söndag, mars 8

"Kryssa efter gunst och bröd"


I mitt huvud surrar gamla dikter. Var det inte Johan Henrik Kellgren som för drygt 200 år sedan bland annat skrev:

"Den goda ton som mera gäller
än dygd och vett och skicklighet"

Han har påverkat mig alltsedan gymnasietiden - och det var ju ett antal år sen.

Under flera år hade jag förmånen att på www.tyresoradion.se göra uppåt hundra halvtimmar om döda poeter tillsammans med min vän Ebbe Björkman (1922-2003).
Han var egentligen en skicklig tandläkare, ibland anlitad av Tandläkarhögskolan. Men samtidigt var han en gudabenådad berättare, som med stor humor och empati skildrade några av den svenska litteraturhistoriens främsta skalder.

En av dem han ägnade flera program åt var Carl Snoilsky (1841-1903), som bland annat skrev:

Svarta svanor, svarta svanor
glida som i sorgetåg,
leta sjunkna solars skimmer
i den nattligt dunkla våg.

Mörk, liksom i eld förkolnad,
är den rika fjäderskrud,
näbben, stum i blodig purpur,
ännu bär om branden bud.

Vita svanor tamt i vassen
kryssa efter gunst och bröd.
Ut på djupet, svarta svanor
ut, I barn av natt och glöd
.

Ja, det finns gott om "vita svanor", som sätter sin eg en välgång före det allmännas bästa. Det dräller av trendnissar, som ständigt strävar efter att vara "inne". I yngre och fräckare dagar kallade jag dem för "traska-patrullo-patrasket". De trängs i mittfårans trygga stugvärme och aktar sig noga för avvika från de rättroendes enda breda väg.

Pengarna styr det mesta utan att vi ibland märker det. Även en del "oberoende" folkrörelser är nu så beroende av statsanslagsanslag för sina byråkratier, att de blir allt försiktigare i sina ställningstaganden, rädda att förtörna mediemakt och statliga bidragsgivare.

Har ibland påstått att min 50-åriga aktivitet för fred och internationell solidaritet  paradoxalt nog har gynnats att jag inte haft ett öre betalt. Oavlönat har vi i 40 år  jobbat i Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Det är kanske numera gammalmodigt men den gamla fina demokratiska folkrörelsetraditionen har fördelen att vi blir helt oberoende av pengar. Tuff är endast beroende av sina medlemmar.

(Du behövs alltså i Tyresö Ulands- och FredsFörening – TUFF. Medlemsavgift 200 kr att sättas in på TUFFs plusgiro 16 01 37-6 )
.------------------------------------------------------

ÅKE SANDIN 8/3 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar