fredag, februari 5

ROSOR från RADIO TUFF nr 1407 (7-21/2) till....

ROSOR från RADIO TUFF nr 1407 (7-21/2) till….

….till   Dagens nyheters ledarskribent Amanda Björkman som (25/1) skriver under rubriken ”Erdogan måste bemötas”. Det gäller alltså NatolandetTurkiets president, som fortsätter att peka ut, hota och gripa personer som ifrågasätter honom. Det gäller till exempel Can Dündar. chefredaktör för tidningen Cumhuriyet. ”Han var fräck nog att avslöja att turkiska säkerhetstjänsten har transporterat vapen till radikala islamister i Syrien”, skriver Amanda Björkman. 1200 akademiker, som undertecknat ett upprop mot våldet i sydöstra Turkiet och den turkiska militären, anklagas av presidenten för att vara ”fiender till staten och folket”

….till   PEN International, organisationen för skribenters rättigheter, konstaterade den 2 februari att dödsdomen mot den palestinske poeten Ashraf Fayadh hade upphävts i Saudiarabien, där han dömts för ”förnekelse av Islam”. I stället döms han nu till 800 piskrapp och 8 års fängelse. Även detta protesterar PEN emot och dess ordförande Carles Torner säger: Vi kommer att fortsätta att kräva att de saudiska myndigheterna omedelbart släpper honom”

….till  
 FN-rapport som brännmärker Saudiarabiens systematiska bombningar av civila mål i det fattiga grannlandet Jemen sedan mars förra året. Bland annat har tre av ”Läkare utan gränsers” sjukhus blivit attackerade liksom många civila mål såsom bröllopsföljen. Saudierna har tack vare sina rikedomar från oljan mäktiga allierade och vapenleverantörer såsom USA och England. Trots sin ringa folkmängd är landet på fjärde plats bland världens militära stormakter.

….till   Ilan Cohen och Olle Katz från ”Judar för Israelisk-Palestinsk Fred” som under rubriken Wallström har rätt – utred Israels svar på knivattackerbland annat (29/1)skriver: ”Genomför Israel utomrättsliga avrättningar av palestinier? Margot Wallström (S) har fått kritik för kravet att undersöka detta. Som judar i Sverige stödjer vi kravet – i linje med vad den israeliska fredsrörelsen kräver. Det handlar, som vi ser det, om att värna Israel som en demokratisk stat….Wallströms krav på utredning ligger i linje med krav från de israeliska freds- och människorättsrörelserna och stöttar det demokratiska rättssamhället Israel mot de nationalistiska fanatikerna. Häromdagen uttryckte USA:s ambassadör i Israel, Daniel Shapiro, i stort sett samma kritik som Wallström. Svenska medier borde vara mer upprörda över Israels åtgärd än mot Wallströms försiktiga kritik mot Israel”

….till   Indiens muslimer, som utgör 14 procent av landets ca 1 300 miljoner människor. Trots att övergrepp mot dem har förekommit då och då från hindu-nationalisterna har de i stort sett varit oemottagliga för lockropen från IS och andra jihadister. En orsak till detta anges av Jonas Hellman, bosatt i Bombay, som skriver:
”I Indien har mer än tusen muslimska ledare bannlyst IS och deklarerat att organisationens handlingar strider mot islam. Varför kan inte alla muslimska ledare i Sverige göra motsvarande tydliga markering?”

….till   Dagens Nyheter som (2/2) har två sidor om flyktingarna. 1 276 495 av dem sökte 2015 asyl i Europa under 2015. De nordiska länderna tog emot 244 690. Av dessa hamnade 162 560 i Sverige (66,4 procent eller två tredjedelar). Dessutom kom i fjol en tredjedel av de till Europa ensamankommande ungdomarna till Sverige, ungefär 35 000. I år räknar Migrationsverket med mellan 70 000 och 140 000 asylsökande till Sverige.

….till   Andreas Tolf, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Malin Nilsson, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet som bland annat skriver: ”Det är högst angeläget att den svenska regeringen stärker den svenska nedrustnings-politiken”. De påpekar att det i dag finns 16 000 kärnvapen i världen. Det internationella samfundet har inte lyckats stoppa spridningen eller få kärnvapen- staterna att nedrusta. Istället investerar de miljardbelopp i att ”modernisera” vapnen, trots att de är skyldiga att nedrusta enligt ickespridningsavtalet. USA har placerat ut dem i Natoländerna Tyskland, Belgien, Nederländerna, Italien och Turkiet. Storbritannien och Frankrike har egna kärnvapen,

….till   fredsforskaren Jan Öberg som i sin blogg www.transnational.org betecknar kärnvapnen som det ”ultimativa terrorvapnet som man inte kan använda utan att döda miljoner av oskyldiga människor som inte är  del av konflikten.” Han påpekar att det gäller att avskaffa dem innan de avskaffar oss och påminner om att FN:s säkerhetsråd redan 1946 fick i uppgift att avskaffa dessa vapen. Men han tillägger: ”I dag består säkerhetsrådet av fem arroganta kärnvapenstater som äger 95 procent av världens kärnvapen – och som dessutom svarar för 75 procent av världens vapenexport.” Han ironiserar över vår likgiltighet för hotet från kärnvapnen: ”Ja, det liknar mannen som hoppade från 48:e våningen och när han passerade den 8:e övertygade sig själv att det här går ju bra´ ”

….till   den svensk-italienske diplomaten och FN-medlaren Staffan di Mistura, som har den svåra uppgiften att ena makterna att sluta en mycket välbehövlig fred i Syrien. Försök har gjorts tidigare men misslyckats. Nu meddelar Mistura att den konferens han  sammankallade till Geneve i slutet av januari har måst uppskjutas en månad till den 25 februari. De sinsemellan oeniga ”rebellgrupperna” vägrade att komma.

….till   den givarkonferens bland världens ledare som nu (4/2) äger rum i London. Den har enats om 85 miljarder kr till stöd för det lidande folket i Syrien och de miljontals flyktingarna i grannländerna. Tyskland har redan lovat att bidra med 21,5 miljarder kr. Efter förra årets givarmöte i Kuwait utlovades 25 miljarder kr i stöd för Syrien, men än så länge har inte ens hälften av den summan betalats ut. Dock har Tyskland, Sverige, England och Norge bidragit med mer än sin rimliga andel.

….till   FN-chefen Ban Ki moon, som nu kallar läget i krigets Syrien vara ”så nära helvetet på jorden man kan komma”

….till   Tuff-aktivisterna Sylvia, Erika, Monica och Lena som gjorde det första Tuff-utskicket för i år till de drygt 400 betalande medlemmarna. Det bestod bland annat av ett kalendarium där de kommande mötena i vinter nämndes. Det närmaste äger rum i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80, från kl 19 torsdagen den 18 februari, då Miza Landström med bilder berättar om den Tuff-stödda skola för 245 kongolesiska barn som nu är i bruk sedan september. Hon lovar också att bjuda på kongolesisk mat. (Ursprungligen uppgavs en lokal i Bollmoradalens kyrka som plats för mötet . Det är nu ändrat till Tuff-lokalen.)


….till   TUFF-bladet, som var med i sändningen till medlemmarna. Det omfattar tolv notiser och innehåller en vädjan om medlemsavgiften. Den är på 200 kr för enskild och 80 kr för annan på samma adress (familjemedlem) att sättas in på Tuffs plusgiro 16 01 37 – 6 . Bladet slutar med orden: ”Tillsammans är vi starka”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar