lördag, februari 11

Folkstorm för 50 år sen

VÅLDSAM FOLKSTORM FÖR 50 ÅR SEN

Under julen 1966 hade Svenska Freds non-stopdiskussioner i ungdomsgården Björns trappa på Söder i Stockholm. Samtidigt fastade vi i två dagar under parollen ”U-landsstöd i stället för julöverflöd” och lät inbesparade pengar gå till biståndsorganisationer i tredje världen.

Bland de medverkande i Björns trappa fanns bland andra Göran Palm, Carl-Gustaf Boethius, Ulrich Herz, Ola Ullsten, Anders Carlberg, Tore Zetterholm, Barbro Alving, Ingemar Ström och Narrengruppen. Sofie Wenander och jag var diskussionsledare under två långa och hungriga dagar.

När vi på annandagens kväll kom hem till Tyresö och slapptittade på TV såg vi bland annat Per Oscarsson i Hylands hörna. Det var då han strippade av sig den ena kortkalsingen efter den andra –dock inte den sista. Samtidigt talade han i ganska oskyldiga ordalag om hur ett barn kommer till och tog också upp en del om världens krig och orättvisor. På den tiden var svenska folket ovant vid att höra sexuella anspelningar, så en våldsam folkstorm utbröt

Några dagar senare skrev jag på Dagens Nyheters kultursida en ”läsövning” som återges här nedan. DN illustrerade den med en penis, för säkerhets skull ur en läkarbok. Många av siffrorna i artikeln är i dag helt förlegade. Folkmängden i Indien var då ca 470 miljoner, i dag är den över 1100 miljoner. Inkomsten per capita har mångdubblats de senaste 50 åren etc etc.

Per Oscarsson var på den tiden Tyresöbo och några veckor senare tillhörde han grundarna av Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF), som alltså i februari i åt fyller 50 år.

LÄSÖVNING FÖR FOLKSTORMARE ( DN 1967-01-02)
1
a) Svenskarna har (1966) en genomsnittlig inkomst av 13 700 kr per år. Den motsvarande siffran för till exempel en indier är 300 kr

b) Både svenskar och indier är försedda med könsorgan. Det finns i Sverige nästan 8 miljoner könsorgan, i Indien över 470 miljoner (1966)

2.
a) Svenskarna tillhör världens rikaste folk. Med nuvarande ökningstakt beräknas Sveriges redan höga välstånd fördubblas på cirka 20 år. De flesta av jordens människor bor i u-länderna, där man lider av svält, sjukdomar. okunnighet och annat elände i en utsträckning som länge varit okänd i de rika länderna. U-ländernas befolkning har i regel en annan hudfärg än svenskar. De rika länderna har delvis byggt upp sitt välstånd genom att utnyttja u-länderna som kolonier. Fortfarande framställer dessa till svältlöner och underpriser råvaror åt de rika länderna, vilkas företag också för hem ansenliga vinster från u-länderna. Klyftan mellan rika och fattiga länder växer ständigt.

b) Alla världens människor har könsorgan. Man skiljer mellan manliga och kvinnliga. Några anmärkningsvärda skillnader mellan kvinnornas könsorgan i olika länder föreligger inte. Detsamma gäller om männens.

3.
a) De rika länderna –Nordamerika, Sovjet och Europa—lägger ned nästan lika mycket pengar på militära rustningar som den nödlidande majoriteten av världens folk har att leva på. För att bistå världens barn har FN:s barnfond ett årsanslag, som motsvarar militärutgifterna under en timme.

b) Det inträffar att mannens könsorgan blir hårdare, fastare och större och får en snett uppåtstående ställning. Det händer också att kvinnans könsorgan sväller och blir våtare.

4.
a) Det händer att folken i de fattiga länderna försöker resa sig mot inhemskt och utländskt förtryck för att skapa drägliga levnadsförhållanden för sina invånare.. Ofta anses då de västerländska värdena stå på spel och Västerlandet använder sin enorma militära övermakt till att ytterligare förvärra situationen för dessa människor. Detta händer för närvarande bland annat i Vietnam.

b) Vid samlag införes det manliga könsorganet i det kvinnliga. I regel upplever både man och kvinna detta som lustbetonat och berikande.

5.
a) Svenska mammor och pappor hade råd att i extra utgifter inför julen lägga ut ett belopp som är fyra gånger större än den summa som nationen i år anser sig kunna ge ut i så kallad u-hjälp. Julen firas till åminnelse av att det för länge sen föddes ett barn, som vid vuxen ålder hävdade att alla människor är bröder, att man skall älska sin nästa och dela med sig av sitt överflöd till de betryckta och nödlidande.

b) Samlag är en mycket vanlig och populär form av umgänge mellan man och kvinna. Enbart i Sverige torde under julmånaden åtskilliga miljoner samlag ha ägt rum.

6.
a) Till Västerlandets försvar används en utomordentligt högt utvecklad vapenteknik, som kontinuerligt får utförliga och tilltalande  presentationer i våra massmedia. Vapnen är av den karaktär att människor dödas, lemlästas eller förlorar sina hem. Detta har till exempel hänt med miljoner vietnameser. Ibland dör de långsamt, varvid de skriker av smärta. Särskilt är det fallet, när dödandet föregås av tortyr.

b) Inte sällan är samlaget så njutbart och kärleksfullt att man och kvinna vrider sig, stönar eller skriker av lycka.

7.
a) Det föds i vår värld cirka 120 miljoner barn per år, alltså ungefär fyra per sekund, av vilka tre är dömda till ett liv i svält och umbäranden. I u-länderna dör omkring 16 miljoner barn per år före ett års ålder. Varje dag dör 30 000 barn av hunger eller onödiga sjukdomar. I Vietnam har de senaste åren dödats omkring 250 000 barn.

b) Under samlaget överförs sädesvätska från mannen till kvinnan. Därvid kan befruktning äga rum, vilket så småningom leder till att ett barn föds.

8.
a) I ett TV-program på annandagen erinrade skådespelaren Per Oscarsson oss om judarnas öde, rasförtrycket i Sydafrika och den svenska invandringspolitiken. I den mån det alls uppfattades väckte det ingen märkbar reaktion.

b) I samma program redogjorde Oscarsson kortfattat och i naivt oskyldiga vändningar för hur ett barn kommer till. Detta engagerade och upprörde den julfirande svenska nationen mer än kanske något annat TV-program har gjort.

FRÅGOR:
Vilka av ovanstående upplysningar upprör oss mest, verkar mest oanständiga, omoraliska, motbjudande etc., de under a) eller de under b) ?

Vilka av ovanstående upplysningar skäms vi för att delge våra barn, de under a) eller de under b) ?

Kan ovanstående upplysningar göra att svenska barn och ungdomar skäms över oss vuxna, de under a) eller de under b) ?

Vilka av ovanstående sakförhållanden skulle vi vilja ändra på, de under a) eller de under b) ?

Vad menade Oscarsson i TV-programmet med sin sortireplik ”Ni vill ju heller inte se”?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅKE SANDIN

i en artikel på DN:s kultursida 1967-01-02. Finns också publicerad i min bok ”Goda krigare –och andra militaristiska myter””

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar