lördag, februari 23

"EN GNUTTA PRAKTISKT HANDLANDE ÄR MER VÄRT ÄN ...."

I torsdags var fyra från TUFF i Tyresö skola och informerade, bland annat med bilder, om de många tuff-projekten i Indien. Skolan gjorde i fjol ett dagsverke, vars pengar delvis finansierade en buss som åker ut till skolorna i det tidigare så gudsförgätna Dharampur och förser skolorna där med planscher, kartor och böcker.

Jag undrar, vilken gång i ordningen vi under 37 år har varit i svenska skolor och gratis berättat om Indien och visat bilder på projekten där. Inte bara alla Tyresöskolor har informerats många gånger utan också en massa skolor i Stockholmsområdet samt dessutom skolor från Kiruna, Jokkmokk och Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder. Gissningsvis har vi uppåt tusen gånger ägnat oss åt detta upplysningsarbete.

Vi har alltså gjort detta frivilligt och oavlönat men belöningen har ändå varit stor. Under åren har cirka 35 skolor gjort dagsverken och andra insatser, som har finansierat en mängd utomordentliga projekt i Indien. Där har för pengarna från svenska systerskolor blivit många skolbyggnader, elevhem, skolmatsalar, skollaboratorier och bibliotek. Dessutom hundratals brunnar, 75 000 mangoträd, många dammar och massor av vallar för att hindra de häftiga monsunregnen att spola bort värdefull jord. Ja, TUFF har rentav delfinansierat en medicinfabrik, som har namnet Locost, eftersom den producerar billiga mediciner för de många fattigas behov.

Några av dessa projekt har fått namn efter finansiärerna. I Indien finns skolbiblioteket Tuff Library and Reading Hall, gästhuset Tuff Friendship House, Tyresö Kommune Teachers’ House, skolbyggnaderna Kumla och Nyboda Wing (namngivna efter Kumla och Nyboda skolor i Tyresö), gymnasiebyggnaden Stenhammar Higher Secondary School (efter Stenhammarskolan i Flen), elevhemmet Kvicken House (efter Kvickentorpsskolan i Farsta), plus många andra projekt med svenska namn –för att inte tala om alla brunnar som fått namn efter svenska donatorer.

Två lite annorlunda insamlingsmetoder är värda att nämna. När vänner fyller jämt samlar vi in pengar till något visst projekt för att hedra dem. När Göran Flodman fyllde jämt blev det i indiska Dharampur ett ”Flodman Water System”, en dieselpump vid en brunn och en 600 meter lång vattenledning till en av Tuff-skolorna. När Gunnar och Margaretha Petersen nyligen fyllde jämt blev det ett ”Petersen Reading Room” vid en annan skola. Och när Robert Stieger gick bort hedrade hans vänner honom med ”Robert Library”, ett skolbibliotek i Indien.

Ett annat sätt att få in pengar är genom Tuffs mangogram, som är den perfekta presenten när man vill gratulera någon eller minnas någon bortgången. De bidrar varje år till ytterligare flera tusen mangoträd i många fattiga indiska byar.

Positivt är också att alla i Tuff och Radio Tuff jobbar gratis, så varje insamlad krona går oavkortat till ändamålet. Inte heller belastas skattebetalarna, eftersom Tuff inte får ett öre av stat eller kommun. Och i Indien används våra pengar oerhört väl tack vare vårt samarbete med hängivna gandhianer. Det var Gandhi som påpekade: "EN GNUTTA PRAKTISKT HANDLANDE ÄR MER VÄRT ÄN TONVIS MED TEORIER."
--------------------------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff (nr 1173) 2008-02-24

TILL MINNE AV PACIFISTEN ROBERT STIEGER

Robert Stieger (1926-2004) bodde i flera decennier i Tyresö. Han var en duktig typograf på DN men också en begåvad konstnär. På hedersplatsen i mitt vardagsrum finns en liten tavla med vackra röda blommor mot en vit och grön bakgrund. Och på tavlan har Robert textat:

En liten gnutta fred,
a little piece of peace,
uno paco paz,
ein bisschen Frieden,
Shalom! Shalom!

Robert växte upp i en vänsterfamilj i München, tvingades som sjuttonåring ut i kriget, tillbringade efter kriget två år i amerikansk fångenskap, vilket inte var någon sinekur. Året före sin död utkom han med boken DREI GESTOHLENE JAHRE [Tre stulna år], där han skildrar sina krigs- och fångerfarenheter. Dessa gjorde honom till fredsaktivist och orädd sanningssägare. Han förenade radikalism med värme och klokhet.

Marianne Stalbohm-Stieger har just kommit ut med en diktbok om sin saknad efter sin Robert. Den har titeln JAG SJUNGER FÖR DIG HAIKU OM SORG OCH SAKNAD. I Radio Tuff (nr 1173) 24 februari-2 mars läser hon följande dikter ur sin bok:

Tag fast i smärtan
skriv av dig sorg och saknad
sätt ord på fasan

Ordet död tränger
in till min innersta punkt
pilen i hjärtat

Världen rasade
och spillrorna av mitt liv
ligger i en hög

x x x

Olidlig smärta
spjut som skär genom min kropp
vanmakten tar mig

Stäng inte locket
jag vill se dig en gång till
för sista gången

En sista smekning
långsamt över kallnad kind
ett smärtsamt farväl

x x x

Tofflorna står kvar
i hallen och väntar på
att du kommer strax

Den tomma sängen
när jag sträcker ut handen
är din kudde kall

Tom är din vilstol
tom pannån på staffliet
saknaden skriker

x x x

Koltrasten drillar
i blånande skymningsstund
ljuder högt för dig

Falnande våreld
ur askan fågeln Fenix
nyvaknad livslust

Långsamt vågar jag
beträda nya stigar
ett steg i taget

Dessa dikter av Marianne Stalbohm-Stieger var alltså tillägnade hennes 2004 bortgångne make Robert. En bild på honom plus det tal som Åke Sandin höll vid hans begravning finns på http://www.abcitron.net/tuffnet/tuff/lost_friends.htm

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1173) 08-02-24 till....

....till en lokaltidning igen. Förra veckan rosade vi ”Vi i Tyresö” och den här veckan Tyresö Nyheter som har en hel sida med två foton om Tyresöradion. Rubriken är GYMNASIET, TUFF OCH TENNIS PÅ 91,4 MHz

....till filosofie doktorn vid Centrum för multietnisk forskning i Uppsala, Kjell Magnusson, som (AB 19/2) bland annat skriver: ”Det upprepas ständigt att Nato ingrep militärt 1999 för att förhindra en humanitär katastrof, kanske folkmord. Ett falskt påstående. Nato började sitt krig eftersom Jugoslavien vägrade att skriva på Rambouilletavtalet. Den humanitära katastrofen var ett resultat av kriget, inte tvärtom. Konflikten i Kosovo visar däremot att en nationell rörelse som medvetet använder sig av våld för att uppnå sina mål snabbt kan nå framgång om man är allierad med supermakten USA. I det fallet är Kosovo unikt.”

....till filosofie doktorn vid Uppsala universitet Tomas Dulic, som (SvD 19/2) anser att ett erkännande av Kosovo undergräver FN:s auktoritet och frågar: ”Hur skall man förklara för kurder, osseter, basker och andra att de inte har rätt till egna nationalstater, när albanerna får ha två?”

....till insändarskribenten Ursula Falkringe i Mariefred, som (DN 19/2) skriver under rubriken FÖRBUD MÅSTE INFÖRAS MOT KLUSTERBOMBER. Hon skriver bland annat: ”Det är oacceptabelt att Sverige anser att det terrorvapen som klusterbomber utgör ska få användas i krig och att det svenska försvaret fortfarande har klustervapen”

....till Dagens Nyheters Maciej Zaremba, som skrivit tre långa artiklar under rubriken FÖRST KRÄNKT VINNER. Det som frapperar är skadestånden, som kan göra det riktigt lockande att känna sig kränkt.

....till ”missionären som blev indier”, engelsmannen Charlie Andrews, som blev en av Gandhis närmaste vänner och som bland annat sa: "Jag framhåller att brittisk imperialism är ett av de största hoten mot världsfreden. Det som skrämmer mig mest är dagens hårdnande attityd om den 'vita rasens' överlägsenhet. Vi måste befria oss själva från den, eller gå under.”

....till Tyresö skola, som i torsdags inbjöd fyra Tuff-aktivister att berätta för två klasser om projekten i Indien. Förra året bidrog skolan genom ett dagsverke med 28 436 kr som till en tredjedel finansierade en bokbuss som förser sju skolor i Dharampurs många små fattiga byar med undervisningsmateriel. Tuffs indiska partner Bhikhu Vyas skriver: ”Bussen som var ett experiment har blivit en succé som överträffade våra förväntningar”

....till Radio Tuffs medarbetare Marianne Stalbohm-Stieger, som just kommit ut med diktboken ”Jag sjunger för dig haiku om sorg och saknad”. Det är en fin och stämningsfull bok. Senare i veckans Radio Tuff hör vi Marianne läsa några av dikterna.

....till journalisten Johan Romin, som på tal om förra veckas krönika i Radio Tuff invänder: ”Sherman Adams var ingen desertör utan en amerikansk person bosatt i Sverige.”

....till två tuff-arrangemang i veckan. Våra Indienresenärer Bitte Isacsson, Margareta Svahn och Barbro Nordlöf berättar om sina intryck, främst av de många tuff-projekten i Indien. Det sker torsdag den 28 februari kl 19 i Tuff-lokalen, dit alla är hjärtligt välkomna. Nu på lördag den 1 mars är tuff-aktivister i Tyresö Centrum och då finns det möjligheter att köpa mangogram, bli medlem eller fynda genom att köpa indiska silversmycken,

lördag, februari 16

Bengt Svensson, San Francisco: CLINTON OCH McCAIN CHANSLÖSA

Hej alla lyssnare!

Det är precis elva månader och en vecka till USA:s näste president tillträder sitt ämbete, men redan nu kan jag berätta att han heter Barack Obama. Vad han tänker genomföra för politik vet jag däremot inte.

Utrikespolitiken kommer att fortsätta ungefär som nu, fast i ny förpackning, ny presentation och kanske nya attityder. Men att Obama skulle avbryta USA:s militära framryckningar i Östeuropa eller Centralasien eller överge de nya fina militärbaserna i Kosovo, Irak, Afghanistan, Tjeckien och fd Sovjetrepubliker? Nej, det kan ni glömma.

Till skillnad från dagens president behärskar han dessutom det engelska språket. EU:s ledare kommer att känna sig lättade. Nu blir det mycket lättare för dem att strunta i folkopinionen och dra med sina länder i fortsatta amerikanska krigsäventyr.Det där var kanske cyniskt i överkant. Men liksom med Abba, så är det stilen och framförandet som drar jublande folkmassor; inte låtarnas faktainnehåll. Obama utstrålar elegans och intelligens, precis motsatsen till George Bush:s arrogans och inskränkthet.

Fru Clinton, då? Tro mig, hon är redan historia, en dyr historia, men historialikförbannat. Den korporativa eliten skänker redan mer pengar till Obama än till någon annan kandidat.

Och McCain, då, krigshjälten, som hjältemodigt släppte så många ton bomber över vietnamesiska byar? Jag misstänker att till och med amerikanerna har börjat tröttna på krigshjältar, både äkta och fejkade. I vart fall kan jag inte se hur denne ilskne gamle krigsgubbe skulle kunna dra fler röster än Obama. Frånsett oförutsedda katastrofala mediala eller reella situationer,som kan inträffa före valet.
-----------------------------------------------
Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, 2008-02-17

NONSENS OM ”FASCISM” OCH ”RASISM”

I början av 1950-talet rasade Koreakriget, liksom i alla krig med svåra förbrytelser från båda sidor. I USA grep kommunistskräcken omkring sig. Den utnyttjades av senator Joseph McCarthy, som på lösa grunder anklagade många för oamerikansk verksamhet. Det talades om häxjakt och det räckte att ha haft minsta samröre med vänstern för att råka illa ut. Uttrycket ”guilt by association” (skuld genom samröre) myntades.

Sedan dess har de flesta talat med förakt om mccarthyismen. Ingen i dag skulle vilja kopplas ihop med den. Ändå förekommer den också bland dem som brukar fördöma den. Nyligen kallades Gandhi i en rubrik i tidningen Arbetaren för ”fascistvän”. Redaktören Rikard Warlenius har beklagat att han spetsade till rubriken för att väcka intresse för en artikel, som inte innehöll denna beskyllning, bara att Gandhi före andra världskriget besökte också Mussolini. Artikeln är skriven av Farooq Sulehria, en pakistanare som tycker illa om Gandhi -- och om Indien för att landet ingrep på Bangla Desh’ sida vid detta lands frigörelse från Pakistan.

Att skuldbelägga människor för att de besökte Mussolini, innan fascismens och nazismens brott hade begåtts i någon större omfattning och i varje fall var tämligen okända är den efterklokes ohistoriska knep. Faktum är ju att Gandhi ville befria Indien från den tidens verkliga supermakt, Storbritannien, som härskade över en fjärdedel av världens befolkning och en fjärdedel av dess landyta. Då kunde till och med axelmakterna till att börja med vara en möjlig samtalspartner.

En annan indisk ”frihetshjälte” var Subhash Chandra Bose, från början med i samma Kongressparti som Gandhi, vars ickevåldsmetoder han dock förkastade. Under andra världskriget stack Bose iväg till Tyskland. I dag kan detta vara svårt att förstå för de allra flesta, eftersom de inte känner till att 1943 dog flera indier i de brittiska kolonialherrarnas Bengalen --av svält, en långsam och mycket plågsam död!-- än alla dem som dog det året på europeiska slagfält och i vidriga läger. Bose var alltså inte nazist utan han hade samma fiende som tyskarna, England. Sedan organiserade han den indiska armé, som på japanernas sida slogs mot England i andra världskriget. Ändå lär Gandhi ha kallat honom för sin son.

En annan som på 30-talet besökte det fascistiska Italien var Avraham Stern, inte för att han var fascist utan sionist. Han lär ha inspirerats av Mussolinis metoder, som han sedan tillämpade i kampen mot britterna i deras mandatområde Palestina. Sternligan begick ett antal mord på britter både under och efter andra världskriget. Den mördade också FN-medlaren Folke Bernadotte i september 1948.

Alltför ofta och slarvigt används politiska glåpord som rasist, antisemit, stalinist, nazist och fascist. Jag vet, eftersom jag ofta avvikit från tryggheten kring mittfårans lockande köttgrytor. Dristar jag mig till att avslöja propagandalögner om nazismens Tyskland eller kommunismens Sovjet är det många som struntar i sanningen och börjar yra om ”nazism” och ”kommunism”. Kritiserar man Israels politik blir man ofta stämplad som ”antisemit” och när man tycker illa om extrema muslimers fanatism kallas man islamofob. När Täppas Fogelberg i Sveriges Radio med förakt pratar om ”nazistblonda”, ja, då är det okej, men skulle jag här på radion bland alla våra diskriminerande blondinhistorier berätta lika elakt om mörkhåriga hade jag väl fått skriva det här från Kumlabunkern.

I Expressen fanns den 26 januari i år en artikel av Johan Romin, som gjort flera sevärda historiska TV-program på Utbildningsradion. Det är en kille, som jag intervjuat ett par gånger, för han håller på med en bok om Vietnamkriget och den amerikanske Vietnamdesertören Terry Whitmore, som bodde hos tuff-medlemmar här i Tyresö. Men i Expressen går han till storms mot den svenska vänsterns ”rasism”, både under Vietnamkriget och i dag. Han påstår att svenska Vietnamdemonstranter hånade den afroamerikanske ambassadören Jerome Holland genom att kalla honom ”house nigger”.

I Radio Tuff för ett par veckor sedan kommenterades detta kritiskt av Stefan Lindgren, som var aktiv i FNL-rörelsen. Han påstår, att den ende som kallade ambassadören för husneger var den amerikanske Vietnamdesertören Sherman Adams, själv svart. Invektivet var inte rasistiskt, menade Stefan, utan en förebråelse för att ambassadören tjänade den supermakt som spred död och förintelse i Vietnam.
-----------------------------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Tyresö Ulands- och Fredsförenings Radio Tuff (nr 1172) 2008-02-17

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1172) 08-02-17 till....

....till kulturskribenten Lars Linder, som i DN (13/2) på tal om islamisters hot mot en dansk tecknare skriver: ”Om den sortens hot om våld och attentat i religionens namn finns som vanligt bara självklarheter att säga: Varken Allah, eller de kristnas Gud, eller Buddha, eller någon rättsinnad troende i denna världen, kan tycka annat än att det är fullständigt åt helvete. Det är sådant, om något, som verkligen kränker alla de människor som kallar sig religiösa (vilket de kanske också lite oftare och tydligare kunde ge offentligt uttryck åt)” Linder tycker också att Muhammedkarikatyrerna var ett ”korkat tilltag”

....till denav klustervapen svårt skadade 12-åriga irakiska flickan Ayat Suliman. När hon var åtta hittade hennes bror en konstig sak på marken. Den var från en amerikansk klusterbomb och när den exploderade dödade den hennes fyra syskon. I onsdags (13/2) överlämnade Ayat drygt 12 000 namnunderskrifter mot klustervapen till Sveriges regering. I uppropet framförs krav om att Sverige skrotar det svenska klustervapnet Bombkapsel 90 (BK 90) och ställer sig bakom ett internationellt totalförbud av klustervapen

....till Samma dag fanns en debattartikel i Aftonbladet, undertecknad av ordföranden för nio humanitära organisationer, bland andra Bengt Westerberg från Röda korset och Anna Ek från Svenska Freds. De skriver: ”Enligt en världsomfattande genomgång av klustervapnens användning gjord av Handicap International är nästan alla av de människor som skadas eller dödas av klustervapen civila och omkring 40 procent är barn.Klustervapen fungerar yttäckande, vilket innebär att de över ett stort område sprider stora mängder sprängladdningar, som omöjligen kan skilja mellan militärer och civila. Stora mängder blindgångare ligger dessutom ofta kvar på marken och skadar och dödar civilbefolkningen långt efter att ett krig tagit slut.” Och de uppmanar utrikesminister Carl Bildt ”att i den utrikespolitiska debatten idag stå upp för en stolt svensk tradition av engagemang för nedrustning och humanitär rätt. Sverige har en chans att bli en aktiv part i det viktiga arbetet för att förbjuda klustervapen och bör föregå med gott exempel. Detta skulle vara ett avgörande steg för att förhindra framtida mänskligt lidande.”

....till förre ärkebiskopen K G Hammar, som i Aftonbladet (9/2) skriver under rubriken FÖRBJUD SVENSK VAPENEXPORT Han påpekar, att den svenska vapenexporten har mångdubblats på några år, att vapen produceras som aldrig förr i vår värld och nya vapenteknologier prioriteras framför all annan mänsklig sysselsättning. Han skriver: ”Varje krona till utvecklingsbistånd motsvaras av tjugo kronor till vapenproduktion.... Det är tid att tänka om, ompröva, omrusta! ... Sår vi våld blir skörden våld. Vill vi skörda fred, är det nu vi måste välja en fredlig sådd. 2008 blir ett vägvalets år.”

....till till minnet av Martin Luther King, som sa: "I en värld av missiler och kärnvapen står valet i dag inte längre mellan våld eller icke-våld.Det står mellan icke-våld, eller icke-existens."

....till Succékanalen 91,4 – Tyresöradion, som från och med den 17 februari under tre veckor flera gånger per dygn sänder en halvtimme med Indienfararna Bitte Isacsson, Margareta Svahn och Barbro Nordlöf, som bland annat berättar om de många Tuff-projekten i Indien. Dessa tre framträder också torsdagen den 28 februari kl 19 i Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80, dit alla är hjärtligt välkomna!

....till lokaltidningen Vi i Tyresö, som i sitt senaste nummer hade nästan en helsida om Tyresöradion med rubriken KULTUR, INDIEN, KINA, EGYPTEN PÅ 91,4. Där påpekas bland annat de många positiva lyssnaromdömena på hemsidan www.tyresoradion.se/tabla.html Välkommen du också med dina synpunkter!

fredag, februari 8

TAGE DANIELSSON OM VAPENVÄGRAN OCH FRED

För några dagar sedan (5/2) skulle Tage Danielsson ha fyllt 80. Tyvärr dog han redan 1985. En gång på 1970-talet ringde han mig och frågade om Anders Nystedt, min vän och kollega i Nyboda skola (Tyresö), som var med i Tuffs styrelse och sedermera vice ordförande i Svenska Freds. Anders hade värnpliktsvägrat skriftligt, vilket inte godtogs, så han hämtades rentav av polis vid skolan och fördes med flyg och poliseskort till sitt regemente i Karlskrona för att begå det ”brott” han redan skriftligen hade erkänt. Sedan ställdes han inför Handens tingsrätt.

Tage Danielsson vädjade då till justitieminister Lennart Geijer med bland annat följande två strofer:

Lennart Geijer nu har du din chans till bevis
att du endast i nödfall vill vara polis,
nu när lagkloka män sagt att snart ska vi haffa
Anders Nystedt igen. Ja, för vård. Inte straffa.
..................
Skämt åsido, nu väntar vi spänt på din dom.
Se syrenerna står i sin vackraste blom!
Lennart, våren är här! Det är därför det skämtas.
Det blir allvar den dagen när Anders ska hämtas

Det hjälpte inte. I tingsrätten dömdes Anders till två månaders fängelse. Han var ”återfallsförbrytare”, för han hade redan suttit en månad för samma ”brott”. Cirka tusen svenska killar dömdes årligen under 1970-talet till fängelse för att de vägrat att utbilda sig till att mörda andra människor. Tyska Amnestygrupper hade svenska vapenvägrare som sina samvetsfångar.

Visst är det märkligt att de många fängelsedomarna mot svenska vapenvägrare inte i dag nämns av våra medier, där våra trendriktiga i mittfåran dagligen närmast tungomålstalar om mänskliga rättigheter och efterklokt förfasar sig över misstag i det förflutna.

Om förföljelsen av pacifister kunde Tage Danielsson bli riktigt ironisk:

Lås era dörrar! Friden är slut!
Vapenvägrarn har sluppit ut!
Upptrappa kampen mot ickevåldsverkare!
Skaffa poliserna muskelförstärkare!
Tänk om han kommer där kristen och galen,
och vägrar att anfalla folk på Centralen!

Tage Danielsson skrev också:

Innan du blir kapitalist,
kommunist, monetarist,
anarkist, marxist, fascist,
terrorist, imperialist,
socialist, syndikalist,
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla –ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.

Egentligen är det en uppmaning till alla goda människor –och de är många—att gå med i Tyresö Ulands- och FredsFörening, TUFF
---------------------------------------------------------------
Åke Sandin i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff (nr 1171) 2008-02-10

Marianne Stieger, Malmö: VILDSVIN, BROREKORD, TYSKA SOLDATER & BRANDOFFER

Kära lyssnare!
Jag förstår om en och annan lyssnare undrar om jag vågade. Jo, jag gjorde det - jag vinterbadade på Sibbarp. Första doppet i Öresunds tregradiga böljor var ett vågspel, andra doppet en upplevelse och det tredje en njutning. Att vinterbada påstår mina grannar är beroendeframkallande. Jag tror dem.

Vintern härnere har varit mild, den mildaste på många år. Detta har gett vildsvinen en god chans att övervintra och föröka sig. Stammen har vuxit till sig och blivit ett problem för bönderna, något jag inte förstår. Visserligen bökar de sönder åkrarna, men se dessa djur som ett tillskott till nationalhushållningen! Utöka jakten på vildsvin! Hellre äter jag en rejäl vildsvinsstek, det vill säga en stek av ett djur som fått leva fritt, än halvrutten köttfärs, producerad av massuppfödda djur i trånga bås.

Även i underjorden bökas det. Den 17 kilometer långa tunneln under Malmö växer med rasande fart. För några veckor sedan kunde man ta sig en titt på den blivande tågstationen i Hyllie, den framväxande stadsdelen söder om Malmö, där även Malmös nya evenemangsarena långsamt reser sig ur leran. Visserligen är inte tågstationen klar än, men det hinner den bli i god tid innan tunneln skall invigas 2011. Redan nu slår dock Öresundsbron alla rekord. Biltrafiken ökade med 17% jämfört med 2006 och antalet tågresenärer med 24%. Banden mellan Sverige och Danmark blir allt tätare.

Banden mellan Tyskland och NATO hotar dock att brista. Förra veckan reste president Bush krav på att Tyskland skall sända trupper till södra Afghanistan. Detta är ett mycket brännbart tema i Tyskland, och diskussionen ströps i sin linda. ”Inga stridande förband till Afghanistan,” löd försvarsministerns ord. Att sända trupper till Hindukush i norra Afghanistan, för att där utbilda poliser och hålla allmän ordning är en sak, men att skicka unga män till kampinsatser i södra delen av landet, där det dagligen pågår stridshandlingar är något helt annat. Engelsmännen som drar hem sina trupper i vår är mäkta upprörda över den tyska hållningen. En engelsk tidning publicerade en bild häromdagen på vilken man ser tyska soldater spela bordsfotboll. Texten under bilden lyder: ”Tyska soldater leker, medan våra pojkar dör.” Redan har 26 tyska soldater fått betala sitt lands insats med döden. Att med berått mod skicka flera i döden går inte hem i detta land, vars farfars- och morfarsgeneration dödades och lemlästades i många miljoner i det infernaliska andra världskriget.

Ett brännbart tema är också relationerna mellan tyskarna och de mer än två miljoner invandrade turkarna. När ett glammande karnevalståg i Ludwigshafen i Rhenlandet passerade ett hus i vilket många turkar hade samlats för att bevittna processionen, utbröt plötsligt en brand i huset, vars gamla trapphus av trä flammande upp som fnöske och hindrade människorna i huset att fly. Nio kvinnor och barn omkom och 20 personer fördes svårt skadade till sjukhuset. Karnevalen kom av sig när katastrofen blev känd. Rykten om ett rasistiskt dåd spreds med eldens hastighet.

Redan samma kväll trädde de tyska socialdemokraternas ledare, Kurt Beck, fram och dementerade dessa. Men rykten har en farlig tendens att spridas fortare än en brand. Stadens turkar samlades vid ruinen, och i den hätska stämningen slog ett turkiskt pojkgäng en brandman, som de ansåg inte hade kommit fort nog, sönder och samman. Två småflickor som hade räddats ur huset berättade att de hade sett två män anlägga en brand i trapphuset. Häxjakten började, ivrigt underblåst av pressen. En skylt med texten ”Igår var det judarna, idag är det turkarna” visades om och om igen på tv. Krav på turkiskt deltagande i undersökningen restes från invandrargruppens talesmän. Den turkiske premiärministern Erdogan anlände till staden i torsdags, besökte brandplatsen och kysste småflickor inför kamerorna. Efteråt var alla politiker eniga om att det inte kunde ligga rasistiska motiv bakom händelsen. Undersökningen är dock inte klar än. Men vad som än kommer fram, så är skadan redan skedd. Misstroendet mellan tyskar och invandrare har åter lett till en klyfta mellan ”vi” och ”dom”. Vad var det Strindberg sade? ”Det är synd om människorna.”

Jag önskar Er alla däruppe i Tyresö en skön vecka utan en massa hemska upplevelser.
Tag väl hand om Er hälsar från Limhamn

Marianne Stalbohm-Stieger i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff 2008-02-10

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1171) 08-02-10 till....

....till tre i dubbel bemärkelse tuffa kvinnor, Margareta Svahn, Bitte Isacsson och Barbro Nordlöf, som i onsdags kom hem från tre veckor i Indien, där de blev mäkta imponerade av de många Tuff-projekten. De hörs på Succékanalen 91,4 –Tyresöradion från den 17 februari

....till Jugoslavienkommitténs Christer Lundgren, som är kritisk till SvT:s program (3/2) om rättegången mot Milosevic. Han kallar programmet för ”skamlöst ensidigt”, anser att det var en ”skenrättegång” anordnad av angriparen Nato och anser att Natos krig mot Jugoslavien var ett experiment för de följande angreppskrigen mot Afghanistan och Irak.

....till USA:s förre FN-ambassadör John Bolton, som ifrågasätter USA:s och EU:s hållning i Kosovofrågan. Han varnar för att ett självständigt Kosovo kan destabilisera Balkan, där också Makedonien och Montenegro har albanska minoriteter. Och han efterlyser mera rysk inblandning i förhandlingarna. (Källa: Russiatoday)

....till Ira Malik, som i Aftonbladet (6/2) anser att TV4:s program ”Fredsstyrkan” om svenska soldater i Afghanistan är ”patriotisk låtsasjournalistik när den är som sämst”. Hon skriver bland annat: ”I Fredsstyrkan får vi se prov på den sortens patriotiska och hjälteglorifierande journalistik som vi brukar håna andra länder för. Till toner av rockikoner som Iggy Pop åker fina svenska pojkar, och ett par fina tjejer, på livsfarligt uppdrag i främmande land.”

....till CIA-chefen Michael Heyden, som nu medgivit att amerikanska underrättelsetjänsten använt så kallad skendränkning (waterboarding) vid förhör av misstänkta terrorister. det har i och för sig länge varit känt och uppges vara en ytterst plågsam behandling, som människorättsorganisationer betecknar som tortyr. (Källa: DN 7/2). Ironiskt nog tycks det så kallade kriget mot terrorismen innehålla mycket just av terror.

....till Sveriges Radios ofta hörvärda Studio Ett (8/2), där Mauricio Vigil berättade om hur han i Uruguay hade blivit utsatt för vattentortyr eller skendränkning. Han betecknade den som helt djävulsk för den knäckte den torterade utan att efterlämna några yttre spår. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg välkomnade det amerikanska erkännandet men var orolig för att det skulle underminera folkrättens förbud mot tortyr.

....till den kända norska journalisten Åsne Seierstad, som kommit med ny bok, Den har titeln ”De kränkede” och handlar om Tjetjenien. Med empati skildrar hon de många tjetjenernas lidanden men också de ryska soldatveteranernas prekära situation. (Källa Inga-Lina Lindqvist, AB 4/2)

....till de tappra tuff-aktivister som i tisdags (5/2) fixade ett utskick till de ca 400 Tuff-medlemmarna. Det innehöll Tuff-kalendarium och Tuff-bladet och inbetalningskort med Tuffs plusgiro på: 16 01 37 -6. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna och medlem blir man för 200 kr och 80 kr för annan på samma adress.

....till De allt flera smarta människor som använder Tuffs mangogram för att gratulera, tacka eller uttrycka deltagande vid dödsfall och därigenom bidrar till ytterligare många tusen mangoträd bland indiska Dharampurs små fattiga byar

fredag, februari 1

FRÅN TUFF-BLADET FEB-MARS 2008

Förutom ett kalendarium medföljer alltid Tuff-bladet vid de regelbundna utskicken till medlemmarna. Dessutom ingår tidningen PAX i medlemsavgiften, som är 200 kr för enskild och 80 kr för familjemedlem att sättas in på Tuffs pg 16 01 37 -6
------------------------------------------------------------------------------------------------- Stort Tuff-bistånd 2007
Tuff har ingen avlönad, så varje insamlat öre går oavkortat till ändamålet. Inte heller har vi några offentliga bidrag, så skattebetalarna belastas inte. Ändå betalade vi 2007 till:
Indiska partners (skolor, brunnar, mangoträd m m) 310 000 kr, till en by i Guatemala 31 300 kr, krigsdrabbade afghaner 11 250 kr och till fattiga gamla i Belgrad julklappar för 5 000 kr

”Petersen Reading Room”
I många år har Gunnar & Margaretha Petersen gjort jättefina insatser i Tuff. I december fyllde de 75 resp. 70. Som vanligt vid födelsedagar ordnade vi en insamling för att hedra dem. 35 av deras vänner satte in sammanlagt 8 400 kr på Tuffs insamlingskonto, pg 79 36 36 -2. För denna summa blev det ett ”Petersen Reading Room” i en av Tuff-skolorna bland Dharampurs många små fattiga byar i Indien.

Massor av mangoträd
Ett 50-tal kloka människor köpte under 2007 Tuffs mangogram för att gratulera eller visa sitt deltagande med någon sörjande. Det blev sammanlagt 13 220 kr och alltså flera tusen nya plantor i Indien, där Tuff nu har finansierat 75 000 träd, som ger skugga, glädje, hälsa och genom frukternas myckna A-vitamin motverkar den nattblindhet som tidigare drabbat fattiga i
indiska Dharampur. Mangogram kan beställas av Åke Sandin, tel 712 4463 eller på e-post: ake.sandin@tyresoradion.se el. tuffmail@spray.se
Tre sorters mangogram finns:1) Till minne av, 2) I stället för blommor, 3) För att gratulera

Brev från Lina Vuskovic
Lina Vuskovic är sedan länge Tuffs partner i Belgrad. Under inbördeskrigen på 90-talet var hon en av ”kvinnorna i svart” som modigt protesterade mot kriget. För 5000 kr från Tuff har hon nu givit julklappar till fattiga gamla, som under sina liv gång på gång drabbats av krig och elände. Lina skriver:
”Tack vare Tuffs stöd kunde våra äldre fröjdas även denna jul. Med små resurser kan man skapa stor glädje och med lite omtanke kan vi skapa mycken värme. Tack alla ni som valt att skänka lite livsljus i vinterns mörker!”
Lina besökte för några år sen Tyresö och bodde hos Tuffordföranden Sylvia Ljungdahl, som sedan själv besökte Lina i Belgrad och som vet mycket om Tuffs samarbete med Lina.

”Jättefina projekt i Indien”
Nyss hemkomna efter 3 veckor i Indien är Bitte Isacsson, Margareta Svahn, Barbro Nordlöf.De är liksom andra besökare av de många Tuff-projekten mycket entusiastiska över vad de fick se. Dessutom hade de förmånen att i några nätter bo i ”Tuff Friendship House”, ett av de många hus och brunnar som fått namn, som erinrar om varifrån pengarna har kommit. Den 28 februari berättar de tre om sina intryck. Det sker kl 19 i Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

Afghanskan Nasira tackar
Liksom flera andra afghaner har Nasira Omidy bott hos tuff-medlemmen Ulla Carina Sellergen i Trollbäcken. I Radio Tuff berättade hon nyligen hur väldigt mycket för krigsdrabbade i Afghanstan pengarna från Tuff hade räckt till. Hon tackade hjärtligt för vår blygsamma insats

Lena Sandins bidrag
I Radio Tuff och Succékanalen 91,4 har tuff-aktivisten Lena Sandin berättat om att hon nu slutat på ett jobb som hon i 15 år trivts med. Hon gjorde det av fredspolitiska skäl, eftersom firman nu förser vapenindustrin med produkter. Lenas arbetskamrater samlade som avskeds-gåva in 3 352 kr till henne. Pengarna har hon nu skänkt till Tuff, pg 79 36 36-2, för att i någon mån lindra den just nu ovanligt kalla vintern för krigsdrabbade afghaner. För 25 år sedan, när Lena var tennisproffs skänkte hon ofta pengar till olika tuff-projekt.

Inte alls ”Radio Trendig”
Radio Tuff fortsätter att göra skäl för sitt tuffa namn och har nu på frivilligbasis hörts i snart 23 år och 1170 veckor i följd. Programledarna Åke Sandin och Monica Schelin samt Hampus Eckerman (Kista), Marianne Stieger (Malmö), Bengt Svensson (San Francisco) och Leif Bratt (Wien) m.fl. ser till att denna radio aldrig blir ointressant trendig. Söndag kl 17 på 91,4 MHz


www.tyresoradion.se
Där kan man lyssna på Radio Tuff och där finns lyssnaromdömen i fliken ”Sagt om 91,4”, som gör att radiomakarna fortsätter. Hör av dig du också till Åke, ake.sandin@tyresoradion.se tel 08-712 4463
www.tuff.fred.se
Bengt Citron uppdaterar varje vecka hemsidan, där du finner massor av information om Tuff
-------------------------------------------------------------------------------------------------Åke Sandin i Tyresö Ulands- och FedsFörenings Radio Tuff (nr 1170) 2008-02-03

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1170) 08-02-03 till....

....till minnet av Mahatma Gandhi som bland annat sade: "EN GNUTTA PRAKTISKT HANDLANDE ÄR MER VÄRT ÄN TONVIS MED TEORIER." Litegrann har väl Tuff följt denna regel, till exempel genom sitt mångåriga och omfattande finansiella stöd till indiska gandhianers många utomordentliga skolprojekt m m

....till de svenska medier, som i onsdags (30/1) uppmärksammade 60-årsdagen av Gandhis död

....till chefen för Transnationella stiftelsen för Freds- och Framtidforskning (TFF) Jan Öberg, som kommenterar kampanjen i USA mot Arun Gandhi och tycker att det är dags att stödja honom. Arun Gandhi har stämplats som antisemit och trots ursäkter för sin kritik av Israel tvingats lämna sin post vid Gandhiinstituttet för ickevåld vid Rochester-universitetet i New York: Öberg skriver bland annat:
”Två länder i världen har utvecklat en medie- och propagandamakt som förvandlar varje form av kritik mot deras politik till en känsla av att vara diskrimerade offer som nationer - USA och Israel. Tankesmedjor, medier, bloggare etc påstår att vi är ’antiamerikaner’ eller ’antisemiter’ i samma stund vi kritiserar deras krig, vapen - inklusive kärnvapen - och deras ockupationer”

....till författaren Sven Lindqvist som just kommit ut med en ny bok, ”Avsikt att förinta”. Den tar upp delvis samma ämnen som hans utomordentligt viktiga och läsvärda ”Utrota varenda jävel” (1992) och ”Nu dog du –om bombernas århundrade” (1999). Åsa Linderborg (AB 25/1) börjar sin recension så här: ”Den som vill regera sin samtid måste behärska historieskrivningen. Det är därför borgerligheten förtiger, förringar eller försvarar de västerländska staternas brott mot mänskligheten (frånsett Nazityskland, som räknas som en anomali). Den som påpekar att Storbritannien, Frankrike, USA – de självutnämnda så kallade ’ledande demokratierna’ – mördat, plundrat och plågat folk på världens alla kontinenter såväl förr som nu, avfärdas som lögnare eller extremist.”
I DN (25/1) har Peter Fröberg Idlings recension av Lindqvists bok rubriken ”Glömda folkmord”. Han nämner terrorbombningarna av japanska och tyska civila under andra världskriget och menar att Lindqvist ofta rannsakar västvärldens dubbla moraliska bokföring och skriver bland annat: ”Få kan som han [Lindqvist] visa sambanden mellan det vi förlåter oss själva och det vi fördömer i andra”

....till Laura Kaminker (CommonDreams.org) som (25/1) påminner om att Kanada –liksom Sverige- under Vietnamkriget tog emot amerikanska krigsvägrare och att den kanadensiska fredsrörelsen lyckades motverka kraven på att de skulle skickas tillbaka till USA. Hon citerar den dåvarande kanadensiska primärministern Pierre Trudeau, som till sist slog fast: “Kanada borde vara en tillflykt undan militarism”. Nu finns i Kanada amerikaner, som vägrar att deltaga i den amerikanska ockupationen av Irak och Afghanistan, så på nytt har krav höjts att de skall skickas tillbaka

....till Lennart och Åsne Liedén, som i tisdags (29/1) vid ett Tuff-möte berättade om sitt besök i Vietnam. Nästa träff i diskussionscaféet FILOSOFIKA äger rum tisdag den 4 mars. Då är ämnet: ”VAD MENAS MED ATT VARA LIBERAL?” Inledare och samtalsledare: GÖRAN FLODMAN

Leif Bratt från Wien: VALVINSTER, BALER, OLIKA ”BOMBER”

Leif Bratt från Wien: VALVINSTER, BALER, OLIKA ”BOMBER”

Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff ( www.tyresoradion.se ) har på frivilligbasis sänts varenda vecka sedan 1985. Tuff jobbar lokalt för något globalt och därför är det en förmån att ha medarbetare lite varstans i Sverige och världen. Förra veckan hördes rapporter från Indien, San Francisco och Malmö, den här veckan från Härjedalen och Österrike. Det sistnämnda kommer här:

Här har det nyligen varit kommunalval i staden Graz. Det kanske är en politisk fingervisning för framtiden. Ett parti fick landsomfattande uppmärksamhet när man gick ut och anklagade profeten Muhammed för att vara pedofil samt att budskapen från Gud nådde honom vid schizofrena anfall. Vidare att invandringsvågen från muslimska länder kunde jämföras med en Tsunami.

På detta ökade man röstetalet från nästan 10% till närmare 13. således en tillströmning på ungefär 30%. Men detta skall jämföras med den verkliga vinnaren, som utan några spektakulära utspel ökade med 75%. Från 8,3% till 14,6. Det var bara verkligheten som kom ikapp väljarkåren. Är det 15 grader varmt i mitten av januari så begriper man att något är fel. Därför denna ökning för Die Grünen (de gröna). Så framtidsfrågorna kanske är integration eller bristen på den och miljön. Om vi nu inte går in i en ekonomisk depression och alla bara vill rädda sitt eget skinn.
Men även om media är fulla med braskande rubriker om börsens utveckling så får de, här i Österrike, traditionsenliga balerna lika stort utrymme. Den mest prestigefyllda är Operabalen. Den matchas fram av en otroligt publicitetsskicklig person. Han syns i TV nästan dagligen. Han åker med ett antal lättklädda unga damer till exotiska resmål. Själv är han nyskild och 60+, vilket i och för sig är en förnämlig ålder. Men om det är han eller "sexbomberna" (TUFF-koppling) som drar kan man väl spekulera i.

Publicitet får han i alla fall. Förra året lyckades han få hit Paris Hilton som dragplåster till Operabalen, genom en frikostig check på 1 miljon euro. Smakar det så kostar det. I år är dragplåstret en bedagad världsberömd strippa (ger publicitet) som jag inte kan namnet på. Berömdheten lär baseras på att hon utförde sitt avklädningsnummer i ett gigantiskt Martiniglas fyllt med champagne. Så bekymren för framtiden kanske inte är så stora trots allt.

Eller också så är det en dekadent elit som försöker dupera oss vanliga. Balsäsongen är i alla fall igång och celebriteternas behov av exponering tillfredsställs med råge. Skall man räknas, måste man vara med på bild. Själv får jag nöja mig med min spegelbild.
Men apropå bomber så kan jag nu räta ut det frågetecken som kvarstod efter förra rapporten från Wien. För er som glömt, så var det oklart varför österrikiska Mums-Mums heter Schwedenbombe. Jag tillskrev producenten och fick följande förklaring. I sin ungdom var han i Paris och lärde sig till sockerbagare. Där blev han även nära vän med en svensk. Svensken besökte honom senare i Wien. Där diskuterade de produktutveckling av godsaker. Idén om en Mums-Mums för Österrike dök då upp.

Som ett slags tack till, eller åminnelse av vännen, så kom produkten att kallas Schwedenbombe. Ett icke dementerat rykte säger att den svenska vännen var av kvinnligt kön.mvh“skjutjärnsvolontären”
Leif Bratt i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff (nr 1170) 2008-02-03