fredag, mars 20

Samarbete, inte konflikt med Ryssland

Paul Craig Roberts var biträdande finansminister under president Reagan. Nu är han orolig över de nykonservativas ökande inflytande i USA. Han berättar om ett föredrag Jack Matlock, USA:s Sovjet-ambassadör 1987-1991, höll den 11 februari i år hos National Press Club.
Matlock beskriver hur president Reagan vann den sovjetiska ledningens förtroende för att få ett slut på kalla kriget och risken för ett kärnvapenkrig. Reagan förlitade sig inte på några manus skrivna av andra vid sina möten med Gorbatjov, utan på egna handskrivna memorandum.
Reagan betonade respekten för den sovjetiska ledningen och visade tydlig insikt om att man i dessa förhandlingar inte får förvänta sig att de sovjetiska ledarna gör något som inte är i deras lands bästa intresse. Det enda sättet att avsluta konflikten, menade Reagan, är samarbete mot ett gemensamt mål. Matlock sa att Reagan vägrade betona meningsskiljaktigheter eller tala nedsättande om någon sovjetisk ledare.

Matlock framhåller att Reagans efterträdare sedan dess gjort en grundlig insats för att förstöra detta förtroende. Under de senaste två åren har ödeläggelsen varit total. Hur kan den ryska regeringen lita på Washington när Washington bryter president Bush seniors ord om att inte expanderar Nato in i Östeuropa och placerar militärbaser på Rysslands gräns?


Matlock betecknar rentav USA:s ändrade politik som ”århundrades brott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar