fredag, februari 19

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1408) den 21/2 till....

….till   Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas, som nu säger om Ingrid Dahlqvists råd till sina bekanta inför sin 90-årsdag nyligen att gratulera med Tuffs mangogram:
”Så fint av Ingrid att tipsa sina vänner om att uppvakta med Tuffs mangogram. Vi är rörda och imponerade av  att hon har indiska Dharampur i sitt hjärta. Under de senaste två decennierna har 135 000 mangoplantor kunnat delas ut bland hundratals fattiga byar till omkring 10 000 familjer.” Mangogram finns att beställa av Monica Schelin, tel 712 2581 eller monica.schelin@brevet.nu  . De finns inte bara för att gratulera utan också för att beklaga att någon gått bort under rubriken ”Till minne av….” 

….till   de hjälpkonvojer av minst 100 lastbilar, fyllda med mat och mediciner, som avgått från Damaskus till ett antal belägrade och svältande städer i Syrien. I motsats till alla vapen som från olika håll gjort ett helvete för det syriska folket är det glädjande och väldigt nödvändigt.

….till   det svensk-italienske FN-sändebudet Staffan de Mistura, som har det svåra men viktiga jobbet att få slut på kriget i Syrien. Man får innerligt hoppas att vapenvilan i Syrien efterlevs och att de från januari uppskjutna fredsförhandlingarna kommer till stånd.

….till   förre brittiske ambassadören i Syrien, Peter Ford, som kritiserar sitt lands stöd till rebellgrupperna. Han menar att det är minst dåliga alternativet är att låta president Assad vara kvar. Han påminner om vad som hände när väst inledde krigen mot Afghanistan, Irak och Libyen utan att ha någon plan för vad som skulle ersätta diktatorerna. Om de många rebellgrupperna i Syrien säger han: ”Väst måste sluta med att peppa upp den moderata oppositionen, vilken inte alls är moderat”

….till   den beundransvärda Fredsrörelsen på Orust, som i onsdags /17/2) hade ett möte med dramatikern och fredsaktivisten Stina Oscarson som inledare. Hon talar under rubriken ”Ned med vapnen”, ett uttalande ända från 1800-talets fredssträvanden. Stina är bland annat känd för att ha kommenterat arméchefen, general Anders Brännströms uttalande om att Sverige kan vara i krig om några år. Hennes ironiska råd till honom var:
            Försvarets språknivå skulle behöva en upprustning”

….till   Pierre Schori, som tillsammans med just Stina Oscarson i Expressen (27/1) skrivit att ett svenskt medlemskap i Nato bör undvikas av säkerhetspolitiska skäl men också för att kärnvapen är en bärande del av Natos doktrin. De skriver bland annat: Regeringen har tydligt sagt nej till medlemskap, men samtidigt har Sverige genom en rad beslut och samarbeten inom försvarssektorn under de senaste tjugo åren förts allt närmare denna militärallians…. Ett medlemskap i kärnvapenalliansen (Natos egen definition) skulle kraftigt minska vår möjlighet att verka för en aktiv anti-kärnvapenpolitik…. Och till den nära föreliggande frågan om värdlandsavtalet anser vi att det är en grov felbedömning att betrakta detta enbart som ”en teknisk fråga”. I avtalet stadgas det bland annat, i paragraf 1:20, att värdlandet ska kunna upplåta ”sites” (baser) till stöd för Natoledda militära aktiviteter under befäl av Natos ÖB…..Sverige kommer aldrig att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder, ej heller tillåta införandet av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen. En sådan deklaration skulle stödjas av en överväldigande folkmajoritet och skapa klarhet i omvärlden."

….till           den Natoutredning som ett antal kloka personer med många sakskäl har skrivit. De är Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Stina Oscarson, Pierre Schori och Linda Åkerström. Huvudsekreterare har varit Lars Ingelstam.  Gruppens genomgång av Sveriges förhållande till Nato visar hur vi steg för steg har närmat oss alliansen utan någon egentlig debatt. Ibland har närmandet förstås varit kalkylerad politik, ibland mer styrt av tillfälliga militära konstellationer. Det senaste stora steget togs dock i fullt politiskt medvetande av alliansregeringen som mitt under brinnande valrörelse och inför ett väntat regeringsskifte lät ÖB underteckna det värdlandsavtal som riksdagen ännu inte hunnit ratificera. En viktig punkt i utredarnas slutsatser är att riksdagsbeslutet om detta avtal bör skjutas upp för att ge tillfälle till bredare debatt och klargöranden beträffande kritiska punkter som alliansfrihet, baseringsområden och kärnvapen. Det är en begäran som inget riksdagsparti rimligen kan ha något emot såvida man inte absolut och utan folklig förankring omedelbart vill binda oss starkare till Nato.

….till   Torsten Kälvemark, som AB (16/2) skriver under rubriken ”Nato kan vänta”. Han nämner också några av de 28 Natoländernas dåliga rykte och tar Natolandet Turkiet som exempel, landet med den näst största Natoarmén, och skriver: ”Turkiet är samtidigt ett land som i praktiken annekterat en bit av en annan suverän stat (Cypern), dessutom med en krigsmakt som ständigt kränker andra länders territorium. Den turkiska regeringen attackerar hellre kurder än IS. Man censurerar internet och fängslar oppositionella journalister och akademiker

….till           Jan Guillou som skriver i Aftonbladet (7/2) under rubriken Därför låtsas dessa Natoanhängare att ryssen ska anfalla  bland annat: Om Sverige går med i Nato innebär det ­slutet för vår själv­ständiga neutralitetspolitik. Vi har då kollektivanslutits till USA:s ­utrikespolitik. Allt snack om varje medlemslands självständighet är bluff. Små länder har inget att säga till om, det är USA som bestämmer. För varje normal svensk bomb­liberal vore detta förstås en våt dröm. Hur angenämt vore det inte att bli liberal utrikesminister under sådana förutsättningar?

 

….till   Sören Sommelius, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad, som i sin blogg www.nyakultursoren.se tar upp att EU-parlamentets debatt om vapenembargo mot Saudiarabien. Han skriver: Saudiarabien bombar skolor, sjukhus och till och med pågående bröllop i Jemen. Man använder vapen från Europa, från USA och Kanada. EU:s lagar förbjuder vapenexport som används människorättskränkande. En FN-rapport som läckts pekar på mer än 100 sådana kränkningar. 75 procent alla j jemenitiska barn som dör i kriget dödas av saudiska bomber”. Sommelius hänvisar också till Stefan Lindgrens blogg www.8dagar.com där det bland annat står:
”USA:s försvarsminister Ashton Carter som i förra veckan kungjorde att USA kommer att fyrdubbla utgifterna för stöd till Nato i Europa, för utplacering av militär utrustning i Östeuropa för att innesluta Ryssland. USA:s hela militärbudget för budgetåret som börjar 1/10  2016 blir 582,7 miljarder dollar, jämfört med 585 miljarder för innevarande år. Rysslands militärbudget 2016 är 3 145 miljarder rubel, eller 40,7 miljarder dollar i dagens dollarkurs. USA:s militärbudget är därmed 14 gånger större än Rysslands.”

….till   utrikesminister Margot Wallström, som i Bryssel häromveckan om de palestinska knivattackerna på israeler sade: Jag har varit väldigt tydlig i att fördöma knivdåden och jag menar att alla måste fördöma knivdåden. Det är inte mera våld som behövs i Mellanöstern, utan vi måste förhindra våld mot civila. Det här är förstås avskyvärda dåd!”. I december sade hon något liknande nämligen: ”Jag tar avstånd från knivattacker. Jag tycker det är fruktansvärt och det får inte förekomma och Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet.”. Då fick hon stark kritik från Israel och från borgerliga svenskar. Den här gången talade hon inte om eventuellt utomrättsliga avrättningar. Försiktigtvis nämnde hon inte heller att knivattackerna lett till att 27 israeler har dödats, medan över 160 palestinier skjutits till döds.


….till   alla dem som nu betalar in årsavgiften genom att sätta in 200 kr och gärna 80 kr för familjemedlem på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. En extra ros till dem som dessutom ger gåvor.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar