torsdag, oktober 27

Ganna och andra gummor

Varning: Tiggeri

Den utvisningshotade gamla ukrainskan Gannas öde har ju väckt stor uppmärksamhet i alla stora medier och en upprörd folkstorm. Men det finns några stackars gummor, som bara vi i Tuff bryr oss om. Det är gamla, fattiga, krigsdrabbade flyktingkvinnor i Belgrad, som vi under några år har hjälpt med mediciner och andra basförnödenheter.

Nu har vi skickat 5000 kr men mera behövs. Därför har Radio Tuff startat en liten höstinsamling. I dag har jag själv satt in 200 kr på Tuffs insamlingskonto, plusgiro 79 36 36-2 och märkt talongen med "Belgrad". Du är välkommen själv med ett litet bidrag.

Lägg märke till att varenda krona från Tuff oavkortat går till ändamålet, eftersom alla i Tuff och Radio Tuff arbetar oavlönat.

Med hoppfulla hälsningar
Åke, tel 712 4463

onsdag, oktober 26

”Tyresöradion minskar vår medieskugga”

Publicerad i Tyresö Nyheter nr 6-2011. Se http://www.tyresonyheter.nu/14tn6.pdf )

Avund lär vara en dödssynd. Men jag är nog en riktigt dålig människa för jag är till och med avundsjuk på de trevliga ålänningarna. Under en reportageresa för några år sedan upptäckte jag att Åland hade två dagliga tidningar och en radio med dussintals anställda och avlönade.

Det var då jag började jämföra. Tyresö har minst 15 000 flera invånare än Åland: Och vad har vi för medier i den mörka medieskugga vi lever i från vår stora förort Stockholm? Jo, en tidning som kommer en gång i veckan och framförallt innehåller annonser. Dessutom några tappra partitidningar, som tyvärr kommer alltför sällan. Och så har vi en närradio, som på frivilligbasis har sänt 4-5 nya program i veckan sedan 1995.

Det är den verkliga folkradion, som låtit alla möjliga sorts människor höras på 91,4 MHz och de senaste åren också på webben www.tyresoradion.se. Spännande och lärorika är alla intervjuer med folk från olika svenska landskap och som funnit en hemort i Tyresö. Människor som nu bor i Tyresö men som är födda i 70-80 olika länder har hörts. På sistone har tack vare Christina Melzén (fp) och Ann Sandin-Lindgren (s) hörvärda sammanfattningar av kommunfullmäktiges möten gjorts på radion. Det är tveksamt, om någon annan kommun har något lika bra i fråga om närdemokrati.

Tyresöradion har verkligen också givit röst åt det frivilla föreningsarbetet. Många hundra gånger har aktivister från 80-90 olika föreningar framträtt i olika radioprogram. Men många föreningar kämpar nu i motvind och förlorar medlemmar. Ett av undantagen är Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF), vars kassör Monica Schelin förklarar:

-- Tuff har faktiskt fått över 40 nya medlemmar bara i år. De flesta har anslutit sig tack vare Radio Tuff och Tyresöradion.

Många hundra intervjuer har gjorts med politiker av olika färg, med kommunala tjänstemän, präster, diakoner och andra religiöst aktiva. Det konstiga är att jag alltid själv fått kontakta kommuntjänstemän och kyrkligt aktiva. Det är obegripligt att de inte själva inser värdet av att höras på radion.

Visst, radioarbetet är oavlönat, kanske en provokation i marknadsekonomins gyllene tidsålder. Men jag får rikligt med belöning i form av lyssnaromdömen varje vecka. Uppåt ett tusen sådana finns i fliken ”Sagt om 91,4” på www.tyresoradion.se. Och vi har lyssnare också utanför Tyresö. I väntrummet på Thoraxkliniken satt jag i september tillsammans med fem andra gubbar inför en hjärtoperation. En av dem skrattade till när han hörde mig prata och sa att han morgonen innan hörde mig på radion. Han var från Saltsjöbaden men lyssnade på Tyresöradion. En vecka senare i en sjukhusmatsal med 7-8 matgäster kom en kvinna fram till mig och påstod att hon kände mig. Hon lyssnade på Tyresöradion i Sköndal. Och härom dagen ringde Susanne från Tunisien och berättade att hon skrattat gott åt en halvtimme med historier, som hon hört via webben.

Som jag antytt är min hälsa nu inte den bästa, men jag väntar otåligt på att vara i form igen. Tills dess sänder jag repriser från de 3300 program jag gjort sedan 1995. Och om jag inte kan återkomma på riktigt så är min varma önskan:

TYRESÖRADION MÅSTE LEVA!

söndag, oktober 23

Tuff-bladet senhösten 2011

Strandskolans Öppet hus
Den 19 oktober hade Strandskolan i Tyresö sitt traditionella ”Öppet hus” för projekten bland de ”fattigaste av de fattiga” i Indien. Resultatet är ännu känt men förra året fick skolan in 37 000 kr. Tuff-aktivisterna Monica, Lena, Sofia, Lisa och Ingrid deltog med bordbord.

En kvarts miljon till Indien!
Strandskolans bidrag tillsamman med tidigare bidrag av Tuff-medlemmar, Alléskolan i Floda, Tyresö skola och Kumla skola i Tyresö innebär att Tuff senare under hösten kan skicka cirka 250000 kr till skolprojekten i Indien. Observera att allt arbete i Tuff sker oavlönat, så att varje inarbetad krona oavkortat går till ändamålet!

Hur pengarna använts
Vår indiske partner Bhikhu Vyas lämnar regel-bundna rapporter om projekten. Hans senaste text handlar om projekten som det senaste halvåret finansierats av Tuff. Det finns att läsa på ”Senaste från Bhikhu. Latest reports” Se www.tuff.fred.se

Sylvia i Belgrad
Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl berättar i Radio Tuff (nr 1300!!) på www.tyresoradion.se om sitt Belgradbesök nyligen. Där träffade hon Tuffs partner Lina Vuskovic och en av de gamla fattiga flyktingkvinnorna som Tuff i flera år har stött med medicin och basförnöden-heter.Tuff har beslutat att även i år sända 5000 kr men Sylvia menar att lite mera behövs. Så nu vädjas till solidariska medlemmar att skänka en slant på Tuffs insamlingskonto pg 793636-2
Märk talongen med ”Belgrad”.

Bitte på Västbanken
Bitte Isacsson tillhör sen flera år Tuffs styrelse. 2002 arbetade hon som frivillig på Västbanken. Nu besöker hon på nytt detta konfliktområde. Hon berättar om läget vid ett offentligt möte i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80 tisdag den 22 november kl 19. Alla hjärtligt välkomna!

Radio Tuff jubilerar
23 oktober i år sändes Radio Tuff nr 1300 på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se Det är ett svårslaget rekord.Många texter från Radio Tuff finns på www.tuff.fred.se och ännu flera i Åke Sandins blogg www.tuffsandin.blogspot.com

Tuff i Tyresö Nyheter
I senaste numret av tidningen Tyresö Nyheter finns en hel sida om Tyresöradion, inklusive Radio Tuff. Föreningars sjunkande medlemstal nämns men på tal om Tuff sägs: ”Tuff har faktiskt fått över 40 nya medlemmar bara i år. De flesta har anslutit sig tack vare Radio Tuff och Tyresöradion.”

Målet nära:400 medlemmar
Tuff är nu snubblande nära att nå årets mål: 400 medlemmar, nytt medlemsrekord. Ett sätt att hjälpa till är att ansluta en familjemedlem för bara 80 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6

Den perfekta presenten
Många är kloka och solidariska nog att beställa Tuffs mangogram för att gratulera eller beklaga någons sorg. För 5 kronor blir det ett nytt träd, dignande av mangos, i fattiga indiska byar.
Mangogram kan beställas av Monica Schelin, tel 08 – 712 2581.

Thage G ryter till den 9 nov
Den 11 augusti skrev förre försvarsministern Thage G Peterson tillsammans med förre FN-ambassadören Anders Ferm en lång artikel på DN-Debatt. Den hade rubriken ”Vårt närmande till Nato sker utan insyn och debatt” De kritiserar vårt allt tätare samarbete med den stora militärpakten. Thage G är sen länge också en kritiker av den svenska militära insatsen i Afghanistan. Onsdagen den 9 nov kl 19 inleder han ett offentligt möte med rubriken ”Sverige i krig och i fred”. Det blir säkert en spännande och viktig diskussion: Plats: Navet i Föreningsgården Kvarnhjulet (f d Nyboda). Alla hjärtligt välkomna!

CITATET:
”Alla dessa proklamationer ’von oben’ tjänar till intet, om de inte följs upp av arbete i de små grupper, på vilka den svenska demokratin är uppbyggd”
(Professor Gunnar Adler-Karlsson)

--------------------------------------------------------------

PS: Tuff är en av dessa grupper ”på vilken den svenska demokratin är uppbyggd”, menar detta blads redaktör Åke Sandin, tel 712 4463 och e-post: ake.sandin@tyresoradion.se

lördag, oktober 22

Lyssna på 91,4 eller www.tyresoradion.se

Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1300:e sändninghörs på 91,4 MHz från söndag 23 oktober kl 17 och sedan 4 ggr per dygn till den 6 november, när ett nytt Radio Tuff sänds kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och andra program samt se många hundra omdömen om radion i fliken ”Sagt om 91,4”.

Trevligt om också du ville kontakta mig om radion, antingen på telefon 08-
712 4463 eller på e-post ake.sandin@tyresoradion.se

PÅNNONS:
Veckans rosor delas ut till en radiosändning, en lokaltidning, en solidarisk skola, en antivåldsaktivist, en fredsordförande, många medlemmar, en perfekt present och ett lockande Tuff-möte.

Intervju med Sylvia Ljungdahl, berömvärt nog ordförande både i TUFF och i Tyresö Kvinno- och Tjejjour. Bland annat berättar hon om sitt besök i Belgrad nyligen.

Inlägg av Radio Tuffs man i Kalifornien, Bengt Svensson, om kommande preidentval och Libyens öde.

Hampus Eckerman rapporterar om nazizombies, hemmagjorda bomber, Natos vapenexport till odemokratiska länder och amerikanska förluster i Afghanistan.

Monica Schelin och Åke Sandin diskuterar begreppet "förbannad pacifist" och lanserar en höstinsamling för gamla, fattiga och krigsdrabbade.

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1300) 23 okt 2011 till....

.... till Radio Tuff som nu hörts varenda vecka i drygt 26 år och nu jubilerar med sin 1300:e sändning, sannolikt ett rekord för frivillig radio. Programledare ända sedan 1985 har varit Åke Sandin, som inte sticker under stol med att Radio Tuff är hans hjärteprogram. Andra som bidragit till programmets innehåll är Monica Schelin, Hampus Eckerman, Marianne Stieger och många, många andra.

....till senaste numret av Tyresö Nyheter, som har en hel sida om radion under rubriken ”Tyresöradion minskar vår medieskugga”. Där berättas om radions många insatser för det frivilliga föreningsarbetet, som i många fall lider av sjunkande medlemstal. Men Tuff går mot trenden, sägs det, genom att ”Tuff har faktiskt fått över 40 nya medlemmar bara i år. De flesta har anslutit sig tack vare Radio Tuff och Tyresöradion.”
Se http://www.tyresonyheter.nu/14tn6.pdf

...till Strandskolan i Tyresö som den 19 oktober hade sitt traditionella ”Öppet hus” för Tuffs många projekt i Indien. Flera tuff-aktivister deltog vid bokbord. Något slutresultat har ännu inte kommit men vid förra årets ”Öppet hus” fick skolan in 37 000 kr som oavkortat kunde skickas till våra indiska partners.

....till Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl, som för egna pengar nyligen besökte Tuffs partner i Belgrad Lina Vuskovic. Därvid träffade Sylvia också en av de gamla fattiga flyktingkvinnor, som Tuff sedan länge stött ekonomiskt med medicin och andra basförnödenheter. Tuff har tills vidare beslutat att också i år skicka 5000 kr till de fattiga gamla i Belgrad, men Sylvia som hörs om en stund i detta Radio Tuff tycker att de behöver mera. Alltså vädjar vi nu till solidariska medlemmar och radiolyssnare om ett litet bidrag på Tuffs insamlingskonto plusgiro 793636-2. Märk talongen med Belgrad!

....till Svenska Freds ordförande Anna Ek som i mitten av oktober framträdde i TV och radio och protesterade mot att saudiarabiska vapenköpare då fanns i Sverige. Det är helt i linje med Svenska Freds kampanj mot vapenexport till diktaturer.

....till Tuffs många medlemmar, som föreningen är helt beroende av, eftersom Tuff inte har några offentliga bidrag. Tack vare medlemmarna kan alltså Tuff betala hyran för Tuff-lokalen och bestrida andra utgifter.

....till de smarta och solidariska som för att gratulera använder Tuffs mangogram, så att ännu flera mangoträd planteras i indiska Dharampurs fattiga byar. Senaste bidraget kom från unge Alessandro i Saltsjö-Boo, som skriver: ”Har inget ändamål med inköpet. Tyckte att det vore fint för barn och folket där med fler träd. Så det är en gåva från mig som inte fordrar något slags kort!”

....till det lockande tuff-mötet Sverige i krig och i fred med förre försvarsministern Thage G Peterson som inledare. Han skrev tillsammans med Anders Ferm en DN-artikel den 11 augusti under den betecknande rubriken ”Vårt närmande till Nato sker utan insyn och debatt”. Han är också en kritiker av den svenska militära närvaron i Afghanistan. Detta möte äger rum onsdagen den 9 november kl 19 i Navet, fritidsgården Kvarnhjulet (fd Nyboda). Alla hjärtligt välkomna!

onsdag, oktober 19

Många tycker, men vad gör de?

Det var ett tag sedan jag använde min blogg. För tre veckor sen var jag utslagen på sjukhus efter en komplicerad hjärtoperation. Och fortfarande har jag inte återvunnit ens en bråkdel av min normala arbetskapacitet. Sover en stund, jobbar en litet tag och gör bara det jag absolut måste. Alltså lyckades jag med mycken möda göra ett nytt Radio Tuff (nr 1299) den 9 oktober och nu i söndags den 16 oktober sända fyra nya program på www.tyresoradion.se.

Nu gäller det att fixa ett nytt Radio Tuff och fyra nya halvtimmesprogram till kommande söndag. Dessutom ska Tuff göra ett nytt utskick till sina uppåt 400 medlemmar och då ska ett nytt Tuff-blad ingå, så jag får verkligen skärpa mig mellan alla medicinintagen och sovstunderna.

Tidigare har jag här på bloggen skrivit om alla självutnämnda förståsigpåare, som utan att själva göra någonting, kommer med kritik av Tuffs biståndsverksamhet. I många år har Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) finansierat hundratals jättebra projekt bland de fattigaste av de fattiga i Indien. Mindre bistånd har vi givit till krigsdrabbade fattiga afghaner och till barnbibliotek i oroliga Bagdad och till utbildning av ”barfota barnmorskor” bland mayaindianerna i Guatemala.

Då är det alltid någon, som utan att nämna dessa insatser, förebrående frågar, varför vi inte hjälper de svältande på Afrikas horn, de fängslade burmeserna, de tillfångatagna två svenska journalisterna i Etiopien eller engagerar oss för de många andra människor som lider grymt på olika håll i denna orättvisa värld.

Svaret är enkelt: Tuff är en lokalförening som gör så gott den kan och bara kan hoppas att andra föreningar eller grupper ingriper på ställen där Tuff inte hinner agera eller har resurser att hjälpa. Men om du tycker annorlunda får du i demokratisk ordning bli medlem och framföra dina åsikter på Tuffs öppna styrelsemöten

Juholt har en vecka dominerat medierna. Han har gång på gång gjort ödmjuka pudlar. Nu skriver någon att jag som känd (eller ökänd?) revisionist, som tidigt vågade avslöja alla myter om ryska ubåtar och (gud hjälpe!) också en del av segrarnas propagandamyter efter andra världskriget, kritiskt borde granska mediedrevet mot Juholt. Men det har Dan Josefsson redan delvis gjort i Aftonbladet den 14 oktober (se http://www.aftonbladet.se/kultur/article13780279.ab ).

De senaste dagarna har jag på e-post från flera håll fått uppmaningar att agera för den utvisningshotade 91-åriga ukrainskan Ganna Chyzhevska. Visst är det ett upprörande fall, som tack och lov i skrivande stund nu omprövas. Men hennes öde har på TV och i radio och i alla tidningar i flera dagar fått största uppmärksamhet, så vad skulle jag kunna bidra med annat att vara en i hennes redan stora hejaklack.

Tänkte på Ganna, när jag i söndags för Radio Tuff intervjuade Sylvia Ljungdahl, ordförande i både Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) och Tyresö Kvinno- och Tjejjour. Hon hade just kommit hem efter en självfinansierad resa till Belgrad. Där hade hon träffat några av de gamla krigsdrabbade serbiska flyktingkvinnor som Tuff i tio år har hjälpt med mediciner och andra basförnödenheter. De har inte fått en promille av den uppmärksamhet och medömkan som Ganna nu får, men Tuff har faktiskt brytt sig om deras grymma öde.
-------------------------------------
Åke Sandin 2011-10-18

torsdag, oktober 6

Tänkvärda citat om krig och fred

Tänkvärda citat om krig och fred

Voltaire, fransk filosof och författare (1694-1778):
”Kriget är ett djävulskt företag, vars besynnerligaste egendomlighet ligger däri att vilken banditchef som helst högtidligt ber till Gud, innan han går ut för att döda sin nästa”

Victor Svanberg, litteraturhistoriker och professor (1896-1985):
”Första världskriget kom som en chock för utvecklingstron. Gud blev tyskarnas gud och fransmännens gud, och på båda hållen var gud lika omänsklig som sina åkallare”

Henrik Tikkanen, finländsk författare och krigsveteran (1924-84):
"Krig löser inga problem och alltså fortsätter de"

Bosse Gustafson, författare, debattör och konstnär (1924-84):
"Var det legitimt att döda nazister så var det också legitimt att döda nazisters jämlikar och till sådana kunde man utnämna kommunister, kapitalister, judar, araber och vilka grupper som helst"

Soldatreplik i en av den brittiske författaren John Ardens pjäser:
"Att göra slut på krig med krigens egna medel, det är ett förbannat dåligt sätt. Man kan inte bli av med syffe genom att springa hos flera horor."

Den tyske fysikern och nobelpristagaren Albert Einstein (1879-1955):
"I detta samanhang kan jag inte underlåta att tala om hjordväsendets värsta utväxt, militären, som jag hatar. Den som kan marschera i ordnat led i takt efter musik har mitt förakt. Sin stora hjärna har han fått av misstag, han skulle gott kunna reda sig med ryggmärgen. Denna civilisationens skamfläck borde man snarast möjligt utplåna. Heroism på kommando, meningslösa våldshandlingar, äcklig fosterlandskärlek, jag hatar dem intensivt"

Författaren och miljödebattören Björn Gillberg:
"Regeln är att människan gärna gräver sin egen grav, bara timpengen är tillräckligt hög"

Dominikanska republikens av militären 1963 störtade president Juan Bosch om "Pentagonismen":
"En liten grupp av bankmän, affärsmän, generaler och politiker för krig för att erhålla stora och snabba vinster, som leder till kapitalökning och därmed till nya investeringar, som i sin tur ytterligare ökar deras vinster"

Den berömde nationalekonomen John Kenneth Galbraith:
"Att vi skulle behöva kapprustningen för samhällsekonomins och sysselsättningens skull-- herregud, ett mera barockt argument för fortsatt rustning finns bara inte".

Tuff-aktivisten och författaren Roland Schütt (1913-2005) i en av sina många limerickar:
"En kanonfabrikant i Karlskoga
med boforsvapen knoga och knoga.
Han sa varje da:
'Exporten går bra,
med licenser är inte så noga' "

Författaren och fredsaktivisten Per Anders Fogelström (1917-98):
"Kostnaderna för Förenta Nationernas verksamhet under ett helt år, de resurser en hel värld ställer till FN:s förfogande, uppgår till vad två dagars krig i Vietnam kostar USA."

Poeten, humoristen författaren m m Tage Danielsson (1928-85):
"Innan du blir kapitalist,
kommunist, monetarist,
anarkist, fascist,
terrorrist, imperialist,
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå,
att så snart som du kan gå,
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred,
som går före allting annat.
Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den."

Ja, följ Tage Danielssons råd genom att bli Tuff-medlem. Årsavgift 200 kr, familjemedlem 80 kr att sättas in på Tuffs pg 16 01 37- 6

(Ovanstående citat finns bland de 363 som Åke Sandin och Tomas Magnusson publicerade i boken "Från Platon till PAF" till Per Anders Fogelströms 70-årsdag)

onsdag, oktober 5

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1299) 9/10 -11 till ….

….till de över nya medlemmarna i Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) under 2011. Det innebär ett nytt medlemsrekord, kanske rentav att medlemsantalet under året blir över 400, förutsatt att några tidigare medlemmar betalar medlemsavgiften. Den är 200 kr för enskild och 80 kr för familjemedlem och i avgiften ingår till exempel Svenska Freds' tidning Pax. För en förening som Tuff vilken inte har några offentliga bidrag, är medlemmarna i den gamla stolta folkrörelsetraditionen av yttersta betydelse. Vi kan också avslöja som ett tips till andra föreningar att Tuffs ökande medlemsantal till största delen beror på Radio Tuff och Tyresöradion


...till Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas, som nu i vanlig ordning skrivit en rapport om de projekt som det senaste halvåret finansierats av Tuff. Han skriver också om sitt besök i våras här i Tyresö. Texten finns att läsa på www.tuff.fred.se genom att man där klickar på ”Senaste från Bhikhu. Latest reports”.


...till Strandskolan i Tyresö som eftermiddagen den 19 oktober har sitt sedvanliga ”Öppet hus” för att samla in pengar till Tuffs skolprojekt i fattiga indiska byar. Tidigare i år har ju Tyresö skola, Alléskolan i Floda och Kumla skola i Tyresö genom dagsverken gjort fina insatser för dessa projekt. Observera att varje krona skickas oavkortat till Indien, eftersom ingen i Tuff eller Radio Tuff är avlönad. De som den 19 oktober inte själva kan närvara vid Strandskolans ”Öppet hus” men ändå vill stödja skolan kan sätta in belopp på Tuffs insamlingskonto pg 79 36 36 – 2 och märka talongen med ”Strandskolan”.


...till kommande Tuff-arrangemang: Redan måndag den 10 oktober kl 19 är det i Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80 ett möte med rubriken ”Afghanistan i dag och tidigare” med Nasira Omidy och Lennart Nilsson som inledare. På FN-dagen den 24 oktober finns tuff-aktivister vid bokbord i Tyresö Centrum kl 16-18. Och den 9 november kl 19 är det i ”Navet”, Föreningsgården Kvarnhjulet, ett möte om vår relation till Nato med förre försvarsministern Thage G Peterson som inledare.


...till Tyresö närradioförenings styrelse, vars ledamöter gjort ett bra jobb med Tyresöradion, nu när programledaren Åke Sandin av hälsoskäl är lite förhindrad. Stephan Lindstein snackar kunnigt till Dixielandlåtar, Peter Dicke och Terje Engh är ju sedan länge erfarna radiopratare. Christina Melzéns och Ann Sandin-Lindgrens skickliga sammanfattningar av kommunfullmäktige är redan väletablerade. Det är närdemokrati när den är som bäst, när de gör fullmäktiges möten hörvärda och intressanta .Undrar om någon annan kommun har något tillnärmelsevis lika bra. Jättetrevligt också att från och med i oktober höra Anders Linder, Björn Spångberg och Ann prata om närradion och bjuda in alla till en ny offentlig radioträff den 19 oktober. Då är alla välkomna till Kulturcaféet.


....till det hundratal snälla människor som på telefon,e-post eller i brev tillönskat Radio Tuffs programledare ett snabbt tillfrisknande. Namnen finns i fliken "Sagt om 91,4" på www.tyresoradion.se där man också kan lyssna på webben