tisdag, maj 16

Jan Öberg om "desinformationen"

 Jan öberg är forskningschef för Den Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning:

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”
Och det är då just vad de själva sysslar med.
DN
Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.
Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.
Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.
Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.
Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.
Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.
Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.
Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.
Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?
Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.
Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.
Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.
Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.
Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.
Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.
Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.
Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.
Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar