tisdag, maj 30

"America first": Väldigt överlägset i rustningar

SIPRI, Stockholms internationella Freds- och Forskningsinstitut har publicerat rustningarna för år 2016. Den visar i miljarder dollar försvarsutgifter för de mest rustade länderna.

För att förtydliga anges här länders militära rustningar och folkmängd:

Land                                  Rustningar i dollar                              Folkmängd
USA                                    611 miljarder                                         320 miljoner
Kina                                   215                                                        1 371     
Ryssland                            69                                                           144            
Saudiarabien                    63                                                              32    
Indien                                55                                                           1 311    
Frankrike                           55                                                              67    
Storbritannien                  48                                                              65    
Japan                                 46                                                           127    
Tyskland                            41                                                              81    

SIPRIs uppgifter visar att USA:s militära förmåga är till och med större än de åtta näst mest rustade staterna tillsammans . De åtta har en försvarsbudget på sammanlagt 592 miljarder dollar mot USA:s 611 miljarder. Dessa åtta stater har sammanlagt 3 200 miljoner människor mot USA:s 320 miljoner, alltså tio gånger flera.

De tre västeuropeiska länderna Frankrike, Storbritannien och Tyskland har 144 miljarder i försvarsbudget , ungefär dubbelt så mycket som Rysslands 69 miljarder.

USA:s rustningar kostar ungefär 9 gånger så mycket som Rysslands. Nu vill Trump öka USA:s krigsmakt med ca 500 miljarder kr. Samtidigt vill han sänka skatter genom lägre insatser för de fattigaste, för miljön m m.

Natos rustningar uppgår till nästan 900 miljarder dollar, alltså ca 13 gånger så mycket som Rysslands. Ändå kräver Trump att europeiska Natoländer ökar sina krigsmakter.

En märkligt hög krigsmakt visar Saudiarabien upp. Med blott 32 miljoner invånare tävlar de med Ryssland om tredjeplatsen i världen i fråga om rustningar. Trump har triumferande meddelat ett avtal om vapenköp från USA till Saudiarabien på hela 110 miljarder dollar, nästan 1 000 miljarder kr.

                                                                

                      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar