måndag, februari 22

DEN RASISTISKA KOLLEKTIVSKULDEN

”Under sanden”
Härom veckan ägde Göteborgs filmfestival rum. Den utsåg till bästa nordiska film den danska ”Under sanden”.

Filmen behandlar en tidigare ganska nedtystad tragedi från andra världskrigets efterverkningar. Under sanden på Jyllands västkust fanns massor av minor nergrävda från kriget. De måste bort.

Danskarna löste det genom att tvinga tyska fångar, de flesta mycket unga, att röja dem med sina händer. Ett par tusen unga tyskar fick den uppgiften. Det har varit ganska tyst om detta vidriga tvångsarbete i dansk historia. I Martin Zandvliets film uppges att nästan hälften av de unga tyskarna dödades eller lemlästades under sitt farliga tvångsarbete.

Danmark kan ha begått ett krigsbrott när tyska krigsfångar tvingades röja minor längs den danska västkusten.1998 publicerades boken ”Under tvang” av författaren Helge Hagemann. Han anser att det inträffade är ett krigsbrott. I Genève-konventionerna är det förbjudet att tvinga krigsfångar att utföra livsfarligt arbete, såsom minröjning. Möjligen kompliceras det hela genom att det skedde efter kriget, alltså i fredstid.

7 000 barn omkom, då läkarna vägrade vård
2005 publicerade danska överläkaren Kirsten Lyllof en avhandling med kritik av den danska läkaretiken efter andra världskriget. Då hade många tusen civila tyskar flytt västerut till Danmark från Röda arméns frammarsch.

De behandlades illa efter kriget. Lyllof uppger att över 13 000 tyska flyktingar dog efter något år. Av dessa var ca 7 000 barn under fem år

Lyllof säger: ”Jag kände mig nödd att ta reda på vad som skett med dem. Och mina upptäckter var otäcka. Dessa barn sågs som fiender till Danmark. Den behandling de fick var helt enkelt en humanitär katastrof”

Krig uppammar rasism även hos de bästa
De döda tyska barnen och andra civila i Danmark hade förstås ingen skuld till kriget och danskars lidanden under det. Men ingenting framkallar så mycken iskall rasism som krig.

De tyska flyktingarna drabbades av den förbannade kollektivskulden. Av den brittisk-judiske författaren och förläggaren Victor Gollanz besökte  efter kriget Tyskland och förfärades över hur otäckt allierade ockupationsmakter tillämpade kollektivskulden mot tyskarna i deras ruinstäder. Han skrev en bok om detta, där han bland annat framhöll:

Kollektivskulden är en vanvettig, oliberal, antikristen och beklagansvärt nazistisk tanke".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar