söndag, januari 30

Diana Johnstone och traska-patrullo-patrasket.

Vart tog Per Ahlmark vägen, denne liberal med de raka verbala puckarna? Vilar han ut i den skog som i Israel bär hans namn? Minns honom med en viss förtjusning, när han 1999 i DN dammade på oss, som i ett upprop i rikspressen protesterade mot det folkrättsvidriga anfallet på Jugoslavien. Han skrädde inte orden utan stämplade oss som ”den extrema vänsterns mest omdömeslösa veteraner”.

Visst var flera av oss veteraner men många tillhörde inte alls någon extremvänster. Om jag minns rätt fanns bland oss till exempel historieprofessorn Peter Englund, numera ständig sekreterare i Svenska Akademien. Och själv är jag närmast smickrad över att jag hamnade i en ny fålla efter att av argumentslösa trendnissar ha etiketterats som lite av varje, bland annat med epitetet ”förbannad pacifist”.

Anfallet på Jugoslavien var ett anfallskrig, alltså ett sådant som i Nürnbergdomstolen 1945-46 ansågs vara det värsta av alla krigsförbrytelser, eftersom det ledde till allt annat elände och massmördande. Och det var starten för andra aggressioner, 2001 mot Afghanistan och 2003 mot Irak, krig som fortfarande pågår. Vilken massdöd och vilket elände det i så många år inneburit för afghaner och irakier vill vi ogärna tänka på.

Att resultatvärdera västmakters anfallskrig bör vi avstå från, om vi vill tillhöra det i medierna dominerande traska-patrullo-patrasket. En som ändå vågar ifrågasätta är amerikanskan Diana Johnstone. 2004 utkom hennes bok ”Dårarnas korståg”, där hon försökte nyansera den i västlig propaganda ensidiga bilden av serberna som de ”onda”. Det upprörde det rättroende som på DN:s kultursidor började svamla om ”brunvänster” och Björn Eklund fick sparken från Ordfront Magasin för att han vågade publicera en intervju med Johnstone.

I dagens Radio Tuff fick Diana Johnstone en ”veckans ros” för att ha kritiskt resultatvärderat ”befrielsen” av Kosovo, så nu väntar jag bara på att vargarna börjar yla igen. Ibland nämner jag också förlorarnas lidanden under andra världskriget och hamnar då på någon skamlista hos etnocentriker med makt och inflytande över medierna..

Diana Johnstone verkar förstå mera av krig än mittfårans firade debattörer och åsiktspoliser, för så här skriver hon:

”Krig är ett brottsligt tillstånd. Det i fredstid värsta av alla brott, att döda folk och förstöra deras egendom, blir då tillåtna, uppmuntrade och belönade handlingar. Det finns förvisso goda skäl att försöka begränsa fasorna genom att etablera konventioner för ’laglig’ krigföring, men samtidigt är det något perverst med att vilja rena kriget från ojuste agerande, som om det rörde sig om någon slags sport. Insisterandet på respekt för mänskliga rättigheter i krigssammanhang får aldrig leda till att man glömmer att kriget självt är den grundläggande kränkningen av de mänskliga rättigheterna. Vid sidan av de organiserade militära aktiviteterna under krig, och framförallt under inbördeskrig, ger den allmänna oredan därtill tillfälle till en mängd privata brott som våldtäkt, vandalism och stöld. Situationen kompliceras av att kriget inte bara för med sig brott utan också tendensen att överdriva eller rentav att hitta på brott som begåtts av fienden. Av alla ’krigsförbrytelser’ är kanske förtal den mest oundvikliga och minst kända”
-----------------------------
Åke Sandin i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff (nr 1284)

lördag, januari 29

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1282) 30/1 2011 till....

....till Internationella Röda Korset, som varnar för fortsatt försämrad säkerhet i Afghanistan, särskilt för landets civila. Enligt FN var det i fjol en 20 procentig ökning av civila som dödades i stridernas korseld, en ökning som enligt Internationella Röda Korsets högste operative chef Pierre Krähenbühl återspeglats i fler och fler sårade på organisationens sjukhus. Organisationens sjukhus i Kandahar hade i fjol fler än dubbelt så många krigsskadade patienter än året dessförinnan. En av få ljuspunkter enligt IRK är att talibanerna faktiskt går att tala med.

....till Carsten Jensen, som i DN skrivit analyserande artiklar om det över nio år militära engagemanget i Afghanistan. Hans tredje och avslutande text (19/1) hade den betecknande rubriken ”Vår tid i Afghanistan är förbi”

....till den amerikanska författaren Diana Johnstone, som nu skrivit en text med rubriken ”Ett kriminellt Kosovo—Amerikas gåva till Europa”. Hon påstår att ”USA:s medier har givit större utrymme åt anklagelserna mot Julian Assanges eventuella sex-ofredanden än åt en officiell rapport om Kosovos premiärminister Hashim Thacis kriminella företag.” Rapporten är skriven av den liberale schweiziske senatorn Dick Marty på uppdrag av Europarådets parlamentariska församling. Medan Kosovo blir allt fattigare har Thachis gäng samlat förmögenheter på olika slags kriminell handel, såsom trafficking, prostitution och narkotikahandel.

....till Eivor Sydberg i Härjedalen som i brev till Radio Tuff bland annat skriver: ”Ingen har mig veterligt krävt med kraft, att krigsindustrierna skall ställa om produktionen och att deras forskare skall arbeta för liv, inte för död. Ingen regering har ställt detta krav, ej heller Förenta Nationerna.” Och hon slutar sitt brev så här: ”Jag beundrar alla människor som i olika organisationer arbetar för fred. De ä r värda allt beröm. Men jag är orolig för mina och andra mödrars barn och barnbarn. Vilken framtid går de till mötes?”


....till två aktiva i ”Svenska jurister mot kärnvapen”, Stig Gustafsson och Curt Riberdahl, som på DN.Debatt (24/1) skriver under rubriken ”Natos kärnvapen hinder för svenskt medlemskap”, bland annat: ”Nato förbehåller sig rätten att använda kärnvapen först (s k first use) utan att ha utsatts för angrepp med sådana vapen. Detta gäller också mot länder som inte har kärnvapen. Enligt vår mening strider denna strategi mot folkrätten sådan den uttolkats 1996 i ett yttrande av Internationella domstolen i Haag” Skribenterna varnar för att ett svenskt medlemskap i Nato skulle innebära medansvar för Natos kärnvapen.

....till Generösa och solidariska Tuff-medlemmar som under 2010 satte in 18315 kr som gåvor på Tuffs pg 16 01 37 -6, därav 2 620 kr till Radio Tuff. Eftersom Tuff inte har stöd av offentliga medel är det sådana insatser från medlemmarna som gör att vi kan betala hyra för Tuff-lokalen, fortsätta att betala sändningsavgifter för Radio Tuff med mera. Ett annat skäl är förstås att allt arbete i Tuff och Radio Tuff sker oavlönat. Tack också till tre medlemmar som redan i år satt in sammanlagt 3 500 kr på Tuffs insamlingskonto 79 36 36 -2. Ett speciellt tack till Pelle i Haninge som i januari i år skänkte flera tusen kronor både till Radio Tuff och närradioföreningen

....till Tuffs lockande mötesarrangemang: Två lärare från Tyresö skola, Kerstin Andersson och Jonas Hugosson, besökte tillsammans med gymnasisten Sofia Quiroga kring nyår de många Tuff-projekten i Indien. Om detta berättar de, kanske också med bilder, i ”Navet”, Föreningsgården Kvarnhjulet (vid Nyboda skola) tisdagen den 8 februari kl 19. Sedan blir det i samma lokal diskussion om det brännande ämnet ”Våldet, krigen och religionerna” måndagen den 28 februari kl 19.

Marianne Stieger: Skepp ohoj!

Kära lyssnare!

Som tonåring var jag fullständigt fascinerad av romanen ”Myteriet på Bounty” av Charles Nordhoff. I romanen skildras hur den härsklystne kaptenen William Bligh driver sin understyrman Fletcher Cristian i april 1789, samma år som den Franska revolutionen ägde rum, tillsammans med besättningen till myteri, något som är det värsta man kan göra på ett fartyg. Kaptenen sattes i en av livbåtarna och lyckades överleva och återvända till England.

Besättningen, under ledning av Fletcher Christian tog sig i land på en söderhavsö, där de hämtade förråd och tog sig kvinnor, något erövrare har gjort i alla tider. Sedan seglade de till ön Pitcairn som ligger i höjd med Chile långt ut i Stilla havet. Där brände de skeppet, slog sig ner och byggde upp en ny tillvaro åt sig. Att återvända till England var inte att tänka på. Där skulle de ha hängts allihop.

1962 spelades det in en film som byggde på romanen. Marlon Brando spelade huvudrollen som Fletcher Christian. Gissa vem som tittar på den filmen så fort det ges en chans? Förresten, ättlingarna till den revolterande besättningen och de mer eller mindre bortrövade kvinnorna från söderhavsön, lever fortfarande kvar på Pitcairn. Mer eller mindre i misär, sägs det.

Varför berättar jag nu detta för er, kära lyssnare? Jo, därför att Tyskland är i fullt uppror efter att ett myteri har ägt rum på den tyska marinens ögonsten, nämligen segelskolskeppet ”Gorch Fock”. Detta myteri ägde rum redan i november, men den tyska försvarsledningen höll tyst om det, ända tills det kom till allmänhetens kännedom för fjorton dagar sedan. Ett myteri på ”Gorch Fock”? Den tyska allmänheten talar om skandal, politikerna är upprörda över att försvarsministern Karl-Theodor zu Guttenberg, adelsman till råga på allt och journalisternas kelgris, har hemlighållit händelsen. Dessutom har han, utan att kaptenen dessförinnan har blivit hörd, avskedat honom. Visserligen backade zu Gutenberg efter massiv kritik och talade om suspendering istället för avsked, men faktum är att en misskrediterad kapten nu ska föra hem ett fartyg han inte längre har kommandot över.

Vad är det nu som hänt egentligen? Varför så upprörda känslor? Jo, kaptenen på ”Gorch Fock” sägs har varit, precis som William Bligh på HMS ”Bounty”, mer eller mindre en slavdrivare och hyllade principen om kadaverdisciplin. Besättningen består av 69 man stamanställda och 200 officersaspiranter, både kvinnor och män. Utanför Brasiliens kust, en dag i november i fjol, i hårt väder, kommenderades de aspiranter som hade vakt upp i fartygets rigg för byte av segel. Och den här riggen är hög, ska ni veta. Den högsta masten är 45,3 meter över vattenlinjen. Det är inte fy skam ute på Stilla havet i hög sjö. Är det då att förvånas över att en av de kvinnliga aspiranterna vägrade bege sig upp. Hon vågade inte, hon var helt enkelt livrädd. Vakthavande officer följde fartygsbefälets påstådda mönster av glåpord och sexuella trakasserier och hotade den unga kvinnan att låta flyga hem henne med alla de konsekvenser det skulle få för hennes fortsatta karriär. Till saken hör att det tyska reglementet i sådana här fall ger utrymme för ordervägran. Det tillät inte officeren. Han tvingade upp den kvinnliga aspiranten i riggen. Hon drabbades av panik, störtade i havet och omkom.

Besättningen gjorde myteri. Fullt uppror uppstod ombord, innan kaptenen hade kontroll över fartyget igen. Saken tystades ner med inställningen att sådant händer på ett fartyg. Också försvarsministern agerade i tysthet. Men nu var ett filmteam med ombord och händelsen uppdagades i sinom tid för allmänheten. En storm, nej en orkan av protester mot kadaverdisciplinen och den omänskliga behandlingen bröt ut.

Och inte blev det bättre av att en tysk soldat under lek med vapen på en förläggning i Afghanistan sköt ihjäl en kamrat. Karl-Theodor zu Guttenberg står under full beskjutning, och detta precis när den sista kontingenten värnpliktiga just har inkallats i Tyskland. Från och med juli inför Tyskland, precis som Sverige just har gjort, en yrkesarmé. Blir det mindre kadaverdisciplin då? Blir det mindre lek med vapen på luckan? Blir det mindre onödigt spill av unga människoliv? undrar från Limhamn

Marianne Stalbohm-Stieger i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff nr 1282

tisdag, januari 25

Tyresöradion och jag nu på Facebook

Hej!

Jag är ibland lite gammaldags. Gillar e-post som du säkert har erfarit. Och jag har ca 900 texter på min blogg http://www.tuffsandin.blogspot.com Men har flera gånger sagt på radion att jag tycker face to face, dvs personliga möten eller telefonsamtal, är bättre än Facebook, som alltför ofta innehåller rena trivialiteter. Men nu finns Tyresöradion och (motvilligt) jag också på Facebook:

Du som har ett Facebook-konto kan nu gå in och gilla Tyresöradion och själv skriva i loggen på Facebook.

Det går också att klicka på en gilla-knapp på hemsidan http://www.tyresoradion.se/

Åke Sandin tel 08-712 4463

PS: På tordag 27 jan. är du hjärtligt välkommen till en ny träff kl 19 i det mysiga samtalscaféet FilosoFIKA, där vi face to face fikar och diskuterar ämnet "DET MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET" i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80.

tisdag, januari 18

Omfattande Tuff-bistånd 2010

(Från TUFF-bladet vintern 2011. Det skickas ut tull de ca 400 betalande medlemmarna i Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Se http://www.tuff.fred.se/ )

Stort Tuff-bistånd 2010
Även år 2010 var Tuffs bistånd till flera olika länder betydande:
Till Indien: 270 000 kr
Till Afghanistan: 15 000 kr
Till Bagdad: 20 000 kr
Till Belgrad: 5 000 kr
Till Ship to Gaza: 8 400 kr
------------------------------------------------------
Summa bistånd 2010: 318 400 kr

Bhikhu sammanfattar
I Radio Tuff nr 1281, som 16-30 jan. kan höras på 91,4 MHz eller www.tyresoradion.se , gör Bhikhu Vyas, sedan 30 år vår främste indiske partner, en sammanfattning av de många Tuff-projekten. Han anser att det internationella samarbetet mellan Tuff och indiska gandhianer är ”helt unikt”. På 90-talet bekostade Tuff byggandet av sex skolor bland de hundratals byarna i det utfattiga och tidigare bortglömda Dharampur. Fortfarande står Tuff-pengar för driften av två av dessa skolor men räcker även till vattenförsörjning med mera. Området, där invånarna tidigare var analfabeter har nu till och med datorer i skolorna.

Mangogrammen en succé!
För 15 år sedan planterades 500 mangoträd i Dharampur. I dag finns över 100 000, som ger vitaminrika frukter och extrainkomster till fattiga bybor. ”Den perfekta presenten”, det vill säga Tuffs mangogram har bidragit till detta rekord. Finns ”för att gratulera” ”i stället för blommor” och ”till minne av”. Kan beställas från Åke Sandin, ake.sandin@tyresoradion.se tel 08- 712 4463.

Afghanska krigsdrabbade
Via pålitliga afghaner i Sverige har Tuff-pengar i Afghanistan använts till stöd för fattiga och ofta av krig skadade människor.

Barnbibliotek i Bagdad
Pengarna till Bagdad används för driften av de två barnbibliotek Svensk-Irakiska Solidaritets-kommittén anlagt i den irakiska huvudstaden. Solidaritetskommittén skriver: ”Vi uppskattar verkligen allt stöd från Tuff - ni är helt otroliga!!! Stort tack!”
Gamla fattiga i Belgrad
I samarbete med Tuffs partner Lina Vuskovic, tidigare ”kvinna i svart” i protest mot krigen, får fattiga gamla i Belgrad varje år julklappar. Det är mycket uppskattat av dessa veteraner, som genomlidit flera krig och i dag hankar sig fram på usla pensioner. Flera är flyktingar.

Pg 79 36 36-2 ”heligt”
Tuffs insamlingskonto pg 79 36 36 -2 används endast till utlandsbetalningar. Allt arbete i Tuff och Radio Tuff sker oavlönat. Omkostnader för lokalhyra, Radio Tuff, telefon, porto etc täcks av Tuffs föreningskonto, pg 16 01 37 – 6, det vill säga genom medlemsavgifter och gåvor.
Välkommen du också som medlem!
Tuff är helt beroende av sina medlemmar. 2010 ökade glädjande nog antalet medlemmar.Men ännu flera behövs. Årsavgiften är 200 kr för enskild plus 80 kr för familjemedlem att sättas in på pg 16 01 37--6 I avgiften ingår fredstidningen Pax och regelbundna utskick av Tuff-kalendarium och TUFF-bladet. Hör med dina vänner och bekanta om de inte vill gå med i TUFF!

http://www.tyresoradion.se
Tyresöradions hemsida har fräschats upp och nu kan man också höra pågående program på webben. Du kan alltså när du vill lyssna på det Radio Tuff som just sänts och som annars hörs på 91,4 MHz fyra ggr per dygn. På denna sida finns också fliken ”Sagt om 91,4”, där många hundra lyssnare har lämnat omdömen. Hör av dig till ake.sandin@tyresoradion.se eller 08-712 4463 om radion så blir han uppmuntrad!

söndag, januari 16

Kära barnbarn, pissa inte på våra gravar!

”Det var mycket bättre förr”, har vi gubbar i alla tider jämrande sagt. Egentligen var väldigt mycket värre då, men i ett avseende var det bättre: Vi var mycket yngre. Brukar citera min ångermanländske landsman, författaren och samhällskritikern Lubbe Nordström (1882-1942). I unga självsäkra vänners sällskap klämde han till med: ”Även jag har varit ung, ja yngre än de flesta!”

Läser i den tyska tidningen Die Zeit det tal som Cristophe Hein höll på nyårsnatten. Han är prästson och växte upp i Östtyskland (DDR) men är också i det återförenade Tyskland en uppskattad kulturpersonlighet. Han är född 1944 och alltså många år yngre (läs: mindre gammal) än jag. Ändå är han djupt bekymrad över världens nuvarande tillstånd.

Hein säger rentav att våra unga måste göra helt annorlunda än vi om världen ska räddas. Man kommer att tänka på historiens kanske mest kända kungliga mätress, Madame de Pompadour, som lär ha sagt: ”Efter oss syndafloden”. Hein varnar för en bokstavlig syndaflod, orsakad av klimatuppvärmningen, som vi svenskar dock inte känt något av hittills denna vinter. Han erinrar om att vi för ett århundrade sedan uppfann bilen, som vi sedan planerat för att skaffa innan vi ens tänkt på att skaffa vårt första barn. Hein menar, att privatbilarna har en enorm ”förstöringspotential” och säger:

”Nu finns också i Östeuropa, Kina och Indien lika många bilar som i Västeuropa och Nordamerika, och två andra kontinenter väntar otåligt på att de ska kunna bidra till klimatförstöringen”

Kanske är det Christophe Heins uppväxt som prästson som gör att han så starkt fördömer sin egen generations ”synder”, av vilka den värsta enligt honom är girigheten eller habegäret. Denna synd leder till död och fördömelse, anser han.

Själv tror jag att vår grunkfrälsthet har funnits i alla tider. Det tycks fånigt nog vara viktigare, vad man äger än vad man gör eller vad man är. Sedan några år säger barnen när de riktigt gillar någon: ”Han äger!”. Ibland undrar jag om vi inte ändrade våra prioriteringar under 1980-talet. Då översvämmades Sverige och Europa av en massa amerikanska budskap om lycka och framgång. Satsa och tänk på dig själv – underförstått: skit i alla andra!-- blev den trendiga parollen. Gamla värderingar som solidaritet, föreningsaktivitet och samhällsengagemang började snabbt förlora i status. Och den segrande marknadsekonomin har inneburit att aktiesparande har blivit den nya folkrörelsen och ”guldsot” den nya folksjukdomen.

En text i min blogg http://tuffsandin.blogspot.com från november har rubriken ”Våra barnbarns dom över oss!?” Där frågade jag: "Kommer våra barnbarn om 40 år att förfasa sig över att vi som självgoda och giriga konsumister låter många miljoner barn dö i onödan varje år i vår värld, att de miljarder vi satsar på mat till våra husdjur med 4 miljarder dollar överstiger de anslag vi ger till mat och hälsa för världens över en miljard fattiga, att vi stillatigande accepterar att tusentals kärnvapen finns (snacka om förintelse!) osv osv?”

Barnbarnen kommer att få mycket att undra över, så det återstår bara att citera slutraderna i Bertolt Brechts dikt ”Till kommande släkten”: ”Ack vi, som ville jämna marken för vänlighet kunde själva inte vara vänliga. Men ni, när tiden har kommit då människan hjälper sin medmänniska, tänk på oss med överseende!”

Så kära barnbarn, pissa inte på våra gravar utan tänk på oss med överseende!
---------------------------------------------
Åke Sandin i Tyresö Ulands-och FredsFörenings Radio Tuff (1281) 16-30 jan 2011

fredag, januari 14

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1281) 16-30/1 -11 till....

....till fredstidningarna Pax och ”Kvinnor för fred”, som i sina senaste nummer har mycket läsvärt. Pax uppmärksammar bland annat tre av de många svenska värnpliktsvägrarna och har även en notis om ärkebiskop Wejryds utdelning av ickevåldsfondens priser. I ”Kvinnor för fred” skriver två så kloka radikaler som Maj Britt Theorin och Stefan Lindgren.

....till Freds- och konfliktforskaren Håkan Wiberg (1942-2010), som några månader före sin död förra sommaren skrev förordet till Johan Galtungs bok ”Johan utan land”. Där heter det bland annat: ”Den historiske Johan utan land var kung av England, blev bannlyst av Innocentius III år 1203 och fick absolution först när han tio år senare underkastade sig påvens överhöghet. Johan Galtung har blivit bannlyst på många håll. Norsk schweizisk och annan säkerhetspolis har spionerat på honom, han har blivit utburen från en talarstol i gamla Östtyskland, uppdrag och tjänster har försvunnit i flera länder, o.s.v. Eftersom han inte erkänner någon påvlig överhöghet får han ingen absolution, och en av de få saker som med total säkerhet kan sägas om honom är att han aldrig kommer att få Nobels fredspris. Han kommer knappast att sakna det: Gandhi fick det inte heller, däremot Kissinger och nu senast Obama omedelbart efter sin upptrappning av kriget mot Afghanistan och USA:s militärbudget”

....till den norske fredsprofessorn Johan Galtungs bok ”Johan utan land. På fredsvägen genom världen”. Där skriver han bland annat: ”De farligaste är de som tror sig utvalda av Gud, Historien eller något liknande, för de tror sig vara höjda över lagen och att jordens rike är deras, i varje fall ett utlovat land. Det finns en hel del av dem här i världen. Om de är grannar, går det ofta illa. Har vi mod att genomskåda alla deras flinka rationaliseringar och se allt detta i ögonen?” Galtung skriver konkret och roligt om sina många freds- och medlarinsatser världen över men också om sitt halvår i norskt fängelse för vapenvägran.

....till Svenska Afghanistankommittén, som Pierre Schori citerat i en artikel om Sveriges krigföring i Afghanistan. Schori förordar svenskt militärt uttåg och citerar siffror från Svenska Afghanistankommittén, som verkat i landet över trettio år: ”För de cirka 500 svenska soldater som riskerar liv och lem i Afghanistan skulle man kunna få 25000 välutbildade lärare eller stödja 720 000 elever. Om Sverige verkligen vill hjälpa det under decennier krigsplågade afghanska folket borde valet mellan dyra militära insatser och civilt bistånd vara enkelt.” Faktum är att det i Tyresö blir ett offentligt seminarium med Monica Eriksson från Svenska Afghanistankommittén lördagen den 29 januari kl 10-12. Plats: Kulturcaféet, Kvarnhjulet vid Nyboda skola.

....till Tuffs arbetsutskott, som nu till medlemmar och andra skickar ut Tuff-kalendariet och TUFF-bladet. Det är mycket jobb i en lokalförening med en så hög aktivitet som Tuff, som inte har någon anställd. Värda rosor är bland andra Sylvia Ljungdahl och Margareta Svahn, som exempelvis jobbat med den otacksamma uppgiften att städa Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80.

....till kommande Tuff-arrangemang: Det populära samtalscaféet Filosofika har en ny träff torsdag den 27 januari kl 19 i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80. Alla välkomna!

Nyligen besökte lärarna Kerstin Andersson och Jonas Hugosson samt gymnasisten Sofia Quiroga de många Tuff-projekten i Indien. Tisdag den 8 februari kl 19 inleder de ett Indien-möte i ”Navet”, Föreningsgården vid Nyboda skola.

....till dem som nu i början av året bestämmer sig för att bli Tuff-medlemmar genom att sätta in 200 kr för enskild plus 80 kr för familjemedlem på Tuffs plusgiro 16 01 37 - 6

måndag, januari 10

Radio Tuff nr 1280

Hej och god fortsättning på det nya året!

http://www.tyresoradion.se/ kan man nu på vilken tid som helst lyssna på vilket program som helst av de tolv halvtimmar, bland annat Radio Tuff, som hörs dygnet runt vid radioapparaterna på 91,4 MHz.

Här nedan kommer en sammanfattning av Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFF (nr 1280) söndag 2 januari 17 och sedan 4 ggr per dygn till den 16 januari på 91,4 MHz och när som helst på webben http://www.tyresoradion.se/ , där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och andra program samt se många hundra omdömen om radion i fliken ”Sagt om 91,4”.

En massa texter från Radio Tuff kan du läsa här nedan.

Trevligt om också du ville kontakta mig om radion, antingen på telefon 08-712 4463 eller på e-post ake.sandin@tyresoradion.se

PÅANNONS:
Veckans rosor delas ut till Tuffs biståndsarbete 2010, till alla dem som ifjol använde mangogram för att gratulera eller beklaga någons sorg, till glädjande många nya Tuff-medlemmar, till fredsveteranen Johan Galtungs bok ”Johan utan land” och till många hundra radiolyssnare som lämnat sina omdömen, vilka gör att vi nu på det 27:e året orkar fortsätta med Radio Tuff.

Hampus Eckerman oroar och roar med rapporter om missbildningar i Irak pga utarmat uran, ekonomisk utveckling i Vitryssland, dödspatruller i Bangla Desh, oro i Tunisien, bankernas bojkott av Wikileaks och palestinsk dubbelspel.

Åke Sandins krönika handlar kritiskt om Expressen-reportern Ingvar Hedlund och har rubriken ” ’Stjärnslaskreportern’ och hans ’noggrannhet’ ”

Marianne Stieger minns katastrofer under 2010 och hoppas på ett nytt och mycket bättre 2011.

Från indiska landsbygden rapporterar på telefon lärarna Kerstin Andersson och Jonas Hugosson samt gymnasisten Sofia Quiroga om de många Tuff-projekten där.

Några ord om Per Oscarsson, 1967 Tyresöbo och en av Tuffs grundare

Den verkliga folkradion!

På 91,4 MHz hörs dygnet runt tolv halvtimmesprogram av varierat innehåll. De kan också höras på http://www.tyresoradion.se/ Välkommen du också som lyssnare!

Denna radio görs sedan 1985 helt på frivilligbasis och med över 200 program per år, mestadels med så kallade vanliga människor, som dock är helt unika när de blir intervjuade. Programledare och tekniker: Åke Sandin ake.sandin@tyresoradion.se

Här korta sammanfattningar av programutbudet vecka 2 år 2011:

26/12-16/1
Anna Steele Karlström (fp) har varit kommunalråd i Tyresö de senaste åren. I höstas valdes hon i riksdagen. Hon intervjuas om Tyresöpolitiken, sina första erfarenheter av riksdagen sina berömvärda insatser för Tyresöradion och sin plats i riksdagens kulturutskott.

Smålänningen Martin Nilsson (s) kom som rekordung in i riksdagen, där han var i 14 år. Sedan har han varit oppositionsråd i Tyresö och han intervjuas om sin riksdagstid, sina hjärtefrågor i Tyresös politik, till exempel arbetslösheten men också om planer att utnyttja Tyresöradion.

Trollbäckenborna och tandläkarna Lars och Margareta Hedin berättar om sitt engagemang i Lions och scoutrörelsen och den tandklinik i Kenya som de hjälper. De berättar om Kenyas olika stammar men också om korruptionen där.

Lennart Mårtensson i Krusboda berättar om sin uppväxt i Malmö, sitt engagemang i Krusboda samfällighet, sin karriär inom Posten från brevbärare till administratör, sina besök i Peking, Argentina och Spanien och sitt favoritlag i fotboll, Malmö FF:

2/1-23/1
Stefan Viljehammar växte som Stefan Olsson upp på Björkbacken i Tyresö och hade en tuff barndom. Var aktiv i Kyrkans ungdom och blev så småningom busschaufför. Berättar ironiskt om termen ”kvalitetsförbättrare”. Sjunger egna låtar till gitarr.

Tomas Clason är ordförande i vår teaterförening, spelade själv Magnus Gabriel de la Gardie i somras. Berättar om barndomen i Saltsjöbaden, jobb i unga år på skeppsmäkleri, sedan vid SJ. Diskuterar järnvägar och transportekonomi (=logistisk). Är nu lärare på C3L och beundrar skidstjärnan Charlotte Kalla.

Ebbe Björkman om Nils Ferlin (del 3): Ferlins skiftande psyke, moderns död, religiösa inslag i dikterna. Diktsamlingarna ”Goggles” och ”Från mitt ekorrhjul”, Flera dikter läses

Terje Engh, Anders Gullberg, Peter Dicke och Åke Sandin berättar historier och lanserar nya ordspråk

9/1-30/1
(Repris) Aina och Åke Andersson om Stortorp förr och nu, dess gårdar och affärer, samfärdseln på Drevviken, hembygdsföreningen m m

Kjell Börjesson växte upp i Säffle men har bott länge i Trångsund, där han är en ledande kraft i hembygdsföreningen Amarillis. Berättar hur det är att vara blind och ändå klara det mesta.

Björn Sandqvist bor i Vendelsö, berättar om många år som musiklärare i Tyresö. Han sjunger till piano egna låtar, drar vitsar och andra skämt.

Tyresö Ulands och FredsFörenings Radio Tuff (nr 1280-81) med ”rosor”, intervjuer, krönikor m m. Medarbetare: Hampus Eckerman och Marianne Stieger. Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

söndag, januari 2

EN ”STJÄRNSLASKREPORTER” OCH HANS ”NOGGRANNHET”

I den lokalpatriotiska Tyresöradion händer det ibland att jag också intervjuar utsocknes. En vecka vintern 2003 gjorde jag halvtimmar med två färgstarka politiker, först folkpartiledaren Bengt Westerberg och sedan Sten Andersson, tidigare socialdemokratisk partisekreterare, socialminister och utrikesminister.

Sten Andersson (1923-2006) besökte jag ett par gånger i hans hem i Enskedes ”käringstad”, där alla gator har kvinnonamn. Kom att tänka på de intervjuerna, när jag Juldagen lyssnade på Åke Petterssons ofta hörvärda program ”Publicerat” på Sveriges Radios P 1. Då intervjuades Expressen-journalisten Ingvar Hedlund. Denne var faktiskt stolt över att ha blivit kallad för ”stjärnslaskreporter” och han berömde sig själv för sin ”noggrannhet”

Vad Sten Andersson berättade om Expressens ”stjärnslaskreporter” var så svavelosande att jag inte ska återberätta det i detalj. Men han menade att Expressen var en tidning ”med solsting”, som 1976 bidrog till den borgerliga valsegern genom sin ”lögnkampanj” mot honom och andra ledande socialdemokrater. Chefredaktören Per Wrigstad använde då just Ingvar Hedlund som sin ”lydige lakej”, berättade Sten Andersson, som anklagades i Expressen för att ha kommit över ett "drömställe" i skärgården genom att utnyttja en skogvaktare, som uppgavs vara "partivän". Och så skickade man ut en fotograf, som från en bergsklack tog en bild av Stens fiskekoja, som var 14 (!) kvadratmeter stor (läs: liten) men som på bilden tycktes hänga ihop med ett mycket större hus.

Ingvar Hedlund, ja, han skrev 1997 en helsida om mig. Den var lögnaktig och grovt vinklad. I den tvåradiga rubriken på helsidan hängdes jag ut som "HAN ÄR EN AV AHMED RAMIS HANTLANGARE", bara för att jag fem år tidigare också intervjuat Rami bland de många tusen andra av alla olika politiska och religiösa, som jag pratat med på radion.

Och Hedlund, han som nu skryter över sin noggrannhet, skrev bland annat ”Sandin är i dag ordförande I Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF)." Ordförande hade jag då inte varit på 25 år, var inte ens med i Tuffs månghövdade styrelse. Men stjärnslaskreporterns lögn inspirerade självaste ledarsidan på Expressen (15/12 1997) att smäda TUFF som ”TASK, Tyresö AntiSemit och Krigsförening”.

Hedlund skrev också: "Sandin pekas av Svenska Kommittén mot Antisemitism ut som historieförfalskare". Han anförde, att jag inte längre trodde på att tyskarna gjorde tvål av sina dödade offer. Men när Tuffs vice ordförande Monica Schelin ringde honom och berättade om judiska historieprofessorer som tagit avstånd från just den seglivade tvålmyten, skrev han faktiskt att hon inte hade kunnat nämna någon trovärdig källa.

När Hedlund intervjuade mig lovade han att jag skulle få läsa hans manus i förväg. Det löftet svek han, tyvärr, för då skulle han ha undvikit några av sina grövsta misstag och kanske framstått som någorlunda ”noggrann”. Själv ringde jag honom efteråt och bad att få intervjua honom. Han uppgav då att han måste fråga sina överordnade om lov (helledudane då!) och bad mig ringa om en vecka. Det gjorde jag men då uppgavs, att han var på semester. Är stjärnslaskreportrar fega? Eller gäller det bara en som Jan Guillou kallat för ”notorisk lögnhals”?

Förbryllad är jag över tystnaden från Svenska Kommittén mot Antisemitism, så ofta citerad av våra medier. Hade den verkligen stämplat mig som historieförfalskare, som Hedlund uppger, borde den sakligt ha underbyggt denna anklagelse eller också tagit avstånd från Expressens fabuleringar. Eller är denna kommitté verkligen nöjd med att avslöjare av historieförfalskningar lögnaktigt kallas historieförfalskare, bara för att det i någon mening gynnar dess syften?
-----------------------------------------------------------
Åke Sandin i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff (1280) 2-16 jan 2011. Hörs på 91,4 MHz och på http://www.tyresoradion.se/

lördag, januari 1

Per Oscarsson, en av Tuffs grundare

På 1960-talet bodde skådespelaren Per Oscarsson i Brevik här i Tyresö. Han var med i den grupp på tio personer, som beslöt att bilda Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Det skedde en februarikväll 1967 vid ett offentligt möte på Bollmora bibliotek. Lokalen var knökfull med folk som ville lyssna på bland andra Per Anders Fogelström och Monica Nielsen. Men den stora publikattraktionen var Per Oscarsson, som några veckor tidigare hade väckt enorm uppmärksamhet genom sitt annorlunda framträdande i Hylands hörna. Han fick stå på ett bord för att kunna synas och höras i folkmassan under Tuff-mötet på biblioteket.

Nu (1/1) befaras tyvärr att Per Oscarsson (1927- ?) har omkommit, när hans hus brann ner på natten till nyårsafton.
-------------------
Åke Sandin i Radio Tuff (nr 1280) 2-16 januari 2011 på http://www.tyresoradion.se/

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1280) 2/1 2011 till....

....till Tuffs biståndsarbete 2010, då vi till gandhianska indiska partners skickade hela 270 000 kr, som bland annat räcker till driften av två av de sex Tuff-skolorna i Dharampur bland de fattigaste av de fattiga. Tuff har också 2010 genom afghanska vänner skickat 15 000 kr till fattiga krigsdrabbade i detta land. Ett barnbibliotek i det krigsdrabbade Bagdad kunde vi i fjol stödja med 20 000 kr. Och gamla fattiga och ofta krigsdrabbade i Belgrad har vi nyligen stött med 5000 kr, inte minst för att de ska få julklappar. Ship to Gaza lyckades vi i våras att stödja med 8 400 kr tack vare många solidariska medlemmar. Det blir sammanlagt 318 400 kr. Inte dåligt av en lokalförening, som inte har någon avlönad och inte ett öre i offentliga bidrag! Vi lider inte av ”guldsot” som en och annan av de välavlönade i de stora biståndsorganisationerna tycks drabbas av.

....till alla kloka, solidariska människor som 2010 utnyttjat Tuffs mangogram för att gratulera eller beklaga sorgen efter någon bortgången anhörig eller vän. 60 personer köpte i fjol mangogram för sammanlagt 21 260 kr. Det blir i indiska byar många tusen mangoträd, som ger massor av vitaminrika frukter och skugga under den gassande sommarsolen. För bara 5 kr, en mangoplanta. Kontakta oss gärna om mangogram genom att ringa Monica Schelin, tel 08 -712 2581 eller genom e-post ake.sandin@tyresoradion.se .

....till Tuffs nya medlemmar under 2010 som gjorde att föreningen ökade sitt medlemsantal till nästan 400 betalande. Vi får hoppas att vi blir ännu flera i år. Årsavgiften för enskild är 200 kr och för familjmedlem 80 kr, som sätts in på Tuffs pg 16 01 37 -6. I medlemskapet ingår förutom Radio Tuff bland annat regelbundna utskick av Tuff-kalendariet, Tuff-bladet och fredstidningen Pax. Välkommen du också!

....till förlaget Panta Rei, som givit ut den norske fredsveteranen Johan Galtungs bok ”Johan utan land” med undertiteln ”På fredsvägen genom världen”. På försättsbladet finns ett citat från Gandhi: ”Det finns ingen väg till fred. Fred är vägen”. Mera om boken i nästa Radio Tuff.

....till de många hundra lyssnare som lämnar omdömen om Tyresöradion inklusive Radio Tuff. De förs in i fliken ”Sagt om 91,4” på hemsidan www.tyresoradion.se , som nu fint fräschats upp av Ann Sandin och Theodor Lindgren. Bland annat kan man nu på webben inte bara lyssna på tidigare program utan också de aktuella som hörs vid radioapparaterna.