söndag, april 15

Kinas hotfullhet ("gula faran") eller….

OM ROLLERNA VORE OMBYTTA

Har varit i Nordafrika i två veckor (våren 2001) och de enda nyheter jag då haft tillgång till har varit BBC, CNN och Deutsche Welle. Förutom att Milosevic fortsatte att demoniseras handlade det mesta om det amerikanska spionplanet, som nödlandat i Kina. Mycken uppmärksamhet ägnades den några dagar kvarhållna amerikanska besättningen. Bland annat förekom intervjuer med tårögda anhöriga.

Låt oss leka med tanken att rollerna vore ombytta, dvs att Kina är världens ledande supermakt, ekonomiskt, teknologiskt och medialt överlägset andra länder och i ledningen för världens klart starkaste militärallians.

Variant 1 (Kosovo)

Kina pressar Israel till förhandlingar om Västbanken. Arafat ställs åt sidan till förmån för mera militanta förhandlare, typ Hamas. Man kräver att få stationera kinesiska trupper i Israel med full rörelsefrihet inom landet och undantagna från israelisk lag och rättskipning. Israel vägrar -- liksom alla självständiga länder skulle göra i det läget.

Israels "bristande förhandlingsvilja" tas som förevändning för ett anfall, som av kinesisk propaganda betecknas som en "humanitär intervention". Under 77 dygn bombas Israel av Kina och dess arton allierade länder. Det leder till en massflykt av palestinier, en tragedi som världsmedia under kinesisk ledning ger Israel skulden för och som dagligen på ett skakande sätt skildras i all värdens TV.

Bombningarna förstör stora delar av den israeliska infrastrukturen och dödar tusentals civila, däribland också en del palestinska flyktingar. Även skolor och sjukhus träffas av Kinas humanitära bomber liksom i yttrandefrihetens namn den största TV-stationen. USA:s ambassad i Israel får en fullträff, varvid tre amerikaner dödas. USA protesterar men måste i övrigt finna sig i att titta på.

Medan hans land förstörs av Kina-alliansens bomber blir Israels folkvalde premiärminister anklagad för krigsförbrytelser och skall åtalas i en domstol som Kina pressat fram genom FN. Han demoniseras i världsmedia genom att kallas "diktator", "Mellanösterns slaktare", "folkmördare" etc.

Till sist går Israel med på att utrymma Västbanken, som besätts av trupper från Kina och dess allierade. De palestinska flyktingarna strömmar tillbaka. Men nu börjar en etnisk rensning som tyvärr verkar bli oåterkallelig. Hundratusentals judar drivs i väg från sina boplatser. Det sker utan att världssamfundet och medierna nämnvärt reagerar. Judarna terroriseras, många av dem dödas och palestinska trupper går in i det som är kvar av Israel, där de i gränstrakterna utövar terror.

Israel utsätts för sanktioner, även från neutrala länder såsom Sverige. Det utarmar landet och arbetslösheten stiger katastrofalt. Kina kräver i "demokratins" namn att det israeliska folket väljer en Kina-vänligare regering, annars kommer de förödande sanktionerna att fortsätta. Israels oppositionspartier får kraftig ekonomiskt stöd och får också flera röster än den sittande regeringen. Men de får inte absolut majoritet, vilket krävs för regimskifte. Det ordnas dock genom en av Kina påhejad revolt, då bland annat riksdagsbyggnaden, Knesset, sätts i brand.

Efter ekonomiska påtryckningar går det ruinerade Israel med på att arrestera den förre presidenten.

Variant 2 (Den ryska ubåten Kursks förlisning)

Sommaren 2000 har Storbritannien en flottövning norr om Skottland i trakten av Shetlandsöarna. Den bevakas av kinesiska ubåtar. Plötsligt kommer meddelandet att en av britternas mest moderna ubåtar saknas. Det visar sig att den har förlist, varvid över hundra brittiska flottister har omkommit. En av de kinesiska ubåtarna observeras senare att ha gått in i en Kina-allierad hamn för reparationer. Höga brittiska politiker och militärer uttrycker sin övertygelse om att deras ubåt blivit rammad av en kinesisk. Någon fullständig klarhet har dock inte nåtts, eftersom bärgningen av den sjunkna ubåten har uppskjutits ett år.

Variant 3 (USA-ubåt rammar en japansk fisketrålare)

Kinas flotta har baser över hela världen och patrullerar världshaven. Vintern 2001 rammar en kinesisk ubåt en kanadensisk fisketrålare, varvid uppåt tio kanadensiska ungdomar dödas.

Variant 4 (Ett av USA:s spionplan krockar)

Kinas spionplan, försedda med den mest sofistikerade tekniska utrustningen, inhämtar dagligen uppgifter om andra länder genom flygspaning inpå gränserna. Inte minst bevakas USA, av Kina betraktat som en framtida konkurrent om världshegemonin. USA svarar med att låta sina egna jaktplan skugga de kinesiska spionplanen.

Våren 2001 råkar ett amerikanskt plan kollidera med ett kinesiskt spionplan alldeles utanför amerikanskt territorialvatten. Det amerikanska planet störtar och piloten omkommer. Det kinesiska planet nödlandar på en amerikansk flygbas på Hawaji. Besättningen kvarhålls i över en vecka, vilket väcker världsvid upprördhet genom de av Kina dominerande medierna.

(Åke Sandin i Radio Tuff den 15 april 2001)