söndag, januari 31

TUFF-bladet vintern2016

        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6. Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
         E-post: tuffmail@spray.se      
         Hemsida: www.tuff.nu

 Biståndet från TUFF 2015
2015 fortsatte Tuff sitt bistånd till olika partner:
Indien: 200 000 kr för skolorna i Dharampurs många fattiga byar. Till Libanon: 10 000 kr till  ungdomscentret i Shatila  för palestinska och syriska flyktingungdomar. Sverige: 10 313 kr till flyktinghjälp, bl a för ensamkommande barn i Villa Victoria, Tyresö. Till  Belgrad:  5 000 kr till gamla fattiga flyktingkvinnor. Till Moldavien:  
3 000 kr för ett skolprojekt

  Skolan i Kongo nu klar
Det skolbygge som Miza Landström initierade härom året är nu klart. 3 skolhus finns och 245 barn från de fattiga byarna har nu skolgång. Tuff har bidragit med 105 000 kr och nu 2016 skickade vi ytterligare 20 000 kr för lärarlöner. Mera om detta projekt får vi veta den 18 feb då Miza inleder ett möte om projektet

 Tuff-biståndet unikt ärligt
Från Tuffs insamlingskonto går varje insamlad krona till ändamålet. Inte nog med det! Tack vare ”reserver” och ej öronmärkta pengar har Tuff 2015 skickat 42 000 kr mera än insamlade medel till ändamålen på olika håll i världen. En av förklaringarna är att ingen i Tuff eller Radio Tuff är avlönad. Det är väl gammalmodigt men ändå bra, eller hur?

Stöd gärna pg 79 36 36-2 !
Förra året kom det in från medlemmar på  insamlingskontot  793636-2 över 9000 kr. Tack så hjärtligt! Om du vill får du gärna ange vilket av ändamålen du vill stödja.

  Kolla på www.tuff.nu !
TUFF har en mycket läsvärd hemsida. Där får man veta mycket om föreningens aktiviteter: Samarbetet med Indien, Kongo, Libanon och Belgrad. Dessutom finns alla Tuffs möten och inställningen till Nato omnämnda. Man kan också lyssna på Radio Tuff från hemsidan.

 Över 30 år med Radio Tuff
Vid Tyresöradions 30-årsjubileum i höstas lov-ordades Radio Tuff, det enda program som hörts varje vecka från 1985. Det kallas ”den oberoende tuffa radion” och hörs med ett nytt program varannan vecka på 91,4 MHz men även på www.tyresoradion.se                   

125 000 mangoträd i IndienMer är 125 000 mangoträd har nu planterats i Dharampurs fattiga byar. Där växer de upp till vackra träd med dignande mangofrukter med massor av A-vitamin som hjälper mot nattblindhet som många människor där lider av. Träden skänker skugga, glädje, hälsa och välstånd till folket. Till det har  mangogrammen som Tuff säljer bidragit. 2015 kom det in 15000 kr på mangogrammen, alltså för 3000 nya träd.   

Ingrid, 90, visar vägen
Det nya året började bra för mangogrammen. En TUFF-medlem, Ingrid Dahlquist, som fyllde 90 den 31 januari tipsade sina bekanta om att hon gärna ville gratuleras med ett mangogram. Redan (26/1) har flera av hennes vänner för sammanlagt 1 900 kr köpt mangogram. Stort tack och grattis till kloka Ingrid !

   Den perfekta presenten
Mangogrammem finns för ”Att gratulera…” och även ”Till minne av…” för att beklaga någons bortgång. De kan beställas av Monica Schelin, tel 08-712 2581 el.  monica.schelin@brevet.nu  

 Välkommen till styrelsen!
Tuffs mångsidiga och intensiva verksamhet kräver stora arbetsinsatser. Lördag 19 mars kl 10 är det årsmöte i Tuff-lokalen Myggdalsv 80 Det vore bra om flera vill bli medlemmar av styrelsen, som tidigare bestod av ca 20 st men som blivit färre på sistone. Fundera på det! Ju flera vi blir desto lättare blir det frivilliga arbetet.

 Mötena bra och gemytliga
Tuff ordnar offentliga möten. De är intressanta och gemytliga. Fika och debattglädje ingår. Se bifogade Tuff-kalendarium

Många medlemmar behövs
Medan många lokalföreningar av olika sorter får allt svårare att behålla sina medlemmar eller få nya har Tuff ännu över 400 betalande.
Men ännu flera behövs. Tipsa vänner och bekanta att medlem blir man för 200 kr (gärna också familjemedlem 80 kr), som man sätter in på Tuffs plusgiro 16 01 37-6.

Tillsammans blir vi starka!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar