onsdag, maj 31

Carl Tham: "Överdrivna hotbilder mot Sverige"

Carl Tham har ett rekord i svensk politik: Han är den ende som varit minister både i en socialdemokratisk och i en borgerlig regering. Nu (29/5) skriver han i Dala-Demokraten under rubriken ”Överdrivna hotbilder mot Sverige”. 

Han inleder artikeln med följande ord:
”Regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Istället för att göra vad vi kan för att främja avspänning i regionen skickas försvarsministern fram med det ena aggressiva anförandet efter det andra. Han kastar sig nu i famnen på Trumps försvarsminister och hans anförande i anslutning till besöket i USA var extremt i sina angrepp på Ryssland och totala uppslutning till USA och dess militära avsikter. Här fanns inte ens ett försök till nyansering eller nykter analys av det globala världsläget. Hoten enligt den svenska regeringens uppfattning är uteslutande Ryssland och Kina och det är USA som tillsammans med sina vasaller, dit numera också Sverige vill räknas, måste upprätthålla världsordning och fred.
Att Trumps USA skulle vara den fredliga världsordningen särskilda väktare är en åsikt som den svenska regeringen nog är ganska ensam om.”
Och Tham fortsätter:
”Försvarsministern anklagar Ryssland och Kina för att de vill upprätta intressesfärer, vilket är sant men det ju självklart också vad USA ständigt hållit på med. Det är som bekant USA, inte Ryssland eller Kina, som under de senaste 15 åren startat förödande krig i Afghanistan och Irak, som fått katastrofala följder i regionen. Det går en linje mellan dessa amerikanska krig och IS och dagens terrorism.” (Fetstilat av mig)

Hur opinionen skärras skriver Carl Tham:
”Nya stora övningar i vår region, med svensk medverkan, kommer att äga rum under de närmaste månaderna vilket bl.a. innebär att - enligt uppgift - ca 1000 amerikanska soldater intar Gotland. En amerikansk general – 4-stjärnig, säger försvarsministern stolt – har också meddelat att Gotland vore en utmärkt bas för USA flygstridskrafter. Övningarna har föregåtts av en kampanj från försvarsmaktens sida vars syfte uppenbarligen är att skärra opinionen och öka entusiasmen för militära demonstrationer”

Hur främja Sveriges säkerhet enligt Tham:
”Om regeringen var angelägen om att verkligen främja Sveriges säkerhet och fred borde den dra ned på sina starkt överdrivna hotbilder mot Sverige. Vi är idag inte mer – snarare mindre – hotade än under det kalla krigets dagar, då Warszawapaktens militära operationer i Östersjön var långt mer omfattande än dagens”
Angreppskrig mot Sverige ”extremt osannolikt”
”Nu precis som då är ett ryskt angrepp på Sverige extremt osannolikt och egentligen bara tänkbart som en del av en större europeisk konflikt……. Svensk säkerhetspolitik idag borde liksom tidigare på alla nivåer verka för avspänning i regionen. Då är inte villkorslös uppslutning till USA lika lite som bombastiska angrepp på Ryssland i vårt intresse och inte heller att understödja och delta i militära styrkedemonstrationer.”
Nej till Nato!

”Med tanke på att den borgerliga oppositionen definitivt vill föra in Sverige i NATO är det bara en socialdemokratisk tillnyktring och kursändring som kan förhindra att Sverige i onödan glider in i ett farligt säkerhetspolitiskt läge”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar