tisdag, mars 31

Iran aggressivt?

TERRORN MOT SHIAMUSLIMER
Bitte Hammargren har nog rätt som kallade sin nya bok för ”GULFEN. En framtida krutdurk”. Det var inte många dagar sedan över 140 jemeniter dödades av terrorister i det Jemen som sedan länge är tillhåll för både Al Quaida och numera för det ännu mera mordiska IS.

Offren dödades vid sina moskéer dit de kommit för fredagsbönen. De var shiamuslimer, alltså av samma religionsvariant som iranier och de så kallade ”rebellerna” i Jemen, de som kallas houtsier. Dessa svarade med att tåga mot den viktiga hamnstaden Aden, där den avsatte presidenten befann sig,

CIVILA DÖDAS AV SAUDISKA BOMBER
För några dagar sedan anfölls då Jemen av saudiskt bombflyg, som dödade många civila. Denna aggression har många andra arabstater ställt sig bakom. Bara Syrien, Irak och Iran har protesterat liksom Hezbollah i Libanon och Hamas i Gaza.

USA och dess europeiska drabant Storbritannien ställer inte oväntat upp diplomatiskt på det rika Saudiarabiens sida och uttrycker stöd för Saudiarabiens flygräder. Dessa länder har dock en lång otäck tradition att bomba ihjäl människor. Inga andra har dödat så många oskyldiga miljoner civila genom flygbombardemang.

Däremot går EU:s talesperson motvinds och menar klokt att militär aktion inte är lösningen på Jemens problem och varnar för de allvarliga regionala konsekvenserna.
IRANS HISTORIA AV AGGRESSION?
Angreppskrig var enligt Nürnbergdomstolen 1946 det den värsta krigsförbrytelsen. Nu motiveras aggressionen mot Jemen med ”hotet från Iran”. Det är i alla fall inte Iran som nu bombar civila i Jemen. Låt oss då kolla hur aggressivt Iran har varit:
Under andra världskriget invaderades Iran av Sovjet och England.  De tvingade shahen att avgå och tvang honom i landsflykt.
1951 blev Mohammed Mossadeq premiärminister efter någorlunda demokratiska val. Han lovade att genomföra ett moderniseringsprogram som skulle utrota fattigdomen med hjälp av inkomsterna från oljan, men britterna svarade med en handelsbojkott som gjorde Mossadeqs program ogenomförbart. Han greps och fängslades fram till sin död 1967. Den iranska oljan var räddad åt västmakternas kapitalister.
IRANS LÅNGA KRIG MOT SADDAMS IRAK
Under 80-talet var Iran under åtta år i ett förödande krig. Det var dock efter ett anfall från Saddam Husseins Irak, som då stöddes av västmakterna, bland annat med giftgas. Det var samme Saddam, vars land 2003 anfölls av USA och England och deras gamle vän blev avrättad, varefter Irak har haft ett mordiskt helvete alltsedan dess.

På Radio Tyresö hörs nu iranskfödda Haningebon Mashid Sharif. Hon berättar bland annat att än i dag skadas eller dödas folk av de landminor som placerades ut i det där kriget på 80-talet.

IRAN HAR STORA BRISTER
Visst, vi hört många larm om att Iran skaffar kärnvapen. I den västliga propagandan har det dock i ett par decennier påståtts att landet ”snart” har dessa vapen. Hur många år betyder i det här fallet adverbet ”snart”.

Därför är Iran utsatt för västliga sanktioner, vilka som vanligt inte drabbar regimen utan desto mera befolkningen. (Minns västs sanktioner mot Irak på 90-talet, som i brist på mediciner lär ha lett till en halv miljon irakiska barns död.)

Nu ängslas Mellanösterns enda kärnvapenstat, Israel, över att USA och Iran skall komma överens om ett avtal som definitivt tar slut på de ständiga ryktena om att Iran ”snart” har kärnvapen, så användbart i propagandan.

I Iran dödsdömer man folk, kanske mera än till och med mera än  i Saudiarabien,  men kvinnor lär i alla fall få köra bil. Inte heller dödar man folk  lika ”humant” som den amerikanska delstaten Utah, som nu bestämt att börja med att avrätta genom snabbt dödande skott.

FOTBOLL OCH ÅSKÅDARE
Just nu hinner jag inte korrekturläsa denna text, för jag tänker titta på fotboll. Det är match mellan Sverige och Asiens bästa lag, faktiskt Iran. Det som stör en sportfåne och gammal fotbollsspelare som jag är att kvinnor inte i Iran är tillåtna som åskådare vid fotbollsmatcher. Vilken veritabel brist på en viktig mänsklig rättighet!

PS:
Matchen var välspelat. Sverige vann med 3-1. Iranska kvinnor demonstrerade mot att kvinnor i Iran av någon konstig anledning är förbjudna att se sina duktiga fotbollskillar spela.

PS 2:

I Lausanne pågår nu intensiva diskussioner, hur man ska kunna häva de förödande sanktionerna mot Iran i utbyte mot att Iran skall ge garantier att aldrig tillverka sådana förintelsevapen. Det ironiska är att flera av dessa förhandlare , typ överförmyndare, kommer från stater med kärnvapen: USA, Frankrike, England, Kina och Ryssland, samma länder som har permanent säte i FN:s säkerhetsråd. 


måndag, mars 30

Tuffs bistånd imponerande?

I 45 år har Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) gjort skäl för sitt namn genom att finansiera många utmärkta projekt i Indien och andra fattiga länder. Här kommer ett sammandrag av 2014 års insatser:        

Tuffs biståndsverksamhet 2014
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet.

INBETALAT PÅ TUFFS INSAMLINGSKONTO (793636-2)  ÅR   2014
För Indien                                                                                                          200 240 kr
(därav för mangogram                                                13 049) 
(därav till minnet av Bengt Citron                              (17400)
                                                                                        
För skola i Kongo (Elikia na Biso)                                                                         1 459
För barnbibliotek I Bagdad                                                                                     1 000
Ej öronmärkta bidrag                                                                                               7 700
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totalt inbetalat 2014:                                                                                        210 399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     UTBETALAT 2014:
Indien (därav 240 000  för år 2013)                                       450 000 kr
Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK)                       12 000
San Buenaventura, Bolivia                                                     10 000
Lina Vuskovic, Belgrad                                                             5 000
Elikia na Biso (Kongo)                                                              5 000
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                             2 357
Totala utbetalningar från insamlingskontot             484 757 kr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIDRAGSGIVARE TILL INDIEN-PROJEKTEN
Alléskolan i Lerum (dagsverke)                                                   35 580 kr
Kumla skola i Tyresö (dagsverke)                                                48 060
Tyresö skola (dagsverke)                                                              33 551
Strandskolan, Tyresö (Öppet hus)                                                 52 600
Köpare av mangogram                                                                  13 049
Till minne av Bengt Citron                                                            17 400
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bidrag för Indien totalt 2014:                                                      200 240 kr
----------------------------------------------------------------------------------------------    

OMFATTANDE INDIENPROJEKT
För över 25 år sedan började Tuffs indiska partners att utveckla det bergiga och tidigare försummade Dharampurs hundratals små byar, bebodda av tribals (stambefolkningen), mestadels analfabeter. För Tuff-pengar anlades där sex internatskolor, där i dag över 1000 elever undervisas. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.

Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar, dessutom många små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar per år. Vidare anlades och anläggs små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för fattiga par har bekostats.  

De senaste åren har välbemedlade indier blivit så imponerade av dessa Tuff-projekt, att de bidragit med summor, som bland annat använts till inrättandet av två gymnasier och ett elevhem för gymnasieflickor. Flera fattiga ungdomar har hjälpts att få universitetsutbildning. (Mera i detalj om allt detta finns på www.tuff.nu , där Tuffs partner Bhikhu Vyas' regelbundna rapporter finns att läsa.).

TUFF I INDIEN 2014
Under 2014 byggdes ett Tuff Guest House i byn  Bilpudi, våra partners högkvarter i Dharampur. För pengarna, som Tuff-kamrater och andra vänner till den bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron lämnade för att hedra hans minne, uppfördes en byggnad för kvinnliga elever och fick namnet Bengt Girls Hostel

2014 års pengar från Tuff har bland annat använts till underhåll, lärarlöner och andra driftskostnader för två av de sex skolor i Dharampur, vilka i slutet av 90-talet anlades för Tuff-pengar, men de har också räckt till delfinansiering av andra skolor och projekt.

I Dharampur led många förut av nattblindhet till följd av A-vitaminbrist. Det motverkas nu av alla de mangoträd som planterats. De förbättrar inte bara människornas hälsa utan ger också extrainkomster. Fram till och med 2014 hade 125 000 mangoträd planterats i Dharampurs hundratals små fattiga byar. Bidragande till detta har inte minst varit Tuffs försäljning av mangogram, ”den perfekta presenten”. Finns i tre varianter: 1) För att gratulera. 2) I stället för blommor. 3) Till minne av.

Två lärare från Alléskolan i Lerum besökte i november de många Tuff-projekten i Indien. Alléskolan tillhör de skolor (se ovan), som i många år genom dagsverken jobbat in pengar för Tuffs projekt.. Deras resa bekostades till största delen av att Alléskolan i somras fick Tuffs pris för ”berömvärt freds- och solidaritetsarbete”. De lämnade sedan från Indien en  entusiastisk telefonrapport i Radio Tuff om Tuff-projekten.

STÖD TILL SKOLPROJEKT I BOLIVIA
Under 2014 skickade Tuff 10 000 kr till San Buenaventura i Bolivia. Pengarna används till en skolbyggnad för ursprungsbefolkningen (indianerna). Projektet har förmedlats genom medlemmarna i Tuffs styrelse, Fernando och Sofia Quiroga

FATTIGA GAMLA I BELGRAD
Också under 2014 stödde Tuff Lina Vuskovics hjälpverksamhet bland fattiga gamla i Belgrad, de flesta av dem flyktingkvinnor. De fick därmed råd att köpa mediciner och kunde skaffa varma kläder och förbättra sina bostäder mot vinterkylan. Eftersom det inte längre finns så många av de gamla kvinnorna kvar i livet inskränkte sig bidraget under 2014 till 5000 kr. 

DET NYA SKOLPROJEKTET I KONGO
Två Tuff-medlemmar, Marcus och Miza Landström, har gjort berömvärda insatser för rörelsehindrade kongolesiska barn genom att frakta rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel till kongolesiska barnhem. Sedan 2012 planerar de att försöka finansiera en skola bland 13 fattiga kongolesiska byar för barn till illitterata föräldrar. Skolan planeras att ha 300 elever, som hittills inte haft tillgång till undervisning. Den skall ha sex klassrum med undervisning i två skift per dag. Beräknad kostnad: 150 000 kr, alltså 25 000 kr per klassrum.

Under 2012 lämnade Tuff 25 000 kr som grundplåt till ett första klassrum. Genom solidariska människors generösa insatser kunde Tuff under 2013 skicka ytterligare 75 000 kr. Därmed var fyra av de sex planerade klassrummen finansierade. Bland annat har flera av de KTH-studenter, som ofta hjälper till med projektet, intervjuats i Radio Tuff (www.tyresoradion.se).

Under 2014 har tre av de sex klassrummen byggts klart och de tre andra är snart klara. Under året bidrog Tuff med 5 000 kr.

KONTINUERLIG INFORMATION OM TUFF-PROJEKTEN
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, är mycket kommunikativ och lämnar regelbundet rapporter på e-post. De förs in på Tuffs hemsida www.tuff.nu. Biståndet till olika länder har mycket regelbundet skildrats i Radio Tuff på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se  Lokalpressen har också haft artiklar om det. På flera offentliga Tuff-möten har information lämnats och frågor besvarats. .

Det finns alltså anledning att bli Tuff-medlem genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 betala 200 kr

söndag, mars 29

Citaten på dasset

Jag är så gammal att jag växte upp med utedass i min norrländska hembygd vid Höga kusten. Det var skitkallt (sic!) på vintern men också folkbildande. Dassväggarna bryddes nämligen med tidningsklipp och andra tänkvärda citat så man kunde både frysa och krysta men också glädja sig åt bra texter.

Den traditionen har jag tagit med mig till Tyresö där jag bott sedan 1964. På toalettväggen har hängt en massa texter att begrunda vid besöken där. Så drabbades lägenheten i höstas av stambyte med nya badrum och toaletter. Under sex veckor var lägenheten inte beboelig. Jag kallade den för ”Gaza”, men det var förstås en grov överdrift med tanke på Gazabornas lidanden i somras.

TEXTERNA PÅ MIN TOALETTVÄGG
Alltså har jag varit tvungen att riva ner alla texter från toalettväggen. Innan de hamnar i sopnedkastet vill jag gärna nämna några av dem. En var en affisch med citat hämtade från boken från ”Platon till PAF”, en hyllning till författaren och fredsaktivisten Per Anders Fogelström (1917-1998). Först citerades den finländske författaren och krigsveteranen Henrik Tikkanen:

”Krig löser inga problem
och alltså fortsätter de

Sedan var det en anonym som skrivit, faktiskt på en vägg:

”Gud måste gilla oss militärer. Vi är ju dom enda som fått dispens från något av hans bud”

Nästa är av Tage Danielsson (1928-1985):

”Lås era dörrar! Friden är slut!
Vapenvägraren har sluppit ut!
Tänk om han kommer där,
kristen och galen,
och vägrar att anfalla
folk på Centralen”

Så här citerades Martin Luther King på min toalettvägg:

”Den yttersta tragedin är inte
de onda människornas brutalitet
utan de goda
människornas tystnad”

Och nederst på affischen ett indianskt ordspråk:

”Det finns ingen väg.
Men om många börjar gå
blir det en väg”

Det sista är ett bra argument för att bli aktiv för fred och solidaritet, till exempel att bli medlem i Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF). Det blir man genom att på Tuffs plusgiro 160137-6 sätta in 200 kr.

MIN BEUNDRAN FÖR BERTOLT BRECHT
En annan som jag gärna citerar är den tysk-judiske författaren Bertolt Brecht, som till exempel skrev:

På väggen stod det med krita
De vill ha krig. 
Den som skrivit det 

har redan stupat.

PS
Några korkade lokala –men kanske trendriktiga -- moderater förtalade mig häromåret grovt genom att svamla om att mina ca 5000 radioprogram vimlade av ”antisemitisk propaganda”. De kunde inte ge ett enda exempel på det. Massor av lyssnare hörde av sig och intygade att de inte märkt tillstymmelsen av min påstådda ”rasism”.

Bedrövligt nog trodde de till synes historielösa byråkraterna i Svenska Freds, som jag frivilligt tjänat i över 50 år, på propagandalögnerna. Ironiskt nog är den enda gång jag reserverat mig mot ett uttalande av Svenska Freds årskongress, var när jag gick emot ett beslut att kalla Israel för ”rasistiskt”. Tyckte man skulle vara lite försiktig med inneorden. 

Jag skulle kunna ge många exempel på judar jag skrivit och talat positivt skrivit om. Inte bara Brecht.onsdag, mars 25

Mycket läsvärda böcker !

UKRAINA vs RYSSLAND
Karneval förlag har i sin småboksserie nyligen givit ut två annorlunda böcker om Ukrainakrisen. Båda ger en annan bild än den vi i västliga medier blivit matade med.

1. Den ena är skriven av John M. Mearsheimer. Han är amerikansk professor i statskunskap och hans bok har titeln VEMS FEL ÄR UKRAINAKRISEN? Det är en essä han tidigare publicerat i den aktade tidskriften Foreign Affairs.

Mearsheimer tycker inte att krisen enbart kan skyllas på Ryssland. Han menar att USA och dess europeiska allierade bär en stor del av skulden. Boken innehåller också två korta motinlägg, som Mearsheimer sedan bemöter.

2. Den andra lilla boken är skriven av den amerikanske veteranjournalisten. Robert Parry. Han var aktiv redan på 80-talet, när han var med om att avslöja den så kallade Iran-Contras-affären, då högt uppsatta tjänstemän hade smugglat vapen till Iran för att sedan använda pengarna till att finansiera contras -gerillans krig mot det socialistiska Nicaragua.

Hans bok heter ”BAKOM KULISSRNA I KIEV”. Redan i undertiteln ”Om hur amerikansk nykonservatism och ukrainsk nynazism drev fram en kupp och ett krig i Ukraina” får man en slags kort sammanfattning.

Parry är minst sagt föga imponerad av västliga mediers opartiskhet i fråga om Ryssland och Ukraina utan kallar det för ”den mest ensidiga bevakningen i mannaminne av en större internationell kris”. 

( Båda böckerna finns att köpa för endast 50 kr/st av TUFF, (Tyresö ulands- och Fredsförening) genom att kontakta Åke Sandin, tel 08 – 712 4463 eller på e-post ake.sandin@tyresoradion.se
 - - -- -  - - - - -- - - - - - -  - - - -- - -  - -- - - -  - - -   - - - - - - - - --  - - - - -
DET FÖRSTA LIBYEN-KRIGET 1911
Det var ju 2011 som Nato –med svenskt flygstöd --  angrep Libyen. Våra medier har inte brytt sig om att bevaka landet värst mycket sedan dess. Den aggression som motiverades med att ”skydda civila” skulle redan då döda massor av civila.

Under de snart fyra åren därefter har Libyens befolkning drabbats av laglöshet, beväpnade miliser som bekämpar varandra och ett tillhåll för IS och andra terrorgrupper. Krigets eländiga resultat har i stort sett tystats ner av västliga medier för att inte deras länders krig ska framstå som det katastrofala fiasko det var.

Många känner nog inte till att precis hundra år tidigare var det krig igen. Det var det första Libyenkriget 1911. Då anfölls det då turkdominerade landet av italienarna, som ville hänga med i den koloniala uppdelningen av Afrika, så gott (läs: så ”ont”) de kunde

Krigshistoriskt var det var första gången bombflyg sattes in mot människor.

Året efter utkom på svenska en bok som är en klassiker. Den skrevs av Gustaf Janson (1866-1913) och hade titeln LÖGNERNA. BERÄTTELSER OM KRIGET. Den har nu återutgivits med ett förord av Anders Björnsson och har som motiv första Libyenkriget. Den är på 329 sidor.
(Den finns att köpa från Tuff för 150 kr, se ovan)

”GULFEN. En framtida krutdurk”
Den 19 mars framträdde journalisten Bitte Hammargren på Tyresö bibliotek vid ett offentligt TUFF-möte. Hon imponerade stort genom sin kunnighet och verbala förmåga. Pedagogiskt benade hon upp de tilltrasslade politiska och religiösa förhållandena i det nu så aktuella Saudiarabien och dess grannländer. Hon hörs sedan dess i Radio Tuff på www.tyresoradion.se

Nyligen utkom Bitte Hammargrens bok ”GULFEN. En framtida krutdurk”. Den är på hela 460 informativa sidor och kan köpas i bokhandeln.