onsdag, november 29

Eländiga resultat av krigen mot Irak och Libyen

”Krigets första offer är sanningen”
är ett talesätt, myntat av den amerikanske senatorn Hiram Johnsons 1917. Det blev bland annat bekräftat 2003, när Irak anfölls av USA och Storbritannien, varvid tusentals irakiska civila dödades. Saddam Hussein mördades.

Angreppet motiverades med att Irak sades ha skaffat massförstörelsevapen och var ett tillhåll för al Quaida. Sedan visade det sig att dessa skäl att angripa var lögnaktiga. Irak har sedan dess som en följd av angreppet 2003 i många år plågats av terrorister, typ IS, och drabbats av ständiga krig och oroligheter. Senast i somras bombades den av IS sedan 2014 behärskade storstaden Mosul med många civila dödade för att befrias.

Libyen från mest välmående afrikansk stat till grymt kaos.
Under de första åren av det här seklet bedömdes Libyen som Afrikas mest välmående stat. Men 2011 angreps landet av Nato. Många civila libyer dödades.

USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton gjorde skäl för sitt öknamn Killary genom att skrattande kommentera mordet på Libyens ledare Gaddafi med orden.
     ”Jag kom, jag såg, han dog”

Sedan dess har Libyen i sex år varit ett laglöst land med rivaliserande regeringar, inbördes kontroverser, flyktingsmugglare och ett tillhåll för terrorister.  Det har länge rapporterats att flyktingar har ett helvete i läger som de är förvisade till och där tillvaron präglas av våldtäkter, misshandel, tortyr, ja ibland till och med mord. Nyligen avslöjade amerikanska TV-kanalen CNN att flyktingar rentav utsätts för slaveri

Svensk medverkan i kriget mot Libyen
Vi svenskar deltog i kriget mot Libyen med åtta Gripen-plan. Med enighet  beslöts att detta skulle ske. Dessutom med stolthet, för det ansågs vara bra för vår vapenexport att våra flygplan fick visa upp sig.


Sverige har inte gjort någon avbön eller ursäkt för att vi medverkade i ett krig med  sådana katastrofala följder.  

söndag, november 26

Radio Tuff 1454

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1454:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 26 november första gången kl 17 och sedan 2 ggr per dygn till söndagen den 10 december, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin
Programmet i korthet:

Monica Schelin och Åke Sandin delar som vanligt ut många ”rosor” till både finländare, norrmän och andra välförtjänta. Ola Friholt i den aktiva Fredsrörelsen på Orust berättar om Johan Galtung, som får ”Folkets fredspris enligt Nobels testamente” den 2 dec. Några slutord om krigets eländiga följder i t ex Irak och Libyen och att dess första offer är sanningen

fredag, november 24

"Hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret"

”ROSOR” från RADIO TUFF nr 1454 (26 / 11) till….
….till   vårt kära broderfolk finländarna. Enligt en opinionsundersökning av Helsingin Sanomat säger 59 procent nej till ett medlemskap i Nato, medan bara 22 procent är för. Detta trots att Finland har en över 100 mil lång landgräns mot Ryssland. Natomotståndet dominerar inom alla befolkningsgrupper, oberoende av om man delar upp folket enligt ålder, kön, boningsort, arbete eller utbildningsnivå. 52 procent anser att Finland borde stanna utanför Nato även om Sverige går med.
….till   Fredrik Heffermehl, den norske juristen och fredsaktivisten, som i sin bok ”Nobels vilje”  kritiserade valet av Nobels fredspris till sådana som Henry Kissinger and Le Duc Tho (1973) and ArafatPeres and Rabin (1994), men också mindre kontroversiella såsom Moder Teresa(1979) and Elie Wiesel (1986). Han menar att dessa inte uppfyller villkoren i Nobels testamente med dess tal om att priset skall gå till ”fredsförfäktare” och dem som bidrar till nedrustning. Nu har han uppmanat att man vid tillsättandet av nya medlemmar av den norska Nobelpris-kommittén väljer sådana som respekterar Alfred Noberls testamente.
….till   tidningen ”Kvinnor för fred”, som uppmärksammar att det är 100 år sedan Helga Henschen föddes. Den citerar hennes illustration av den tuffa flickan Rebella, som säger:
”Frågan om liv och död är alltför allvarlig för att skötas av militärer och politiker”

….till   minnet av Martin Luther King Jr, som mördades för snart 50 år sedan.  Denne medborgarrättskämpe och icke-våldsanhängare sade bland annat:
”Den gamla lagen om ett öga för ett öga gör till slut oss alla blinda”
”Kärleken är den enda kraft, som kan förvandla en fiende till en vän”
”Vi kommer att minnas våra vänners tystnad mer än våra fienders ord”
”Ingen vet riktigt vad de lever för, innan de kommer på vad de är beredda att dö för”

….till   Ingrid Eckerman, som tog initiativ till Flyktingarnas dag den 25/11 på Medborgarplatsen. I sin inbjudan skriver hon: Vi är stolta över Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Harald Edelstam och Olof Palme som gjorde Sverige berömt som landet som kämpar för mänskliga rättigheter.”

….till   Påve Franciskus, som uppmanar alla regeringar att sträva efter en kärnvapenfri värld. Han varnar samtidigt för att ny teknik ökat risken för att de dödliga vapnen hamnar i händerna på terrorister. Påven slår bland annat fast:  
Om man betänker risken för en oavsiktlig explosion till följd av ett misstag, så måste hotet om att använda kärnvapen, likväl som själva innehavet, fördömas å det starkaste
Resultatet är att människans viktigaste angelägenheter – kampen mot fattigdom, strävan efter fred, arbetet med utbildning och hälsovård och utbyggnaden av de mänskliga rättigheterna – förvisas till en andraplats.”
                    
….till   företrädare för Miljöpartiet som skriver:
Sverige kan ta ett viktigt steg för fred och nedrustning genom att stödja ett kärnvapenförbud. Det är oroväckande och fegt att flera av allianspartierna verkar vilja kasta denna vision överbord efter att USA uttalat sig kritiskt”

….till   berömmet  av TUFF med anledning av  integrationsprojektet som består av att varje onsdag samlas tuff-medlemmar i TUFF-lokalen tillsammans med unga flyktingar för språkträning med mera. Så här har det låtit på Face Book:

NIKLAS: ”Som ny i Sverige kan det vara svårt att lära sig svenska. Det kan vara ännu svårare att lära sig samhällets kultur, koder och praktikaliteter. Därtill kommer avsaknaden av kontaktnät. TUFFs nya integrationsprojekt täpper till några av de luckorna
ANN: ”Ett fantastiskt bra jobb!
NIHROW: Så sant och fantastiskt bra jobb”!
EVA: ”Jaaa, toppen! ”
BITTE: ”Du behövs. ALLA behövs. Tillsammans kan vi göra skillnad.”

….till   Annika Langlé som skriver: ”Jag kan inte tänka mig något mer absurt än vapenindustri på en planet där man anser sig hysa intelligent liv. Här i min lilla by ser jag numera, genom de många människor som hamnat här för att försöka få asyl, var dag hur vapen har förstört människors liv, både fysiskt och psykiskt. Jag hör om dem som inte har något att vända tillbaka till, som förlorat anhöriga och som skiljts från familjemedlemmar under den långa flyktvägen. Vad som drabbar dem som inte lyckas fly krig kan jag bara se på tv men det är ju inte svårt att tänka sig de enorma behov av hjälpinsatser som behövs och det oerhörda lidande som pågår. Jag är tacksam för att jag påminns om det varje dag så att jag inte kan glömma eller förtränga. Jag tror att allt vi gör, hur lite det än är, kan göra skillnad. Och jag vill så gärna leva på en planet med intelligent liv.”

 ….till  TUFFs bistånd 2012-2016, som framgår av uppställningen nedan. Det mesta har gått till partners i Indien. På 90-talet hade Tuff bidrag från SIDA och kunde då finansiera uppförandet av många skolor i Dharampur med mellan en och två miljoner kr per år. I Dharampur finns över 100 byar bebodda med mycket fattiga människor från ursprungsbefolkningen som tidigare saknat skolundervisning. Föräldrar är alltså oftast analfabeter. Barnen får nu undervisning.

Numera kommer bidragen från några skolor och från solidariska TUFF-medlemmar, som sätter in pengar på TUFFs insamlingskonto pg 79 36 36 -2 . Eftersom allt arbete i Tuff sker oavlönat går varje krona oavkortat till ändamålet. Så här har biståndet från Tuff fördelats de senaste fem åren:

2012
Till skolorna i  indiska Dharampur:                       170 000 kr. 
Till  uppförande  av skola i Kongo:                         25 000 
Till gamla flyktingar i Belgrad:                                10 000
Till Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK):  4 600

2013
Till skolorna i indiska Dharampur:                      215 000 kr
Till  skolan i Kongo:                                              75 000
Till flyktinglägret Shatila i Libanon:                          5 000

2014
Till skolorna i indiska Dharamapur:                       240 000 kr 
Till skolan i Kongo:                                                    5 000
Till gamla flyktingar i Belgrad:                                   5 000
Till svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK):  12 000
Till uppförande av skola i Bolivia:                            10 000

2015
Till skolorna i indiska Dharampur                       200 000 kr
Till gamla flyktingar i Belgrad:                                 5 000
Till flyktinglägret Shatila i Libanon:                      1 0 000
Till Svenska Freds hjälp till Moldavien:                   3 000
Till nyanlända ungdomar i Tyresö_                       10 317

2016
Till skolorna i indiska Dharampur:                      200 000 kr
Till lärarlöner för skolan i Kongo:                          70 000
Till via Econef för skola i Tanzania:                       10 000

Hittills 2017
Under året hittills har 50 000 kr skickats till skolan i Kongo för nödvändiga lärarlöner, medan bidragen till Indien ännu inte är räknade men beräknas uppgå till mellan 100000 och 200 000 kr

….till   norrmannen Johan Galtung, den kanske främste fredsforskaren i världen, som den beundransvärda Fredsrörelsen på Orust den 2 december belönar med ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” Alldeles strax hör vi ordföranden Ola Friholt berätta om detta

-->

söndag, november 12

Radio TUFF 1453

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1453:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 12 november första gången kl 17 och sedan 2 ggr per dygn till söndagen den 26 november, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin.

Programmet i korthet:

Monica Schelin och Åke Sandin delar ut en massa ”rosor” till TUFF:s integrationsprojekt och många andra som gjort eller sagt något bra. Anna Höglin, en beundransvärd Tyresökvinna intervjuas med anledning av sin 99-årsdag. Åke Sandin kommenterar den svenska ubåtshysterin på 80-talet och nu.