onsdag, maj 31

Carl Tham: "Överdrivna hotbilder mot Sverige"

Carl Tham har ett rekord i svensk politik: Han är den ende som varit minister både i en socialdemokratisk och i en borgerlig regering. Nu (29/5) skriver han i Dala-Demokraten under rubriken ”Överdrivna hotbilder mot Sverige”. 

Han inleder artikeln med följande ord:
”Regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Istället för att göra vad vi kan för att främja avspänning i regionen skickas försvarsministern fram med det ena aggressiva anförandet efter det andra. Han kastar sig nu i famnen på Trumps försvarsminister och hans anförande i anslutning till besöket i USA var extremt i sina angrepp på Ryssland och totala uppslutning till USA och dess militära avsikter. Här fanns inte ens ett försök till nyansering eller nykter analys av det globala världsläget. Hoten enligt den svenska regeringens uppfattning är uteslutande Ryssland och Kina och det är USA som tillsammans med sina vasaller, dit numera också Sverige vill räknas, måste upprätthålla världsordning och fred.
Att Trumps USA skulle vara den fredliga världsordningen särskilda väktare är en åsikt som den svenska regeringen nog är ganska ensam om.”
Och Tham fortsätter:
”Försvarsministern anklagar Ryssland och Kina för att de vill upprätta intressesfärer, vilket är sant men det ju självklart också vad USA ständigt hållit på med. Det är som bekant USA, inte Ryssland eller Kina, som under de senaste 15 åren startat förödande krig i Afghanistan och Irak, som fått katastrofala följder i regionen. Det går en linje mellan dessa amerikanska krig och IS och dagens terrorism.” (Fetstilat av mig)

Hur opinionen skärras skriver Carl Tham:
”Nya stora övningar i vår region, med svensk medverkan, kommer att äga rum under de närmaste månaderna vilket bl.a. innebär att - enligt uppgift - ca 1000 amerikanska soldater intar Gotland. En amerikansk general – 4-stjärnig, säger försvarsministern stolt – har också meddelat att Gotland vore en utmärkt bas för USA flygstridskrafter. Övningarna har föregåtts av en kampanj från försvarsmaktens sida vars syfte uppenbarligen är att skärra opinionen och öka entusiasmen för militära demonstrationer”

Hur främja Sveriges säkerhet enligt Tham:
”Om regeringen var angelägen om att verkligen främja Sveriges säkerhet och fred borde den dra ned på sina starkt överdrivna hotbilder mot Sverige. Vi är idag inte mer – snarare mindre – hotade än under det kalla krigets dagar, då Warszawapaktens militära operationer i Östersjön var långt mer omfattande än dagens”
Angreppskrig mot Sverige ”extremt osannolikt”
”Nu precis som då är ett ryskt angrepp på Sverige extremt osannolikt och egentligen bara tänkbart som en del av en större europeisk konflikt……. Svensk säkerhetspolitik idag borde liksom tidigare på alla nivåer verka för avspänning i regionen. Då är inte villkorslös uppslutning till USA lika lite som bombastiska angrepp på Ryssland i vårt intresse och inte heller att understödja och delta i militära styrkedemonstrationer.”
Nej till Nato!

”Med tanke på att den borgerliga oppositionen definitivt vill föra in Sverige i NATO är det bara en socialdemokratisk tillnyktring och kursändring som kan förhindra att Sverige i onödan glider in i ett farligt säkerhetspolitiskt läge”.

tisdag, maj 30

"America first": Väldigt överlägset i rustningar

SIPRI, Stockholms internationella Freds- och Forskningsinstitut har publicerat rustningarna för år 2016. Den visar i miljarder dollar försvarsutgifter för de mest rustade länderna.

För att förtydliga anges här länders militära rustningar och folkmängd:

Land                                  Rustningar i dollar                              Folkmängd
USA                                    611 miljarder                                         320 miljoner
Kina                                   215                                                        1 371     
Ryssland                            69                                                           144            
Saudiarabien                    63                                                              32    
Indien                                55                                                           1 311    
Frankrike                           55                                                              67    
Storbritannien                  48                                                              65    
Japan                                 46                                                           127    
Tyskland                            41                                                              81    

SIPRIs uppgifter visar att USA:s militära förmåga är till och med större än de åtta näst mest rustade staterna tillsammans . De åtta har en försvarsbudget på sammanlagt 592 miljarder dollar mot USA:s 611 miljarder. Dessa åtta stater har sammanlagt 3 200 miljoner människor mot USA:s 320 miljoner, alltså tio gånger flera.

De tre västeuropeiska länderna Frankrike, Storbritannien och Tyskland har 144 miljarder i försvarsbudget , ungefär dubbelt så mycket som Rysslands 69 miljarder.

USA:s rustningar kostar ungefär 9 gånger så mycket som Rysslands. Nu vill Trump öka USA:s krigsmakt med ca 500 miljarder kr. Samtidigt vill han sänka skatter genom lägre insatser för de fattigaste, för miljön m m.

Natos rustningar uppgår till nästan 900 miljarder dollar, alltså ca 13 gånger så mycket som Rysslands. Ändå kräver Trump att europeiska Natoländer ökar sina krigsmakter.

En märkligt hög krigsmakt visar Saudiarabien upp. Med blott 32 miljoner invånare tävlar de med Ryssland om tredjeplatsen i världen i fråga om rustningar. Trump har triumferande meddelat ett avtal om vapenköp från USA till Saudiarabien på hela 110 miljarder dollar, nästan 1 000 miljarder kr.

                                                                

                      

söndag, maj 28

Radio Tuff nr 1441

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1441:a sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 28 maj, första gången kl 17 och sedan 2- 3 ggr per dygn till söndagen den 11 juni, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

Programmet korthet:

Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” till bland annat läsvärda bloggare. Lärarna vid Kumla skola i Trollbäcken, Tomas Magnusson och Carina Josefsson, intervjuas om skolans ”festival” för indiska Tuff-projekt torsdagen den 8 juni kl 15-18. Åkes krönika handlar om Per Anders Fogelströms insatser för freden

lördag, maj 27

PER ANDERS FOGELSTRÖM skulle ha fyllt 100 i juni

Per Anders Fogelström var en mycket produktiv författare, älskad inte minst för sina böcker om Stockholm. Mindre kända är hans stora insatser i fredsrörelsen. Han var en av de mest aktiva i AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb och 1963-1977 ordförande i Svenska Freds.

Han skrev tillsammans med Roland Morell boken ”I stället för atombomb”. Det är en tunn bok, bara 46 sidor, men en av de böcker som påverkat mig mer än de flesta andra böcker. Den byggde på uppfattningen att militärt försvar i kärnvapenåldern inte kunde skydda och försvara oss människor och inte heller de värden vi finner omistliga: demokrati, humanism och annat. Militärmiljarderna skulle i stället användas till att minska fattigdom, svält och förtryck i uländerna.

På 1960-talet var förslaget ännu radikalare än det kan synas i dag, för det här var mitt under det kallaste av krig väst/öst --människorna i syd räknade man liksom inte med-- och dessutom långt före SIDAs tillkomst. I slutet av 50-talet satsade svenska skattebetalares valda ombud mer än hundra gånger så mycket på militären än på internationellt bistånd.

När TUFF grundades för 50 år sedan var Fogelström en av talarna på Bollmora bibliotek. Hans idé gav föreningen namnet Tyresö Ulands- och Fredsförening.

1987 när Fogelström, ofta känd under signaturen PAF, fyllde 70 gav Tomas Magnusson i Göteborg och jag ut boken ”Från Platon till PAF ” med undertiteln ”Citat om krigets vansinne och fredens nödvändighet”. Den innehöll 363 citat från ca 200 klarsynta personer. 14 citat av Per Anders fanns med, bland andra:

”Jag tror att man måste vara mycket misstänksam när det predikas, att ändamålet helgar medlen, när man låter påskina att vår oförvitlighet är så gränslös, att de mest fruktansvärda vapen förädlas av att bli använda av oss.”

”Våld löser inte problemen, bara uppskjuter dem eller omintetgör deras lösande. Man får inte en trasig maskin att fungera genom att sparka på den”.

”Kostnaderna för Förenta Nationernas verksamhet under ett helt år, de resurser en hel värld ställer till FN:s förfogande, uppgår inte ens till vad två dagars krig i Vietnam kostade USA. Och sedan fördömer man FN, påtalar dess oförmåga.”

”Vi anser att våld och krigsmakt måste ersättas av rätt och fredsmakt”

”I dag godkänner vi en dubbelmoral, enligt vilken våra barn lärs båda alla kristna och allmänt humanistiska motiveringar för att älska sin nästa – och bästa sättet att avliva denna nästa”

”Vi lever och dör bara en gång – varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld?”          

Per Anders Fogelström dog 1998 och i juni i år skulle han ha fyllt 100.
-----------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Åke Sandin i Radio Tuff nr 1441