onsdag, augusti 31

Välkommen till Tuffs möten !


Tuff-kalendarium      hösten 2016      
                                Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6. Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2 
                                     E-post: tuffmail@spray.se      Hemsida: www.tuff.nu

onsdag                        Möt Eva Myrdal om Syrien och Degerfors
14 sept          Arkeologiprofessorn Eva Myrdal är aktiv i Syriensolidaritet och organisatör av
kl 19                Nordiska fredssamtal som 12-14 augusti hölls i Degerfors. Hon redogör för sina åsikter om det eländiga och långvariga kriget i Syrien med inblandning även av utländska makter. Hon berättar också om några av de mest hörvärda talen i Degerfors, där bland andra Maj Britt Theorin och Thage G Peterson framträdde. Som vanligt blir det diskussioner med gemyt och fika.
PLATS:         Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

tisdag                                  Välkommen till Tuffs styrelsemöte!  
20 sept         Tuffs styrelsemöten är öppna för medlemmar, som där kan vädra sina åsikter, 
 kl 18               deltaga i diskussionerna och ställa frågor. Så hjärtligt välkommen i det tuffa gänget!
PLATS:         Tuff-lokalen Myggdalsv. 80
                     
torsdag              Agnes Hellström: Vad vill Svenska Freds ?
13 okt Tuff är en lokalavdelning av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, vanligen kallad kl 19  Svenska Freds. Det är världens äldsta nu aktiva fredsförening, grundad redan 1883. I    våras fick den en ny ordförande. Det är Agnes Hellström från Stockholm som nu    besöker oss i Tuff. Hon berättar vad hon finner viktigast att arbeta för i en krigisk värld.    Det ges också tillfälle att diskutera och ställa frågor till Agnes.
            Som vanligt ingår fika och gemyt.
PLATS:           Tuff-lokalen , Myggdalvägen 80

torsdag                      Besök Strandskolans Öppet hus
27 okt           I många år har Strandskolan i Tyresö anordnat Öppet hus med mat, kaffe underhållning
kl 16-19         av elever och personal, försäljning av elevarbeten med mera. Det är mycket trevligt och  
                       inkomsterna går främst till Tuff-projekten i Indien.
PLATS:           Strandskolan Lagergrens väg 16 i Tyresö Strand
             
            Glöm inte mangogrammen, den perfekta gåvan !
Tuffs mangogram har bidragit till att bland indiska Dharampurs många fattiga byar över 130 000 mangoträd kunnat planteras. Där växer små plantor upp till vackra träd dignande av mangofrukter med massor av A-vitamin, som hjälper mot den nattblindhet som den fattiga befolkningen lidit av.                    
Mangogrammen är ett diplomliknande blad som kan användas för att gratulera eller till minne av någon bortgången. De kan beställas av Tuff eller av Monica Schelin, tel 712 2581. För 100 kr blir det 20 träd, för 200 kr 40 träd osv.
                     

                 Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         Radio TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se, i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 18/9, 2/10, 16/10 osv och sedan 3 ggr per dygn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar