lördag, mars 7

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1383) mars 2015 till....

….till    den aktiva Fredsrörelsen på Orust (med anledning av att detta Radio Tuff sänds första gången på Internationella kvinnodagen.) På Orust framträdde (5 mars) professorn i historia YVONNE HIRDMAN.  Hon behandlade i ämnet ”Mäns krig och kvinnors fred” och talade bl a om Elin Wägners vapenlösa uppror mot kriget,
….till    Ola Friholt, som är ledande i Fredsrörelsen på Orust. Han hade (2mars) ett inlägg på Sveriges Radios program ”Ring P 1” där han med fakta vände sig mot en annan inringare, som påstod att Ship to Gaza hjälpte ”terrorister”. Ola betonade att Ship to Gaza ju helt fredligt försökt föra in mediciner och andra viktiga förnödenheter till det isolerade Gaza och till de alltför ofta krigsdrabbade människorna där. Det hade inget med våld och ”terrorism” att göra. Tvärtom var det ju obeväpnade deltagare i Ship to Gaza som på internationellt vatten blev dödade av israeliska  angripare.
….till    den internationellt kände journalisten John Pilger, som (27/2) erinrar om att Nürnbergdomstolen 1946 slog fast att anfallskrig var den värsta krigsförbrytelsen av alla, eftersom följderna av det orsakade alla de andra grymheterna. Som exempel tar han bland annat anfallet på Libyen 2011, då Nato påstod att de bombade för ”att skydda civila”. Men Pilger uppger att det genomfördes 9 700 bombattacker mot Libyen, av vilka flera än en tredjedel riktades mot civila mål. Uranförsedda projektiler användes, de libyska städerna Sirte och Misurata förstördes av bombmattor. Röda korset upptäckte massgravar. FN:s barnfond Unicef uppgav att de flesta dödade barn var under tio år. I dag är Libyen ett laglöst land i kaos, där milisgrupper dödar varandra, och Isamiska statens senaste illdåd var mordet på 21 kristna egyptiska gästarbetare.
….till    fredsforskaren Jan Öberg, som www.transnational.org skriver kritiskt om kriget mot terrorismen: ”Det borde vara helt uppenbart, att ’kriget mot terrorn’ inte bara har varit ett tragiskt fiasko – som så många andra krig – utan också bidragit till att öka problemen. Vi borde börja använda mera hederliga och intellektuella sätt att bekämpa problemet än att jaga och döda individer…… Kriget mot terrorismen har mobiliserat hela västvärlden under USA:s ledarskap efter 9/11. Det har blivit ’nödvändigt’ att klämma åt mänskliga rättigheter, privatliv och övervaka våra förehavanden  under förevändning att ’skydda våra medborgare’ ”. På tal om terrorns orsaker kommer Öberg in på Natos roll de senaste decennierna. Han skriver: ”Det är absurt och hycklande att förneka ansvar för våldet i världen när faktum är att 28 Nato-länder står för 1020 biljoner US-dollar av världens 1745 biljoner i militära utgifter, det vill säga 60 procent av de totala rustningarna i världen och har uppåt 700 militärbaser i 130 länder. Sedan 1945 har Nato-länderna varit mera interventionistiska, krigförande och regimstörtande än någon annan grupp i vår samtid.”

….till    den svenske fredsveteranen Tomas Magnusson och den norske juristen och författaren Fredrik Heffermehl, som är kritiska till att nobelkommittén dåligt följer Alfred Nobels testamente vid utdelande av fredspriset. För att främja idén om en vapenfri värld har de nu startat ”Nobel Peace Prize Watch.” De skriver: ”Alfred Nobel önskade ändra historiens gång genom att få nationerna att söka säkerhet genom samarbete i stället för att kapprusta. Med priset ville han synliggöra dem som arbetar för global nedrustning, men i skydd av hemlighetsmakeriet har det motsatta skett, norska politiker har lyckats förbise anhängarna till den fredsidé som Nobel hade.”
….till    Anne Rosberg och Per Abrahamsson, som i tidningen Sydsvenskan skriver under rubriken ”Varför ska Sverige delta i denna militära hets?” De påpekar att svensk försvarspolitik helt förändrats på sistone utan diskussion med landets medborgare. De erinrar om:   Världens största flygövning 2015, Arctic Challenge Exercise eller ACE 15, med tio deltagande länderinklusive Nato och över 100 flygplan i luften samtidigt, ska genomföras över norra Sverige 25-29 maj och 14 juni. Övningsområdet blir cirka 1/3 av Sveriges yta från Treriksröset i norr till Hemavan, Lycksele och Storuman i söder.” Och de är emot svenskt samarbete eller medlemskap i Nato, bl a med följande argument:   ”Om Sverige dessutom skulle bli medlem i Nato måste det finnas beredskap för att ta emot kärnvapen på svenskt territorium och risk att bli angripet med kärnvapen.USA/Nato har nyligen antagit en resolution som förbereder dem för krig med Ryssland genom Nato. Skulle ett nytt krig bryta ut i Europa är Sveriges samarbete med USA/Nato en biljett till att bli en krigszon.”
….till    den mänskliga Fredens ring, som unga muslimer i Oslo bildade kring stadens synagoga för att visa sin avsky över terrorangrepp mot judiska mål. En av  initiativtagarna förklarade:  Själva idén är att säga till terroristerna och extremisterna att om de vill ta våra bröder och systrar måste de i så fall göra det genom oss. Vi står här som beskydd”.  En annan ung muslim betonade att islam står för medmänsklighet och fred. Det vore bra om alla muslimska präster och lärofäder ville säga detta så högt att unga människor inte lockas av fanatiska agitatorer att ansluta sig till  rörelser typ IS och mörda oskyldiga rentav i religionens namn.

….till    den israeliska fredsrörelsens grand old man, Uri Avnery. Han har varit ledamot av Knesset och fick 2001 Right Livelihood Award. Han kommenterar nu de många larmrapporterna om att antisemitismen ökar i Europa och råden till judar att flytta till Israel. ”Nonsense!”, skriver han och förklarar: ”Praktiskt taget alla alarmerande incidenter, som ägt rum i Europas – särskilt i Paris och Köpenhamn – i vilka judar blev dödade eller attackerade, hade ingenting att göra med antisemitism. Alla dessa utbrott utfördes av unga muslimer, mestadels av arabiskt ursprung. De var en del av det pågående kriget mellan israeler och araber, vilket inte hade något med antisemitism att göra.”

….till            Jan Guillou, som i Aftonbladet (22/2) kommenterar det han kallar för ”en våldsamt aggressiv debatt på landets liberala ledarsidor om antisemitismen i Sverige, inte således om den dominerande formen av svensk rasism som riktar sig mot araber och muslimer”.   Och han tillägger:  För dem, som vill framställa Sverige som ett antisemitiskt snarare än islamofobiskt land, är varje lögn och överdrift ett av det höga ändamålet helgat medel.”

….till    två lockande möten: Redan måndagen 9 mars från kl 19 berättar fyra Tuff-aktivister om sitt besök av de många Tuff-projekten i Indien. De visar massor av fina bilder. Plats: Sal Navet, Föreningsgården Kvarnhjulet. Det andra mötet inledas av Bitte Hammargren, en erfaren journalist som vet mycket om oroliga Mellanöstern efter många besök där. Välkommen till biblioteket Tyresö Centrum torsdag den 19 mars kl 19. Både mötena är förstås helt gratis.

….till    de glädjande många solidariska människor som redan betalat medlemsavgiften till Tuff för 2015. En särskild ros till de 31 som i år betalat gåvor till föreningen på sammanlagt 6700 kr. Visserligen sker allt arbete i Tuff och Radio Tuff helt oavlönat med vi har inga offentliga bidrag och kostnader i form av hyran för Tuff-lokalen med mera. Välkommen i TUFF genom som medlemsavgift för 2015 sätta in 200 kr för enskild, plus kanske 80 kr för ”familjemedlem” på Tuffs pg 16 01 37 -6 !! !! Flera sätter också glädjande nog in bidrag på Tuffs insamlingskonto, pg 79 36 36 -2, varifrån varenda krona oavkortad går till fattiga i Indien och andra länder.
--  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -
(Hörs med andra inslag från 8 mars på www.tyresoradion.se )


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar