fredag, juni 9

”TERROR” – MEN BOMBKRIGET DÅ?

Det senaste terrordådet i London har fått stor uppmärksamhet i våra anglofila medier. Alltså har vi med all rätt upprörts över att åtta helt oskyldiga människor dödades.

Det paradoxala är att gärningsmännen i sådana här attacker får stöd av den Islamiska staten, och att de åberopar religionen, som påstås godkänna deras dåd, ja till och med göra dem till hjältemodiga ”martyrer”, som väntar ett härligt liv efter döden i paradiset.

500 brittiska imamer (=muslimska präster) har dock uttalat sitt skarpa fördömande över vad som sades ske i religionens namn. Det vore bra om flera muslimska ledare på olika håll brännmärkte dessa terrorister och framhåller att deras ogärningar inte har något som helst stöd i religionen.

De klart flesta offer för jihadismen är dessutom muslimer. Nyligen dödades i afghanska huvudstaden Kabul över 150 människor och i iranska huvudstaden Teheran ett dussintal av terrorister.

Terrordåden i Iran rimmar dåligt med Trumps uttalanden vid sitt besök i Saudiarabien. Där fjäskade han för sina stenrika värdar som just hade avtalat ett vapenköp av USA för uppåt 1000 miljarder kr. Han talade inte om den saudiska wahabismen som inspirerat IS och andra terrorgrupper utan brännmärkte Iran som den största befrämjaren av terrorism !?

Under tiden dödas en massa människor i krig. Inte minst flygbombardemang dödar många civila. När Ryssland i fjol hjälpte till att befria östra Aleppo från bland annat terrorstämplade grupper förekom i västlig press många upprörda fördömanden att även civila blev offer av deras bomber från luften. När däremot USA nu bombar i Mosul och i Raqqa förtigs de många civila dödsoffren eller skylls på att IS använder sig av ”mänskliga sköldar”.

Vi vill helst glömma att USA varit det särklassigt mest aktiva med bombkrig i Afghanistan, Irak, Libyen och på andra håll. När bombmattorna över Vietnam tog tusentals -- kanske miljoner liv?--  skrev nobelpristagaren Albert Szent-Györgyi
I sin bok "The Crazy Ape":

"Varför skulle det direkta skjutandet på nära håll av civila vara värre än en flygattack, som tillhör det rutinmässiga handlandet? Just därför att piloten som släpper bomberna inte ser sina offer?"


Åke Sandin i Radio Tuff 1442 på  91,4 MHz och www.tyresoradion.se  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar