från millennieskiftet finns det redan 50 exempel på civilt motstånd. Framgång smittar, medan våldets pris avskräcker.

Lika lite som väpnat motstånd kan garantera framgång kan ickevåld göra det, men erfarenheten talar för att den senare metoden ofta leder till större och förblivande framsteg. Det hänger samman med att fler människor både kan och behöver engagera sig i ett civilt motstånd. Det kan fungera som en kuvös för demokrati, om det är tillräckligt organiserat. Till dess karakteristika hör nämligen vikten av breda koalitioner, skicklighet att förhandla, rationella överväganden, kompromisser och måttlighet. Alltså sådant som behövs för ett demokratiskt styrelseskick.

Det räcker ju inte med att störta förhatliga diktatorer som Saddam Hussein, Muammar Ghadaffi och Hosni Mubarak. De två första avsattes med våld, och Mubarak förlorade makten i en folklig ickevåldsrevolution, som dock kidnappades av bättre organiserade krafter. Vägen till frihet, rättvisa, demokrati går via organisation.

Bartkowski pekar på två viktiga faktorer för att civilmotstånd ska bli framgångsrikt:
1.     Att kvinnorna kan delta i kampen på ett helt annat sätt än vid ett väpnat motstånd. Ändå har detta förbisetts av ickevåldspionjärer som David Thoreau och Leo Tolstoy och även av Gene Sharp, den forskare som med sin bok om 198 ickevåldsmetoder banade väg för forskning på området.
2.     Att civilmotståndet uppmärksammas och stöds av det internationella samfundet, initialt oftast av det civila samhällets organisationer, sedan av medierna och slutligen även på regeringsnivå. Det är inte minst viktigt, då det handlar om frigörelse från kolonialmakter. I slutänden är det dock alltid motståndet på plats, som blir avgörande.

En tredje faktor, som Bartkowski dock inte nämner, är det etiska dilemma som ligger i att använda väpnat våld för att skapa ett demokratiskt samhälle präglat av ickevåld. Metoden riskerar nämligen att sabotera målet. Därför behöver allt fler ta till sig den slutsats den amerikanske civilrättsaktivisten A J Muste drog för ett halvsekel sen: Det finns ingen väg till fred; fred är vägen.
---------------------------------------------------------------
Bra gjort av Bernt Jonsson som i Sveriges Radios program OBS påminde oss om det överlägsna alternativet till krigiskt massmördande, det vill säga ickevåld. Alltför sällan numera framhålls denna metod. Den var faktiskt mycket mera omtalad för 40-50 år sedan, då medierna ofta hyllade ickevåldskämpar såsom Gandhi och Martin Luther King.

Två Tuff-medlemmar här i Tyresö var på 60-talet bland de fyra som skrev boken "FREDSPOLITIK - CIVILMOTSTÅND". Det var Lennart och Åsne Liedén, fortfarande aktiva.


torsdag, maj 15

I DAG ÄR DET NAKBADAGEN

Du kanske inte har hört talas om Nakba, som lär betyda "katastrof" eller liknande. För palestinierna är det ett välkänt (läs: ökänt) ord.

Själv kan jag inte sätta mig på höga hästar i denna språkfråga. Om jag hade hört ordet Nakba för 25 år sedan hade jag knappast begripit någonting.

Sedan dess har jag läst den israeliska historikern Ilan Pappes bok "Den etniska rensningen av Palestina". Den handlar om att ca 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och hundratals palestinska byar jämnades med marken av den israeliska armén i samband med staten Israels grundande 1948. Än i dag lever någon miljon palestinier som flyktingar runt om i världen, de flesta i Libanon, Jordanien och Syrien.

Det pinsamma är att under de många år jag undervisade tusentals tonåringar och vuxengymnasister i historia nämnde jag aldrig nakba, kände inte ens till uttrycket, så lite uppmärksamhet gavs det av svenska medier. Minns inte att jag ens nämnde Deir Yassin, den palestinska by där över 100 människor massakrerades, däribland många kvinnor och barn.

När nakba skedde var det okej med etniska rensningar. 1945 hade de beundrade segrarnas ledare, Churchill och Truman i samarbete med Stalin, bestämt att tyskarna skulle fördrivas från östliga områden, där deras förfäder hade bott i sekler. Minst 12 miljoner etniskt rensades under så brutala former att uppåt två miljoner, mestadels kvinnor och barn, dog eller dödades. (En etnocentrisk svensk propagandist med goda kontakter med ansedda medier "förnekade" 2010 denna rensning genom att påstå att bara 2 miljoner tyskar hade fördrivits utan att nämna några dödsoffer.)

Numera är etnisk rensning ett svårt brott. Exempelvis fick den Bosnienserbiska politikern Biljana Plavcik tillbringa många år i fängelse för detta brott, däribland flera år på svenska Hinseberg. Om rensningen av serber har det däremot inte talats mycket i våra  medier.

Men vem bryr sig om serber - för att inte tala om palestinier och tyskar?

PS: Hör just på nyhetsutsändningarna att två unga palestinier av israelisk militär dödats under minneshållandet av 66-årsdagen av Nakba.
----------------------------------------
ÅKE SANDIN 15 maj 2014 "KRYSSA EFTER GUNST OCH BRÖD"

I mitt huvud surrar gamla dikter. Var det inte Johan Henrik Kellgren som för drygt 200 år sedan bland annat skrev:

"Den goda ton som mera gäller
än dygd och vett och skicklighet"

Han har påverkat mig alltsedan gymnasietiden - och det var ju ett antal år sen.

Under flera år hade jag förmånen att på www.tyresoradion.se göra uppåt hundra halvtimmar om döda poeter tillsammans med min vän Ebbe Björkman (1922-2003).
Han var egentligen en skicklig tandläkare, ibland anlitad av Tandläkarhögskolan. Men samtidigt var han en gudabenådad berättare, som med stor humor och empati skildrade några av den svenska litteraturhistoriens främsta skalder.

En av dem han ägnade flera program åt var Carl Snoilsky (1841-1903), som bland annat skrev:

Svarta svanor, svarta svanor
glida som i sorgetåg,
leta sjunkna solars skimmer
i den nattligt dunkla våg.

Mörk, liksom i eld förkolnad,
är den rika fjäderskrud,
näbben, stum i blodig purpur,
ännu bär om branden bud.

Vita svanor tamt i vassen
kryssa efter gunst och bröd.
Ut på djupet, svarta svanor
ut, I barn av natt och glöd.

Ja, det finns gott om "vita svanor", som sätter sin egen välgång före det allmännas bästa. Det dräller av trendnissar, som ständigt strävar efter att vara "inne". I yngre och fräckare dagar kallade jag dem för "traska-patrullo-patrasket". De trängs i mittfårans trygga stugvärme och aktar sig noga för avvika från de rättroendes enda breda väg.

Pengarna styr det mesta utan att vi ibland märker det. Även en del "oberoende" folkrörelser är nu så beroende av statsanslag för sina byråkratier, att de blir allt försiktigare i sina ställningstaganden, rädda att förtörna mediemakt och statliga bidragsgivare.

Har ibland påstått att min 50-åriga aktivitet för fred och internationell solidaritet  paradoxalt nog har gynnats att jag inte haft ett öre betalt. Oavlönat har vi i 47 år  jobbat i Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Det är kanske numera gammalmodigt men den gamla fina demokratiska folkrörelsetraditionen har fördelen att vi blir helt oberoende av pengar. Tuff är endast beroende av sina medlemmar.

Min blogg heter "Förbannad pacifist", precis som en av mina böcker. Många tror därför att jag bara är en "grumpy old man", alltså en ilsken gubbe. Men titeln är dubbeltydig: Jag blir rätt ofta förbannad (=kritiserad) av andra. Det drabbar den som avviker från den trendiga mittfåran, det som nyligen försett svenska språket med ett nytt ord, nämligen "åsiktskorridoren".

Jag har ju till och med dömts till fängelse, låt vara en solig månad på fångvårdsanstalten Bogesund, där jag fick bära timmer i skogen som en annan kuli. Straffades för att jag vapenvägrat, efter att faktiskt som 22-årig valp till elitsoldat fört befäl över 40 man under en vintrig militärmanöver i Norrland. Sedan avslutades min militära karriär med att jag som vapenfri några månader fick gräva diken och jobba på sågverk.

Var orsakades mitt "grova militära lydnadsbrott" då av?  Jo, jag var störd av den ensidiga indoktrineringen från våra dåtida medier om att neutrala Sverige absolut måste skaffa kärnvapen, som för mig var det ultimata förintelsevapnet. Dessutom hade jag läst historia på universitetsnivå och upptäckt att vi soldater i moderna krig i vårt påstådda hjältemod inte minst dödade barn, kvinnor och andra civila.

Begriper att om jag vapenvägrat under krig hade jag sannolikt avrättats som förrädare och desertör. Det har jag tänkt på när jag ibland fått på nöten för att tycka att det är hycklande efterklokhet, när man nu uppsöker och åtalar 90-åringar för vad de gjorde som meniga soldater under andra världskriget. De löd order från krigiska gubbar långt högre upp i rang och med makt att avrätta ordervägrare.
------------------------------------------------------
ÅKE SANDIN 15/5 2014

söndag, maj 11

Sverige mera lojalt mot USA och Nato än mot sitt folk

Jan Öberg är en oberoende fredsforskare som i många år berömvärt basat för Transnationella stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning (TFF) i Lund. Han menar nu. att den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken de senaste 25-30 åren har förändrats radikalt till det sämre. Omsvängningen har skett närmast i smyg, något han anser vara ovärdigt en demokrati.

Öberg, som tycker att vår svenska elit numera är mera lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.,skriver:

" Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad. Den enda upprustning Sverige behöver är intellektuell." 

SVERIGE STÖRSTA VAPENEXPORTÖREN PER CAPITA !

Jan Öberg menar, att Sverige inte längre är neutralt och bara formellt alliansfritt och skriver:.

"Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982)."

Han påpekar att Sverige inte längre har någon nedrustningsambassadör, typ Maj Britt Theorin, och har slutat att betrakta FN som särskilt viktigt. Ingen av Sveriges toppolitiker ställer sig till förfogande som medlare i internationella konflikter. Öberg beklagar:

Kärnvapenavrustning står långt ner på dagordningen, problematisk som den är för ett land som aspirerar på Nato-medlemskap. Men en sak är oförändrad: Sverige förblir världens största vapenexportör per capita.

Och han erinrar om:

"Eftersom Sverige inte lagligt kan exportera vapen till ett land som befinner sig i krig men har nära militärteknologiskt samarbete med USA, beslutade Sveriges riksdag att göra undantag för USA."

Mot Sveriges hållning i internationella konflikter och krig är den erfarne fredsforskaren Jan Öberg inte nådig:

"Sverige bidrar inte längre till att skydda mindre stater genom att hålla fast vid folkrätten. De svenska eliterna stödde helhjärtat bombningarna av Serbien/Kosovo. De tyckte – även under socialdemokratisk ledning – att de massdödande sanktionerna mot Irak och ockupationen var lämpliga. Sverige stödde förstörelsen av Libyen och deltog där med sina flygplan, dock endast för spaningsuppdrag, inte bombningar. Sverige stödde inte det planerade kriget mot Syrien men yppade inte heller någon hörbar kritik mot det stöd från västvärlden till enbart den militanta oppositionen, däribland sådan tillhörande Al-Qaeda."

 CARL BILDT, "KÄNSLOSAMT BRUSHUVUD"?

Någon devot beundrare av vår utrikesminister tycks inte Jan Öberg vara. Hör bara:

"Om man som Bildt jämför Ukrainas förre president Janukovitj med Norges Quisling och därmed jämställer Putin med Hitler och Ryssland med Nazityskland, opererar man inte längre som statsman utan snarare som känslosamt brushuvud eller marknadskonsult. Lägg därtill att Bildt nyligen i Sveriges Radios lördagsintervju vägrade distansera sig från de nynazistiska elementen i Kiev".

Öberg kommenterar också de alltmer högljudda kraven från en del politiker att ansluta Sverige till Nato:

"Efter att ha varit neutralt och alliansfritt under kalla krigsårens hårda konfrontationer och spänningar ska Sverige nu behöva gå med i NATO när det inte finns en enda analys någonstans som säger att Sverige under förutsebar framtid kommer att stå inför ett hot."

"SÄKERHETSPOLITISKA PRÄSTERSKAPETS"  KRYSSNINGSMISSILER.

Jan Öberg menar att vår elits "bekvämt hysteriska tolkning av krisen i Ukraina" har lett till att svenska plan ska förses med kryssningsmissiler, som på långt håll kan bekämpa fiender. Svensk "avskräckningskapacitet" talar man nu stolt om, men det beror på vårt militär-mediala komplex, som han skildrar så här::

"Det säkerhetspolitiska prästerskapet i landet består av några forskare i militära angelägenheter vid väldiga, välfinansierade institut som står i nära kontakt med politiker och militärer som journalister lojala mot militären har nära förbindelser med. ……Det land som en gång i tiden gjorde något för en bättre värld har förenat sig med den militaristiska världen "

Jan  Öbergs slutord lyder

"Den enda upprustning Sverige behöver är intellektuell."
--------------------------------------------------
Åke Sandin och Monica Schelin i Radio Tuff (www.tyresoradion.se ) nr 1364, maj 2014
Jan Öbergs och hans medarbetares artiklar kan i sin helhet läsas på www.transnational.org  


Radio Tuff nr 1364

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1364:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 11 maj kl 17 och sedan 4 ggr per dygn till söndagen den 25 maj, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17.  Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.
Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.
-----------------------------------------------------------------------
Programmet i korthet:
"Veckans rosor" delas ut till ett stort antal välförtjänta. (Se nedan!)

Trollbäckenbon Miza Landström berättar om sina hjälpsändningar för rörelsehindrade barn i Kongo och om att det Tuff-stödda skolbygget i Kongo resulterat i att ett av de två skolhusen snart är klart.

Sven Ruin har på nätet ett upprop om att Finland och Sverige borde motsätta sig i det tilltagande samarbetet med militäralliansen Nato. Stöd uppropet, klicka på http://www.avaaz.org/en/petition/Governments_of_Finland_and_Sweden_Dont_make_cooperation_agreements_with_Nato/?miVLSgb


Under rubriken "Sverige mera lojalt mot Nato och USA än mot sitt eget folk?" citerar Åke Sandin och Monica Schelin ur en artikel av fredsforskaren Jan Öberg. (Se ovan!)

lördag, maj 10

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1364) till.....

….till        det Boliviamöte som alla är välkomna till tisdagen 13 maj kl 19 i Tuff-lokalen ,Myggdalsvägen 80. De båda Boliviakännarna Fernando och Sofia Quiroga inleder. Fika, gemyt och debattglädje ingår

....till              Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, som skickat en redogörelse hur positiv utvecklingen har varit i det tidigare så gudsförgätna Dharampurs många fattiga byar, bebodda av stambefolkningen, av vilka tidigare de flesta var analfabeter. Han framhåller att hjälpen från starten för  25 år sedan kommit från Tuff och svenska systerskolor. Tack vare det så kunde sex grundskolor anläggas och de senaste tio åren också två högstadier och ett skolhem för flickor. Uppåt hundra av dessa ungdomar, vilkas föräldrar är analfabeter, börjar nu få utbildning vid universitet. Från Tuffs sida har det varit mycket inspirerande att sedan flera decennier kunnat samarbeta med Bhikhu Vyas och andra indiska anhängare av   den icke-våldslige förgrundsfiguren Mahatma Gandhi.

….till             Lina Vuskovic, sedan många år Tuffs partner i Belgrad. Hennes fina  insatser för fattiga och krigsdrabbade pensionärer har Tuff stött i många  år. Nu i december skickade vi bara 2000 kr till henne. Som hon nu i brev  redovisar har många av hennes skyddslingar tyvärr redan avlidit.

….till          Christer Lokind, överstelöjtnant inom flygvapnet som tjänstgjort inom  såväl Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, som     Försvarets radioanstalt, FRA. Nu har han skrivit en bok, " DC-3:an - Kalla krigets hemlighet”, som handlar om det av ryssarna 1952  nedskjutna svenska flygplanet, som hade åtta personer ombord. Tidigare  har det varit känt att Sverige i samarbete med USA spionerade med signalspaning på den av Sovjet behärskade baltiska kusten. Men Lohult  avslöjar nu ­exakt hur DC-3:an flög, och vad den egentligen spanade på: Det var den nya sovjetiska radarstationen i Liepaja i Lettland. Med  ingående kunskap om radarn var det därmed möjligt för Sverige – eller de länder som fick del av informationen – att konstruera sändare för att störa eller slå ut det sovjetiska luftförsvaret, vid ett eventuellt anfall. När svenskarna sedan spanade efter den försvunna DC-3:an sköts också ett  svenskt Catalina-plan ner, vars besättning dock fiskades upp av ett tyskt  fartyg. Det här var under det kalla krigets frostigaste period.

….till             Fredsrörelsen på Orust, som kritiserar "det alliansfria Sveriges deltagande i Afghanistan- och Libyenkrigen och av vår växande vapenexport till tvivelaktiga mottagare. Inför de nationella valen i  september bör en ny medvetenhet väckas om vad fred med naturen          omedelbart kräver, om flyktingpolitiken, och om komplikationerna med  vapenexporten och med det ökande samarbetet med Nato."

….till             Svenska Freds Lund/Malmö som kräver att också Sverige förklarar sig vara en kärnvapenfri zon. I motiveringen står det bland annat: "Kärnvapenfria zoner innebär att man inom ett givet område förbinder sig att inte tillverka, provspränga, lagra eller skaffa kärnvapen, och att inte heller ha kärnvapen utplacerade på sitt territorium. Det innebär också ett   löfte från kärnvapenstaterna om att inte anfalla området med kärnvapen. Sedan den första kärnvapenfria zonen, Antarktis, instiftades 1961 har omfattningen av de områden som anslutit sig till avtalet ökat till att idag innefatta 56% av jordens landyta och 60% av alla jordens länder ). Sammanlagt bor 39% av jordens befolkning i kärnvapenfria zoner. Avtalet står under FN-mandat och det är frivilligt att ansluta sig."
(Anslut till detta upprop för en kärnvapenfri zon. Klicka på

….till             Ship to Gaza, som i år tänkte bryta blockaden mot Gaza genom att renovera en gammal fiskebåt, "Gaza Ark", och i sommar använda den för export från Gaza. Sedan blockaden för sju år sedan infördes av Israel har Gazas export minskat med 97 procent. Israel har ju stoppat försöken av Ship to Gaza att med hjälpmateriel angöra Gazas hamn med motiveringen att det hotade Israels säkerhet. Ingen kan dock påstå att   säkerheten hotas av att en båt lämnar Gaza. Men den 29 april sänktes båten med en sprängladdning under vattenlinjen. Ship to Gazas talesperson Ann Ighe säger nu: "De kan sänka en båt men inte en rörelse"

….till             brittiske veteranjournalisten Jonathan Power, som varnar för att västmakternas kritik av Ryssland på sikt skadar dem själva. De hycklar, menar han, när de inte minns Kosovo 1999, Irak 2003 och Libyen 2011 eller Natos utvidgning österut intill Rysslands gränser.

….till             Kumla skola (Tyresö), som den 22 maj gör ett nytt dagsverke för de med Tuff-pengar anlagda skolorna i Indien. Det lär vara det 45:e året i följd som denna solidariska skola jobbar in pengar för utmärkta projekt i Indien.

….till             Janne Josefssons "Uppdrag granskning" i Sveriges Radio den 7 maj. Tidigare har ett program handlat om de högerextremas våld, men nu var det dags att granska de vänsterextremas. Det blev säkert en för många tittare chockerande timme. Den grova misshandeln av två helt oskyldiga slovakiska gästarbetare visades, alltså utfört av dem som skryter om sin "antirasism". Och många andra våldsbrott kunde visas, eftersom illdådarna själva hade filmat sina aktiviteter. Från den tid på 60- och 70-talen då denna yttervänster var mycket stark har bland annat Guillou skrivit. Han påstår att den tidens "vänster" aldrig tillgrep våld. Andra vänsterveteraner som med vämjelse ser gatuvåldet påminner om att dagens arbetslöshet för ungdomar är ovanligt hög.

….till             De schyssta människor som i strid ström blir medlemmar av den frivilligt kämpande Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) genom att betala in 200 kr (enskild) plus kanske 80 kr (familjemedlem) på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6. Välkommen du också!

….till             det skolbygge i Kongo som Tuff bidragit med 100 000 kr till. En skolbyggnad med tre klassrum är nu praktiskt taget klar. Men mera om detta alldeles strax, när Miza Landström hörs här i Radio Tuff.
-----------------------------------------------------------
Från Radio Tuff (www.tyresoradion.se ) nr 1364, maj 2014

.

fredag, maj 9

PETERSBURG OCH SVENSKARNA

(I många år har Tyresö Ulands- och Fredsförenings Radio Tuff (www.tyresoradion.se ) haft förmånen att ha Bengt Svensson som sin medarbetare. Här kommer hans senaste krönika:)
För några år sedan besökte vi Sankt Petersburg.
Vi bodde några dagar hos föräldrarna till en bekant i San Francisco. De var pensionerade och mycket gästfria, men mannen veckopendlade fortfarande till sitt gamla jobb vid ett universitet i Estland.
Som svensk var jag förstås intresserad av stadens svenskminnen.
Alfred Nobel flyttade till Petersburg som nioåring och bodde där tills han var 30. Han hade en svensk informator, men det var ryska lärare som undervisade honom i matematik, fysik och kemi. Det var alltså där hans identitet formades. Förutom ryska och svenska talade han franska och engelska flytande.  Hans lillebror föddes i Petersburg.
Delar av nobelfabrikerna står ännu kvar i centrala staden liksom deras hus. På andra sidan Neva-floden står en spretig metallskulptur till hans minne. I ett rörigt område för fritidsbåtar hittade jag ett förfallet kråkslott som varit nobelfamiljens sommarställe.
Den svenska kyrkan, som hade tusentals församlingsmedlemmar för 100 år sedan, stod kvar, men inuti fanns sportlokaler och en stor vattentank, där dykare övade sig. Ryssarna ville återlämna kyrkan till Sverige på villkor att den återställdes till sitt ursprungliga ändamål, medan Sverige ville göra om den till kulturcentrum. Jag vet inte hur konflikten löstes.
Ryssland har börjat erkänna att området tillhörde Sverige-Finland till 1700-talet, då Peter den store gav Karl den XII på nöten. Vilket leder till Nöteborg, en fästning på en ö i Ladoga nära Nevans utlopp och korta färd till Petersburg. Den anlades av Torkil Knutsson på 1200-talet. Det gick båtturer dit, men vi nöjde oss med att bada i Ladoga i staden Schlisselburg (Tsar Peter gillade tyska) på landsidan, varifrån vi kunde se fästningen, där bla Lenins lillbrorsa suttit fånge innan han blivit hängd av den siste tsaren, som många år senare fick betalt för gammal ost.
En annan dag tog jag pendeltåget ut till Systerbäck, som ryssarna översatt ordagrant till Sestraretsk. Tåget var fullpackat, mest ungdomar, som alla klev av och skyndade iväg mot Finska Vikens riviera. Själv svängde jag in till vänster på Tokarevagatan, och promenerade tillbaks en kilometer mot Petersburg. Där stannade jag på bron över Systerbäcken, en trögflytande å med några små fritidsbåtar i. Inget tecken på att den under långa perioder utgjort gräns mellan Sverige och Ryssland. Senast gjordes den till gräns 1815 för storhertigdömet (storfurstendömet?) och senare det självständiga Finland fram till vinterkriget. Medan jag stod där kom en pojke fram till mig och bad om hjälp med att laga sin cykel.
Systerbäck är nu en del av Stor-Petersburg. Är ni intresserade kan ni följa i mina spår på Google street view. Den gamla finska stationsbyggnaden tycks dock ha rivits, sedan jag var där.
Ryssarna är positivt intresserade av Sverige. Men i Sverige är det nästan att man skryter med sin okunnighet om och ointresse av rysk nutid, historia, kultur, språk. Åtskilliga ryska ungdomar har besökt oss i Harvaremåla. Förra sommaren en tjej från just Petersburg, som försökte försörja sig på att översätta svenska deckare till ryska.
Fortsättning följer lovar Bengt Svensson, Radio Tuffs man i San Francisco.


tisdag, maj 6

"Varenda insamlad krona oavkortat till bistånd"

Tack vare TUFF (Tyresö Ulands- och Fredsförening) finns Tyresö också på flera håll i världen. I Indien finns sedan länge två stora skolbyggnader som har namnen Nyboda och Kumla Wings. De är uppkallade efter två Tyresöskolor som gjorde dagsverken för Tuffs många indiska projekt.

Många av de hundratals brunnarna som i Indien anlagts för Tuff-pengar har fått namn efter olika solidariska Tyresöbor. "Roland Well" efter Roland Schütt och  "Gunnar Well" efter Gunnar Petersen är två av många exempel.

TYRESÖSKOLORS DAGSVERKEN
Kumla skola har inte oförtjänt kallats "världsmästare i skolsolidaritet" efter att i över 40 år gjort framgångsrika dagsverken för fattiga barn i Indien och numera också i Zambia. Den 22 maj slår Kumla till igen med ett dagsverke och den 5 juni gör Tyresö skola dagsverke för de sex Tuff-skolorna bland indiska Dharampurs många utfattiga byar.

Bara i år har TUFF skickat 240 000 kr till dessa indiska skolor för barn, vilkas föräldrar är analfabeter. Samtidigt har 12 000 kr lämnats för att stödja två barnbibliotek i Iraks oroliga huvudstad Bagdad. 10 000 kr har skickats till Bolivia för att användas till ett skolbygge för fattiga indianer. Pengarna till dessa två projekt har lämnats av vänner till den i fjol avlidna Sofie Wenander för att hedra hennes minne. Hon var bland annat en av en föreningens grundare 1967.

TYRESÖFINANSIERAD SKOLA I KONGO
I höstas kunde Tuff stödja ett skolbygge bland fattiga byar i Kongo med 75 000 kr, faktiskt insamlade bland de många solidariska medlemmarna. Initiativet till detta projekt har tagits av Miza och Marcus Landström I Trollbäcken. De meddelar nu att en skola med tre klassrum praktiskt taget är färdigbyggd, men en skolbyggnad till planeras.

Monica Schelin, Tuffs vice ordförande, framhåller:
--Det är viktigt att veta att varenda insamlad krona av Tuff skickas oavkortad till ändamålet, eftersom alla i Tuff och Radio Tuff jobbar oavlönat. En annan fördel är att resultaten av insatserna redovisas noga och regelbundet, inte minst av Radio Tuff (91,4 MHz eller www.tyresoradion.se )

(Tuffs insamlingskonto plusgiro 793636-2

fredag, maj 2

GÖR SVERIGE TILL KÄRNVAPENFRI ZON !

GÖR SVERIGE TILL EN KÄRNVAPENFRI ZON !
Ett upprop finns nu på nätet för att vi ska kunna uttrycka vår övertygelse att också vårt land ska bli en kärnvapenfri zon. En fredsförening i Lund/Malmö vill att vi på https://secure.avaaz.org/en/petition/Sveriges_regering_Karnvapenfri_zon_i_Sverige/edit/  ska visa att vi frånsäger oss all inblandning med kärnvapen. Välkommen att signera du också. Argumenten för ett sådant svenskt beslut ser du nedan.
 ------------------------------------------------------------------ 
Kärnvapenfria zoner innebär att man inom ett givet område förbinder sig att inte tillverka, provspränga, lagra eller skaffa kärnvapen, och att inte heller ha kärnvapen utplacerade på sitt territorium. Det innebär också ett löfte från kärnvapenstaterna om att inte anfalla området med kärnvapen. Sedan den första kärnvapenfria zonen, Antarktis, instiftades 1961 har omfattningen av de områden som anslutit sig till avtalet ökat till att idag innefatta 56% av jordens landyta och 60% av alla jordens länder . Sammanlagt bor 39% av jordens befolkning i kärnvapenfria zoner. Avtalet står under FN-mandat och det är frivilligt att ansluta sig.
Sverige är i dagsläget inte en kärnvapenfri zon, utan har endast anslutit sig till icke-spridningsavtalet. Syftet med detta avtal är att endast fem stater i världen (USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland) ska tillåtas ha kärnvapen, och att dessa länder inte heller ska överföra kärnvapenteknologi till andra stater. Avtalet blev internationell lag år 1970, men trots detta har sedan dess även Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea skaffat kärnvapen (samtliga kärnvapenstater röda ovan). För en icke-kärnvapenstat som Sverige innebär avtalet att man förbinder sig att inte utveckla kärnvapenteknologi, men även en skyldighet att förhandla om, förespråka och skapa incitament för nedrustning internationellt.
Sveriges roll i det globala nedrustningsarbetet har förändrats genom åren. Sverige har tidigare varit en drivande aktör och har arbetat internationellt för bland annat begränsning, kärnvapenprovstopp, förbud mot användande av kärnvapen och faktiskt även för skapandet av just kärnvapenfria zoner. Dock syns i dagsläget en oroväckande trend, där Sverige alltmer intar en passiv roll i kärnvapenfrågorna med få tydliga ställningstaganden mot kärnvapen.
Ett exempel på detta är att Sverige hittills inte valt att ställa sig bakom något av de gemensamma uttalanden om kärnvapnens humanitära konsekvenser som en stor grupp stater gjort i FN. I oktober valde Sverige, tillsammans med 16 kärnvapenallierade stater, att inte ställa sig bakom ett anförande med krav på fokus på kärnvapnens humanitära konsekvenser. Detta kan jämföras med de 125 stater som uttryckte sitt stöd för anförandet. Ett annat exempel är att Sverige inte är för ett kärnvapenförbud – något som en majoritet av FN:s medlemsstater vill starta förhandlingar om redan nu i år. Sveriges inställning i frågan har bland annat blivit synlig då FN:s generalförsamling varje år röstar om att påbörja förhandlingar om en kärnvapenkonvention. När Sverige 2011 lämnade sitt bifall till detta underströk man samtidigt att även om Sverige var för att förhandlingar påbörjades, så betydde inte detta att man var för ett kärnvapenförbud.
Sammantaget kan Sveriges inställning i frågan sägas vara att kärnvapen bör regleras genom en rad separata avtal (vars förhandlingar inte rört sig nämnvärt på 18 år), att icke-spridning och provstopp är att prioritera framför nedrustning och att det är kärnvapenstaterna själva som bör leda nedrustningsarbetet. Denna icke-ansvarstagande inställning är varken moraliskt försvarbar eller förenlig med icke-spridningsavtalets skyldighet att aktivt verka för nedrustning.
Det finns idag uppskattningsvis ca 17 000 kärnvapen i världen, varav 97% tillhör USA och Ryssland. Förutom de som befinner sig inom kärnvapenstaternas landgränser är amerikanska kärnvapen även utplacerade i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Turkiet och Storbritannien genom NATO. Kärnvapen är det absolut mest destruktiva vapen som människan besitter; användning skulle innebära en katastrof, både humanitärt, klimatmässigt, biologiskt och civilisationsmässigt. Kärnvapnen kommer att innebär en risk så länge de existerar, även om de inte avfyras i krig; misstag kopplade till tekniska problem, dåligt underhåll och inte minst den mänskliga faktorn kan få oöverskådliga konsekvenser.
Utöver detta är de ekonomiska dimensionerna av denna till stor del hemliga industri närmast ofattbara. År 2011 uppskattades de globala kärnvapenutgifterna till 104,9 miljarder dollar. Hälften av detta, 40-60 miljarder dollar, skulle enligt Världsbanken vara tillräckligt för att uppfylla FN:s milleniemål om fattigdomsbekämpning. I USA lägger man varje år ungefär lika mycket pengar på kärnvapnen som på utbildning och hälsovård.
Genom att initiera detta upprop vill vi markera att vi tycker att situationen på kärnvapenområdet i dagsläget är oacceptabel och att vi kräver mer av Sveriges regering. Vi hoppas att du genom din underskrift vill hjälpa oss att bygga upp det tryck från allmänheten som får politikerna att agera! Med hopp om en kärnvapenfri framtid!
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens
lokalavdelning Lund/Malmö
Mer finns att läsa på ICANs hemsida: http://www.icanw.org. ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons) är en partipolitiskt obunden global organisation som samlar mer än 300 partnerorganisationer, däribland Svenska Freds, med det gemensamma målet att avskaffa kärnvapen.


torsdag, maj 1

FREDENS HAV -- ELLER NATOS ?

I min senaste krönika skrev jag bland annat

"Vid Östersjön finns faktiskt ett antal länder som tillhör världens starkaste militärallians. Av Natos 28 medlemmar är sex östersjöstater:  Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark är ju med i denna USA-ledda militära organisation. Två stater vid Östersjön, Finland och Sverige, är formellt alliansfria men de samövar flitigt med Nato i ett slags partnerskap. "

Det vore som Hans Blix med flera kloka bedömare påpekat väldigt bra om åtminstone två länder vid Östersjön fortsätter att vara militärt alliansfria.

En kille i Köping, Sven Ruin, har tagit initiativet till folklig kampanj mot samarbetet med Nato. Så här vädjar han:

Hoppas att du vill sprida nedanstående till alla du tror kan vara intresserade i Sverige och Finland, så att många skriver under.

I just signed this petition -- will you join me?

Governments of Finland and Sweden: Don't make cooperation agreements with Nato
To: Governments of Finland and Sweden
The petition is really important and could need your help. Click here to find out more and sign:
http://www.avaaz.org/en/petition/Governments_of_Finland_and_Sweden_Dont_make_cooperation_agreements_with_Nato/?miVLSgb


UPP TILL (icke-våldslig) KAMP !

I dag den 1 maj har Internationalen dånat och sjungits av miljontals människor i många länder. Originalet är franskt från 1870. Den svenska texten skrevs av Henrik Menander 1902.

En av hans ursprungliga strofer sjungs tyvärr inte längre. Den togs för länge sedan bort och har ibland kallats "den förbjudna strofen". Den är värd att erinra om:

Till krigets slaktande vi dragits
Vi mejats ned i täta led.
För furstars lögner har vi slagits.
Nu vill vi skapa evig fred.

Om de oss driver dessa kannibaler
mot våra bröder än en gång,
vi störtar våra generaler
och sjunger broderskapets sång.


Upp till kamp…….