söndag, augusti 7

"Demokratins grundbultar" krisar men TUFF tuffar på

Mycket färre partimedlemmar i dag
För ett år sedan dominerades Dagens Nyheters förstasida av rubriken: ”FÖRENINGS-SVERIGE TYNAR BORT”. Inuti tidningen ägnas fem sidor åt att ”Föreningsliv lockar inte längre”, som en tvåsidig rubrik lyder. Där finns också en statistik, som säger att 1980 var 13,8 procent av svenskarna med i något politiskt parti. 2014 var samma andel bara 5,2 procent.

Denna demokratiska kris har inte uppmärksammats värst mycket sedan dess. Vi som har gott minne minns att professorn och debattören Gunnar Adler Karlsson för länge sedan fastslog i en av sina läsvärda böcker:

"Alla dessa proklamationer, varningar och upplysningar 'von oben' tjänar till intet, om de inte följs upp av arbete i de små grupper, på vilka den svenska demokratin är uppbyggd".

De traditionella folkrörelsernas kris
Det är ett faktum att de folkrörelser, som har några slags politiska ambitioner --och då menar jag politik taget i vid bemärkelse-- går tillbaka och de senaste åren har tappat massor av medlemmar.

Partipolitiskt aktiva brukar då tröstande säga att folk visst är lika intresserade av politik som förr. Se bara på de utomparlamentariska organisationerna och enfrågerörelserna brukar de tillägga.

Jo, vi svenskar är nog ännu politiskt intresserade, men också många utomparlamentariska rörelser tappar i snabb takt medlemmar. Undantaget är pensionärsföreningarna, dels för att panschisarna blir allt flera, dels för att de tillhör en generation som skolats i folkrörelsearbete.

”Sociala medier ” har tagit över?
Många tröstar sig med att de så kallade sociala medierna nu har tagit över. Ibland är de dock riktigt asociala med hätska utfall mot andra människor.

Facebook har blivit något av en folkrörelse. Där finns många kloka åsikter men ännu mera av högst privata företeelser. På www.tyresöradion.se har i sommar hörts en kvinna, som bland annat säger:

”Om jag på facebook berättar hur jag dricker vin eller hur fint jag har det på vår segelbåt får jag ett 70-tal gillanden. När jag däremot uttrycker min oro över krigen och klimatet kanske jag får fyra medhåll”.

Fredsföreningar upphör men TUFF tuffar på
När jag 1977-79 var ordförande i Svenska Freds fanns i organisationen ett 50-tal lokala föreningar över hela Sverige. I dag hör jag till min sorg att det bara finns knappt tio kvar.

Den världskände journalisten John Pilger frågade nyligen:

”Vad har hänt med traditionen av folkliga aktioner, obundna av partier? Var finns modet, den skapande fantasin och engagemanget som behövs för den långa resan mot en bättre, rättvis och en fredlig värld? Var finns dissidenterna inom konst, film, teater, litteratur? Var finns de som vill bryta tystnaden? Eller måste vi vänta tills den första kärnvapenmissilen avlossas? ”

En tröst är i alla fall att Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) ännu efter 50 år är aktivt med kring 400 betalande medlemmar och med en egen radio varje vecka sedan 31 år på www.tyresoradion.se . Och med hemsidan www.tuff.nu 

Det har vi klarat helt oavlönat till skillnad från de många miljarder som det militär-industriella komplexet har för att frambringa hot, upprustning och krig.

Vi ska nu höra Ulla Sjöblom, när hon sjunger den gamla visan ”De fattigas piano”
                                           Sång
I Lars Forssells svenska text till ”De fattigas piano” sjungs:

”Nu har dom andra knep
än orglar hjul och rep
för nu så har dom väte,
som sås i koncentrat
och blir miljoners mat
under ett kusligt läte
Värre än själva fan å
mot det är åskans knall
De fattigas piano….”

Många medlemmar ger oss styrka
I TUFF fortsätter vi vår kamp mot alla massförstörelsevapen. Vi tror på indiskan Arundhati Roys övertygelse om att ”ord är massrörelsevapen”.

Så bli medlem i TUFF genom en insättning på plusgiro 16 01 37 -6 av 200 kr (plus familjemedlem: 80 kr)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar