fredag, november 10

"Rosor" med taggar

ROSOR från RADIO TUFF (1453) den 12/11 -17 till ….

 

….till   Bengt Svensson, Radio Tuffs man i San Francisco, som på tal om det flitiga dödandet i USA säger:

 

”Efter terroristattacken i New York skärper  President Trump reglerna för invandring. Lotteriet för sk gröna kort ska avskaffas. Trump vill inte "importera Europas problem. Tänk om Europas regeringar, inklusive Sveriges, vågade stå upp och vägra deltaga i USA:s krig, som ju är källan till all terrorism och Europas flyktingkris” 

 

Det beräknas att det finns flera skjutvapen än invånare i USA. Det påstås rentav att uppåt 40 000 amerikaner per år skjuts ihjäl hemma i USA. Räknar man med alla dem som bombas ihjäl av amerikanska stridsflygplan lite varstans i världen ökar siffran till miljoner.

 

….till   Olle Svenning, som kommenterar det kommande köpet av amerikanska Patriot-missiler till det svenska luftvärnet. Det är en affär som kommer att kosta svenska skattebetalare mer än tio miljarder kronor. I en artikel med rubriken ”USA kan lita på Hultqvist” och med underrubriken ”Olle Svenning om en luftförsvars-beställning i strid mot expertisen” skriver han:

”Den amerikanske vapenproducenten är Raytheon, känd från flygbombningar under Vietnam-kriget. Högst effektiva, berömmer sig bolaget på sin hemsida. Patriot-systemet användes under båda Irak–krigen. Effektiviteten de gångerna var mer betänkliga: ett antal av ”de egna” soldaterna dödades och ett par av de ”egna” planen sköts ner. Patriot-systemet kallas av experter för föråldrat och betraktas som dyrare än den europeiska konkurrentens. Den bedömningen gjorde också Försvarets materielverk (FMV) efter noggranna analyser.”

….till   en samling kloka veteraner som bland annat säger Vi känner sorg och bedrövelse över att vårt land vill fortsätta kriget i Afghanistan”.  De är Maria-Pia Boethius, författare och journalist, Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör och vice-president i FN:s generalförsamling, KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan, Sven Hirdman, tidigare ambassadör, Lars-Gunnar Liljestrand, tidigare ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet, Tomas Magnusson, tidigare ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Thage G Peterson, tidigare försvarsminister och riksdagens talman, Maj Britt Theorin, tidigare nedrustnings-ambassadör. De skriver bland annat:
Som militärt alliansfritt land borde Sverige hålla på folkrättens principer. Ett fortsatt deltagande i Afghanistankriget riskerar att undergräva både tilltron till och respekten för vår alliansfrihet och till folkrätten. De barn som växer upp i Afghanistan i dag har precis som sina föräldrar bara upplevt krig i hela sina liv. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder med stor utbredd korruption och narkotikaproduktion, som ökat markant under krigsåren. Afghanistan är ett förött land präglat av misär, nöd, lemlästade människor och människor på flykt och analfabetism som inte kan bombas bort.”
….till   Robert F Kennedy, president Kennedys brorson, som skriver om ”sanningen” om USA:s engagemang i Mellan Östern. Han påminner om att i kriget mellan Irak och Iran under 8 år på 1980-talet stödde USA båda sidor: Saddam Husseins Irak mottog från USA biologiska, kemiska och andra vapen, medan Iran genom Iran Contra-skandalen fick amerikanska anti-tanks och luftvärnsmissiler. Det sägs att den amerikanska börsen föll som en sten, när man bland annat med Olof Palmes hjälp fick till ett vapenstillestånd. Pengar och vapenindustrin spelar en mycket stor roll för krigiskt massmördande..

….till   svenska folket, som enligt en SIFO-undersökning, beställd av Olof Palmes internationella center, till ca 90 % vill att Sverige skall skriva under den konvention, som en majoritet av FN:s ca 200 länder inklusive Sverige antog i somras. Generalsekreteraren i Olof Palmes internationelles center, Anna Sundström säger:

 

”Det finns uppenbart vissa som motsätter sig att Sverige ska underteckna FN-konventionen. Att en överväldigande bred majoritet, oberoende av var i Sverige man bor eller vilket politiskt parti man röstar på, stödjer ett svenskt undertecknande måste väga tungt för alla våra folkvalda”

 

….till   den tredje filmen på Väinö Linnas bok ”Okänd soldat” som handlar om fortsättningskriget och som nu har premiär på svenska biografer den 6 december.

 

….till   Rolf Glennman i Vargön utanför Vänersborg har enligt SvT Väst sedan år 1990 sparat all reklam som har kommit i hans brevlåda. Inte ett blad har slängts, utan förvaras i papperskassar – enligt Rolf en markering mot pappersslöseriet. Markeringen väger i dagsläget 800 kilo.

….till   Sven Lindqvist som i boken ”Reklamen är livsfarlig” redan 1957 varnade för reklamen, som sedan dess ökat  tiofalt eller mera, bland annat i pressen men också på alla reklamkanalerna i TV. Denne författare har i sina böcker ofta fört fram provokativa teser, till exempel i boken ”Utrota varenda jävel” där han påstår att massmördandet under andra världskriget i många avseenden var en fortsättning på processer som inletts med europeisk imperialism och rasism

 

….till   Mattias Göranssons bok Björnen kommer: om ryssrädsla, mönsterseende och militära misstag”. 

Ur innehållet: "En överstelöjtnant larmar om en ubåt nära centrala Stockholm. Arlandas flygledarsystem drabbas av datorkrångel. Militärer på Gotland rapporterar om ryskskyltade bilar. Trots att varje enskild händelse har en högst naturlig förklaring larmar medierna om »hybridkrig« och »ryska kränkningar«. Företrädare för »pansartriangeln« den tätt sammanflätade alliansen mellan Försvarsmakten, vapenindustrin och opinionsbranschen spär på oron med nya vinklade påståenden.
Resultatet: tiotals miljarder kronor satsas nu på att rusta upp det svenska försvaret utifrån falska premisser. Samtidigt mörkas misslyckanden, och verkliga säkerhetsproblem negligeras."


….till   TUFF:s integrationsprojekt som beskrivs så här av TUFF:s ordförande Lisa Norgren Benedictsson:
TUFF:s nystartade projekt för att främja integrationen i Tyresö bottnar i tanken att vi som förening har en fantastisk kunskaps- och erfarenhetsbank genom våra nästan 400 medlemmar. Gruppen av nyanlända som vi samarbetar med består av ca tio unga män i 20-årsåldern och en 16-årig flicka. De kommer ursprungligen från Eritrea, Etiopien, Somalia, Syrien resp Afghanistan, har varit i Sverige 1-4 år och talar svenska på basnivå. Samtliga har permanent uppehållstillstånd.
Vi har hittills träffats i TUFF-lokalen 1 gång/vecka med olika program.  Just nu pågår diskussioner hur vi ska gå vidare efter vår första testmånad. Vi vill förmedla kunskap om Sverige, våra traditioner, oskrivna regler i umgänget med andra, jämställdhet m m. Vi kan ställa upp med läxhjälp och praktiska insatser som blankettifyllning och kontakt med myndigheter. Ibland tar vi in gästföreläsare. Vi tänker också göra studiebesök, kanske stadsvandringar och baka och laga mat tillsammans. Vi har trevligt tillsammans samtidigt som det sker en språkträning och vi hoppas att TUFF kan hjälpa till att öppna dörrar in i det svenska samhället genom vårt kontaktnät och engagemang. 
Vi behöver bli fler som ställer upp! Vid intresse, maila TUFF till kontakt@tuff.nu !

            Och om träffen den 8 nov, då Tjejjouren också deltog skriver Lisa så här:

Vi hade ett toppenkul möte i gårkväll med killarna! Mican (25 år, tror jag) från Tyresö tjej-jour var fantastiskt duktig och lyhörd och gav massor av energi. Hon lyckades verkligen fånga killarna och möta dem på rätt nivå. Hon pratade om könsroller och  vi gjorde en övning där vi jämförde kill- och tjejroller i de länder varifrån killarna kommer och så jämförde vi det med Sverige. Spännande! och killarna var mycket aktiva. Hon berättade också om vad tjej- resp killjouren arbetar med och hur man kommer i kontakt med dem.
Med på mötets första del var också Anita Mattsson som berättade att hon växte upp i Tanzania och hur det kändes för henne att vara 2 1/2 år och inte förstå ett enda dugg i förskolan där. hon gick.  Hon talade sedan om vikten av att engagera sig , t ex i en förening eller politisk organisation. Också ett jättebra framförande!

Efter mötet satt Fernando, Sylvia och jag kvar och planerade fortsättningen på projektet. Fernando kommer att maila ut matchningen nyanländ kille - vuxenkontaktman direkt till de berörda, så att de kan börja etablera kontakt.   ( Det där med ceremoni lockade ju inte oss.) Till att börja med tilldelas fem killar, de mest aktivt närvarande, varsin kontaktman och så får vi avvakta hur övriga engagerar sig i fortsättningen. När det kom till kritan blev det inte så många kontaktmän kvar.

Så här ser planeringen ut för onsdagarna resten av året:
15 nov: a) Studiehjälp för de som tagit med eget arbete
             b) Övriga diskuterar text om tjej-/killroller
22 nov: Besök av representant från näringslivet, "Vad tycker arbetsgivare är viktigt när de ska anställa ny personal?" (Fernando har bra kontakt)
29 nov: Killarna berättar lite om sina hemländer (smågrupper).
6 dec: Vi bakar pepparkakor och lussebullar tillsammans.
13 dec: Luciadagen! Vi hoppas kunna gå på en Luciakonsert
20 dec: Julmiddag. Vi lagar och äter tillsammans.


….till   Anna Höglin i Trollbäcken som den 7 november inledde sitt 100:e år genom att fylla 99. Hennes pigga röst hör vi strax här i Radio Tuff.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar