fredag, juni 9

”ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1442) till….

….till   Willy Wimmer, ledamot av den tyska förbundsdagen för CDU i många år, också en tid statssekreterare i det tyska försvarsdepartementet. Han uttalar sig om kriget i Syrien och säger: ”Jag tycker vi borde stoppa dödandet så snart som möjligt….. Å andra sidan bör vi aldrig glömma vilka som startade kriget: USA, Storbritannien, Frankrike, Saudiarabien och Qatar skapade inbördeskriget i Syrien. När vi beklagar det mänskliga lidandet måste vi ta hänsyn till vilka som startade allting. Och det intressanta är att allt som väst gör i Syrien är mot internationell lag”
….till   Dagens Nyheters korrespondent Erik Ohlsson, som den 7 juni bl a skriver om Syriens dödade: ”Sammanställningen av dödssiffrorna under maj månad är ytterst deprimerande läsning för den som till nöds trodde att de väststödda styrkorna skonar civila liv. Den USA-ledda koalitionen som bekämpar IS har enligt denna statistik dödat 324 civila i Raqqaprovinsen  under månaden maj i huvudsak i samband med flygattacker”. 
….till   Stefan Lindgren som i sin blogg www.8dagar.com  anmärker på att  Ohlsson i DN (8/6) påstår att Trump vid sitt besök i Saudiarabien undertecknade ett avtal om att sälja vapen till saudierna för närmare tusen miljoner kr. Lindgrens rättelse lyder: ”I verkligheten handlar USA:s vapenaffär med Saudiarabien om 110 miljarder dollar - ett drygt tusen gånger större belopp än Erik Ohlsson påstår. Spelar en faktor tusen någon roll i svensk nyhetsjournalistik?”

….till   Carl Tham, som inte får ”rosen” för att han har ett rekord i svensk politik som den ende som varit minister både i en socialdemokratisk och i en borgerlig regering. Nu (29/5) skriver han i Dala-Demokraten under rubriken ”Överdrivna hotbilder mot Sverige”. Han inleder artikeln med följande ord:
”Regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Istället för att göra vad vi kan för att främja avspänning i regionen skickas försvarsministern fram med det ena aggressiva anförandet efter det andra. Han kastar sig nu i famnen på Trumps försvarsminister och hans anförande i anslutning till besöket i USA var extremt i sina angrepp på Ryssland och totala uppslutning till USA och dess militära avsikter. Här fanns inte ens ett försök till nyansering eller nykter analys av det globala världsläget. Hoten enligt den svenska regeringens uppfattning är uteslutande Ryssland och Kina och det är USA som tillsammans med sina vasaller, dit numera också Sverige vill räknas, måste upprätthålla världsordning och fred. Att Trumps USA skulle vara den fredliga världsordningens särskilda väktare är en åsikt som den svenska regeringen nog är ganska ensam om.”
Och Tham fortsätter:
”Försvarsministern anklagar Ryssland och Kina för att de vill upprätta intressesfärer, vilket är sant men det ju självklart också vad USA ständigt hållit på med. Det är som bekant USA, inte Ryssland eller Kina, som under de senaste 15 åren startat förödande krig i Afghanistan och Irak, som fått katastrofala följder i regionen. Det går en linje mellan dessa amerikanska krig och IS och dagens terrorism.” (Fetstilat av mig)

Hur opinionen skärras skriver Carl Tham:

”Nya stora övningar i vår region, med svensk medverkan, kommer att äga rum under de närmaste månaderna vilket bl.a. innebär att - enligt uppgift - ca 1000 amerikanska soldater intar Gotland. En amerikansk general – 4-stjärnig, säger försvarsministern stolt – har också meddelat att Gotland vore en utmärkt bas för USAs flygstridskrafter. Övningarna har föregåtts av en kampanj från försvarsmaktens sida vars syfte uppenbarligen är att skärra opinionen och öka entusiasmen för militära demonstrationer”

Hur främja Sveriges säkerhet enligt Tham:
”Om regeringen var angelägen om att verkligen främja Sveriges säkerhet och fred borde den dra ned på sina starkt överdrivna hotbilder mot Sverige. Vi är idag inte mer – snarare mindre – hotade än under det kalla krigets dagar, då Warszawapaktens militära operationer i Östersjön var långt mer omfattande än dagens”
Angreppskrig mot Sverige ”extremt osannolikt”
”Nu precis som då är ett ryskt angrepp på Sverige extremt osannolikt och egentligen bara tänkbart som en del av en större europeisk konflikt……. Svensk säkerhetspolitik idag borde liksom tidigare på alla nivåer verka för avspänning i regionen. Då är inte villkorslös uppslutning till USA lika lite som bombastiska angrepp på Ryssland i vårt intresse och inte heller att understödja och delta i militära styrkedemonstrationer.”
Nej till Nato!
Med tanke på att den borgerliga oppositionen definitivt vill föra in Sverige i NATO är det bara en socialdemokratisk tillnyktring och kursändring som kan förhindra att Sverige i onödan glider in i ett farligt säkerhetspolitiskt läge”.

….till   Carsten Palmaer som i AB (25 maj) skriver om 100-årsminnet av hungerupproret på Seskarö under rubriken ”Hungern möttes med kulsprutor”. 1917 hade sågverksarbetarna på den norrländska ön Seskarö ingen mat och tvångsköpte bröd från två bagerier, varvid militär tillkallades. Till slut hade myndigheterna landsatt 500 man med kulsprutor och en kanon på Seskarö. På fjärden låg en jagare med kanonerna riktade mot ön.

 

….till   Sipri, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som lämnar uppgifter om de enormt stora militära rustningarna i världen. De tio största krigsmakterna är de följande:

Land                                  Rustningar i dollar                              Folkmängd
USA                                    611 miljarder                                         320 miljoner
Kina                                   215         ”                                               1 371      ”
Ryssland                            69           ”                                                 144      ”      
Saudiarabien                    63           ”                                                   32     ”
Indien                                 55           ”                                             1 311     ”
Frankrike                           55           ”                                                   67     ”
Storbritannien                 48           ”                                                   65     ”
Japan                                  46          ”                                                   127     ”
Tyskland                           41          ”                                                     81     ”
Dessa uppgifter kommenterades i bloggen www.tuffsandin.blogspot.com den 30 maj
….till   Siemon Wezeman på Sipri, som ifrågasätter om Ryssland verkligen är ett militärt hot mot Nato, eftersom de ryska militärutgifterna bara är en tiondel av Natos. Inte ens en tredjedel av de europeiska Nato-ländernas krigsmakter uppgår den ryska försvarsbudgeten till, framhåller han.
….till   Kumla skola i Trollbäcken som den 8 juni hade sin sedvanliga insamlingsdag för indiska elever genom en ”festival”. Resultatet från deras solidariska insatser meddelas i nästa Radio Tuff. Vi som inte hade möjlighet att närvara kan ändå stödja Kumlas ansträngningar genom att på Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36 -2 sätta in ett belopp. Märk gärna med ”Kumla”!
….till   de tappra TUFF-aktivisterna Sylvia, Lisa, Lena, Monica och Magnus som fanns i Tyresö centrum den 3 juni och delade ut TUFF-broschyrer. De värvade också nya Tuff-medlemmar. Det blir man genom att på TUFFs plusgiro 16 01 37-6 sätta in 200 kr (plus eventuellt 80 kr för någon på samma adress, ”familjemedlem).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar