onsdag, augusti 31

Välkommen till Tuffs möten !


Tuff-kalendarium      hösten 2016      
                                Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6. Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2 
                                     E-post: tuffmail@spray.se      Hemsida: www.tuff.nu

onsdag                        Möt Eva Myrdal om Syrien och Degerfors
14 sept          Arkeologiprofessorn Eva Myrdal är aktiv i Syriensolidaritet och organisatör av
kl 19                Nordiska fredssamtal som 12-14 augusti hölls i Degerfors. Hon redogör för sina åsikter om det eländiga och långvariga kriget i Syrien med inblandning även av utländska makter. Hon berättar också om några av de mest hörvärda talen i Degerfors, där bland andra Maj Britt Theorin och Thage G Peterson framträdde. Som vanligt blir det diskussioner med gemyt och fika.
PLATS:         Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

tisdag                                  Välkommen till Tuffs styrelsemöte!  
20 sept         Tuffs styrelsemöten är öppna för medlemmar, som där kan vädra sina åsikter, 
 kl 18               deltaga i diskussionerna och ställa frågor. Så hjärtligt välkommen i det tuffa gänget!
PLATS:         Tuff-lokalen Myggdalsv. 80
                     
torsdag              Agnes Hellström: Vad vill Svenska Freds ?
13 okt Tuff är en lokalavdelning av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, vanligen kallad kl 19  Svenska Freds. Det är världens äldsta nu aktiva fredsförening, grundad redan 1883. I    våras fick den en ny ordförande. Det är Agnes Hellström från Stockholm som nu    besöker oss i Tuff. Hon berättar vad hon finner viktigast att arbeta för i en krigisk värld.    Det ges också tillfälle att diskutera och ställa frågor till Agnes.
            Som vanligt ingår fika och gemyt.
PLATS:           Tuff-lokalen , Myggdalvägen 80

torsdag                      Besök Strandskolans Öppet hus
27 okt           I många år har Strandskolan i Tyresö anordnat Öppet hus med mat, kaffe underhållning
kl 16-19         av elever och personal, försäljning av elevarbeten med mera. Det är mycket trevligt och  
                       inkomsterna går främst till Tuff-projekten i Indien.
PLATS:           Strandskolan Lagergrens väg 16 i Tyresö Strand
             
            Glöm inte mangogrammen, den perfekta gåvan !
Tuffs mangogram har bidragit till att bland indiska Dharampurs många fattiga byar över 130 000 mangoträd kunnat planteras. Där växer små plantor upp till vackra träd dignande av mangofrukter med massor av A-vitamin, som hjälper mot den nattblindhet som den fattiga befolkningen lidit av.                    
Mangogrammen är ett diplomliknande blad som kan användas för att gratulera eller till minne av någon bortgången. De kan beställas av Tuff eller av Monica Schelin, tel 712 2581. För 100 kr blir det 20 träd, för 200 kr 40 träd osv.
                     

                 Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         Radio TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se, i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 18/9, 2/10, 16/10 osv och sedan 3 ggr per dygn. 

måndag, augusti 29

Tuff-bladet

TUFF-bladet      hösten 2016
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
          Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
             Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
     Insamlingskontot: pg 79 36 36 - 2
         E-post: tuffmail@spray.se     
           Hemsida: www.tuff.nu
  
Tack till solidariska skolor!
Kumla skola i Tyresö.
Kumla gjorde i slutet av våren ett dagsverke för de sex Tuff-skolorna bland de fattiga byarna i Dharampur. Man jobbade in hela 69 190 kr, som oavkortat skickas till de indiska skolorna. Redan på 70-talet började Kumla med sina årliga dagsverken. Ett av resultaten var att på Sarvodaya Ashram i den indiska delstaten Gujarat anlades en skolbyggnad som fick namet ”Kumla Wing”.

Alléskolan i Lerum
I våras gjorde också Alléskolan i Lerum (nära Göteborg) ett dagsverke som gav 47 570 kr till de indiska skolorna. Alléskokan fick härom året  för sina mångåriga insatser för  Tuffs bistånds-projekt  priset för ”beundransvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”, vilket ledde till att två av skolans lärare kunde besöka projekten i Indien.

  Bhikhu Vyas imponerad
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, har redan tackat för de svenska skolornas insatser. Imponerad skriver han:
Extremely happy to learn that Kumla and Alléskolan have made  Operations One Day:s Work and worked in about 1 100 000 rupies. Quite an account! Very inspiring indeed. Will write to them shortly.”

Bistånd: Kongo + Tanzania
Tidigare i år har Tuff också lämnat 30 000 kr till den skola i Kongo, vars byggande vi förut stött med 105 000 kr och som nu fungerar för över 200 fattiga elever. Dessutom har vi i år lämnat 10 000 kr till insamlingsstiftelsen Econef i Sverige, som hjälper centret för tanzaniska  barn, av vilka de flesta är föräldralösa på grund av att över 5 procent av Tanzanias invånare lider av hiv/aids.

Tuffs bistånd 2014-2015
Under 2014-15 skickade Tuff 410 000 kr till indiska partners, 12 000 kr till barnbibliotek i Bagdad, 10 000 kr till skolbygge i Bolivia, 5000 kr till gamla flyktingar i Serbien, 10 000 kr till barnhemmet Shatila i Libanon för palestinska och syriska flyktingar och till flyktingar i Sverige 10 300 kr. Dessutom skänktes 3 000 kr till Svenska Freds för ett skolprojekt i Moldavien            

Bidrag på pg 79 36 36-2                                          Också många enskilda stöder glädjande nog Tuffs biståndsarbete genom insättningar på insamlingskontot plusgiro 793636-2. Allt arbete i Tuff sker oavlönat så varje insamlad krona skickas oavkortat till biståndsändamålet. Ofta ökas bidragen på med pengar från Tuff.

   Kolla gärna www.tuff.nu
Tuffs hemsida www.tuff.nu uppdateras ofta och är väl värd ett besök

     Radio Tuff tuffar på
Sedan augusti 1985 har Radio Tuff hörts varje vecka, ett svårslaget rekord för frivillig radio. Programmet hörs lokalt på 91.4 MHz flera ggr per dygn men även på www.tyresoradion.se Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17.

  Ullångersbladet om TUFF Ullångersbladet om Höga Kusten har ett inslag om Tuff. Där länkas man till en krönika i Radio Tuff med rubriken ”Att ställa till helvete för att komma in i paradiset” Den handlar om terrorn och hörs på http://www.tyresoradion.se/1458  Bilden på programledaren är 66 år gammal och påminner om ångermanlänningen Lubbe Nordströms ord: ”Även jag har varit ung, ja yngre än de flesta”.

Tabuord för krigsindustrin
Alhambra nyhetsbrev har dessa tänkvärda ord:
”Terror är ju ingenting man kan utrota med krig. Terror bekämpas med skolor, sjukhus, vägar och rättvisa, med upplysning och jämlikhet inte med mer terror. Men denna fredliga form av terrorbekämpning passar inte de nya världsherrarna. Fred är ett tabuord för krigsindustrin.”

     Medlemmar behövs
Helenes brev till Tuff är värt att citera:: Idag fyller jag 70 år. Som en present till mig själv har jag nu betalat in medlemskap och familjemedlemskap i TUFF för mina närmaste, dvs son, dotter, dotters nära vänner och min bror, det känns fint att fira med fred istället för dyrt kalas! Tack till er som verkligen arbetar för fred och medmänsklighet!” Medlem blir man genom att på Tuffs pg 160137-6 erlägga 200 kr för enskild och gärna 80 kr för familjemedlem

söndag, augusti 21

Radio Tuffs limerickar

Radio Tuff har i slutet av augusti födelsedag. Sedan augusti 1985 har sändningen hörts varenda vecka, lokalt på 91,4 MHz och världsvida på www.tyresoradion.se .De första åren hade vi ofta med limerickar. En av dessa handlade om den då aktuella svenska vapenexporten. Den löd: 

En kanonfabrikant i Karlskoga
med Boforsvapen knoga och knoga.
Han sa varje da:
”Exporten går bra
med licenser är inte så noga”! 

Men den engelska definitionen säger att limerickar är ”famous for virgins and masculine urgings and vulgar erotic effects”. Därför skildrade våra limerickar sexvanorna i olika av kommunens kvarter. På Sikvägen i Tyresö bor tusentals människor. Ett av kvarteren där är Siken: 

En dam i kvarteret Siken
Om älskaren sa besviken:
”Han bara slår dank,
så snart är jag pank.
Jag tror jag förför en rik en”.

Ett annat kvarter i samma område heter Gösen. Här kommer en limerick som nästan gör anspråk på jämlikhetsmannens stora pris:

 Om en levnadsglad tjej från Gösen
Sa förtalet: ”Hon är en lös en!”
”Men om jag vore kille,
som vet vad jag ville
skulle inge prata skit”, sa tösen.

 För skoptofiler (på bollmorianska: fluktare) är Gudöterrassen lockande.

 Högt bland husen på Gudöterrassen
bor en tös från konstnärsparnassen.
Hon på rullgardin spar,
så om du står kvar,
får du se´na i paradisstassen.

En nobelpristagare i kemi lär ha påstått att kemins främsta landvinning var blondiner. Den här limericken motsäger inte det:

En hyperblond kvinna från Tyreso Strand
Ser man näcka vid bryggan ibland.
Hon är välväxt och fin
men ej nån blondin,
för det ser man, när hon går iland!

 I Radio Tuff kallas Älta för ”Tyresös näraste och käraste förort”. Men killarna där har problem:

 En ivrig yngling ifrån Älta
en Tyresötös på rygg sökte välta.
Hon skrek: ”Du din bluff
har ej gått me´ i TUFF!”
På kärlek den natten fick han svälta.

Den limericken kallades för ”Älta-gossens tragedi” eller ”Grova medlemsvärvar-versen. 

Även Ältabor och folk från andra orter i Sverige är ju välkomna att bli medlemmar i Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF). Det blir man genom att sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 160137-6 .

I 31 år har alltså Radio Tuff hörts varenda vecka, ett svårslaget rekord för frivillig radio. Genom att den har gjorts oavlönat har den kunnat vara helt oberoende. Medan stora medier ibland krupit som lismande knähundar för militarism och  inne-strömningar har Radio Tuff kunnat ha sin egen respektlösa linje.


 Det ska vi fortsätta med i nästa Radio Tuff – nr 1422 ! -- som hörs första gången söndagen den 4 september.

lördag, augusti 20

Radio Tuff nr 1421

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1421:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 21 augusti, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 4 september, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET

Till dem som gjort eller skrivit något bra delar Monica Schelin och Åke Sandin ut en mängd verbala ”rosor”, en del dock med taggar. Tuff-medlemmen Ulla Gribbe intervjuas om ETC, Filter och andra radikala tidningar som hon läser. Radio Tuff har 31-årig födelsedag i augusti och därför läses några av de limerickar som sändes på 80-talet.

fredag, augusti 19

"Bättre tända ljus än att förbanna mörkret"

Radio Tuff följer Martin Luther Kings åsikt att det är "bättre att tända ljus än att bara förbanna mörkret". Därför delar vi ut "rosor", låt vara några försedda med taggar

”ROSOR” från RADIO TUFF (1421) den 21/8 2016 till….
….till   Helene Wåhlander som den 11 augusti hade födelsedag och då skrev: Idag fyller jag 70 år. Som en present till mig själv har jag nu betalat in medlemskap och familjemedlemskap i TUFF för mina närmaste, dvs son, dotter, dotters nära vänner och min bror, det känns fint att fira med fred istället för dyrt kalas! Tack till er som verkligen arbetar för fred och medmänsklighet!”

….till   Aktion Rädda Vättern som överklagar att Försvarsmakten nu fått tillstånd att öka skjutningar över Vättern från 1000 skott per år till 69 000 skott, därav med 25 000 grovkalibrig ammunition och 150 övningsraketer per år. Ordföranden för Aktion Rädda Vättern säger nu:

Det är en 69-faldig ökning av antalet skott som ska skjutas rakt ned i Vättern. Det är helt absurt. Försvaret ska försvara oss inte angripa vårt dricksvatten. Att använda Vättern som skjutfält strider mot modernt miljötänkande”

….till   Mahfouz Ould al-Walid, som varit en av bin Ladins förtrogna och är en av al-Qaidas främsta koranuttolkare. Nu fördömer han Islamiska statens brutala framfart med följande ord:

     ”Att döda civila och oskyldiga är oacceptabelt och har inget med jihad att göra.”

Det vore jättebra om flera muslimska ledare ville säga liknande och därmed dementera unga självmordsbombares tro att de efter att ha dödat oskyldiga människor kommer till paradiset.

….till   John Sjögren som har en krönika I SvD som handlar om det kristna korset och dess användning. Han skriver bland annat:
                 ”Till sitt väsen är korset en symbol för kärlekens och icke-våldets triumf över våld och död. Att använda korset i något slags uppviglande eller krigshetsande syfte är en grav feltolkning av dess budskap.”

….till   Torsten Kälvemark, som i AB (15/8) skriver om Diana Johnstones bok om Hilary Clinton. Den har titeln ”Drottningen av Kaos” och Kälvemark sammanfattar den så här:
”Den beskriver hur huvudpersonen genom sina olika roller som bland annat senator och utrikesminister varit med om att forma en politik som starkt bidragit till det katastrofala läge i Mellanöstern som nu drabbar även omvärlden i form av flyktingströmmar som vi ännu inte sett slutet på. Hillary Clinton röstade för det vansinniga Irakkriget och är därmed också medansvarig för en nöd och ett elände av gigantiska proportioner. Johnstone betecknar bombningen av Libyen 2011 som ”hennes eget krig”. Påverkad även av oansvariga europeiska opinionsbildare bidrog Clinton till att skapa den kaosartade laglösa stat som nu blivit flyktingsmugglarnas paradis. Hennes vulgaritet kände ingen gräns när hon efter mordet på Gaddafi skrattande utropade: Vi kom, vi såg, han dog!”

….till   den före detta åklagaren Rolf Hillegren, som i SvD skriver att fallet Assange är en skandal för svenska rättsväsendet. Det stundande förhöret med Julian Assange i London är fullständigt onödigt. Fallet är ett solklart avskrivningsärende, anser han.

 

….till   Good Country Index, som nu rankar Sverige som det bästa landet av 162 andra länder.

….till   svenska folket, av vilka många fler vill vara alliansfria än gå med i Nato. Enligt Svenska Dagbladet visar en nyligen genomförd opinionsundersökning att 49 procent av svenskarna är emot en Natoanslutning, medan bara 33 procent vill att Sverige ska anslutas till militärpaktens 28 stater.

….till   före detta utrikesministern Hans Blix och de tidigare ambassadörerna Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Ulf Hjertonsson och Krister Kumlin, som på DN-debatt  (7/8) anser att den islamiska terrorismen är ett större säkerhetshot än ”hotet från Ryssland”. De skriver bland annat att vi inte får drabbas av beröringsångest inför Ryssland och tillägger:  
Att Ryssland oprovocerat skulle angripa Sverige – eller Finland – i ett isolerat förstahandsslag framstår som helt osannolikt och verklighetsfrämmande. En konflikt mellan Ryssland och de baltiska staterna framställs av många som mer trolig med tanke på de historiska och de aktuella motsättningarna. Men dels är det mycket svårt att se vad Ryssland kunde tro sig vinna på en militär konflikt med dessa små länder. Ryssland har inget strategiskt behov av deras territorier med en befolkning som är avogt inställd till Ryssland; dels åtnjuter de baltiska staterna militärt skydd av USA och Nato samt politiskt skydd av EU. Att Ryssland skulle ta risken av ett krig med Nato för Baltikum med de följder det skulle få för den ryska staten och för det ryska samhället är inte sannolikt.”
 De skriver också: Ett medlemskap i Nato är inte lösningen på Sveriges säkerhetsproblem. Det minskar inte hotet från Ryssland. Om Sverige och Finland gemensamt skulle gå in i Nato, skulle konfrontationsytorna mellan Ryssland och Nato kraftigt expandera. Detta skulle stå i direkt strid med vår traditionella linje att verka för avspänning och minskade internationella motsättningar.”
….till   de tre läkarna Leif Elinder, Anders Romelsjö och Martin Gelin som i Göteborgs-Posten (11/8) skriver under rubriken: ”Vi måste fjärma oss från Nato om vi vill slippa krig”. De påpekar att jämfört med Ryssland spenderar Nato tio gånger mer pengar på rustningar och att risken för att kärnvapenkrig nu ökar. De kritiserar att väst brutit överenskommelsen efter Sovjetunionens fall att inte utvidga Nato. I stället har Nato sedan dess ökat från 13 till 28 länder och upprättat antimissilbaser i de forna Warszawapaktsländerna Rumänien och Polen – baser som lätt kan omprogrammeras för anfallsrobotar. De påtalar också USA:s uppgradering av sitt kärnvapensystem för den svindlande summan av 1 000 000 000 000 dollar.
….till   Staffan Heimerson, som nu nominerar Angela Merkel till Nobels fredpris 2016 för hennes flyktingpolitik och citerar henne:  ”Vi klarar av det (wir schaffen es). Jag sa aldrig att det skulle vara lätt. Vi kan fullborda en stor uppgift. De senaste elva månaderna har vi redan gjort mycket. För mig är det klart – vi håller fast vid våra principer. Rädslan kan aldrig vara vår vägledare för politisk handling.”
….till   den vapenvila tre timmar per dag som från den 11 augusti Syrien och Ryssland iakttagit i den svårt krigshärjade syriska staden Aleppo för att möjliggöra passage av humanitära konvojer. Vidare rapporteras från ryskt håll, att Ryssland och USA nu är nära en överenskommelse om gemensam kamp mot IS i Aleppo
….till           Israels högsta domstol som nu bestämt att landets regering ska lämna tillbaka svenska Ship to Gazas fartyg Estelle. Fartyget Estelle avseglade från Sverige försommaren 2012 med målet att försöka bryta den israeliska blockaden av Gaza. I oktober samma år bordades och beslagtogs fartyget av den israeliska armén. Vid händelsen skedde dock ingen blodsutgjutelse som vid försöket 2010. Då bordades fartygen i Ship to Gaza på internationellt vatten, varvid nio turkiska deltagare dödades av israeliska soldater. 

….till   den postuma upprättelsen av Slobodan Milosevic, Serbiens president 1989-1997 och Jugoslaviens 1997-2000. År 2001 åtalades Milošević av FN:s krigsförbrytartribunal för bland annat krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under Bosnien- och Kosovokriget. Han tillbringade fem år i en cell i Haag tills han hittades avliden där den 11/3 2006, dock innan rättegången avslutats. I västliga media hånades han som ”Balkans slaktare” och liknande, men den 24 mars 2016 –tio år efter sin död -- meddelade domstolen, att det inte fanns tillräckligt med bevis för att fälla Milošević för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

….till   alla solidariska människor som blir medlemmar av Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 sätta in 200 kr för enskild och gärna 80 kr för ”familjemedlem”.

….till   Anna Guwert, som bestämt sig för att bli Tuff-medlem igen.on skriver. H   Hon skriver nu efter att ha sett Tuffs läsvärda hemsida www.tuff.nu :
Hej alla kämpar i TUFF! Så otroligt häftigt att ni fortfarande jobbar på. Imponerande verksamhetsberättelse! Fint att se att flera av er är kvar sen mina aktiva år i Boliviagruppen. Är faktiskt 20 år sen jag hittade er och gick med! Jag har haft en lång paus så nu är det verkligen dags att bli medlem igen Efter flera år utomlands så är vi tillbaks hela familjen i Sverige Allt gott!”

….till   kloka människor som använder Tuffs mangogram för att gratulera eller för att hedra någon avlidens minne. Mangogrammen har bidragit till att bland Dharampurs fattiga byar i Indien  har planterats 130 00 mangoträd, dignande av mangofrukter fulla med A-vitamin, som hjälper mot nattblindhet.

(Kan beställas av Monica Schelin, tel 712 2581)

(Hörs på 91,4 MHz eller på www.tyresoradion.se från 21/8)