lördag, januari 23

"Nato större hot än Putin"?

Våra vinklade nyheter

I kväll (21/1) var den största nyheten på SvT:s sändning av Aktuellt att Putin ”troligen” hade godkänt mordet i London 2006 på den avhoppade spionen Litvinenko. Att denne hade konverterat till islam och stödde de tjetjenska rebellerna nämndes inte.

Det andra stora inslaget på TV-Aktuellt var ett reportage från Stratcom, Natos strategiska centrum för kommunikation i Riga. Dess talesman varnade för propagandan från Ryssland och IS. Själv propagerade han för att Sverige liksom de baltiska länderna borde gå med i Nato.

Det saknas verkligen inte i våra medier information eller propaganda från västmakterna och Nato. Ryska åsikter eller propaganda är däremot sällsynta.

Utomrättsligt dödande
Säkert tycks vara att den engelska domaren hade rätt när han betecknade Litvinenkos död som ett beställningsmord, ett utomrättsligt dödande.

Presidenten Obama, som rentav har fått Nobels fredspris, har godkänt de amerikanska drönarnas framfart i Afghanistan, Pakistan, Irak och Jemen. Därvid har många ”terrorister” dödats men också oskyldiga kvinnor, barn och andra oskyldiga civila, ja troligen tusentals.

Dessa utomrättsliga avrättningar tar svenska medier med ro. Det är ju USA, som begår detta dödande

Åsa Linderborg går mot strömmen
Ett undantag från det massiva svenska fjäskandet för väst utgör en artikel i Aftonbladet den 17 januari. Den är skriven av Åsa Linderborg och har den provokativa rubriken ”Nato större hot än Putin” och underrubriken ”Säg nej till Natomedlemskap -- för fredens och demokratins skull!”

Hon anser att Natosamarbetet sedan länge odemokratiskt har myglats fram. Hon börjar med att kommentera en debattartikel i DN frän den 7 januari. Den är ett upprop för medlemskap i Nato och är skriven av bland annat flera ambassadörer i aktiv tjänst. Det är ett allvarligt ”etikettsbrott” enligt henne och hon skriver:

”En ambassadör är anställd på medborgarnas mandat med uppdrag att företräda Sverige och svensk politik. En diplomat som anser att landet skulle må bäst av en annan politik kan möjligen säga det mellan skål och vägg, men att skriva artiklar där man opponerar sig mot den av regering och riksdag fastlagda politiken, det ligger utanför tjänstebeskrivningen  Att argumenten är bottenlöst usla gör inte saken bättre”.

Historiskt sett har upprustning och vapenskramlande militärallianser ofta lett till krig. Förspelet till första världskriget är ett av exemplen.

Natos utvidgning österut
Linderborg anser att Warszawapaktens försvinnande 1991 var ett framsteg och många trodde då att Nato skulle försvinna. I stället har Nato utvidgats till 28 stater. Flera av dem tillhörde Sovjet eller var medlemmar av Warszawapakten. Det är de baltiska länderna liksom Polen, Tjeckien, Slovakien, Östtyskland, Ungern, Bulgarien, Rumänien. De två sistnämnda ligger vid Svarta havet, vars hela södra kust sedan länge behärskas av Natolandet Turkiet.

Hon nämner det löfte Gorbatjov fick av Bush den äldre att Nato inte skulle expandera österut. Denna försäkran har alltså för länge sedan brutits.   

Om Putin hade baser nära USA
Natos utvidgning österut och allt närmare Ryssland uppfattas av ryssarna som ett hot. Linderborg gör den tänkta jämförelsen:

”Om Putin bygger militärbaser på Kuba eller i norra Mexiko förstår man att det är riktat mot USA och att det hotar fred och avspänning.”

För att åskådliggöra om Ryssland är ett militärt hot mot väst jämför Linderborg militärutgifterna för olika stater 2014:

”Enligt Stockholms internationella forskningsinstitut (Sipri), hade USA då 34,5 procent av världens militärutgifter, Kina 12 procent, Ryssland 4,8, Saudiarabien 4,5. Men USA:s överlägsenhet är i själva verket ännu större än så, med tanke på alla bundsförvanter i Nato.”

Ja, det är så att Natoländerna sammanlagt har  69 procent av världens militärutgifter. Dessutom har USA hundratal militärbaser utanför eget territorium, utspridda i alla världsdelar. Det är en gigantisk skillnad med Rysslands tre baser utomlands. Det beskriver den skillnaden i militär förmåga. Linderborg igen:

”Sanningen är ju att Ryssland, även efter de senaste årens upprustning, är en militär dvärg jämfört med USA. Tanken att den ryska statsledningen – av någon outgrundlig anledning – skulle genomföra ett isolerat angrepp mot det alliansfria Sverige är helt enkelt inte seriös. Ingen säkerhetspolitisk bedömare tror på ett sådant scenario.”

Vilka tjänar på Natomedlemskap? 
En lämplig sammanfattning av Åsa Linderborg om medlemskap i Nato kan vara hennes ord:

”De enda som tjänar på ett svenskt medlemskap är vapenindustrin och militären, som vill träna och visa upp sig i skarpa situationer. Och så klart de som alltid avskytt de självständiga Palmefasonerna.’Vi gillar USA, det spelar ingen roll vad de gör, vi gillar dem ändå’ ”.
- - - - -- - - - -- - - -- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  -- - - - - - - -  - - - - -
Åke Sandin i Tyresö Ulands- och Fredsförenings Radio Tuff nr 1406.
Kan höras på www.tyresoradion.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar