måndag, februari 1

TUFF-kalendarium vintern 2016


                             Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
     Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.    Tuffs insamlingskonto: 
     pg 79 36 36 - 2
                                  E-post: tuffmail@spray.se      Hemsida: www.tuff.nu

tisdag            Öppet styrelsemöte
16 feb           Alla medlemmar hjärtligt välkomna! 
kl 18              PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80

torsdag          Miza Landström om den Tuff-stödda skolan i Kongo
18 feb           Härom året tog Tyresöbon Miza Landström initiativet till ett skolbygge bland
kl 19              fattiga byar i Kongo, hennes gamla hemland. Hon berättar om ett besök där nu tre skolhus finns och 245 elever får undervisning. Hon visar bilder från den nya skolan och bjuder på kongolesisk mat. Hjärtligt välkomna!
PLATS:        Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80

lördag            Tuffs bokbord i Tyresö centrum
5 mars          Tillfälle att träffa Tuff-aktivister, diskutera, köpa fredsmärken, mangogram,
kl 11-14        böcker m m
PLATS:        Tyresö Centrum
                     
onsdag             Bangla Desh, folkrikt land som vi inte hör så mycket om
16 mars          Det är ämnet för ett Tuff-möte med Shafiqul Islam, uppvuxen i Bangla Desh
kl 19               men sedan 80-talet läkare i Sverige, boende på Vitlöksgränd. Han berättar bland                                  annat om nobelpristagaren Rabindranath Tagore och dennes beundran för den                                       unge svensken Karl Erik Hammargren, kallad ”den indiske filosofen”. Shafiqul
                        berättar om sina planer på att ett bibliotek med fritidsgård i Pabna, Bangla Desh.
                        Fika, gemyt   och debattglädje ingår som vanligt
PLATS:           Tufflokalen, Myggdalsvägen 80 nb

lördag             Tuffs årsmöte. Styrelsen måste förstärkas
19 mars            årsmötet genomgås föreningens verksamhet under 2015. Dessutom väljs ny
kl 10                styrelse. Den behöver förstärkas med nya ledamöter. Välkommen att anmäla ditt                                   intresse för att utforma Tuffs omfattande verksamhet
  PLATS:         Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80

                  Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         Radio Tuff, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se, i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 7/2, 21/2, 6/3 osv och sedan 3 ggr per dygn. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar