lördag, mars 7

I krig våldtas många kvinnor --även av de "goda" !

APROPÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
I morgon den 8 mars skall vi med rätta fira våra kvinnor lite extra. Då börjar också Radio Tuff nr 1383 att sändas på www.tyresoradion.se . Där uppmärksammar vi i alla fall historieprofessorn Yvonne Hirdman, som på ett fredsmöte i veckan har talat i ämnet ”Mäns krig och kvinnors fred” och bland annat påmint om Elin Wägners vapenfria uppror mot krigen. I dag (7/3) ägnas Yvonne Hirdman två sidor i Dagens Nyheter.

Samtidigt har Spiegel Online en artikel om den tyska historikern Miriam Gebhardt. Hon har tidigare skildrat feministiska pionjärer. Rubriken i artikeln om henne är nu ”Were Americans as bad as the Soviets?”

AMERIKANER BEGICK 190 000 VÅLDTÄKTER?
Det handlar om de våldtäkter segrande soldater begick kring krigsslutet 1945. Miriam Gebhardt har nu väckt uppseende genom att påstå att hela 190 000 tyska kvinnor och flickor våldtogs av amerikanska soldater.

Hon har bland annat kollat de nedteckningar som tyska präster gjorde. Michael Merxmüller var präst i den bayerska byn Ramsau och den 20 juli 1945 antecknade han till exempel: ”Åtta kvinnor och flickor våldtagna, några av dem inför sina föräldrar.”

Flera anser att uppskattningarna om antalet våldtagna är överdrivna. I tidningen The Guardian den 10 maj 2005 citerade Cambridgehistorikern Richard Drayton Time Magazine från september 1945. Den hade rubriken “Också vi är en armé av väldtäktsmän”. Han skriver att i Storbritannien och USA håller man entusiastiskt fast vid en viss beskrivning av andra världskriget, medan ”mindre smickrande minnen undertrycks”.

Drayton exemplifierar med att nämna ett bokmanus, som den framstående amerikanske sociologen Robert Lilly hade klart för utgivning 2001. Men efter den 11 september blev stämningarna i USA så patriotiska, att förläggaren vägrade att ge ut boken, som i stället kom ut 2003 i en fransk översättning. Den handlar nämligen om de våldtäkter som amerikanska soldater begick i slutet av andra världskriget. Då klagade rentav fransmän över att de amerikanska befriarna kränkte kvinnofriden mera än de tyska ockupanterna hade gjort.

Ett par år senare kom Lillys bok dock också ut på engelska med titeln: ”Taken by Force: Rape and American GIS in Europe During WWII”. Han talar dock inte som Gebhardt om 190 000 av amerikaner våldtagna utan om 14 000.

Ett annat exempel är att 1945 utförde västliga ockupationssoldater i Stuttgart ca 6000 våldtäkter. Amerikanerna undersökte uppgifterna och fann att de var sanna. Men de pekade ut fransmännen som gärningsmän. I varje fall begick franska soldater massor av våldtäkter. Bara i den lilla staden Freudenstadt i Schwarzwald fick 600 tyskor söka sjukhusvård efter att ha blivit våldtagna av fransmän.

VIETNAMKRIGETS ”DUBBLA VETERANER”
Att mörda sina offer efter fullbordad våldtäkt tycks tyvärr vara vanligt i krig, då känslan för människovärdet har avtrubbats intill barbari. Sven Öste (1925-1996) på Dagens Nyheter var en av svensk utrikesjournalistiks främsta namn – dessutom Tyresöbo. Innan han dog hann jag intervjua honom för www.tyresoradion.se .

Han hade då skrivit om amerikanska ”dubbla veteraner” i Vietnam. Det var sådana som just mördade sina våldtäktsoffer. Jag tillät mig som vanligt att tvivla och undrade om det inte bara var kaxigt fyllesnack i Saigons barer. Då blev Öste intensiv och berättade att han och andra journalister varit i en by, dit flyktingar kom från en grannby, som just intagits av amerikanska trupper.

Vietnameserna berättade om att många kvinnor blivit våldtagna. När journalisterna undrade om de kunde få intervjua en av dessa kvinnor, såg vietnameserna bara förlägna ut. Det visade sig att ingen av de våldtagna undkommit levande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar