fredag, mars 13

Inte ens religiösa följer budet att inte döda


”KONVERTITER SKALL DÖDAS”!
På Radio Tyresö och i Radio Tuff  (www.tyresoradion.se ) har jag haft förmånen att intervjua över 6000 personer, folk av alla möjliga sorter , de flesta boende i sydöstra delen av Stockholmsområdet. Bland annat har jag låtit många aktivister från olika samfund och religioner höras. De allra flesta av dem har jag lyssnat på med intresse och känt sympati för.

När jag för några år sedan intervjuade den muslimska imamen här i trakten blev jag dock lite förbryllad. Han var en till synes from man, somalier av indiskt ursprung. Intervjun gick bra, tills jag frågade honom om det verkligen var sant att enligt hans tro skulle man avrätta människor som lämnade islam och övergick till någon annan religion. Hoppades att det var ett  islamofobiskt påhitt, att sharialagen innehöll detta intoleranta och grymma bud. Till min besvikelse svarade han:

”Jo, men i krig dödar man också sina landsförrädare”.

SHARIA SLÅR VAKT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
Kollade sharialagens bestämmelser och fann att avrättning av överlöpare från islam till annan religion faktiskt innebär dödsstraff. Sharialagen åberopas nu som deras grund för mänskliga rättigheter av 22 arabländer, som vill ge den svenska utrikesministern Margot Wallström en näsbränna.

Hon hade betonat värdet av de mänskliga rättigheterna och sin avsky för piskningen av en saudisk bloggare, det hon vågat kalla för ”medeltida”. Det betraktades som ovänligt, trots att profeten Muhammed verkade under Medeltiden och sharialagarna tillkom då.

Det räckte i alla fall för att Saudiarabien skulle kalla hem sin Stockholmsambassadör. Det är ett land som är så rikt på olja och vän med USA, att andra arabländer inte vill stöta sig med det. Det har aktivt stött oppositionen i det nu fyra år långa, eländiga Syrienkriget, en opposition som nu domineras av Islamiska staten (IS).

(Knappt hade jag skrivit detta förrän jag läser historieprofessorn Kjell Östbergs recension av Patrick Cockburns uppmärksammade studie av Islamiska statens framväxt, The rise of islamic State. Där skildras Saudiarabiens centrala roll för utvecklingen av den fundamentalistiska religiösa terrorismen från al-Qaida till Islamska staten, en omständighet som varit förvånansvärt frånvarande i den nuvarande svenska debatten. Patrick Cockburn har i många år skrivit om Mellanöstern, nu för den brittiska tidningen The Independent)

HELLRE DÖDA MÄNNISKOR ÄN DJUR?
Indien är ett land jag ovanligt många gånger besökt alltsedan 1972. Det beror på att vi i TUFF (Tyresö Ulands- och FredsFörening) har finansierat massor av utmärkta projekt för barn till fattiga indier. Vi har haft förmånen att ha hederliga partners, som verkligen använt våra pengar på ett utomordentligt sätt.

Paret Bhikhu och Kokila Vyas har  i 35 år varit våra främsta kontakter. De är hinduer men vid sin sida har de haft Kuddus Shaikh, som är muslim. Vid besök i Indien 2003 intervjuade jag dem för www.tyresoradion.se . Då berättade Kuddus att de året innan (2002) hade haft vakter på taket i de muslimska kvarteren.

Bakgrunden var att det då pågick en jakt på muslimer från hindunationalistiskt håll. Ungefär tusen muslimer dödades och många kvinnor våldtogs. Det var en hämnd, som drabbade oskyldiga muslimer för att ett 50-tal hinduiska pilgrimer hade bränts ihjäl i sina tågvagnar i staden Godhra. Det här hände i delstaten Gujarat, som ironiskt nog var icke-våldskämpen Gandhis hemstat. Våra partners, både muslimer och hinduer, tog som anhängare av Gandhi skarpt avstånd från massmördandet.

Tuffs främste partner Bhikhu Vyas är, trots att han är av av hög prästkast (brahmin), religiöst indifferent och brukar bedrövat kommentera den religiösa fanatismen. Han ansågs 2002 av militanta hinduer närmast som en förrädare och spydigt skickade de armband till honom. Dessa var symboler för att han inte ansågs vara någon militant karlakarl utan snarast en feminin fegis. Själv beundrar jag honom, som sedan 36 år varit min vän.

Det har under mina åtta Indienvistelser alltid förundrat mig, att hinduer som är vegetarianer och inte vill döda djur inte alls tycks ha samma hämningar för att döda människor. I Bombay intervjuade jag den sympatiske företagaren Rajesh, som gjort fina insatser, både ekonomiska och andra,  för samma projekt som TUFF. Han är jainist, alltså en extrem vegetarian, som inte ens vill trampa på småkryp och vägrar att äta potatis och andra födoämnen som varit under jord. Inför denne icke-våldsman och Gandhi-beundrare tog jag upp de indiska kärnvapnen. I stället för att bedrövat beklaga dem började han prata om hotet från grannländerna Kina och Pakistan, båda kärnvapenmakter.

"ENBART FÖDDA FÖR ATT TJÄNA JUDAR” !
Ibland läser jag israeliska tidningar, till exempel Jerusalem Post och Haaretz. Dem brukar jag stödja mig på, även om det märkligt nog inte är någon garanti för att undgå osakliga fördömanden om ”antisemitism” från mediestarka etnocentriker.                                                                                                                                                                                                      

Häromåret berättade dessa tidningar om Rabbi Ovadia Yosef, som i oktober 2013 dog vid 93 års ålder. Han var bland annat en förgrundsfigur i det ortodoxa israeliska partiet Shas.

Den fromme Ovadia Yosef skrädde inte orden om oss icke-judar. 2010 väckte han uppmärksamhet genom att som religiös auktoritet säga:

"Icke-judar föds enbart för att tjäna oss. Förutom detta har de inget existensberättigande-- bara tjäna Israels folk. Det är därför icke-judar är skapade".

Ja, icke-judar ska "arbeta, plöja och skörda". Ovadia Yosef liknande alla oss sketna goyim vid åsnor, som Gud har givit långt liv för att arbeta bra för dem av Gud utvalda.

När den fromme rabbinen begravdes blev det historiens största folksamling i Jerusalem. Ungefär en halv miljon människor var ute på gatorna för att hedra honom. Tröstar mig hoppfullt med att de inte kom för att hylla hans rasism utan för att han kanske i andra avseenden var en ovanligt karismatisk religiös ledare.

VARNING FÖR KOLLEKTIVSKULD!
Ständigt larmar våra medier om svenska främlingsfientliga, men många av dem framstår faktiskt som bleka avbilder i jämförelse med den fromme rabbinen. Flera judiska organisationer har också skarpt tagit avstånd från honom. Jag är också säker på att inte någon av de många av judiskt eller israeliskt ursprung jag haft förmånen att intervjua på radion håller med honom, inte heller de många radikala judar jag i mina skriverier brukar hänvisa till.

Vi ska alltså inte rasistiskt tillämpa kollektivskulden med Ovadia som slagträ. Då gör vi samma misstag som de som dömer alla muslimer efter vad klicken fanatiska islamister gör sig skyldiga till i fråga om bombdåd och massmord på oskyldiga..

Rabbi Ovadia Yosef hade Gamla testamentet som sitt rättesnöre. Minns ännu hur Eva Moberg reagerade när hon läste nyöversättningen av denna heliga skrift. Hon tyckte att den nästan uppmanade till folkmord och delvis var rent fascistisk. Själv hoppas jag att dess förbud mot att dräpa skall börja efterföljas.

”GOD’S OWN AMERICA”?
 Vi kristna i västvärlden har ju inte heller värst mycket att skryta med, trots att vi också som första bud har ”Du skall icke dräpa!”.

I kraft av sin supermaktsposition är ju USA ett slags mönsterland, där folk dessutom lär vara mera kyrkliga än i många europeiska länder. Dess statistik om krigiska och andra mord är dock ibland mera i profeten Josuas krigiska anda än i Jesu kärleksläras:

Hoppas jag läste fel när jag såg att i medeltal dödas i det skjutglada USA 87 människor varje dag, så där en 30 000 människor per år. Hur många som dödats i alla de krig som USA inlett det senaste halvseklet vet jag inte, men bara i Vietnam rörde det sig väl om ungefär 2 miljoner.


Dessutom är USA i särklass i världen, när det gäller att satsa miljarder på militära rustningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar