tisdag, februari 21

En TUFF förening fyller 50 år

Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) fyller 50! Den 13 februari 1967 bågnade nästan Bollmora bibliotek, så mycket folk hade kommit till Tuffs konstituerande möte. Det hade föregåtts av en interimsstyrelse, bestående av 10 personer, bl a Katarina Taikon, Sofie Wenander och Gunnar Tunevi.

Vid Tuffs grundande hälsningstalade bibliotekarien Karl Heinz Bolay, skådespelerskan Monica Nielsen sjöng och fredsaktivisten och författaren Per Anders Fogelström höll ett anförande om behovet av fred och ökade insatser för världens fattiga.

Många hade lockats till mötet genom att i programmet ingick utfrågning av dåvarande Tyresöbon, skådespelaren och vapenvägraren Per Oscarsson, som var högaktuell genom sitt TV-framträdande i Hylands hörna några veckor tidigare. Det hade lett till en veritabel folkstorm.

Mötet på biblioteket utsåg till Tuffs ordförande  Åke Sandin, vice ordförande Benkt-Erik Hedin, kassör Janita Wallin och sekreterare Vera Rollander.

Den nya föreningen hade redan under sitt första år en intensiv verksamhet. Bland annat anordnades elva offentliga möten under 1967. Dessutom förekom vid åtta tillfällen interna diskussioner, så kallade ”titt-in” med inbjudna inledare.

Under Tuffs första år inspirerades människor på olika håll att bilda liknande lokalföreningar, anslutna till Svenska Freds: Norrort (NUFF), Botkyrka (BUFF), Haninge (HUFF), Saltsjö-Nacka (SNUFF), Mälaröarna (MUFF), Långbrodal (LUFF) och Tranås (TRUFF).

Dessa föreningar har sedan länge upphört att existera, ett av många tecken på att det blir allt svårare för lokala och ideella grupper i den gamla stolta folkrörelsetraditionen.

Tuff lever dock och är ännu mycket aktivt tack vare uppåt 400 medlemmar, som brukar betala medlemsavgiften 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Flera medlemmar stöder också Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36-2 från vilket varje krona oavkortad går till fattiga i Indien, Kongo och andra länder.

I boken  "Från Platon till PAF, citat om krigets vansinne och fredens nödvändighet, från Platon till Per Anders Fogelström", som Tomas Magnusson och jag sammanställde till Fogelströms 70-årsdag 1987, finns det dussintals liknande synpunkter från forskare och andra kloka människor.




söndag, februari 19

Kärnvapen, Fogelström m m

DÅ VILLE VI HA SVENSKA KÄRNVAPEN
1957 hade det gjorts en opinionsundersökning om svenska folkets inställning till blågula kärnvapen. 40 procent ville ha atombomber, 36 procent var emot och 24 procent hade ingen bestämd åsikt.

Mycket klarare var kärnvapensympatierna bland svenska medier och politiker. Under det kalla krigets frostigaste decennium, 1950-talet, agiterade de flesta tidningar för svensk atombeväpning. Dagens Nyheter slog fast, att i det här sammanhanget var ohygglighet effektivitet. Och dess färgstarke chefredaktör, Herbert Tingsten, betecknade konventionellt försvar som pilbågar.
                                               
Bland våra militärer ansågs atomvapen som något oumbärligt. Våra svenska gossar skulle inte behöva vara tekniskt underlägsna när de bekämpade utländsk soldatesk, var ett huvudtema, fast hur man egentligen försvarade sig med och mot atombomber lämnades i stort sett därhän. Dåvarande ÖB, general Swedlund, gemenligen kallad Stora Bullret, bullrade också till om hur lätt det skulle vara att förvandla övre Norrland till något slags svenskt Nevada:

"Prov på hög höjd över Sverige och under lämpliga väderleksförhållanden kan utföras så att skadegörelse av annan art än att träden fälls inom ett begränsat område inte uppstår samt att direkta skadeverkningar av radioaktiv strålning inte befaras."

1959 gjordes en ny opinionsundersökning. Nu ville bara 29 procent av svenskarna ha atombomber, medan hela 51 procent sade nej. Det var en uppseendeväckande opinionssvängning på bara två år och den fortsatte sedan, så det blev så småningom politiskt omöjligt att tillföra det svenska försvaret kärnvapen.

BOKEN " I STÄLLET FÖR ATOMBOMB"
Vad hade då hänt under dessa två år i slutet av 50-talet? Jo, försvarsfrågan, som i borgfredens tecken brukade behandlas på partiledarnivå högt ovanför väljarnas huvuden, hade utsatts för en debatt, som i intensitet bara överträffades av diskussionen om pansarbåtar eller sociala reformer på Karl Staaffs och Hjalmar Brantings tid åren före första världskriget. Nu fokuserades debatten på två händelser: Utgivningen av en liten bok och grundandet av AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb. I båda fallen var Per Anders Fogelström (signaturen PAF) centralfigur.

Boken hette "I stället för atombomb" och skrevs av PAF och Roland Morell, den sistnämnde studentpolitiker och reservofficer. Den här lilla boken föreslog den mest radikala omrustning. Den byggde på uppfattningen att militärt försvar i kärnvapenåldern inte kunde skydda och försvara oss människor och inte heller de värden vi finner omistliga: demokrati, humanism och annat. Militärmiljarderna skulle i stället användas till att minska fattigdom, svält och förtryck i u-länderna. Vid den här tiden  var förslaget ännu radikalare än det kan synas i dag, för det här var mitt under det kallaste av krig väst-öst --människorna i syd räknade man liksom inte med-- och dessutom långt före SIDAs tillkomst. I slutet av 50-talet satsade svenska skattebetalares valda ombud mer än hundra gånger så mycket på militären än på internationellt bistånd. Eller med PAFs egna ord:

"Vi samlar rostande högar av vapen till vårt eget skydd men ger allmosor i kampen mot nöd, sjukdomar och hunger. Vi driver affärer med och gynnar förtryckare"

Men om vi då skrotade alla våra vapen, hur skulle vi då försvara oss mot Stalins efterträdare? Författarna menade att det här positiva alternativet till den hejdlösa kapprustningen skulle göra det väldigt svårt att angripa oss, om vi inte hade vapen att hota någon med utan i stället var någon slags "ambulansen Sverige". Den politiska kostnaden att angripa denna Röda kors-stat skulle bättre avhålla från angrepp än en stark, kärnvapenförsedd och därmed kanske provocerande krigsmakt. Man talade om ett goodwill-försvar.

"I stället för atombomb" slutar med följande ord:

"Låt inte hänsyn till gamla fastlåsta utgångspunkter förhindra en förutsättningslös diskussion om möjligheter att finna en ny väg. Låt oss tillfredsställa en naturlig önskan till försvar på ett sätt som låter sig förenas med vår humanistiska livssyn -- i en tid då vårt konventionella försvar icke längre mäktar fylla sin funktion att skapa trygghet

Vi måste våga se framåt och knyta an till visionen, det ideala. Vi lever och dör bara en gång --varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld."

Boken blev en inspiration för många som tvivlade på militära förintelsemetoder och var medvetna om den fattiga världens elände. Flera ulands- och fredsföreningar grundades, bland andra TUFF, Tyresö Ulands- och Fredsförening, som ännu är en mycket aktiv förening, som har finansierat många utomordentliga projekt inte minst i Indien. Radio Tuff har hörts på www.tyresoradion.se varenda vecka sedan 1985.
                                                    

 (Hördes i Radio Tuff 1434 i www.tyresoradion.se )

lördag, februari 18

Radio TUFF nr 1434

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1434:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 19 februari, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 5 mars, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sadin och Monica Schelin.

Programmet korthet:

Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut många ”rosor” till dem som sagt eller gjort något bra. Åke Sandins långa krönika handlar bland annat om att Tuff nu fyller 50, om det konstituerande mötet den 13 februari 1967 och om författaren och fredsaktivisten Per Anders Fogelströms roll att agitera mot svenska atombomber

fredag, februari 17

Den tuffa oberoende radion

”ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1434) 19/2 -17 till….
 ….till  vårt kära broderfolk, finländarna, som enligt det finska public service-bolaget Yle inte verkar påverkas av världspolitiken. Enligt en ny enkät vill bara var femte finländare gå med i Nato, medan drygt hälften av dem är kritiska till Nato och vill vara alliansfria

….till   Anders Björnsson, som på tal om den amerikanske försvarsministern James Mattis besök i Europa www.alliansfriheten.se bland annat skriver: Under Sveriges två år som medlem i FN:s säkerhetsråd måste   våra företrädare där visa att vi står oberoende av maktpolitik och stormaktsintressen. För oss är det lika viktigt att ha förtroende hos de       små som hos de stora. Sveriges utrikespolitik får gärna vara feministisk, men den bör framförallt vara antiimperialistisk. Jag tror att general James Mattis förstår ett sådant språk. Det gör Vladimir Putin också.”
….till   Hans Blix, tidigare utrikesminister (fp), internationell vapeninspektör mm, som tycker att Sverige ska stanna utanför Nato. Han säger:  "Sverige bör inte medverka till att spä på den öst-västliga polarisering som skett genom att bli medlem i Nato.  De försvarspolitiska vinsterna väger mindre än de säkerhetspolitiska nackdelarna”. Han delar inte   bedömningen att Ryssland reser ett hot mot Sverige utan säger ”Den ryska ledningen är medveten om att dess ekonomiska och militära makt är begränsad. Även med den mångomskrivna upprustningen anges Rysslands militära årsbudget i dag av Sipri uppgå till cirka 80 miljarder dollar – medan England och Frankrike vardera spenderar cirka 60 och    USA cirka 600 miljarder”
….till   Sören Sommelius som i sin blogg www.nyakultursoren.se skriver: ”Stoppa Aurora, den väldiga krigsövningen i Sverige i september! Då utbryter ”krig” i Sverige.  Aurora 17 förvandlar stora delar av Sverige till en ”krigsskådeplats”. Upp till tusen amerikanska elitsoldater kommer att landsättas i Göteborg. Nato-övningen är den största i Sverige efter det kalla krigets slut. 20 000 soldater från tio länder deltar, bl a Polen, Danmark och USA. Övningen blir den första som genomförs efter det att den svenska riksdagen i somras antog Värdlandsavtalet. Kostnaden för övningen uppskattas till 583 miljoner. I Värdlandsavtalet nämns inget om kärnvapen. Eftersom kärnvapenmakter varken bekräftar eller dementerar kärnvapeninnehav finns inga garantier för att inte kärnvapen införs i Sverige. En tredjedel av svenskt territorium kommer att definieras som        övningsområde. Särskilda brännpunkter blir hamnen i Göteborg, Gotland och Stockholm.
….till   Professorn i historia Sverker Oredsson som skrev i Dagens Industri:    Det är dags att kloka diplomater, inte militärpolitiker, ska sätta tonen i sammanlevnaden med Ryssland. Egentligen bör den principiella lösningen inte vara så svår. Väst får erkänna att Krim, som varit en del av Ryssland sedan 1700-talet och som hyser den ryska       Svartahavsflottan, hör till Ryssland, och Ryssland får förbinda sig att inte trakassera östra Ukraina och inte heller de baltiska staterna
….till   föreningen Syriensolidaritet, som lördag den 25 februari kl 14 arrangerar ett möte i Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44 med    fredsforskaren Jan Öberg, som besökte Aleppo under slutstriden där i    december och har lämnat foton och rapporter som ifrågasätter den ensidigt västliga massmediebilden. Han hördes i Radio Tuff nr 431 i        januari. På www.tyresoradion.se hörs han ännu i ”Arkiv”.

….till   den beundransvärda Fredsrörelsen på Orust, som den 16 februari hade ett välbesökt möte med professor Gunnar Westberg, som talade om kärnvapen. Han är före detta ordförande i Amnesty, i Läkare mot kärnvapen, i IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War). På Orust slog han fast att kärnvapenpolitiken förvärras men att kärnvapen kan avskaffas!

….till   Maj Britt Theorin, som nyligen varnade för kärnvapen vid ett tal i Helsingborg. Där sade hon bland annat: ”I världen lagras i dag 16 000 kärnvapen, 90 procent av dem finns i USA och Ryssland. 2000 av dem    är direkt avfyringsklara. USA har avsatt svindlande belopp på att under tre decennier förnya landets kärnvapen. Också Ryssland och Kina satsar nu på nya generationer kärnvapen.– Det allra viktigaste är att göra Sverige till en kärnvapenfri zon, gärna utvidgad med Finland och kanske Island. Natoländerna Danmark och Norge kan bli svårare men är inte omöjliga. I Finland finns redan en lag som förbjuder införsel av kärnvapen.”

….till   Tima Kurdi, faster till Alan Kurdi, den lille syriske pojke som drunknade   den 2 september 2015 på flykt till Grekland. Fotot av hans döda kropp   vid en turkisk strand upprörde en hel värld. Nu har hans faster läst den    amerikanska kongressledamoten Tulsi Gabbards synpunkter på det syriska kriget och skriver:
            ”För två veckor sedan visade min make mig en video där Tulsi Gabbard   berättade om sitt besök i Syrien. Det hon sade om amerikansk politik att störta den syriska regimen och hur västmakterna och gulfstaterna finansierar rebellgrupper som stöds av terrorister är helt sant. Jag blev överraskad därför att det är något som ingen annan amerikansk politiker haft kurage att säga

….till   Ingrid Eckerman, som oförtrutet protesterar mot att afghanska       ensamkommande ungdomar skickas tillbaka till sitt hemland vilket har lett till flera självmord bland de desperata unga afghanerna.

….till   Tyresö Ulands- och Fredsförening, TUFF, som i februari i år fyller 50.

….till   de många som skickat gratulationer med anledning av födelsedagen, bland annat Ola Friholt, som på vers grattat TUFF.

….till   TUFF-aktivisterna Lena, Lisa, Miza och Magnus som förbereder Tuffs      födelsedagsfirande på fritidsgården Kvarnhjulet i april.