fredag, januari 1

Farväl försvunna år !

Tegnér om Nyåret {1816)

I dag är det 200 år sedan Esaias Tegnér skrev sin dikt om nyåret 1816. . Den har bland annat följande rader:

Försvunna år, var det du? Farväl!
Nu är det förbi. På din arma själ
har du mycket, din räkning blir tung.
Däruppe, däruppe en domare sitter
Försvara dig bleknade, om du gitter.

Tegnér tänkte nog på att 1815 hade varit ett mycket krigiskt år i Europa. Napoleon hade kommit tillbaka från Elba och fått fransmännen att utropa honom som kejsare igen. Men slaget vid Waterloo blev ett franskt nederlag och Napoleon fördes till den ensliga ön S:t Helena, där han skulle dö sex år senare.

Många yngre känner bara till Waterloo som en av sånggruppen ABBAs mest kända verk.

Svag för ”hjältar”

Tegnér beundrade dock Napoleon och det kan ha bidragit till hans till svårmod (mjältsjuka) som han ibland drabbades av. Han var över huvud svag för krigiska ”hjältar”- Till hundraårsdagen 1818 av Karl XII:s död ägnade han den svenske kungen en panegyriskt dikt:

Kung Karl, den unge hjälte,
Han stod i rök och damm.
Han drog sitt svärd från bälte
Och bröt i striden fram.
”Hur svenska stålet biter,
Kom, låt oss pröva på!
Ur vägen, moskoviter!
Friskt mod, I gossar blå!”

Denna dikt tycks ännu påverka våra Natovänner och tillhöra de många uttrycken för vår traditionella rysskräck.

2015 ett krigiskt år

Nog finns det vid detta nyår skäl att minnas dikten vid nyåret för 200 år sedan. Under 2015 har hundratusentals människor, kanske en miljon, blivit offer för krig.

Men Esaias Tegnér skrev också dikten ”Det eviga”. Låt oss hoppas att den stämmer bättre med det nya året:

Väl formar den starke med svärdet sin värld
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd,
och örnarne fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort.
det dör som en stormvind i öknen bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar