tisdag, mars 3

Natos attack på Libyen och dess följder

John Pilger är en internationell filmskapare och journalist som i många år har vågat kritisera västlig självgodhet och utrikespolitik, inte minst de många anfallskrig som USA och Nato utfört. Bland annat har han medverkat i brittiska tidningar såsom den radikala New Statesman.
I sin senaste (27/2) text påminner han om vad domarna i Nürnberg 1946 i rättegången mot ledande nazister ansåg vara den värsta krigsförbrytelsen av alla. Det var anfallskrig, eftersom det i sin tur orsakade alla de följande internationella förbrytelserna.
Som exempel tar han bland annat anfallet på Libyen 2011, då Nato påstod att de bombade för ”att skydda civila”. Men Pilger uppger att det genomfördes 9 700 bombattacker mot Libyen, av vilka flera än en tredjedel riktades mot civila mål. Uranförsedda projektiler användes, de libyska städerna Sirte och Misurata förstördes av bombmattor. Röda korset upptäckte massgravar. FN:s barnfond Unicef uppgav att de flesta dödade barn var under tio år.
Libyens president Moammar Gaddafi var ingen Prince Charming, och Natos propaganda demoniserade honom ännu mer. Dessutom planerade han att göra de afrikanska staterna mer ekonomiskt självständiga från den amerikanska dollarn. Det var enligt Pilger det verkliga motivet för anfallet på Libyen och lynchningen av Gaddafi, som Nato hjälpte till med.
I västlig krigspropaganda kallades anfallet på Libyen för en ”humanitär intervention”. Det rättfärdigades av att Gaddafi påstods förbereda ett ”folkmord” på sitt eget folk, vilket de upproriska islamisterna hävdade. En jättelik massaker sades hota liknande den i Rwanda. Alltså kunde dåvarande amerikanska utrikesministern Hillary Clinton belåtet sammanfatta. ”Vi kom, vi såg, han dog”!
I dag är Libyen ett laglöst land där olika milisgrupper med våld kämpar om makten och oljeinkomsterna. Massor av libyer har flytt utomlands. Hänsynslösa båtägare fraktar med hutlösa priser flyktingar över till Italien, vilket ofta leder till skeppsbrott och många hundra drunknade flyktingar.
2012 mördades den amerikanske ambassadören Christopher Stevens av de islamister som Nato året innan hjälpte. De lär ha ropat "Islam, Islam, vår profets rättigheter kommer inte att dö. Vi är alla Osama", hänsyftande på Al Quadas grundare Osama bin Laden. Det är alltså inget konstigt att IS i Libyen nyligen avrättade 21 helt oskyldiga egyptiska gästarbetare. Deras ”brott”: De var kristna.
Ingen västlig ambassadpersonal har vågat stanna kvar i det kaotiska Libyen. De senaste som tog herm sina diplomater var italienarna. De har gamla rötter i landet
PS: EN NY BOK OM DET ”FÖRSTA LIBYENKRIGET”
Historiskt kunniga kallar kriget 2011 för det andra Libyenkriget. Det första ägde rum 100 år dessförinnan. Det var när Italien 1911 ville följa de stora kolonialmakterna England och Frankrike i spåren och anföll de tre delar som i dag omfattar Libyen.
Italienarna trodde att det skulle bli en lätt match eftersom området då ännu hörde till det då alltmer krakelerande Turkiet. De motiverade aggressionen tjusigt med att de hade en civilisatorisk mission. Ja, så starkt trodde de på sin egen propaganda, att de väntade sig att libyerna skulle hälsa dem som befriare från det turkiska oket.
Det blev inte alls så utan det blev en ganska blodig uppgörelse. Krigshistoriskt brukar det nämnas som första gånger bombflyg – jämför 2011 – användes.
I dagarna har en bok om detta krig utkommit. Den har titeln ”LÖGNERNA. Berättelser om kriget.”  Det är en nyutgåva för den skrevs redan 1912 av Gustaf Janson. Den har nu ett förord av Anders Björnsson

Den finns att beställa av Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) genom att ringa mig Åke Sandin, tel 08 – 712 4463. Extrapris: 150 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar