torsdag, januari 28

Det stora terrorhotet

Kärnvapen: ”Avskaffa eller avskaffas”
Fredsforskaren Jan Öbergs hemsida www.transnational.org  är mycket läsvärd. Hans senaste inlägg handlar om kärnvapen. I rubriken slår han fast att det att avskaffa dem eller själv avskaffas. Inledningen har denna lydelse:

The nuclear age is an age of terror

Nuclear weapons are the ultimate weapons of terror. You can't use them without killing millions of innocent people. Targetting innocent people, people who are not part of a conflict, is a central defining characteristics of terrorism.

That's why the world's governments decades ago decided to work for general and complete disarmament - i.e. for nuclear abolition - in the spirit too of Alfred Nobel.

As a matter of fact, the first UN General Assembly resolution of January 24, 1946 established a Security Council tasked with achieving 'the elimination from national armaments of atomic weapons and all other weapons adaptable to mass destruction.' 

70 years ago!!

Today that Security Council consists of five arrogant nuclear powers in possession of more than 95% of the world's nuclear weapons - and standing behind 75% of the world's arms trade. 

Today, however, people without a sense of history, addicted to militarist power and ignorant about ethics believe we can  safely continue with nuclear arms races, doctrines for their use - and everything will go fine.

They even believe that those of us who uphold the ideals of nuclear abolition are naive: it is un-realistic to rid the world of these doomsday weapons, isn't it?

Well, that's like the man who has thrown himself out from the 48th floor and when passing the 8th convinces himself that "this is going fine".

Fakta om kärnvapen:
Icke-spridningsavtalet, Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), reglerar frågor kring kärnvapenspridning och nedrustning. NPT trädde i kraft 1970.
Enligt Icke-spridningsavtalet har fem stater rätt att inneha kärnvapen: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike, de länder som redan hade vapnen när avtalet trädde i kraft. NPT kräver dock att de ska nedrusta.
Utöver dessa fem länder innehar ytterligare fyra kärnvapen: Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea.
Det finns idag närmare 16 000 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger ca 95 % av dessa.
Amerikanska kärnvapen är även utplacerade i Europa genom Nato. De finns i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Italien och Turkiet.
1945 började Sverige planera att skaffa kärnvapen och 1954 togs den första kärnvapenreaktorn i bruk. Men planerna övergavs och Sverige skrev istället på icke-spridningsavtalet 1968.
Det fullständiga provstoppsavtalet, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, reglerar frågor kring provsprängningar av kärnvapen. CTBT har ännu inte trätt i kraft.

Den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) samlar över 400 organisationer i 95 länder och har varit drivande i att förändra synen på kärnvapen och få stater att ställa sig bakom kravet på ett förbud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar