söndag, januari 31

TUFF-bladet vintern2016

        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6. Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
         E-post: tuffmail@spray.se      
         Hemsida: www.tuff.nu

 Biståndet från TUFF 2015
2015 fortsatte Tuff sitt bistånd till olika partner:
Indien: 200 000 kr för skolorna i Dharampurs många fattiga byar. Till Libanon: 10 000 kr till  ungdomscentret i Shatila  för palestinska och syriska flyktingungdomar. Sverige: 10 313 kr till flyktinghjälp, bl a för ensamkommande barn i Villa Victoria, Tyresö. Till  Belgrad:  5 000 kr till gamla fattiga flyktingkvinnor. Till Moldavien:  
3 000 kr för ett skolprojekt

  Skolan i Kongo nu klar
Det skolbygge som Miza Landström initierade härom året är nu klart. 3 skolhus finns och 245 barn från de fattiga byarna har nu skolgång. Tuff har bidragit med 105 000 kr och nu 2016 skickade vi ytterligare 20 000 kr för lärarlöner. Mera om detta projekt får vi veta den 18 feb då Miza inleder ett möte om projektet

 Tuff-biståndet unikt ärligt
Från Tuffs insamlingskonto går varje insamlad krona till ändamålet. Inte nog med det! Tack vare ”reserver” och ej öronmärkta pengar har Tuff 2015 skickat 42 000 kr mera än insamlade medel till ändamålen på olika håll i världen. En av förklaringarna är att ingen i Tuff eller Radio Tuff är avlönad. Det är väl gammalmodigt men ändå bra, eller hur?

Stöd gärna pg 79 36 36-2 !
Förra året kom det in från medlemmar på  insamlingskontot  793636-2 över 9000 kr. Tack så hjärtligt! Om du vill får du gärna ange vilket av ändamålen du vill stödja.

  Kolla på www.tuff.nu !
TUFF har en mycket läsvärd hemsida. Där får man veta mycket om föreningens aktiviteter: Samarbetet med Indien, Kongo, Libanon och Belgrad. Dessutom finns alla Tuffs möten och inställningen till Nato omnämnda. Man kan också lyssna på Radio Tuff från hemsidan.

 Över 30 år med Radio Tuff
Vid Tyresöradions 30-årsjubileum i höstas lov-ordades Radio Tuff, det enda program som hörts varje vecka från 1985. Det kallas ”den oberoende tuffa radion” och hörs med ett nytt program varannan vecka på 91,4 MHz men även på www.tyresoradion.se                   

125 000 mangoträd i IndienMer är 125 000 mangoträd har nu planterats i Dharampurs fattiga byar. Där växer de upp till vackra träd med dignande mangofrukter med massor av A-vitamin som hjälper mot nattblindhet som många människor där lider av. Träden skänker skugga, glädje, hälsa och välstånd till folket. Till det har  mangogrammen som Tuff säljer bidragit. 2015 kom det in 15000 kr på mangogrammen, alltså för 3000 nya träd.   

Ingrid, 90, visar vägen
Det nya året började bra för mangogrammen. En TUFF-medlem, Ingrid Dahlquist, som fyllde 90 den 31 januari tipsade sina bekanta om att hon gärna ville gratuleras med ett mangogram. Redan (26/1) har flera av hennes vänner för sammanlagt 1 900 kr köpt mangogram. Stort tack och grattis till kloka Ingrid !

   Den perfekta presenten
Mangogrammem finns för ”Att gratulera…” och även ”Till minne av…” för att beklaga någons bortgång. De kan beställas av Monica Schelin, tel 08-712 2581 el.  monica.schelin@brevet.nu  

 Välkommen till styrelsen!
Tuffs mångsidiga och intensiva verksamhet kräver stora arbetsinsatser. Lördag 19 mars kl 10 är det årsmöte i Tuff-lokalen Myggdalsv 80 Det vore bra om flera vill bli medlemmar av styrelsen, som tidigare bestod av ca 20 st men som blivit färre på sistone. Fundera på det! Ju flera vi blir desto lättare blir det frivilliga arbetet.

 Mötena bra och gemytliga
Tuff ordnar offentliga möten. De är intressanta och gemytliga. Fika och debattglädje ingår. Se bifogade Tuff-kalendarium

Många medlemmar behövs
Medan många lokalföreningar av olika sorter får allt svårare att behålla sina medlemmar eller få nya har Tuff ännu över 400 betalande.
Men ännu flera behövs. Tipsa vänner och bekanta att medlem blir man för 200 kr (gärna också familjemedlem 80 kr), som man sätter in på Tuffs plusgiro 16 01 37-6.

Tillsammans blir vi starka!


torsdag, januari 28

Det stora terrorhotet

Kärnvapen: ”Avskaffa eller avskaffas”
Fredsforskaren Jan Öbergs hemsida www.transnational.org  är mycket läsvärd. Hans senaste inlägg handlar om kärnvapen. I rubriken slår han fast att det att avskaffa dem eller själv avskaffas. Inledningen har denna lydelse:

The nuclear age is an age of terror

Nuclear weapons are the ultimate weapons of terror. You can't use them without killing millions of innocent people. Targetting innocent people, people who are not part of a conflict, is a central defining characteristics of terrorism.

That's why the world's governments decades ago decided to work for general and complete disarmament - i.e. for nuclear abolition - in the spirit too of Alfred Nobel.

As a matter of fact, the first UN General Assembly resolution of January 24, 1946 established a Security Council tasked with achieving 'the elimination from national armaments of atomic weapons and all other weapons adaptable to mass destruction.' 

70 years ago!!

Today that Security Council consists of five arrogant nuclear powers in possession of more than 95% of the world's nuclear weapons - and standing behind 75% of the world's arms trade. 

Today, however, people without a sense of history, addicted to militarist power and ignorant about ethics believe we can  safely continue with nuclear arms races, doctrines for their use - and everything will go fine.

They even believe that those of us who uphold the ideals of nuclear abolition are naive: it is un-realistic to rid the world of these doomsday weapons, isn't it?

Well, that's like the man who has thrown himself out from the 48th floor and when passing the 8th convinces himself that "this is going fine".

Fakta om kärnvapen:
Icke-spridningsavtalet, Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), reglerar frågor kring kärnvapenspridning och nedrustning. NPT trädde i kraft 1970.
Enligt Icke-spridningsavtalet har fem stater rätt att inneha kärnvapen: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike, de länder som redan hade vapnen när avtalet trädde i kraft. NPT kräver dock att de ska nedrusta.
Utöver dessa fem länder innehar ytterligare fyra kärnvapen: Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea.
Det finns idag närmare 16 000 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger ca 95 % av dessa.
Amerikanska kärnvapen är även utplacerade i Europa genom Nato. De finns i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Italien och Turkiet.
1945 började Sverige planera att skaffa kärnvapen och 1954 togs den första kärnvapenreaktorn i bruk. Men planerna övergavs och Sverige skrev istället på icke-spridningsavtalet 1968.
Det fullständiga provstoppsavtalet, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, reglerar frågor kring provsprängningar av kärnvapen. CTBT har ännu inte trätt i kraft.

Den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) samlar över 400 organisationer i 95 länder och har varit drivande i att förändra synen på kärnvapen och få stater att ställa sig bakom kravet på ett förbud.

lördag, januari 23

"Nato större hot än Putin"?

Våra vinklade nyheter

I kväll (21/1) var den största nyheten på SvT:s sändning av Aktuellt att Putin ”troligen” hade godkänt mordet i London 2006 på den avhoppade spionen Litvinenko. Att denne hade konverterat till islam och stödde de tjetjenska rebellerna nämndes inte.

Det andra stora inslaget på TV-Aktuellt var ett reportage från Stratcom, Natos strategiska centrum för kommunikation i Riga. Dess talesman varnade för propagandan från Ryssland och IS. Själv propagerade han för att Sverige liksom de baltiska länderna borde gå med i Nato.

Det saknas verkligen inte i våra medier information eller propaganda från västmakterna och Nato. Ryska åsikter eller propaganda är däremot sällsynta.

Utomrättsligt dödande
Säkert tycks vara att den engelska domaren hade rätt när han betecknade Litvinenkos död som ett beställningsmord, ett utomrättsligt dödande.

Presidenten Obama, som rentav har fått Nobels fredspris, har godkänt de amerikanska drönarnas framfart i Afghanistan, Pakistan, Irak och Jemen. Därvid har många ”terrorister” dödats men också oskyldiga kvinnor, barn och andra oskyldiga civila, ja troligen tusentals.

Dessa utomrättsliga avrättningar tar svenska medier med ro. Det är ju USA, som begår detta dödande

Åsa Linderborg går mot strömmen
Ett undantag från det massiva svenska fjäskandet för väst utgör en artikel i Aftonbladet den 17 januari. Den är skriven av Åsa Linderborg och har den provokativa rubriken ”Nato större hot än Putin” och underrubriken ”Säg nej till Natomedlemskap -- för fredens och demokratins skull!”

Hon anser att Natosamarbetet sedan länge odemokratiskt har myglats fram. Hon börjar med att kommentera en debattartikel i DN frän den 7 januari. Den är ett upprop för medlemskap i Nato och är skriven av bland annat flera ambassadörer i aktiv tjänst. Det är ett allvarligt ”etikettsbrott” enligt henne och hon skriver:

”En ambassadör är anställd på medborgarnas mandat med uppdrag att företräda Sverige och svensk politik. En diplomat som anser att landet skulle må bäst av en annan politik kan möjligen säga det mellan skål och vägg, men att skriva artiklar där man opponerar sig mot den av regering och riksdag fastlagda politiken, det ligger utanför tjänstebeskrivningen  Att argumenten är bottenlöst usla gör inte saken bättre”.

Historiskt sett har upprustning och vapenskramlande militärallianser ofta lett till krig. Förspelet till första världskriget är ett av exemplen.

Natos utvidgning österut
Linderborg anser att Warszawapaktens försvinnande 1991 var ett framsteg och många trodde då att Nato skulle försvinna. I stället har Nato utvidgats till 28 stater. Flera av dem tillhörde Sovjet eller var medlemmar av Warszawapakten. Det är de baltiska länderna liksom Polen, Tjeckien, Slovakien, Östtyskland, Ungern, Bulgarien, Rumänien. De två sistnämnda ligger vid Svarta havet, vars hela södra kust sedan länge behärskas av Natolandet Turkiet.

Hon nämner det löfte Gorbatjov fick av Bush den äldre att Nato inte skulle expandera österut. Denna försäkran har alltså för länge sedan brutits.   

Om Putin hade baser nära USA
Natos utvidgning österut och allt närmare Ryssland uppfattas av ryssarna som ett hot. Linderborg gör den tänkta jämförelsen:

”Om Putin bygger militärbaser på Kuba eller i norra Mexiko förstår man att det är riktat mot USA och att det hotar fred och avspänning.”

För att åskådliggöra om Ryssland är ett militärt hot mot väst jämför Linderborg militärutgifterna för olika stater 2014:

”Enligt Stockholms internationella forskningsinstitut (Sipri), hade USA då 34,5 procent av världens militärutgifter, Kina 12 procent, Ryssland 4,8, Saudiarabien 4,5. Men USA:s överlägsenhet är i själva verket ännu större än så, med tanke på alla bundsförvanter i Nato.”

Ja, det är så att Natoländerna sammanlagt har  69 procent av världens militärutgifter. Dessutom har USA hundratal militärbaser utanför eget territorium, utspridda i alla världsdelar. Det är en gigantisk skillnad med Rysslands tre baser utomlands. Det beskriver den skillnaden i militär förmåga. Linderborg igen:

”Sanningen är ju att Ryssland, även efter de senaste årens upprustning, är en militär dvärg jämfört med USA. Tanken att den ryska statsledningen – av någon outgrundlig anledning – skulle genomföra ett isolerat angrepp mot det alliansfria Sverige är helt enkelt inte seriös. Ingen säkerhetspolitisk bedömare tror på ett sådant scenario.”

Vilka tjänar på Natomedlemskap? 
En lämplig sammanfattning av Åsa Linderborg om medlemskap i Nato kan vara hennes ord:

”De enda som tjänar på ett svenskt medlemskap är vapenindustrin och militären, som vill träna och visa upp sig i skarpa situationer. Och så klart de som alltid avskytt de självständiga Palmefasonerna.’Vi gillar USA, det spelar ingen roll vad de gör, vi gillar dem ändå’ ”.
- - - - -- - - - -- - - -- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  -- - - - - - - -  - - - - -
Åke Sandin i Tyresö Ulands- och Fredsförenings Radio Tuff nr 1406.
Kan höras på www.tyresoradion.se


Radio Tuff 1406

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1406:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 24 januari, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 7 februari, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin och Monica Schelin.

PROGRAMMET I KORTHET

Monica Schelin och Åke Sandin delar ut massor av ”rosor” till folk som gjort eller sagt något bra. Miza Landström intervjuas om bygget av den TUFF-stödda skola i Kongo som nu finns för 245 fattiga barn. Åke Sandins krönika handlar om utomrättsligt dödande och artikeln ”Nato större hot än Putin” av Åsa Linderborg