måndag, augusti 29

Tuff-bladet

TUFF-bladet      hösten 2016
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
          Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
             Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
     Insamlingskontot: pg 79 36 36 - 2
         E-post: tuffmail@spray.se     
           Hemsida: www.tuff.nu
  
Tack till solidariska skolor!
Kumla skola i Tyresö.
Kumla gjorde i slutet av våren ett dagsverke för de sex Tuff-skolorna bland de fattiga byarna i Dharampur. Man jobbade in hela 69 190 kr, som oavkortat skickas till de indiska skolorna. Redan på 70-talet började Kumla med sina årliga dagsverken. Ett av resultaten var att på Sarvodaya Ashram i den indiska delstaten Gujarat anlades en skolbyggnad som fick namet ”Kumla Wing”.

Alléskolan i Lerum
I våras gjorde också Alléskolan i Lerum (nära Göteborg) ett dagsverke som gav 47 570 kr till de indiska skolorna. Alléskokan fick härom året  för sina mångåriga insatser för  Tuffs bistånds-projekt  priset för ”beundransvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”, vilket ledde till att två av skolans lärare kunde besöka projekten i Indien.

  Bhikhu Vyas imponerad
Vår främste indiske partner, Bhikhu Vyas, har redan tackat för de svenska skolornas insatser. Imponerad skriver han:
Extremely happy to learn that Kumla and Alléskolan have made  Operations One Day:s Work and worked in about 1 100 000 rupies. Quite an account! Very inspiring indeed. Will write to them shortly.”

Bistånd: Kongo + Tanzania
Tidigare i år har Tuff också lämnat 30 000 kr till den skola i Kongo, vars byggande vi förut stött med 105 000 kr och som nu fungerar för över 200 fattiga elever. Dessutom har vi i år lämnat 10 000 kr till insamlingsstiftelsen Econef i Sverige, som hjälper centret för tanzaniska  barn, av vilka de flesta är föräldralösa på grund av att över 5 procent av Tanzanias invånare lider av hiv/aids.

Tuffs bistånd 2014-2015
Under 2014-15 skickade Tuff 410 000 kr till indiska partners, 12 000 kr till barnbibliotek i Bagdad, 10 000 kr till skolbygge i Bolivia, 5000 kr till gamla flyktingar i Serbien, 10 000 kr till barnhemmet Shatila i Libanon för palestinska och syriska flyktingar och till flyktingar i Sverige 10 300 kr. Dessutom skänktes 3 000 kr till Svenska Freds för ett skolprojekt i Moldavien            

Bidrag på pg 79 36 36-2                                          Också många enskilda stöder glädjande nog Tuffs biståndsarbete genom insättningar på insamlingskontot plusgiro 793636-2. Allt arbete i Tuff sker oavlönat så varje insamlad krona skickas oavkortat till biståndsändamålet. Ofta ökas bidragen på med pengar från Tuff.

   Kolla gärna www.tuff.nu
Tuffs hemsida www.tuff.nu uppdateras ofta och är väl värd ett besök

     Radio Tuff tuffar på
Sedan augusti 1985 har Radio Tuff hörts varje vecka, ett svårslaget rekord för frivillig radio. Programmet hörs lokalt på 91.4 MHz flera ggr per dygn men även på www.tyresoradion.se Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17.

  Ullångersbladet om TUFF Ullångersbladet om Höga Kusten har ett inslag om Tuff. Där länkas man till en krönika i Radio Tuff med rubriken ”Att ställa till helvete för att komma in i paradiset” Den handlar om terrorn och hörs på http://www.tyresoradion.se/1458  Bilden på programledaren är 66 år gammal och påminner om ångermanlänningen Lubbe Nordströms ord: ”Även jag har varit ung, ja yngre än de flesta”.

Tabuord för krigsindustrin
Alhambra nyhetsbrev har dessa tänkvärda ord:
”Terror är ju ingenting man kan utrota med krig. Terror bekämpas med skolor, sjukhus, vägar och rättvisa, med upplysning och jämlikhet inte med mer terror. Men denna fredliga form av terrorbekämpning passar inte de nya världsherrarna. Fred är ett tabuord för krigsindustrin.”

     Medlemmar behövs
Helenes brev till Tuff är värt att citera:: Idag fyller jag 70 år. Som en present till mig själv har jag nu betalat in medlemskap och familjemedlemskap i TUFF för mina närmaste, dvs son, dotter, dotters nära vänner och min bror, det känns fint att fira med fred istället för dyrt kalas! Tack till er som verkligen arbetar för fred och medmänsklighet!” Medlem blir man genom att på Tuffs pg 160137-6 erlägga 200 kr för enskild och gärna 80 kr för familjemedlem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar