lördag, maj 27

PER ANDERS FOGELSTRÖM skulle ha fyllt 100 i juni

Per Anders Fogelström var en mycket produktiv författare, älskad inte minst för sina böcker om Stockholm. Mindre kända är hans stora insatser i fredsrörelsen. Han var en av de mest aktiva i AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb och 1963-1977 ordförande i Svenska Freds.

Han skrev tillsammans med Roland Morell boken ”I stället för atombomb”. Det är en tunn bok, bara 46 sidor, men en av de böcker som påverkat mig mer än de flesta andra böcker. Den byggde på uppfattningen att militärt försvar i kärnvapenåldern inte kunde skydda och försvara oss människor och inte heller de värden vi finner omistliga: demokrati, humanism och annat. Militärmiljarderna skulle i stället användas till att minska fattigdom, svält och förtryck i uländerna.

På 1960-talet var förslaget ännu radikalare än det kan synas i dag, för det här var mitt under det kallaste av krig väst/öst --människorna i syd räknade man liksom inte med-- och dessutom långt före SIDAs tillkomst. I slutet av 50-talet satsade svenska skattebetalares valda ombud mer än hundra gånger så mycket på militären än på internationellt bistånd.

När TUFF grundades för 50 år sedan var Fogelström en av talarna på Bollmora bibliotek. Hans idé gav föreningen namnet Tyresö Ulands- och Fredsförening.

1987 när Fogelström, ofta känd under signaturen PAF, fyllde 70 gav Tomas Magnusson i Göteborg och jag ut boken ”Från Platon till PAF ” med undertiteln ”Citat om krigets vansinne och fredens nödvändighet”. Den innehöll 363 citat från ca 200 klarsynta personer. 14 citat av Per Anders fanns med, bland andra:

”Jag tror att man måste vara mycket misstänksam när det predikas, att ändamålet helgar medlen, när man låter påskina att vår oförvitlighet är så gränslös, att de mest fruktansvärda vapen förädlas av att bli använda av oss.”

”Våld löser inte problemen, bara uppskjuter dem eller omintetgör deras lösande. Man får inte en trasig maskin att fungera genom att sparka på den”.

”Kostnaderna för Förenta Nationernas verksamhet under ett helt år, de resurser en hel värld ställer till FN:s förfogande, uppgår inte ens till vad två dagars krig i Vietnam kostade USA. Och sedan fördömer man FN, påtalar dess oförmåga.”

”Vi anser att våld och krigsmakt måste ersättas av rätt och fredsmakt”

”I dag godkänner vi en dubbelmoral, enligt vilken våra barn lärs båda alla kristna och allmänt humanistiska motiveringar för att älska sin nästa – och bästa sättet att avliva denna nästa”

”Vi lever och dör bara en gång – varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld?”          

Per Anders Fogelström dog 1998 och i juni i år skulle han ha fyllt 100.
-----------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Åke Sandin i Radio Tuff nr 1441

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar