lördag, februari 4

”AMERIKA FÖRST” – OCH MEST KRIGISKT

Donald Trump har dominerat nyhetsflödet så mycket den senaste tiden att man minns funderingen på att Sverige nog är en amerikansk delstat. Men ett av hans uttalanden alldeles i början av hans presidentperiod har fått ringa uppmärksamhet.

Det var när han lovade –eller hotade—med att alla federala tillsättningar skulle stoppas. Han tillade dock snabbt vad det inte gällde: Två gånger betonade han: ”Except for the military.

Militära satsningar skall alltså få fortsätta.

USA LEDER RUSTNINGARNA STORT
Nu har USA ingen brist på militära resurser. Faktum är att USA:s kostnader för de militära rustningarna uppgår enligt Sipri till lika mycket som de sju näst mest rustade staternas tillsammans, alltså lika mycket som de sammanlagda militära utgifterna i Kina, Indien, Frankrike, Saudiarabien, Ryssland, Storbritannien och Tyskland.

Obama fick visserligen Nobels fredspris i början av sin presidenttid, men har utökat de amerikanska krigsinsatserna från fyra länder till sju. Enligt en rapport från Council of Foreign Relations fällde USA under förra året 26 171 bomber, i genomsnitt 72 bomber varje dygn eller 3 bomber varje timme.

SAUDIARABIEN ETT EXTREMT UNDANTAG
På femte plats bland de mest militaristiska länderna kommer Saudiarabien med en befolkning på blott ca 30 miljoner, vilket gör att landet tävlar med USA som mest rustat per capita. Det använder sin krigsmakt att tillsammans med en koalition med bland andra USA sedan snart två år bomba Jemen, ett av världens fattigaste länder. Där har tiotusentals civila dödats och många dör av svält till följd av kriget.

I Saudiarabien råder wahabismen, en extrem form av islam. Landet anses vara den ekonomiska motorn bakom all islamistisk terrorism i världen. Då den 11 september 2001 New York och Pentagon drabbades av svår terror och ca 3000 människor dödades var de flesta av gärningsmännen saudier.

Ändå saknas Saudiarabien bland de sju muslimskt dominerade länder vilkas invånare Trump nu portat från inresa i USA. Det är omöjligt att hitta ett enda terrordåd i USA som utförts av folk från något av dessa sju länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen.

GORBATJOV OCH ANNEKTERINGEN AV KRIM
Till lättnad för våra russofober –och de är många och högljudda-- har Trumps FN-ambassadör just förklarat att sanktionerna mot Ryssland fortsätter. tills ”Krim lämnats tillbaka till Ukraina”.

Halvön Krim var i flera sekel rysk, tills Sovjetledaren Nikita Chrustjov 1954 gav bort den till ukrainska sovjetrepubliken. 2014 övertogs Krim av Ryssland, en annektering som bröt mot folkrätten. Jämfört med det amerikanska angreppet på Irak 2003, vars förevändning byggde på lögnen att Irak hade massförstörelsevapen, var annekteringen av Krim snarast oblodig. En ukrainare och en ryss miste livet, medan  hundratusentals irakier blev invasionens dödsoffer, miljontals på flykt och ett land i krig och elände sedan dess.

Michail Gorbatjov, vars politik var avgörande för enormt viktiga händelser för ett kvartsekel sedan: Berlinmurens fall, det kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning. Hans insatser gjorde att han rättvist fick Nobels fredspris 1990.

Han har nu på tal om Krim sagt att han liksom Putin –som han annars kritiserar -- skulle ha återbördat halvön till Ryssland.

Hans motivering var:
Jag respekterar alltid folkets vilja och de flesta i Krim ville återförenas med
Ryssland”


ÅKE SANDIN i Radio Tuff nr 1433, som hörs på www.tyresoradion.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar