måndag, februari 13

I dag fyller TUFF 50 år

I början av februari 1967 bildades en interimstyrelse, bestående av 10 personer, bl a av Katarina Taikon, Sofie Wenander och Gunnar Tunevi. Den sammankallar till ett konstituerande möte på Bollmora bibliotek den 13 februari, då en styrelse väljs för Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF).

Ordförande blir Åke Sandin. vice ordförande Benkt-Erik Hedin, kassör Janita Wallin och sekreterare Vera Rollander.

Vid Tuffs grundande den 13 februari hälsningstalade bibliotekarien Karl Heinz Bolay, skådespelerskan Monica Nielsen sjöng och fredsaktivisten och författaren Per Anders Fogelström höll ett anförande.

Det kom massor av folk till biblioteket. Många hade lockats dit genom att i programmet ingick utfrågning av dåvarande Tyresöbon, skådespelaren och vapenvägraren Per Oscarsson, som var högaktuell genom sitt framträdande i Hylands hörna på annandagen 1966. Det hade lett till en folkstorm som redan skildrats på denna blogg.

Den nya föreningen hade under sitt första år en intensiv verksamhet. Bland annat anordnades elva offentliga möten under 1967. Dessutom förekom vid åtta tillfällen interna diskussioner, så kallade ”titt-in” med inbjudna inledare.

Under Tuffs första år inspirerades människor på olika håll att bilda liknande lokalföreningar, anslutna till Svenska Freds: Norrort (NUFF), Botkyrka (BUFF), Haninge (HUFF), Saltsjö-Nacka (SNUFF), Mälaröarna (MUFF), Långbrodal (LUFF) och Tranås (TRUFF).

Dessa föreningar har sedan länge upphört att existera, ett av många tecken på att det blir allt svårare för lokala och ideella grupper i den gamla stolta folkrörelsetraditionen.


-->
PS: Tuff lever dock och är ännu mycket aktivt tack vare uppåt 400 medlemmar, som brukar betala medlemsavgiften 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Flera medlemmar stöder också Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36-2 från vilket varje krona oavkortad går till fattiga i Indien, Kongo och andra länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar