tisdag, mars 3

Annorlunda böcker om Ukrainakrisen

För tre dagar sedan den 28/2 (se nedan) ställde jag 17 frågor om konflikten i Ukraina. Den behandlas på ett annorlunda sätt i två små böcker, som kanske kan hjälpa till att motverka den ensidighet som våra medier visar i sin allt våldsammare kritik av Putin och Ryssland.

Den tilltagande russofobin är ytterst värdefull för våra militaristiska upprustare, för de ökande kraven på svenskt Natomedlemskap och för vår gamla vana vid att överse med västliga folkrättsbrott och aggressioner.

STATSVETARPROFESSORN JOHN J. MEARSHEIMER
Den ena boken är skriven av den amerikanske statsvetaren och professorn John J. Mearsheimer. Den har titeln VEMS FEL ÄR UKRAINAKRISEN? Den var ursprungligen publicerad i den ansedda tidskriften Foreign  Affairs. Här citeras boken inledning:

”Enligt den allmänna meningen i väst kan Ukrainakrisen nästan helt skyllas på rysk aggression. Den ryske presidenten Vladimir Putin, heter det, annekterade Krim på grund av en gammal önskan om att återskapa det sovjetiska imperiet, och kan kan så småningom kapa åt sig resten av Ukraina och andra länder i Östeuropa.  Enligt detta synsätt var avlägsnandet av den ukrainske presidenten Viktor Janukovytj i februari 2014 bara en förevändning för Putins beslut att beordra ryska trupper att erövra en bit av Ukraina.

Men denna redogörelse är felaktig: USA och dess europeiska allierade bär det mesta ansvaret för krisen. Roten till problemet är utvidgningen av Nato, huvudbeståndsdelen i en mer omfattande strategi att bryta loss Ukraina från beroendet av Ryssland och integrera landet i väst. EU:s utvidgning österut och västs stöd till demokratirörelsen i Ukraina – med början i den orangea revolutionen 20014 – var också avgörande element.

Sedan mitten av 1990-talet har ryska ledare orubbligt motsatt sig Natoutvidgningen, och på senare år klargjort att de inte bara skulle se på medan deras strategiskt viktigaste granne omvandlades till en västlig bastion. För Putin var det olagliga störtandet av Ukrainas demokratiskt valde och ryssvänlige president – som han med rätta betecknade som en kupp – droppen. Han svarade med att ta Krim, en halvö där han fruktade att Nato skulle få en örlogsbas, och försöka destabilisera landet Ukraina tills landet övergav försöken att ansluta sig till väst.”
          
 UNDERSÖKANDE VETERANJOURNALISTEN ROBERT PARRY              Medan professor Mearsheimer försöker balansera skulden till konflikten i Ukraina och hans lilla bok också innehåller ett par motinlägg är den amerikanske journalisten Robert Parry fränare i sin kritik av västlig inblandning.

Hans bok heter ”BAKOM KULISSERNA I KIEV”. Redan i undertiteln ”Om hur amerikansk nykonservatism och ukrainsk nynazism drev fram en kupp och ett krig i Ukraina” får man en slags kort sammanfattning.

Parry är minst sagt föga imponerad av västliga mediers opartiskhet i fråga om Ryssland och Ukraina utan kallar det för ”den mest ensidiga bevakningen i mannaminne av en större internationell kris”.  
 -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -  - - --

De båda böckerna är utgivna i förlaget Karnevals småskriftserie. De kostar bara 50 kr styck. Kan beställas av Tuff  (Tyresö Ulands- och Fredsförening) genom att ringa till Åke Sandin, tel 08 – 712 4463

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar